HunHír.info

2018. Földanya hava 19. nap, Ovola napja.

Döbbenetes látlelet arról, miért következett be Trianon

2012. december 18. 17:58
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Szekfű Gyula (1883-1955) 'Három nemzedék és ami utána következik', című, 1935-ben megjelent könyve döbbenetesebb látlelet arról, miért következett be Trianon: a kiegyezés utáni hatalmi elit nem vetkezte le a Széchenyi István felsorolta nemzeti hibáinkat (az önhittséget, öncsalást, restséget, irigységet, pártoskodást, uralomvágyat, de ami a legjellemzőbb, a szalmalángszerű lelkesedést követő cselekvésmegtorpanást), amelyek miatt a magyar politikai vezetőréteg egyre jobban elidegenedett az Árpád-házi királyainkat és a nemzeti szabadságharcainkat meghatározó eszményektől.

A szerző, a két világháború közti Magyarország szellemiségét alapvetően befolyásoló történészek egyike, e könyvében arra a sorskérdésre kereste a választ, hogy miért omlott össze 1918/19-ben a magyar állam és társadalom? Feleletének lényege, hogy a kiegyezéstől Trianonig nem vetkezte le a Széchenyi István felsorolta nemzeti hibáinkat (az önhittséget, öncsalást, restséget, irigységet, pártoskodást, uralomvágyat, de ami a legjellemzőbb, a szalmalángszerű lelkesedést követő cselekvésmegtorpanást), amelyek miatt a magyar politikai vezetőréteg elidegenedett az Árpád-házi királyainkat és a nemzeti szabadságharcainkat meghatározó eszményektől. A Széchenyi-i határozott értékmegőrzés helyett a korlátlan szabadelvűséget választotta. A parlamenti- és közéletet korrupttá tette, a szabad versenyes kapitalizmus és a művelődés megszervezését csaknem teljesen átengedte a zsidóságnak. Budapesttel túlságosan központosított hatalmat hozott létre. Nem szüntette meg a nagybirtokok túlsúlyát, nem hozta meg a birtoktelepítési alaptörvényeket, az ipari munkásság és a parasztság érdekeit teljesen figyelmen kívül hagyta, amit csak elősegített a magyar középosztály köreiben eluralkodott dzsentri életszemlélet.

Egyedülálló részletességgel elemzi a magyarországi zsidóság kiegyezés utáni szerepét. (Nálánál is több részletet erről alighanem csak gróf Zelensi Róbert emlékiratában olvashatunk. Bp. 1928. Pallas Rt.) A zsidóság beolvadási kísérleteit sikertelennek minősíti, tekintettel arra, hogy (miként Farkas Gyula irodalomtörténész is megállapította Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914 című tanulmányában. Bp. 1938. Franklin Társulat) a hazai zsidóság megelégedett nyelvünk felületes elsajátításával és a névmagyarosítással, de ezúttal sem vállalt lelki sorsközösséget nemzetünkkel, így évezredes tulajdonságait hiánytalanul megőrizve érdemi ellenállás nélkül szállta meg a magyar élet minden területét, különösen is azt kifogásolva, hogy nem született a zsidóság keleti, Galíciából bevándorló ágának bevándorlását gátló törvény. Nekik tulajdonítja továbbá az 1890-es évektől megerősödő szociáldemokrata-liberális politikai mozgalmak és sajtójuk előretörését is.

A zsidóság társadalmi életben megfigyelhető alaptulajdonságai szerinte a következők: a pénz csúcsértéknek tekintése (kapitalizmus), az értelemnek az erkölcs fölé helyezése, az értelmiségi pályák élére törés (intellektualizmus), a célok eszközválogatás nélküli elérése (teleologizmus), az akarat korlátlansága (voluntarizmus), a hadsereg tökéletesítésével és a tömegtájékoztatás birtokbavételével való politikai hatalomra jutás (mobilizmus).

Külön kitér a keleti zsidóság lelki alkatának értékelésére. Az újkori zsidó történetírás fejedelmének tekintett Heinrich Graetz-cel egyetértésben képviselőiről megállapítja: 'Lelkébe óvakodtunk belétekinteni, megelégedvén ruha és beszéd külsőségeivel, végleg áldozatává esvén a tévedésnek, melytől Széchenyi halálos félelemben, kezét tördelve óvott bennünket: összetévesztettük a nemzetiséget a nyelvvel, a magyarságot a magyarul csevegéssel, a halhatatlan lelket a mulandó, színét váltó külsővel.' Graetz-hez hasonlóan úgy látja, hogy a szőrszálhasogató logika, a csűrés-csavarás, a szónoki fogások alkalmazása, a mindenen való viccelődés, az övékével ellenkező gondolatok (eleve) leszólása és nevetségessé tétele, az elbizakodottság és a csalásra való hajlam hatja át egész életüket.

'Zsidóság és kapitalizmus' címmel összegzi tapasztalatait az érintett etnikum 1919 utáni magatartásáról. Ennek lényege, hogy a 133 nap után az ország sorsát meghatározó nagyvárosi, de leginkább budapesti zsidóság 'némi átfestés és áthangolás árán, továbbra is hatalma teljében maradt'.Ugyanakkor hatásukra megerősödött a korszak közéletétől amúgy sem idegen 'urambátyámos', rang- és címhalmozó szellem, amit még nálánál is találóbban pellengérre állított kortársai közül Makkai János Urambátyám országa című könyvében.

Végül a Trianon elszakította magyarság állapotát jellemezve bírálja a 'külpolitikai cselekvéshiányt', miközben nem győzi eléggé hangsúlyozni a művelődési intézményeknek a csak az elszakított országrészekkel teljes magyarság szellemi egységét megteremtő szerepét, azt az 'önelvű magyar szellemi fejlődést', amelyet legteljesebben Bartók és Kodály művészete, továbbá az irodalomtörténész Horváth János irodalomtörténész vezérelte szellemtörténeti iskola fémjelez. Az általa feltárt, Deák Ferenctől Károlyi Mihályig kísértő kortünetek (pontosabban kórtünetek) ma is léteznek, csak kérdés, hogy az őket okozó alapbajokat kívánjuk-e végre orvosolni, és ha igen, mikor s hogyan?

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Atlantisz - Az özönvíz előtti világ - Ignatius DonnellyAtlantisz - Az özönvíz előtti világ
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Régi magyar fegyverek - Dr. Hidán Csaba LászlóRégi magyar fegyverek
Könyv - Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 3 400 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Heraldika - Csáky ImreHeraldika
Könyv - Bolti ár: 9 900 Ft
Internetes ár: 9 900 Ft
0% internetes kedvezménnyel
A Voynich kézirat - Dr. Stephen Skinner - Rafal Prinke - René ZandbergenA Voynich kézirat
Könyv - Bolti ár: 6 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
14% internetes kedvezménnyel
Titkos társaságok fogságában - Összeesküvés elméletek sorozatTitkos társaságok fogságában
Könyv - Bolti ár: 1 199 Ft
Internetes ár: 1 199 Ft
0% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat