HunHír.info

2019. Újkenyér hava 26. nap, Füvellő napja.

A „melegházasság” a szexuális forradalom trójai falova

2017. július 09. 18:39
Hunhír.info

pride-250.jpgAttól, mert valamit házasságnak hívunk még nem lesz az. A házasság mindig is férfi és nő szövetségét jelentette, amely természete szerint a gyermekek nemzésére, nevelésére valamint a házastársak egységére és jólétére rendeltetett.

Magyar Menedék - Grandpierre

1. A „melegházasság” nem házasság

Attól, mert valamit házasságnak hívunk még nem lesz az. A házasság mindig is férfi és nő szövetségét jelentette, amely természete szerint a gyermekek nemzésére, nevelésére valamint a házastársak egységére és jólétére rendeltetett.

Az úgynevezett „melegházasság” népszerűsítői valami teljesen mást kínálnak. Egy egységet két férfi vagy két nő között. Ez tagadja a magától értetődő biológiai, pszichológiai és fiziológiai különbségeket a két nem között, amelyek révén kölcsönösen kiegészítik egymást a házasságban. Tagadják továbbá a házasság egyik elsődleges célját: az emberi nem fennmaradását és a gyerekek nevelését. Két teljesen különböző dolgot nem vehetünk egy kalap alá.

2. A „melegházasság” a természetjogba ütközik

A házasság nem csak egy kapcsolat emberi lények között. Az emberi természetben gyökerezik, ezért a természetjog által meghatározott. Bármilyen helyzet, ami intézményesült formában meghiúsítja a szexuális aktus alapvető célját, az a természetjogba ütközik és az erkölcs objektív normáit sérti.

Mivel a természetes erkölcsi törvény az emberi természetben gyökerezik, egyetemes és megváltoztathatatlan. Ez egységesen vonatkozik az egész emberi nemre. Parancsol és tilt, mindig és mindenhol. Szent Pál azt tanítja a rómaiakhoz írt levélben, hogy a természetes erkölcsi törvény minden ember szívébe van írva. (Róm. 2.14-15)

3. A „melegházasság” mindig megtagadja a gyermektől vagy az édesapát vagy az édesanyát

A gyermek alapvető érdeke, hogy legyen édesapja és az édesanyja. Ezt az alapvető szabályt támasztja alá az a rengeteg nehézség, amellyel azok a gyermekek szembesülnek, akik árván nőnek föl, esetleg egyedülálló szülő, rokon vagy nevelőszülő neveli őket.

Ez a szerencsétlen helyzet intő jelként szolgál azonos nemű „szülők” által felnevelt gyermekek számára. Egy melegházasságba kényszerült gyerek mindig nélkülözi az édesanyja vagy az édesapja közelségét. Szükségképpen egy olyan fél neveli, aki nincs vele vérségi kapcsolatban. Meg van fosztva vagy az édesanya vagy az édesapa példájától. A „melegházasság” a gyerek legalapvetőbb érdekét hagyja figyelmen kívül.

4. A „melegházasság” szentesíti és támogatja a homoszexuális életstílust

Az új „család”-fogalom nevében a „melegházasság” nemcsak a homoszexuális kapcsolatokat szentesíti, hanem az egész homoszexuális életstílust, annak biszexuális és transzgender változataival együtt.

A polgárjogi törvények a társadalmi élet szabályait alapozzák meg. Nagyon fontos– néha döntő - szerepet játszanak az emberi gondolkodásmód és viselkedés befolyásolásában. Külsőleg formálják a társadalmi életet, de meghatározzák mindannyiunk percepcióit és viselkedésformáinak alakulását. A melegházasság jogi elismerése szükségképpen elhomályosít bizonyos alapvető erkölcsi értékeket. Lefokozza a hagyományos házasságot és meggyengíti a közerkölcsöt.

5. A „melegházasság” erkölcsi rosszat tesz polgárjoggá

A homoszexuális aktivisták állítása szerint a „melegházasság” egy polgárjogi kérdés, ami hasonló a ’60-as évek [amerikai] faji egyenjogúságért folytatott küzdelmeihez. Ez az állítás hamis. Először is a nem és a rassz két lényegileg különböző realitás. Egy házasulandó férfi és nő különböző jellegzetességekkel bír: elképzelhető, hogy különböző származásúak, lehet, hogy egyikük gazdag, másikuk szegény, az egyikük magas, másikuk alacsony. Ezek közül egyik tényező sem akadálya a házasságnak. A két egyén ettől függetlenül nő és férfi, így megfelelnek a természet adta feltételeknek.

A melegházasság viszont szemben áll a természettel. Két azonos nemű, függetlenül származásától, vagyoni helyzetétől, alkatától, műveltségétől sosem lesz képes a házasságra a leküzdhetetlen biológiai akadályok miatt. Másrészt az örökölt és megváltoztathatatlan származás nem hasonlítható össze egy nem genetikus és megváltoztatható viselkedéssel. Egyszerűen nem feleltethető meg a különböző származású férfi és nő házassága és két azonos nemű házasságának.

6. A „melegházasság” nem alkot családot, csak egy terméketlen kapcsolatot hoz létre

A hagyományos család általában annyira termékeny, hogy akik ennek gátat akarnak szabni, azoknak a természetbe beavatkozva fogamzásgátlót kell alkalmazniuk. A természetnek megfelelő házasság családot képez. Ezzel ellentétben a „melegházasság” lényegileg steril. Ha az úgynevezett „házastársak” gyereket szeretnének, meg kell kerülniük a természet rendjét egy drága és mesterséges eszközzel vagy béranyát kell alkalmazniuk. Az alapvető irányultsága ennek a kapcsolatnak nem a családteremtés. Ezért nem hívhatjuk az azonos neműek kapcsolatát házasságnak és nem biztosíthatjuk ugyanazokat az előnyöket számára, amikben az igazi házasság részesül.

7. A „melegházasság” visszaveti az állam házasságot támogató törekvését

Az egyik fő ok, amiért az állam a házasságot számos támogatásban részesíti az, hogy természeténél és megalkotottságánál fogva garantálja a normális feltételeket egy stabil, szerető és morális légkörhöz, ami segíti a gyermeknevelést. Biztosítja továbbá a szülők kölcsönös elköteleződését.

Ez hozzájárul a nemzet fennmaradásához és erősíti a társadalmat - ami létérdeke az államnak. A „melegházasság” nem biztosítja ezeket a feltételeket. Elsődleges célja – tárgyilagosan szólva – két egyén személyes kielégülése egy természeténél fogva steril kapcsolatban. Ezért nem formálhat jogot arra az állami védelemre, ami a valódi házasságnak jár.

8. A „melegházasság” rákényszeríti magát az egész társadalomra

A melegházasság legalizálása esetén az állam hivatalos és aktív támogatóvá válik. Kötelezi a köztisztviselőit, hogy vegyenek részt ebben az új polgári ceremóniában. Elrendeli, hogy ennek elfogadására tanítsák az állami iskolák diákjait. Szankcionálja azokat az állami alkalmazottakat, akik nemtetszésüket fejezik ki.

A gyerekek ki vannak szolgáltatva a magánszférába behatoló új moralitásnak. Az esküvőszervezéssel foglalkozó cégek arra kényszerülnek, hogy szolgáltatásaikat kiterjesszék az azonos neműek „esküvőire” is. A bérbeadóknak pedig el kell fogadniuk a homoszexuális párokat bérlőnek.

Az állam elvárja a keresztényektől és minden jószándékú embertől, hogy árulja el saját lelkiismeretét azzal, hogy szemet huny, hallgat arról, hogy ez egy támadás a természetes rend és a keresztény erkölcs ellen.

9. A „melegházasság” a szexuális forradalom trójai falova

A 60-as években a társadalom elképesztő nyomás alá került. Mindenféle erkölcstelen szexuális kapcsolatot próbáltak meg elfogadtatni. Ma egy új szexuális forradalomnak vagyunk szemtanúi, amelyben a társadalom torkán a szodómiát és a „melegházasságot” akarják lenyomni.

Ha a „melegházasság” általánosan elfogadottá válik, mint a szexuális szabadság egy következő lépcsőfoka, akkor milyen logikai érvrendszer használható a következő lépések (vérfertőzés, pedofília, bestialitás és más természetellenes viselkedésformák) megállítására? Egyes „avant garde” szubkultúrák szélsőséges képviselői, már hasonló aberrációkat pártfogolnak.

Egy amerikai homoszexuális aktivista, Paul Warner ezt írta: „A melegmozgalom – akár tudomásul vesszük akár nem –, nem polgárjogi mozgalom és nem is egy szexuális felszabadítási mozgalom, hanem egy morális forradalom, amelynek célja az emberek homoszexuálitásról alkotott véleményének átformálása.”

10. A „melegházasság” kivívja Isten haragját

Ez a legfőbb ok. Ha valaki megsérti az Isten alkotta morális rendet, akkor bűnt követ el és megbántja Őt. A „melegházasság” éppen ezt teszi. Ennélfogva minden hívőnek ellen kell állnia. A házasság nem az állam találmánya. Ezt Isten hozta létre a paradicsomban ősszüleink, Ádám és Éva számára. Ahogy a Teremtés Könyvében olvassuk:

„Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá.” (Ter 1.28-29)

Ugyanezt tanította Megváltó Urunk Jézus Krisztus: „Isten a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek.” (Márk 10.6-8) A teremtés könyve azt is megtanítja, hogyan büntette Isten Szodomát és Gomorrát a homoszexualitás bűne miatt: „Akkor Isten kén- és tűzesőt bocsátott az égből Szodomára és Gomorrára. Így pusztította el ezeket a városokat, az egész vidéket, a városok minden lakóját és a mező egész növényzetét.” (Ter 19.24-25)

TFP Student Action

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! - Badiny Jós FerencA magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Könyv - Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
20% internetes kedvezménnyel
Válaszúton - Bogár LászlóVálaszúton
Könyv - Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Kozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben - László ErvinKozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben
Könyv - Bolti ár: 9 000 Ft
Internetes ár: 6 990 Ft
22% internetes kedvezménnyel
Mit üzen a Pilis? - Szőnyi JózsefMit üzen a Pilis?
Könyv - Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 240 Ft
10% internetes kedvezménnyel
A kultúra diktatúrája - Bayer Zsolt - Szakács ÁrpádA kultúra diktatúrája
Könyv - Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 490 Ft
0% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat