HunHír.info

2019. Fergeteg hava 17. nap, Edömér napja.

Károlyfalvi József: 100 éve jutalmazták meg a szerződésszegő Romániát - Hazánkkal

2018. május 07. 10:00
Károlyfalvi József - Hunhír.info

svistov-pontonhid.jpg100 éve, 1918. május 7-én kötötték meg a bukaresti Cotroceni-palotában a Központi hatalmak(Németország, Osztrák-Magyar Monarchia, Törökország és Bulgária) képviselői Romániával a Bukaresti békeszerződést. Az előzményekkel korábbiakban már foglalkoztunk a Hunhir.info aktuális számaiban, és általában ismerősek is lehetnek a tisztelt olvasók előtt.

Magyar Menedék - Horthy-naptár 2019

Bár Románia 1883-ban csatlakozott a Hármas Szövetséghez, a háború kirobbanását követően 1914 augusztusában semlegességi nyilatkozatot tett. Az Antant kedvező katonai helyzetét, sikereit látva a Bratianu-kormány 1916. augusztus 17-én titkos szerződést kötött az antanthatalmakkal, majd augusztus 27-én, a négy mozgósított hadseregből három (1.,2. és a 4.), közel 400.000 katonával szerződésszegő módon megtámadta Ausztria-Magyarországot. A titkos egyezmény ellentételezésként közel a Tiszáig helyezték kilátásba Erdély, Bánát, Partium és a Tiszántúl Magyarországhoz tartozó területei átengedését. A 3. román hadsereg Dobrudzsa területén – mint utólag kiderült – sikertelenül készült a Bulgária elleni védekezésre.Képmutató, románbarát brit propaganda Németország ellen


Az 1. osztrák-magyar hadsereg, mikor augusztus 14-én Kolozsváron megszerveződött, lényegében még csak papíron létezett. Parancsnoka Arthur Arz von Straussenburg, a nagyszebeni evangélikus lelkészcsaládból származó tábornok ezért magát ironikusan hadsereg nélküli tábornoknak nevezte.

A három támadó román hadsereg nem tudta kihasználni túlsúlyát, közben beérkezett az Eric von Falkenhayn vezette 9. német hadsereg, mely a közben megszerveződő 1. osztrák-magyar hadsereggel együtt csapásokat mért a román haderőre és a Nagyszebennél (szeptember 26-29.), Persánynál október 6-án, majd a Brassónál (október 7-9.) megvívott ütközetek következtében kivívott győzelmek eredményeképp kiszorították a támadókat Erdély területéről.Német és osztrák-magyar csapatok a felszabadított Brassóban


Az offenzíva sikeresen folytatódott, november 23-án az Al-Dunán Svistovnál átkelt Mackensen tábornok német, bolgár és török hadosztályokból álló Duna-hadserege, majd lendületesen nyomult Bukarest felé.Kész a pontonhíd Svistovnál


A román hadvezetés bátor, elszánt kísérlettel akarta külön-külön legyőzni az észak illetve dél felől támadó német, osztrák-magyar, bolgár ás török hadosztályokat, de ez a segítségükre siető orosz hadseregek és francia tüzérség támogatásával sem sikerült. Miután a Neajlov melletti, más néven a bukaresti csatát elveszítették, a központi hatalmak csapatai december 6-án bevonultak a román fővárosba.Osztrák-magyar csapatok Bukarestben


A frontvonal januárban Moldvában stabilizálódott. A Moldvába, szinte a Szeret folyó mögé visszaszorult román kormány és hadvezetés orosz és francia segítséggel még megpróbált támadásokat indítani a júliusi orosz Kerenszkij-offenzívával párhuzamosan. Szeptemberre befejeződtek a Maresti, Marasesti, Ojtoz körzetében vívott ütközetek-lényegében eldöntetlenül.Német lovasság előrenyomulása


1917 októberében Szentpéterváron a bolsevikok megbuktatták az ideiglenes kormányt, ezzel Románia fő védelmezője, Oroszország kiesett a háborúból.

1917 decemberében Krilenko, hadügyi népbiztos fegyverszünetet kötött a németekkel, majd december végén Bresztben megkezdődtek a béketárgyalások Szovjet-Oroszország és a Központi hatalmak között.

A polgári Nyugat-Ukrán Köztársaság február 9-én kötött békét a központi hatalmakkal, Szovjet-Oroszország nevében pedig Szokolnyikov külügyi népbiztos írta alá március 3-án Bresztben a békét. Ez Románia helyzetét is lehetetlenné tette, rákényszerültek, hogy február 9-én Bufteában előzetes békét kössenek.

Hosszas előkészítést követően 1918. május 7-én írták alá a bukaresti békét Románia és a központi hatalmak képviselői. Románia ezzel megszegte az 1916. augusztus 17-ei titkos szerződés IV. cikkelyét, miszerint nem köthet különbékét, de ha megteszi, azon esetben érvényüket vesztik a területi ígéretek.

A békeszerződésben Románia ugyan rákényszerült, hogy Magyarország számára – főként biztonsági szempontok miatt – átadjon minimális területeket, Bulgária számára pedig Dobrudzsa területén tegyen engedményeket, azonban a központi hatalmak tudomásul vették, hogy Románia megszállta és annektálta a korábban az anarchiába hullott volt szövetségeséhez tartozó Besszarábiát.A bukaresti béke térképe


Érdekes, hogy mint erre Raffay Ernő egyik műve felhívja a figyelmet, 1918 novemberében Lansing az USA külügyi államtitkára kinyilvánította, hogy hazája magáénak érzi Románia nemzeti aspirációit, bár ők nem írták alá az 1916 augusztusi egyezményt. Ehhez képest az 1919-es amerikai béketerv sem valósulhatott meg, mely hazánk számára az etnikai elvekhez jobban közelítő határokat jelölt volna ki a Felvidéken, az Észak-Bácska és az Észak-Bánát területén, keleten pedig Magyarországon maradhatott volna a Partium Szatmárnémetitől Aradig terjedő sávja. Összességében teljesen érthetetlen, hogy Romániát az 1916 augusztusi szerződés lényegi megszegése miatt miért is jutalmazták minden etnikai indokot és érvet meghaladó magyar területek átadásával.
A béke szabályozta még a kereskedelem, a hajózás szabadságát, a szerződő felek kölcsönösen lemondtak a jóvátételi igényekről, a román haderő nagy részét leszerelték.

A békeszerződés érdekes pontja volt még, hogy Romániának egyenjogúsítania kellett az izraelita, protestáns és muzulmán felekezeteket, ezáltal a mögöttük álló etnikai-vallási közösségeket is. Ez a több százezres romániai zsidóság szempontjából volt talán a leginkább érdekes és fontos. Önkéntelenül merülhet fel a kérdés, hogy ennek hiánya eddig miért nem zavarta a liberális briteket, vagy a forradalom hármas jelszavát hangsúlyozó nagy nemzetet.

Az is igen érdekes, hogy a magyarországi baloldali és szabadkőműves politikai erők és sajtó elkötelezetten támogatták a hazánk ellen uszító román irredenta és soviniszta politikusok (Maniu, Goga, Goldis, Lucaciu) nemzeti felvetéseit, követeléseit, miközben az említetteknek eszükbe sem jutott, hogy Romániában felvessék a bolgárok, törökök, tatárok, csángók erőszakos asszimilációját, a zsidók és a muzulmánok jogfosztott helyzetét. Egyoldalú álláspontjukra az 1919 utáni emigráció, az elszigeteltség, a viszonzás hiánya döbbenthette rá őket.

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A megbízható férfi - Bedő ImreA megbízható férfi
Könyv - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Horthy naptár 2019 - 4 db EGYÜTT KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNNYEL!!!! - Vitéz nagybányai Horthy Miklós KormányzóHorthy naptár 2019 - 4 db EGYÜTT KÜLÖNLEGES KEDVEZMÉNNYEL!!!!
Naptár - Bolti ár: 14 000 Ft
Internetes ár: 9 990 Ft
29% internetes kedvezménnyel
Amerika álszent háborúi - F. William EngdahlAmerika álszent háborúi
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 490 Ft
13% internetes kedvezménnyel
A negyedik birodalom felemelkedése - Összeesküvés elméletek sorozatA negyedik birodalom felemelkedése
Könyv - Bolti ár: 1 199 Ft
Internetes ár: 1 199 Ft
0% internetes kedvezménnyel
Lélek és szögesdrót - Szolzsenyicin, magyar ecsettel - Domonkos LászlóLélek és szögesdrót - Szolzsenyicin, magyar ecsettel
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
15% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat