HunHír.info

2018. Földanya hava 24. nap, Zobor napja.

Antidogma – Chemnitz: az európai etalon

2018. szeptember 23. 08:02

negerek250.jpg...A vezetőik által elárult, médiatikusan elhülyített, jólétben elpuhult nyugat-európai „jóemberek” (Gutmenschen) mindeddig birkaként és szinte zokszó nélkül tűrték, hogy a plutokrata fináncoligarchia „rosszvoltából” nyakukra telepített, idegen fajú és vallású, parazita és agresszív ragadozók szabad prédának tekintsék őket és javaikat, és azt tegyék velük, amit csak akarnak...

Stoffán György: Csürhetüntetés hülyeferivel (néhai Máté T. Gyulának ajánlva)

2018. szeptember 17. 06:18

GYF-petos.jpgElégedett vagyok. Hülyeferi és bandája ma előadást tartott a Bem téren. Jó volt hallani az elégedett kisebbséget, amely szorgosan, mint a mesebeli hangya igyekszik kormányt buktatni. Olyan érzésem volt, mint amikor a halálraítéltek az élet szépségeiről és a jövő terveiről beszélgetnek a siralomházban. Illetve nem is. Inkább, amikor a hülyék a bolondház kerítésén belül röhögnek a kint sétálókon, mert bizonyosak abban, hogy azok a hülyék.

Erkölcsi győzelem – ostoba reménykedés… álmodozó jobboldal

2018. szeptember 15. 06:41

eu-eg-250.jpg...Nem volna-e hasznosabb ma a V4-ek azonnali összehívása, közös katonai erő megszervezése, az Unióból való azonnali kilépés? Vagy nem emlékszünk már arra mire képes a háttérhatalom, ha az érdekeit nem tudja saját aljas módszereivel elérni? Nem tudjuk, nem látjuk, hogy a jog és az erkölcs megszűnt körülöttünk és nem vesszük észre, hogy hiába akarunk mi példát mutatni úri viselkedésből a proli házmesternek, aki káromkodva küld el bennünket a jó édesanyánkba, mert neki csak ennyire telik?...

Új honvédelmi szemléletet!

2018. szeptember 14. 08:41

katonak-a-hataron.jpgValó igaz, hogy nemzedékemnek és az utánunk jövőknek abban a csodálatos szerencsében volt része, hogy fegyveres konfliktus résztvevőjének harcoló katonai alakulat részeként nem kellett ott lennie. Lassan azok is kihalnak, akik felnőtt fejjel érték meg az 1956-os forradalom fegyverropogásos eseményeit. Az iskolai oktatás – ráadásul manapság is – még a történelemoktatás keretében is inkább arról szól, hogy honvédő harcaink rendre kudarccal jártak, vagy a magyar fegyverek idegen érdekeket szolgáltak, esetleg ki vagyunk szolgáltatva külső erők játékának, jó, ha meghúzzuk magunkat – a fényes győzelmekről azonban, mint például a 907-es pozsonyi csata, hallgat. Egyéb más iskolai fórumokon a honvédelem témája pedig egyáltalán nem téma.

Károlyfalvi József: Májusra várva

2018. szeptember 12. 23:25

merkel-karikatura-500.jpgTermészetes, hogy a tisztelt olvasó felkaphatja a fejét a cím hallatán, hiszen most fejeződött be a nyár, és a cikk címében már májusra utalunk. Nem is Esterházy Péter szellemes gondolatáról van szó, miszerint ha tavaszodik, azt hisszük, hogy mi is tavaszodunk. Európa hosszú történelme számos véres, kegyetlen, tragikus folyamaton, epizódokon haladt át. Sokan hitték, hogy a kommunista rendszerek megszűnése, az Európai Unió bővülése feloldhatják a korábbi ellentmondásokat, feszültségeket, az öreg kontinenst a szabadság, a kreativitás, a nemzeti problémák megoldása, az őshonos nemzetek jogai méltányos megőrzése, az ellentétek feloldása, a tényleges demokratikus fejlődés, a szociális igazság útján indíthatják el.

S. Király Béla: Behódolás az iszlámnak

2018. szeptember 04. 09:47

muszlim-ima-500.jpg...A pániszlám identitás 1970 és 2000 között izmosodott meg látványosan, átlépve az európai ország- és nemzethatárokat. Itt már a muzulmán identitás az elődleges a nemzetivel szemben, azzal szemben, hogy ki melyik arab országból jött Nyugatra. A pániszlám önazonosság erősíti az iszlámhívőket, életforma-gyakorlókat a hitetlen, illetve ateista „ős európaiaktól”. Az Elbától nyugatra érvényesülő arab reneszánsz fő okai: a kőolajban, földgázban gazdag arab-öbölbeli államok elképesztő pénzkészlete, befolyása, az iráni vallási forradalom, a Muzulmán Testvérek szektáinak elszaporodása és a muzulmán népesség demográ­fiai ereje. Az már a hab a tortán, hogy Nyugat-Európa fővárosainak, nagyvárosainak bohém burzsoáziája simogatja az illegális bevándorlót. E rétegnek igen erős a politikai befolyása, a médiahatalma, és hagyományosan balra szavaz...

”A Kun Béláékat éltető Moldova Gyuri bácsit beszéde után nem vitte el a nagy fekete autó...”

2018. augusztus 27. 08:15

lenin-fiuk-aldozatukkal-pozolva250.jpg...A magyar történelem egyik legszebb időszakának nevezte a vérgőzös, Lenin-fiús Tanácsköztársaságot a Baloldali Sziget Fesztiválon minap felszólaló Moldova György író. Meg azt is mondta, hogy ő személy szerint borzalmasan szerette a kommunista rendszert...

„Az a betegség, ami pedig a parlagfűtől, gombától, kézrátételtől meggyógyul, az bizony magától is meggyógyulna!

2018. augusztus 26. 12:47

fagy.jpgLassacskán odáig ér a tudósember, hogy szégyelli, hogy amit tanult, ami tudást felhalmozott élete során, azt meg meri osztani másokkal abban a kemény meggyőződésében, hogy jót tesz, mert felvilágosít, mert fellebbenti a fényt esetleg a mások számára még nem ismert, egészséget-betegséget érintő titkokról.

Bogár László: A szabad piacgazdaság hamis mítosza mögött kegyetlen hatalomgazdasági gépezet húzódik

2018. augusztus 25. 13:58

bogar-laszlo.jpg...A globális hamis narratíva lényege, hogy a liberális demokrácia, a szabad piacgazdaság és az ezt a társadalmi-gazdasági konstrukciót kommunikációs keretbe foglaló „politikailag korrekt” beszédmód az egyetlen „helyénvaló” magatartás a világon, és akinek kedves az élete, az engedelmesen beilleszkedik ebbe a térbe. Mert ha nem, akkor számolnia kell a fegyelmező hatalom megtorló akcióival...

Hallgatni arany, beszélni Heller...

2018. augusztus 23. 16:13

heller-agnes-250.jpg...Heller Ágnes tehát most is ugyanaz, aki volt világéletében: politikai eszköz. A szánalmas pedig az, hogy sokkal inkább szolgálja azok érdekeit, akik ellen agitál. Így aztán nehéz lenne bölcsnek gondolni, márpedig a gyarló ember bölcsességet várna el egy filozófustól. Hallgatni arany, beszélni Heller...

Babucs Zoltán: A hazáért mindhalálig!

2018. augusztus 19. 08:04

katona-250.jpg...Azt a napot repesve várták a leen­dő hadnagyok, és az avatás legmagasztosabb pillanata akkor következett be, amikor a Ludovika mögötti Nagyréten az eskütétel után 121 hadnagy kardja lendült a magasba, és azok pengéit összecsengetve kiáltották egy szívvel és lélekkel az akadémia jelmondatát: A hazáért mindhalálig!...

”Az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való”

2018. augusztus 14. 08:49

avo_terror_250.jpg...Magyarországon 1945 óta baloldali bűnökért senki nem kapott méltó büntetést. Sem kicsikért, sem nagyokért. Erről sokat elmond az az abszurd helyzet, hogy ávósokat ilyetén ténykedésükért utoljára Kádár János küldött sittre. Nemhogy igazságtételt, szabadságelvonást vagy lusztrációs törvényt nem tetszettünk csinálni, hanem még egy nyugdíj- vagy fizetéselvonást sem...

Stoffán György: Morbus centenaricus

2018. augusztus 04. 08:21

Örök érvényű a mondás, amelyet sváb őseimtől sokszor – kellő megvetéssel – ismételgettek, ha a szászokról esett szó, s amely megállapítást a Kedves Olvasó nem egyszer hallhatott tőlem: - „Okos szászt és zöld tehenet még senki sem látott.” A Kárpátok ez idő szerint második géniuszának előlépett ostoba államelnök ismét bizonyította, hogy sváb őseim nem tévedtek. Ő sem okos, ám annál zöldebbeket sikerül mondania, tennie. Az ügyeletes szenátusi birkapásztorok viszont úgy követik az ostobaságban, mint azok a jószágok, amelyekre ők hivatottak felügyelni az esztena csendjében, amelyet nyáron a medve, télen a farkas zavar csak meg.

Gazdag István: Fekete Franciaország vs. fehér Európa

2018. július 28. 06:27

menekultek-500-.jpgEgymilliárd fekete nagy nehezen legyőzött négymillió fehéret − röviden és velősen így summázható a legnépszerűbb globális népboldogító és népbolondító ingyencirkusz (alias foci-vb) legutóbbi fordulója Moszkvában, amelynek végeredményeként a francia színekben játszó és a látszat kedvéért néhány fehér vendégjátékost is szerepeltető afrikai vegyes felvágott vitte el pálmát (némi bírói segédlettel – a szerk.) a horvát nemzeti tizenegy elől. Maga az esemény szót sem érdemelne a részemről, ha nem lenne egy újabb ékes (vagy inkább éktelen) bizonyítéka a földrészünk nyugati felén rohamléptekkel zajló népességcserés gyarmatosításnak, amely leginkább Franciaországot sújtja.

Boros Imre: Trump projektje

2018. július 26. 15:13

amerikai-szabadsag-szobor.jpgTrump amerikai elnöki színre lépése mély döbbenetet és egyben riadalmat keltett az évtizedek óta „multiszellemben” (multilaterális, multinacionális, multikulturális) működő „nyugatias” világrend apostolai körében, pedig vezető kampánymondata csupán azt hangsúlyozta, hogy Amerikát ismét naggyá kívánja tenni. Talán azért mondta ezt, mert Amerika talán nem kellően nagy vezető világgazdasági és katonai hatalom, a világtengerek, a világűr, valamint a valamirevaló tudásipar, éltechnológia és termékek monopolista birtokosaként? – döbbent meg az avatatlan szemlélődő. Nem éppen.

A Kalergi-terv és a globális elit

2018. július 24. 12:03

cionbolcsei250.jpg„A kiemelt nemzeti érzületű emberek konfliktushoz, az háborúhoz, az pedig káoszhoz vezet.” Vagyis a nemzeti érzés káros, elvetendő, ehelyett kell létrehozni a szuperföderális rendszert, amelyet mai szavakkal Európai Egyesült Államoknak nevezhetünk, és ez része lesz egy átfogó, új világrendnek, amelyben a népek egyesülnek és feloldódnak".

”Világunk rosszul sikerült vázlat”

2018. július 24. 08:18

van-gogh.jpgKilencévesen készültek első figyelemreméltó rajzai, de műértő öccse és ismert képzőművész sógora biztatására kezd komolyabb festészeti tanulmányokba az ifjú holland, aki belgiumi lelkipásztori tevékenysége során kóstol bele a képzőművészetbe, ám miután kezdi a saját útját járni, eredeti festői világát a kor nem méltányolja: Vincent van Gogh holland festő művészetét a francia impresszionisták kinevetik, s nem kel el életében alkotásainak egyike sem...

Kermit Gosnell, a lelketlen gyilkos

2018. július 24. 08:14

abortusz2.jpgPéntek este. Ülünk az asztal körül, kinnt természetesen esik az eső, elmúlt 10 óra, pirosak a szemek. Elfogyott a fish and chips, már csak néhány kihűlt cornish pasty, crumpets és sajtos pogácsa árválkodik az asztalon. Gyűlnek az üres üvegek és szaporodnak a séták a vécé irányába. A társaság vegyes, magyarok, lengyelek, angolok, egy magyar/román keverék és két ír ül szanaszét a szobában. Egy lány perel a fiújával, hogy ne dohányozzon, majd pár perccel később ő is rágyújt egy cigire. Már unásig kitárgyaltuk a vébét, a málészájú Kanet, a gülüszemű Özilt, a munkahelyi kollégákat, a béke vallásának követőit, a Brexitet, Trumpot, Faraget, Orbánt, Joshuat, Junckert, az EU elosztási tervét (Marek véleménye szerint senki sem szereti, ha a kérés nélkül akarnak lebillenteni az udvarára egy kocsi trágyát) és persze Meghant, a zűrös múltú, enyhén kurva mulatt aranyásót. Aztán valahogy szóba kerül az abortusz és egy kicsit megnehezedik a levegő.

Mi a különbség a Jobbik és a Fratelli d’Italia között?

2018. július 23. 13:14

meloni-es-orban.jpgMeglehetősen szomorú végkifejlethez érkezett a magyar nemzeti-jobboldali radikalizmus bástyájaként tekintett Jobbik. A belső szakadás, a hatalmi pressziók, a belső küzdelmek macchiavellista lezárása következtében, a hajdan óriási reményeket keltő párt már egyre rohamosabb mértékben veszíti el támogatóit, politikai arculatát és legitimitását. Mint az olasz politikát, jobboldalt folyamatosan figyelő, kutató, érdeklődő számára önkéntelenül adódott az összehasonlítás, a párhuzam állításának lehetősége. Legalábbis papíron, a Fratelli d’Itália (Olasz testvérek, vagy Itália testvérei) formálisan fiatalabb párt, mint a Jobbik.

Gundy Sarolta: Ne engedjétek el a barátaitok kezét!

2018. július 22. 08:51

A tettek igazsága, mint maga az igazság az mindig világos: szomorú, vagy mosolytól kísért, de közömbösséget csak ritkán mutat. Most szomorú az igazság, mert úgy látom, hogy lassan elengedtétek a kezeket. .. Igazából talán soha meg sem fogtátok úgy Isten igazából, olyan el nem engedősen, nem szorítottátok elég erősen, legfeljebb formális okokból megengedtétek, hogy mi nyújtsuk Felétek a mi kezünket.

Régebbi hírek a rovatban:


A rovat teljes archívuma
Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Önéletrajz - Bruce DickinsonÖnéletrajz
Könyv - Bolti ár: 3 999 Ft
Internetes ár: 3 599 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Kozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben - László ErvinKozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben
Könyv - Bolti ár: 9 000 Ft
Internetes ár: 6 990 Ft
22% internetes kedvezménnyel
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. - Badiny Jós FerencKáldeától Ister-Gamig I-II-III.
Könyv - Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 8 500 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A sorsformáló 9+1 hónap - Orosz Katalin - S. Nagy ZitaA sorsformáló 9+1 hónap
Könyv - Bolti ár: 3 360 Ft
Internetes ár: 3 024 Ft
10% internetes kedvezménnyel
A Horthy-korszak külpolitikája 5. - Gulyás LászlóA Horthy-korszak külpolitikája 5.
Könyv - Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
15% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat