HunHír.info

2019. Fergeteg hava 20. nap, Balambér napja.

”Akié az információ, azé a hatalom”

2019. január 19. 07:44

kem-500.jpg...Hogy a Föld óceánjainak mely partján lévő technológiai nagyhatalom érjen el vezető pozíciót az információ megszerzésében, valamint az emberek gondolkodásának manipulálásában történelmi értelemben, egyáltalán nem részletkérdés. Mert az okostechnikák és az internet világában felmérni sem lehet, hogy milyen könnyű hozzáférni bármilyen adathoz. Még Angela Merkel is meglepődött, amikor kiszivárgott, hogy bár nem kínai, hanem amerikai NATO-szövetségese rendszeresen gyűjtött vele kapcsolatos bizalmas információkat. Szóval csak az nem elérhető ily módon, akinek nincs semmilyen kommunikációs eszköze, és az internetről még hírből sem hallott. Mindig gond az ellenőrizhetetlen technikai beépülés vagy a klasszikus ügynöki úton szerzett információ...

Krisztus nem azért jött a földre, hogy templomokat építsen...?

2019. január 16. 18:04

kereszt-250-.jpg...Persze hitújításban a pápa sem akar lemaradni a britek mögött. Ebben a szellemben aztán a Vatikán alkalmazottainak címzett karácsonyi jókívánságaiban megemlítette Jézus szüleit, Máriát és Józsefet is, „túláradó szentségnek és örömnek” nevezve őket, majd így folytatta: „És azt fogjátok mondani: persze! A Madonnáról és Szent Józsefről van szó!...

A XX. század Mohácsa - Mi történt ma 76 éve a Don-kanyarban?

2019. január 12. 16:48

don-kirkovics-istvan-fotoja-Hunhir.jpgA XX. század történelmének a magyarság számára egyik legvéresebb és legfájdalmasabb eseménysorozata kezdődött meg 76 évvel ezelőtt a Don-kanyarban. A háborúba kényszerült Magyarország 2. magyar hadserege magára hagyatva mintegy 200 kilométeres vonalon állt szemben a támadni készülő sztálinista Vörös Hadsereg erőivel szemben. A magyarok mint az elmúlt évszázadok során, most is magukra hagyatva vették fel a küzdelmet az óriási túlerővel szemben, bizonyítva a hit, a hűség és a bátorság hármas jelszavának magyar örökérvényűségét. Kirkovics István, a Győr-Moson-Sopron megyei Peresztegen született, akkor 24 éves frontharcos személyes hangvételű naplójában követte végig a II. világháború azon eseményeit, amelyeknek ő is részese volt. A doni áttörésről pontosan 72 évvel ezelőtt az alábbiakat írta viaszosvászonba csomagolt, az életénél is jobban féltett, kicsi füzetlapokból összerakott naplójába. Dicsőség a hősöknek, és köszönet azoknak, akik ápolják emléküket és soha nem feledkeznek meg a magyar hazaszeretet megnyilvánulásának e fontos történelmi dátumáról.

Elkártyázott ország

2019. január 11. 15:43

karolyi-letakarva-lead.jpgSzáz évvel ezelőtt a Kárpát-medencében olyan események történtek, melyek máig meghatározzák a magyarság, és az ezen a területen velünk együtt élő más nemzetek sorsát. Sajnálatos módon az akkor elindult történelmi folyamatoknak mi magyarok azóta is a vesztes oldalán vagyunk. Károlyi, Kun és társaik történelmi örökségétől nehéz szabadulni.

Gondolkodjunk együtt, legyünk végre felnőttek!

2019. január 07. 09:39

fekete-gondola-500.jpgHazánkban a mai politikai kultúrában, ideológiában, publicisztikában számtalan gyermekbetegségbe, érthetetlen, tabu típusú értékelésbe lehet ütközni. Mindez könnyen észlelhető, kimutatható a Jobbik, de a kormánypártok politikai ideológiájában, kulturális megnyilvánulásaiban is. Kezdjük talán a Jobbikkal. Az egy évtizeddel ezelőtti, a hatalmas népszerűséget elérő, nagy lendülettel előretörő pártról, a politikai elszántságról, nemzeti ideológiáról már foszlányaiban sem lehet beszélni. Ez egy végtelenül önsorsrontó, romboló folyamat volt, mely jelenleg már csak a befejező stádiuma előtt áll. Tekintsük át e folyamat egy-két mozzanatát!

Nagyon sötét jövő vár Európára, ha minden így marad

2019. január 04. 07:13

menekultek-tamadnak.jpg2050-ig több mint 500 millió fővel nőhet azoknak a régióknak a népessége, ahonnan az elmúlt évtizedekben a legtöbb migráns érkezett Európába. Mindezek a demográfiai változások pedig azt vetítik előre, hogy ha Európa nem változtat az eddigi magatartásán, akkor a 2015-öshöz képest is jóval nagyobb migrációs hullámok lehetnek. Ezzel párhuzamosan a következő évtizedekben megnégyszereződhet a nyugat-európai országok muszlim népessége. Dezső Tamás, a Migrációkutató Intézet tudományos munkatársa szerint meg kell állítani a mostani irreguláris és illegális migrációt, és meg kell akadályozni azokat a meggondolatlan terveket, amelyek a közeljövőben szervezett betelepítési projekteket terveznek, és ezzel Európát olyan kényszerpályára állítják, ahonnan már nem lesz visszatérés.

Bekövetkezni látszik Németország és Európa felszámolása...

2019. január 02. 08:16

AdolfHitler500.jpgA németség elleni újabb globális hatalmi fellépés aktualitását az az evidens tény adja, hogy az amerikai világbirodalom egy évszázad elteltével egy-két évtizeden belül végleg lehanyatlik. A világ urai hangsúlyozottan kívánják a németség tudomására hozni, hogy akárcsak száz évvel ez előtt, most sem fogják lehetővé tenni, egy évszázadra sem, Németország mint nemzetállam világbirodalommá válását.

”A görögdinnye is kívül zöld, belül azonban, és ez a lényege, piros”

2018. december 31. 12:16

LMP.jpg...Az Európai Parlamentben ötvenkét mandátummal rendelkező egyik zöldalakulat tagjait (GUE–NGL) csupa átvedlett kommunista vagy szélsőbaloldali párt adja...A másik zöld láb viszont a liberalizmusba lóg. Ide tartozik a mi LMP-nk is, de itt vitézkedett az osztrák Ulrike Lunacek is, akinek kritikáiból bőven részesültünk... A zöld–ballib–kommunista összenőtt gyökérzetre és felületi zöldre Szél Bernadett hajdani LMP-társelnök is kézenfekvő bizonyíték...

Bogár László: Elodázott Németország 1.

2018. december 24. 14:43

bogar-laszlo.jpg...Az a szó szoros értelmében „visszautasíthatatlan” ajánlat, amit a németség 1945 és 1950 között kapott, lényegében azt tartalmazta, hogy a németség – saját szorgalmára és tehetségére építve – újra anyagi jólétet teremthet magának, ám ennek fe­jében egyszer s mindenkorra elfelejti, hogy valaha volt szakrális múltja, történelme, kultúrája, önazonossága...

Gazdag István: Intézményesített multikulturális pedofília

2018. december 21. 07:51

satan-500.jpgEgy kép többet mond ezer szónál. Szokásomtól eltérően most lakonikus leszek, és csak a legszükségesebb magyarázatot fűzöm hozzá. Ez a fotó ugyanis önmagáért beszél. A színes bőrű férfi és a fehér (gyerek)lány párosa lényegében az ideális európai társadalomszerkezetet és jövőképet reprezentálja, ahogyan az az aberrált liberálisok etnomazochista fantáziájában testet ölt.

”Mintapéldánya ő a méregkeverőknek...”

2018. december 15. 20:44

avo_terror_250.jpgAz emberiség legnagyobb rákfenéje a gyűlölet. A történelem folyamán ugyanis már számtalanszor bebizonyosodott, hogy elszabadulása romlást és pusztulást hozó csetepatékat, illetve háborúkat okoz. A technika mai fejlettségi fokán pedig ezek következményei többszörösen túlléphetik a bolygónk létét veszélyeztető szintet.

Károlyfalvi József: Önsorsrontó belgák

2018. december 09. 13:25

vallon-flamand-500.jpgTalán előrebocsáthatom, hogy hozzám, mint jobboldali-nemzeti radikális, konzervatív, lutheránus beállítottságú, értékítéletű értelmiséghez közelebb áll a katolicizmus, mint a kálvinizmus jelenlegi liberális értelmezései. Ugyanakkor azért azt is hozzátenném, hogy az eredeti kálvinizmus a legszigorúbb morált, a legpuritánabb etikát várta el, tehát lényegében semmi köze sincs a kálvinizmus mai liberális irányzataihoz, ezek mellett a sok esetben az alaptalan gazdagodást ideológiailag, morálisan alátámasztó értelmezéséhez.

Már megint megkaptuk, hogy az egész magyarság felelős a holokausztért…

2018. december 08. 08:30

holo-karikatura.jpgHát nem különös? Sokszor azért vádolnak meg valakit antiszemitizmussal, hogy eltereljék a figyelmet valamiről – például egy pénzügyi svindliről. Ez történt korábban a Sukoró-ügynél, és ez történik most a Figyelő-címlap esetében is. A Mazsihisz meg sem próbálta cáfolni, hogy nem tud elszámolni kétmilliárd forintnyi közpénzzel, inkább antiszemitázó ellentámadásba lendült, amihez csatlakoztak ismert segédcsapataik.

A terror természetrajza - Az ISIL még a csúcson van...

2018. december 07. 13:52

terrorista-3-500.jpgTavaly több terrorcselekményt követtek el Európában, mint az azt megelőző évben, sőt ezek több uniós országban követeltek halálos áldozatot, mint korábban bármikor. Ezzel együtt a merényletekben meghaltak száma több mint a felére csökkent, mert a támadások kisebb volumenűek lettek. Hazánkat továbbra is a legbiztonságosabb európai országok közé sorolja a 2018-as globális terrorizmusindex. Az ISIS immár több mint hétezer külföldi terroristája tért haza a Közel-Keletről, részben éppen Európába.

A Nagykörúttól Gyulafehérvárig

2018. december 06. 14:31

Az adventi hangulatban az ember nem szívesen foglalkozik olyan dolgokkal, amelyek felháborítják, ne adj Isten gyűlölettel, ellenszenvvel töltik el. A netes böngészés viszont nem ismeri az emberi lélek vágyait, és kíméletlenül elé löki a szépet és a csúfat, a jót és a rosszat egyaránt. Egy véletlen úgy hozta, hogy egy rövid félóra alatt a magyarellenesség két (sajnos régóta ismerős) válfajával szembesültem, és ez két kérdést vetett fel bennem:

Budaházy György: A karizmatikus társadalom

2018. december 05. 16:41

budahazygyorgy-500.jpgVéleményem szerint – és többeké szerint is – közéleti elméleti munkásságom legjelentősebb része az a közjogi elképzelés, amely a társadalom tagjait a közösségi kötelességeik teljesítésének arányában juttatja különböző beleszólási jogi szintekre, amelyeket én karizmáknak neveztem el. Új közjogi rendszer című alapvetésemben szerepel már ez is, de úgy gondolom megér egy külön összefoglaló írást megint.

Az értéksemlegesség öl, butít s nyomorba dönt...

2018. december 05. 10:52

bogar-laszlo.jpgBogár László professzor szerint az értéksemlegesség fogalma feltehetőleg az egyik legpusztítóbb, legmérgezőbb kifejezés a nyugatias modernitás önmeghatározásra szánt fogalomkészletében. Nincs, soha nem is volt, és eleve nem is létezhet olyan társadalom, emberi közösség, amelyet ne a lelki, erkölcsi, szellemi értékek masszív talapzata tartana meg.

A lángba borult Erdély

2018. december 04. 07:30

agyus250.jpg...Egyik leghírhedtebb cselekedetük Zalatna elpusztítása volt. A város környékén lakó oláhokat Petru Dobra zalatnai ügyvéd lázította fel. Míg a magyar nemzetőrök Nagyenyeden gyülekeztek, az oláhok október 18-án Kisenyedet felprédálták, és az ottani magyarok zömét meggyilkolták. Többen menekültek Zalatnára, akiket útközben az oláhok módszeresen kifosztottak...

Románia én így (sem) szeretlek!

2018. december 01. 09:46

roman-magygyulolok.jpgGyulafehérvár (1918.december 1.) napja Erdély gyásznapja. Nemcsak azért tragikus emlékezetű, mert ekkor szakították el Erdélyt az anyaországtól, hanem mert ennek fáklyafényénél látjuk meg legerősebben, hogy hova süllyedt a világ becsülete és mivé feketedett az emberek lelkiismerete, hogy több millió magyar ember egy tollvonással- de valójában a nagyhatalmak és a pénz urai által , kinek az érdekei azt diktálták- idegen uralom alá került.

A gyulafehérvári gyűlés – 1918. december 1.

2018. december 01. 09:41

dec1-csatlakozas-kihirdetese-500.jpgA Hunhír.info hasábjain a korábbi két évben rendszeresen felidéztük, elemeztük az Osztrák-Magyar Monarchia és a Román Királyság diplomáciai és katonai konfliktusait. Kezdve Románia 1916-ban bekövetkezett szerződésszegő kalandor katonai fellépésétől a Monarchia ellen, mely katasztrofális vereségével végződött, az 1918 májusi, Románia számára meglehetősen kedvező békeszerződésig. A központi hatalmak, így az Osztrák-Magyar Monarchia 1918 novemberi kapitulációja azonban egészen új helyzetet teremtett. Magyarországon a pár hétig eltartó őszirózsás eufória elterelte a figyelmet a valós veszélyekről.

Régebbi hírek a rovatban:


A rovat teljes archívuma
Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Trianon Rockopera DVD - Koltay GáborTrianon Rockopera DVD
DVD - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Válaszúton - Bogár LászlóVálaszúton
Könyv - Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! - Badiny Jós FerencA magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Könyv - Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
20% internetes kedvezménnyel
Állatbarát kombó - két állatbarát könyv együtt kedvezőbben - Melanie Joy, Wallace SifeÁllatbarát kombó - két állatbarát könyv együtt kedvezőbben
Könyv - Bolti ár: 7 490 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
33% internetes kedvezménnyel
GMO - A pusztítás magjai - F. William EngdahlGMO - A pusztítás magjai
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 490 Ft
13% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat