HunHír.info

2019. Áldás hava 19. nap, Kamorka napja.

A bíboros esete a „keresztény” davidoviccsal

2009. december 04. 12:13
Falusy Márton - HunHír.Hu

templom.jpgTévedtem. Nemrég írtam az mdf színeiben ténfergő miklós csapodyról annak ürügyén, hogy ez a jelentéktelen és rosszindulatú alak a hazai katolikus püspököknél tiltakozott a Jobbik adventi keresztállításai ellen. Írásomat azzal a megjegyzéssel zártam, hogy a püspöki kar bizonyára válasz nélkül hagyja csapody politikai indíttatású ámokfutását.

Magyar Menedék - Grandpierre

Tegnap, december 3-án Erdő Péter bíboros válaszolt az mdf tiltakozására, s nem is akárhogyan. Tévedtem tehát: szomorúan olvastam, hogy a hazai katolikus egyház feje politikai jellegű nyilatkozatot tett, s föllépett a keresztállítások ellen. Ismétlem: nem a katolikus püspöki kar, hanem Erdő Péter bíboros. A püspöki kar ugyanis – egyelőre – semmilyen hivatalos közleményt nem adott ki az ügyben. Csupán Erdő Péter bíboros szólalt meg, szavai azonban nem tekinthetők hivatalos, testületi állásfoglalásnak, csak bíborosi magánvéleménynek.

Az mdf honlapján – ibolya davidovics aláírásával – december 3-án közlemény jelent meg ezzel a címmel: „Az MDF köszöni és üdvözli, hogy a katolikus püspöki kar elhatárolódott a Jobbik keresztállításától”. A davidovicsi szöveget teljes terjedelmében idézem:

„Az MDF köszöni és üdvözli, hogy Erdő Péter bíboros, a katolikus püspöki kar elnöke elhatárolódott a Jobbik keresztállításán megjelenő katolikus papoktól és egyértelművé tette: nem az egyház képviseletében vettek részt a rendezvényen. Elismerésre méltó, hogy Erdő Péter bíboros úr idejekorán, a szélsőségesek keresztállítási „hullámának” elején tette meg józanságra intő üzenetét, elejét véve ezzel a későbbi félreértéseknek. Elismerésre méltó, hogy a püspöki kar vezetője Advent második vasárnapja előtt tett olyan bölcs nyilatkozatot, ami hívők és hívők, illetve nem hívők és hívők között szolgálja a megbékélést, napjaink átpolitizált világában.
Megnyugtató számunkra, hogy a katolikus püspöki kar nem vállal közösséget egy olyan szélsőséges párttal, amely folyamatosan a keresztényi értékek ellen kampányol. Megnyugtató, hogy a hivatalos egyházi vezetés helyteleníti a pártpolitika és a hitélet összemosását, a keresztény jelképek politikai célú felhasználását. Ez az MDF számára nagyon fontos.
Maradéktalanul egyetértünk Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes tanításával, mely szerint aki faji alapon ítélkezik, nem keresztény, hanem megkeresztelt pogány.”


A kalapos hölgy szövege több ponton is csúsztat. Már a közlemény címe is hazugság: a katolikus püspöki kar nem határolódott el az adventi keresztállításoktól. Egyedül Erdő Péter bíboros nyilatkozott meg ebben az ügyben, méghozzá – a www.katolikus.hu honlapon található hír szerint – „újságírói kérdésekre” válaszolva. A püspöki karnak – ismétlem – semmilyen közös, hivatalos állásfoglalása nem jelent meg az adventi keresztállításokról. Az is csúsztatás, hogy Erdő Péter „elhatárolódott” azoktól a katolikus papoktól, akik részt vettek a rendezvényen. S itt álljunk meg egy pillanatra: davidovics közleménye nem több, hanem egyetlen keresztállításról beszél, s az azon megjelent papokról. A Móricz Zsigmond körtéren megtartott rendezvényről van szó, amelyen két katolikus pap is részt vett: Musits Antal esperes, lágymányosi plébános és Brückner Ákos Előd ciszterci szerzetes, szentimrevárosi plébános. A kalapos hölgy szerint tehát tőlük határolódott el Erdő Péter bíboros. Ez így nem igaz: a bíboros nyilatkozatában az „elhatárolódás” szó nem szerepel. S végezetül: Erdő Péter nem nevesítette a Jobbikot, nem nevezte „szélsőségesnek”, s a püspöki kar sem jelentette ki, hogy „nem vállal közösséget egy olyan szélsőséges párttal, amely folyamatosan a keresztényi értékek ellen kampányol”. Ez az állítás csak davidovics hibbant agyában született meg. Összegezve a fentieket: a hibbant davidovics itt-ott meghamisította Erdő Péter bíboros szavait, s olyan üzenetet is tulajdonított a főpásztor nyilatkozatának, amely abban nem volt föllelhető. Kíváncsi vagyok, vajon egyházi részről kommentálják-e majd a davidovicsi csúsztatásokat?

Ugyanakkor az is igaz, hogy Erdő Péter bíboros nyilatkozata felhasználható alantas politikai célokra, ahogy azt a hibbant agyú davidovics is tette. A bíboros valóban azt mondta, hogy a keresztállításon megjelent papok nem a katolikus egyház képviseletében vettek részt a rendezvényen. Majd így folytatta: „Azt hiszem, hogy ez az előző években is előfordult stratégia részét képezi: összefüggésbe hozni egyházunkat olyan jelenségekkel, amelyek tartalmával nem tudunk azonosulni”. Milyen „jelenség” zajlott például a szentimrevárosi keresztállításon, amelynek „tartalmával” a bíboros nem tud azonosulni? A választ nem tudom. Aztán azt is mondta Erdő Péter, hogy a kereszt „politikai eszközként való felhasználásával mi nem azonosulhatunk”. Miért „politikai eszköz” az adventi keresztállítás? A Móricz Zsigmond körtéren talán politikai rendezvény zajlott?

Erdő Péter ugyan nyilvánosan nem határolódott el az említett katolikus papoktól, egyik mondata azonban mégis erre utal: „Azt hiszem, hogy minden országban megtörténik egyfelől, hogy a hivatalos vezetés bizonyos magatartásokat elutasít, és azok mégis előfordulnak”. Érteni vélem vannak tehát a vezetés szemszögéből nézve renitens papok. De a konkrét esetre, a keresztállításra vonatkoztatva – nem túlzás ez? Mondott olyasmit akár Musits esperes úr, vagy Brückner plébános úr, ami az Erdő Péter által elutasítandóként megjelölt „bizonyos magatartások” körébe tartozik? Nem kellett volna a ködös, maszatoló beszéd helyett egyértelműen, érthető magyarsággal fogalmazni?

Nyilatkozata végén Erdő Péter azt mondja, hogy a Szentszék a 2000-es évek elején „az Eucharisztiával kapcsolatban, instrukció műfajban” utasításokat adott ki, s ezekben az szerepel, hogy „sem a szentmisét, sem más liturgikus szertartást politikai események díszleteként, járulékaként ne végezzünk”. A keresztállításon nem is végzett senki: sem szentmisére, sem egyéb liturgikus szertartásra nem került sor a szentimrevárosi keresztállításon, amely egyébként – ismétlem – nem politikai rendezvény volt. Avagy a kereszt megáldása is liturgikus szertartás, s közterületen, advent időszakában tiltott cselekedet?

Szomorú történet ez. Az idióta miklós csapody a püspöki karhoz fordul hétfőn, s csütörtökön a püspöki kar elnöke már válaszol is ennek a senkiházinak. Erdő Péter „politikai indíttatású keresztállító akcióról” beszélt, ami nem igaz. Annyi igaz az állításból, hogy a keresztállításokat hosszú évek óta a Jobbik szervezi – de nem politikai akcióként. Ezt az mdf bajszos idiótája, miklós csapody állította, s Erdő Péter ezt az alaptalan állítást megismételte. Nem óhajtom megítélni a bíboros nyilatkozatát, mert tartom magam az ítélkezéstől óvó jézusi intelemhez. Az viszont tény, hogy – talán akarata ellenére – Erdő Péter bíboros politikai indíttatású nyilatkozatot tett. Szavai kampánycélokra felhasználhatók, ahogy azt a hibbant agyú davidovics rögvest meg is tette. Nem szerencsés, ha a katolikus egyház – miközben azt hirdeti, hogy a napi politikától távol tartja magát – politikai célokra felhasználható nyilatkozatot tesz. Erdő Péter bíboros szavait ugyanis mostantól a Jobbik ellen fogják felhasználni. Erdő Péter bíboros nyilatkozata tehát – akárhogyan is magyarázzuk – a politikai közbeszéd része lett. Most borítékolom: a választási kampányban erre a nyilatkozatra sűrűn fognak hivatkozni a Jobbik ellenfelei.

Nyilvánvaló, hogy az Erdő Péter szerint „politikai indíttatású keresztállító akció”-ban részt vevő katolikus hívek csudálkozva olvassák főpásztoruk szavait. S érthető, ha nem értik a bíborost. Ahogy az is érthető, ha kiállnak a kereszteket megszentelő katolikus papok – Musits Antal, Brückner Ákos Előd és mások – mellett. S ezek a hívek az ítélkezés szellemét maguktól távol tartva kérdéseket is feltehetnek Erdő Péter bíborosnak. Hogy milyen kérdéseket?

Bábel Balázs érseket az aradi vértanuk emlékünnepén – s éppen Aradon – megtartott beszéde után zsidó részről antiszemitaként bélyegezték meg. Természetesen alaptalanul. S nemcsak idehaza, külhonban is. Ez ellen a gusztustalan akció ellen fellépett Erdő Péter bíboros? Hiszen a püspöki kar egyik tekintélyes tagjáról van szó. Vagy azt is megkérdezhetik a keresztállításban részt vevő hívek, hogy Erdő Péter miért nem teszi szóvá, ha egy köztéren felállított keresztet „ismeretlen tettesek” elfűrészelnek? Mint Pomázon. Ez szóra sem érdemes? Talán azért kell hallgatni róla, mert ez a „politikai indíttatású” kereszt nem az a kereszt?

Nem óhajtom megítélni Erdő Péter nyilatkozatát – írtam fentebb. S remélem, nem is estem ebbe a hibába. Úgy vélem, amit mondott, csupán bíborosi magánvélemény. Úgy vélem, szavait alantas politikai célokra fogják felhasználni, méghozzá éppen a Jobbik ellen. Biztos vagyok abban, hogy a bíboros szavai kapcsán papok és laikus hívek is meg fognak szólalni. A történet ugyanis még nem ért véget. Azt csak a dagályos stílusú – s Erdő Péter bíborosnak hálát rebegő – közlemény körmölője, a hibbant agyú davidovics gondolja.

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Mi a szösz? - Bárdosi VilmosMi a szösz?
Könyv - Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Mesés földrajz óvodásoknak és kisiskolásoknak - Dr. Mátyás SzabolcsMesés földrajz óvodásoknak és kisiskolásoknak
Könyv - Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
7% internetes kedvezménnyel
Az Apolló Holdcsalás - Arany LászlóAz Apolló Holdcsalás
Könyv - Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 391 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Százéves Trianon - Drábik JánosSzázéves Trianon
Könyv - Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 3 499 Ft
0% internetes kedvezménnyel
Újabb magyar ősmesék - Bíró LajosÚjabb magyar ősmesék
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
24% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat