2020.05.23.

Kossuth és Kasszandra

Május 22-én van az évfordulója annak, hogy Kossuth Lajos a híres, nyílt Cassandra-levelében tiltakozott az 1867-es kiegyezés ellen. Szerinte, mint írta, végzetes következményei lesznek, ha Magyarország sorsát Ausztriához kötik. Ma már tudjuk: Kossuthnak végül igaza lett: bő fél század után szakadt ránk (az első világháborút lezáró) trianoni béke.
2020.05.22.

Endresz György: Sportember és kiváló hazafi

Endresz György neve ma megközelítően sem hangzik olyan ragyogóan, mint ahogy megérdemelné, pedig nemcsak rendkívüli sportemberként, hanem kiváló hazafiként is ismerhetjük, ismerhetnénk.
2020.05.19.

Bajor Gizi misztikus élete és halála

Ma Bajor Giziről esik szó - azon okból, hogy a legendás színésznő 1893-ban éppen e napon született Budapesten. Emlékezzünk születésnapjára – s egyben beszéljünk elhunytáról: vajon 1951. február 12-én hogyan s miképp hagyta itt ezt a világot?
2020.05.17.

Dsida és a Cimbora

Ma van Dsida Jenő (1907-1938) költő születésnapja. Ha valaki úgy érzi, hogy számára a Dsida Jenő név nem igazán ismerős, azon nem lehet csodálkozni: sokan és sokat tettek azért, hogy ezt a végtelenül tehetséges embert kiradírozzák az irodalomból.
2020.05.17.

A szomszéd falu felől lövések pukkantak – Magyarirtás Kisnyégerfalván (11. rész)

Balaskó papó már reggel óta leste, figyelte, mi történik az istrázsán, a templom előtt. Az övéi mind elmenekültek már akkor, amikor az első lövéseket hallották Tárkány felől. A megáradt, hólével tele Kerezs zúgása sem tudta elnyomni a szomszéd falu felől jövő lövések pukkanását. Igaz, nem is nyomhatta el annyira, hiszen a falu Tárkány felőli végében laktak, a malommal majdnem szemben, szinte a malomárok partján. Szinte csak a folyó választotta el őket a másik falutól.
2020.05.13.

Újra akarta kezdeni a magyar szabadságharcot

Az idén kétszáz éve születette Klapka György tábornok (1820-1892), Komárom várának híres védője. A Komáromig tartó dicső életútját többé-kevésbé ismerjük, de nézzük, miképp alakult Klapka életútja 1949. után.
2020.05.10.

Hallotta az irtózatos román átkokat, szitkokat – Magyarirtás Kisnyégerfalván (10. rész)

Ki kell végezni őket, mindet, mondta a tiszt, megvetően villantva szemét a nyégerfalvi magyarok felé. Az idegen románok közül akkor váratlanul, hirtelen, egy román ember tört magának utat a tiszt elé, és kérlelve szólt hozzá.
2020.05.08.

Beszéljünk a “győzelem napjáról”

Május 8-áról évtizedeken át úgy beszéltünk, mint a győzelem napjáról. Pedig számunkra nem volt itt semmiféle győzelem: megalázóan ronggyá vertek minket, s ráadásul a XX. században másodszor is megcsonkították Magyarországot. Mit ünnepeljünk hát?
2020.05.08.

A niklai remete ájultra ölelte az első szeretőjét

Berzsenyi Dánielnek a minap volt a szülinapja (1776. május 7.), de különleges sorsa okán meg nem állom, hogy ne emlékezzem meg utólag róla. Születése azért is figyelemre méltó, mert azon relatíve kevés klasszikusaink közé tartozik, aki nem Hunniában, hanem Pannóniában született...
2020.05.06.

A köz szolgálatában szerzett érdemek jutalma: Szent István-rend (A walesi bárdok históriája)

Mária Terézia magyar királynő 1764. május 5-én alapította a Szent István-rendet - erről lesz szó ma. Hangsúlyozom: Mária Terézia magyar királynőként cselekedett, e ténynek utóbb közjogi hatása is volt, ugyanis alapíthatta volna akár római császárnéként vagy éppen Ausztria főhercegnőjeként is.
2020.05.04.

Arcukról lerítt a rosszindulat, szemük gyűlölettől szikrázott -Magyarirtás Kisnyégerfalván (9. rész)

Hirtelen megbánta, hogy nem hagyta itt a falut. Látta, hogy viszik, ráncigálják ki az utcára Csurik Jánost, hogy ütik-verik, ahol csak érik. Ennyi elég volt, hogy rádöbbenjen nagy hibájára.
2020.05.04.

Őfelsége reggelizett Riekában? Gondolatok egy százéves fényképről…

A mellékelt fénykép száz-egynéhány éve. 1916 májusában jelent meg a Vasárnapi Újságban. A képaláírás szerint Károly Ferenc főherceg Kövess vezérezredessel reggelizik a riekai királyi lakban. Mindössze ennyi az alaphír. De bő száz esztendő elteltével fölmerül néhány kérdés.
2020.05.02.

Magyarországot Erdélyből kiindulva is lehet egyesíteni…

E helyt arról lesz szó, hogy 1576-ban május elsején koronázták lengyel királlyá Báthory (Báthori) Istvánt. Ott is nyugszik a krakkói Wawel vár egyik kriptájában, egyszer tisztelegni is akartam nyughelyén, de véletlenül egy kés is volt a zsebemben, s emiatt csak távolról tekinthettem a várra.
2020.05.01.

Magyarirtás Kisnyégerfalván (8. rész)

Homlokáról a bedagadt szemébe folyt a vér, ha valamennyire látni akart, minduntalan ki kellett törölje a kezével. Még így is azt látta, mit soha életében a háború egyik frontján sem. A templom előtt az istrázsán összevert, véres ruhájú falubeli magyarok, emberek, asszonyok, még gyerekek is. Közibük lökték őket is. És hozták, egyre csak hozták az összevert, véres ruhájú magyarokat, terelték őket, mint állatokat a vágóhídra.
2020.04.29.

Inkább a fiát emlegetjük, pedig édesapja is érdemes az emlékezésre

Gróf Széchényi Ferencről ritkábban esik szó, mint István fiáról, a legnagyobb magyarról, de azért mindjárt az elején szögezzük le: az ő érdemei is elévülhetetlenek a magyarság számára, hisz hozzá kötődik a Nemzeti Múzeum és a ma Országos Széchényi Könyvtárként ismert nemzeti gyűjtemény megalapítása.
2020.04.28.

Magyarirtás Kisnyégerfalván (7. rész)

Bunta István csak pár hónapja szabadult a frontról. Örömmel jött haza, mint mindenki, aki a háta mögött tudta a rajvonalat, a mindennapi halálveszedelmet. A talján fronton szolgált, amikor jött a hír, hogy végre valahára vége a háborúnak, és kis idő múlva mindenki mehet haza, nem lesz több öldöklés. Mit bánta ő, ki nyerte meg, vagy ki veszített?
2020.04.27.

Gyengő László és a Nyugati Pályaudvar

A Nyugati pályaudvarra gondolva, elsőként jobbára a francia Eiffel mester jut eszünkbe. Úgy tudjuk, hogy a pályaudvarnak ugyanaz volt az atyja, mint a híres párizsi toronynak. Pedig nem. Az építkezés főembere nem ő volt.
2020.04.24.

Mintha a föld nyelte volna el a magyarokat – Magyarirtás Kisnyégerfalván (6. rész)

Mihálynak még arra sem volt ideje, hogy szóljon a betóduló fegyveresekhez, mert azok káromkodva, ütlegek között már cibálták is ki feleségestől, lányostól az udvarra és onnan az utcára. Pedig láthatták, hogy Julcsa szegény nem egészséges, de nem törődtek azok semmivel – ordibálva, gyűlölettől habzó szájjal lökdösték őket a templom irányába.
2020.04.24.

A hölgyek kezet csókoltak a királynénak

Berlinben a napokban egy igen érdekes könyv jelent meg. Szerzője Hübner Alexander volt párizsi osztrák nagykövet. Legérdekesebb fejezete a könyvnek az, amely királyunk lakodalmát írja le.
2020.04.22.

Táncsics, az örök, de mégis szeretnivaló politikai lúzer

Csoda egy ember születésnapját ünnepeltük április 21-én: 1799-ben e napon látta meg a napvilágot egy Bakony-széli kis faluban, Ácsteszéren Táncsics Mihály író, publicista, az első magyar szocialisták örökös fővesztese.
2020.04.22.

A Szózat zeneszerzője, Egressy Béni születésnapjára

Őszintén szólva az első Benjámin nevű ember, aki eszembe jut, az egy amerikai - jelesül Franklin Benjamin (amerikaiul persze Benjamin Franklin), a villámhárító és egyebek közt a bifokális lencse feltalálója. De hát milyen lenne má' az, hogy egy jenkiről írjak?
2020.04.21.

Magyarirtás Kisnyégerfalván (5. rész)

Románul szólt hozzájuk; kérdezte, mit akarnak, miért jöttek? Nem feleltek azok semmit, csak ütötték-verték káromkodva, magyarságát szidva. Puskatussal és ököllel verték, az első lecsapó ütéseknél még kiabálta, hogy hagyják békén, nem tett ő senkinek semmi rosszat, még remélte, csak tévedés, csak valami hiba lehet, de amikor már a két nagyobb fiának is nekiestek, már tudta, hogy most már csak Isten segíthet.
2020.04.20.

Erdély mártír költőjének megsemmisítette verseit a Secu

Mártont a Securitate olyan kegyetlen módon vallatta, hogy ő, elkerülendő a vallomástétel lehetőségét, rabruhája szövetszálait felhasználva egy óvatlan pillanatban levágta saját nyelvét. A Securitate egy börtönorvossal minden érzéstelenítés nélkül visszavarratta a nyelvet, s a kínzások folytatódtak.
2020.04.20.

Magyarirtás Kisnyégerfalván (4. rész)

Az őszön a magyar zsandárok úgy elkoptak, mint tavasszal a hó. Egyik napról a másikra eltűnt minden, ami eleddig a rendet, a fegyelmet tartotta fent. Észrevevődött Belényesben is, hogy a csendes, nyugodt városból egyszerre csak ordibáló, a magyarokat átkozó, szidó, Romániát éltető puskás csoportok vették át az uralmat.
2020.04.20.

“Egyformán tömeggyilkos az ENSZ és Moszkva is!”

Ma 105 éve született szeleczki és boczonádi Szeleczky Zita Klára Terézia (1915-1999) színésznő, akinek nevéről tudnivaló, hogy a valóságosan használt Zita keresztnevet csak egy évvel később, 1916-ban, az utolsó magyar király koronázása évében Zita királynő tiszteletére kapta.
2020.04.15.

Nem volt eseménytelen életük sem pogány, sem keresztény, sem pedig ortodox eleinknek

I. András Árpád-házi királyunk felesége az Anasztázia nevet viselte (oroszul: Anasztaszijа Jaroszlavna, azaz cirill betűkkel Анастасия Ярославна), Kijevben született, úgy 1023 körül, s ő volt a majdani Salamon királyunk anyukája.
2020.04.14.

Magyarirtás Kisnyégerfalván (3. rész)

A katonák a hátába nyomták a szuronyaikat és elindultak vele lefele az utcán, a magyar templom irányába. Támolyogva, rogyadozó lábakkal ment előttük, kezét csurom vér arcára, eltört állcsontjára fogva. Csak akkor vette észre, hogy az utca tele van emberekkel. Magyarokat kísérő román katonákkal, síró magyar asszonyokkal, gyerekekkel és töméntelen idegen román emberrel.
2020.04.13.

Magyarirtás Kisnyégerfalván (2. rész)

Belényesben is a környékbeli románok kisebb-nagyobb csoportokba verődve beszélték, tervezték hangos szóval, hogy mit is kellene tenni, ha megjönnek az övéik. Abban mindannyian egyetértettek, hogy itt az ideje a magyarokat elűzni. El kell kergetni őket, ki kell irtani mind egy szálig őket – ordították habzó szájjal.
2020.04.11.

Nagyszombati vérengzés Kisnyégerfalván

1919. április 19-én, Nagyszombaton a védtelenül maradt erdélyi Fekete-Körös völgyi falvak magyarirtás színhelyeivé változtak. A legnagyobb vérengzést Köröstárkány szenvedte el, mely vértanú-település nevét lassan megismeri a magyar nemzet. Ám a Körös túlsó partján fekvő Kisnyégerfalva szenvedéseit alig ismerjük.
2020.04.10.

Úgy járnak-kelnek, mintha kinek-kinek a saját házában lenne a mindenek halottja

Nagypénteket ma is hallgatással, különös meghatottsággal, bensőséges átéléssel ünnepli népünk hívő rétege – a világnak van halottja e napon. Teljes a csönd, a tűz kialszik, a tükröt fekete kendővel takarják le, az órát megállítják.
2020.04.09.

Szent László unokája, azaz Szent Piroska fia, Mánuel a bizánci trónon

Közel kilencszáz éve április 8-án lépett bBizánc trónjára I. Mánuel császár. – Na és – kérdezhetné valaki –, hát ő meg ki volt?
2020.04.09.

Pósa Lajos rajongója volt Bródy Sándor, sőt Hermann Ottó Nobel-díjra akarta jelölni

Ma van Pósa Lajos (1850-1914) költő, meseíró, dalszerző születésnapja. Szegény sorsú tanárembernek indult – miközben szegedi évei alatt kezdetben melankolikus hangulatú verseket írt szerelemről, csalódásokról. Utóbb egykori iskolatársa, Mikszáth Kálmán ösztönzésére érdeklődése fokozatosan a gyermekköltészet felé fordult. A legkisebbeket akarta tanítani becsületre, hazaszeretetre, a természet szépségének szeretetére, a szép versek élvezetére.