2020.02.17.

Kiegyezés: Országmentés vagy nemzethalál?

A látvány lenyűgöző: 153 éve e napon fényárban úszik fél Budapest, benne a Nemzeti Múzeum, ahol az Országgyűlés felső háza működik. A tény röviden – e […]
2020.02.08.

Lomb Kató 28 nyelve

Lomb Kató (1909-2003) nevét úgy ötven éve Magyarországon szinte mindenki ismerte – no, nem azért, mert fizikából és kémiából szerzett egyetemi diplomát, hanem inkább azért, mert irigylésre méltón sok nyelven beszélt, írt és olvasott. Mi azt mondjuk: nyelvzseni volt. Ő azonban folyvást azt hangoztatta, hogy nem volt az.
2020.02.07.

Kis király – körötte nagy zűrzavar

Rossz az idő, unaloműzésnek számoljuk hát össze - mondjuk – a Magyar Királyság Károlyait. Az elsővel és az utolsóval igazán nincsen bajunk: I. Károlyt ugyan ki ne ismerné – ő Károly Róbert (helyenként Róbert Károly, vagy Karobertp...) a magyar Anjou-ház alapítója, Nagy Lajos király apja, még nem-Árpád-háziként is elég komoly tekintélyt vívott ki magának. IV. Károly sem igazán ismeretlen – ő az utolsó, aki viselhette a Szent Koronát.
2020.02.07.

Száz éve született Béres József

Száz éve született dr. Béres József, a Béres Csepp megalkotója, Széchenyi-díjas kutató.
2020.02.06.

Hímezd körbe a Szent Koronát!

Napjainkban virágkorát éli a kézimunkázás, országszerte találni remekműveket hímző leányokat és asszonyokat. Őket szólítják meg most egy friss felhívással, melynek célja, hogy minél többen hímezzék körbe a Szent Koronát. A kézimunkához a szervezők sablonokat biztosítanak, 2020 Pünkösdjéig várják a beérkezett pályaműveket, a legszebbeket pedig az egész ország láthatja majd.
2020.02.06.

Crescentia odaadó asszonya lett urának

Széchenyiné Crescentia mindenben támogatta férje munkáját, a döblingi időszakban is híven kitartott mellette.
2020.01.31.

Görgey nem is katonának jött Magyarországra, ő a József Ipartanoda kémiai katedráját szerette volna megpályázni

Ha azt mondom: Görgei Artúr, akkor szinte mindenkinek a honvéd tábornok jut az eszébe, aki az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőse vagy éppen árulója volt. Pedig az egykori hadügyminiszter és fővezér megítélése még véletlenül sem ilyen egyszerű. Ebbe a kérdésbe nem is szeretnék belebonyolódni.
2020.01.29.

A legjóképűbb magyar férfiszínész már látta a magyar színészet jövőjét

Bő másfél százada ezen a napon hunyt el “minden idők legjóképűbb” magyar férfiszínésze. Id. Lendvay Mártonról van szó (1807-1858), ő volt az, aki az 1837-ben megnyílt Nemzeti Színház pódiumán elsőként “nyikkant meg”, vagyis Vörösmarty Mihály prológusában, az Árpád ébredésében mint Árpád ő hallatta legelőször a hangját. Ezek után a teátrumnak a haláláig tagja is maradt. S az előzmények?
2020.01.28.

Titkok, érdekességek II. Lajos udvarából

Közel ötszáz éve történt, hogy szerencsétlen sorsú II. Lajos királyunk anyukájának, Candale-i Anna (1484-1506) magyar, horvát és cseh királynénak, II. Ulászló (1456-1516) harmadik feleségének volt egy udvarhölgye, egy bizonyos Wass Angelitha. Róla szól a mai história.
2020.01.28.

Ha farsang, akkor Csokonai és Dorottya

Az idén jó későn lesz vége a Vízkeresztkor kezdődött farsangi szezonnak: 2020-ban február 25-éig tart. Ha farsang, akkor természetesen kihagyhatatlan Csokonai és Dorottya...
2020.01.27.

Egy nyitrai szatócsfiúból lett a Tungsram atyja, Újpest városának hív gyámja, a xerox dajkája…

Ha a feszültséget szítjuk, abból sosem lesz megbékélés. Beszéljünk hát egy olyan férfiúról, akinek élettörténetét bár torzsalkodásra is felhasználhatnánk – de megközelíthetjük a békesség építésére is. Nézzük ilyen szemmel!
2020.01.25.

Göncz Árpád titkos crédója: idegen nyelven – idegen szívvel

Annak kapcsán, hogy a budapesti városvezetésben felmerült az ötlet: közterületet kellene elnevezni Göncz Árpádról, a Magyarok Világszövetsége egyfajta misszióként sorozatban foglalja össze, mi szól a balliberális oldal által futtatott 56-os Göncz dicsőítése ellen.
2020.01.25.

Az enyészeté az Ártézi gőz- és kádfürdő

A kunszentmártoni Ártézi gőz- és kádfürdőről készült képeslap 1909-ból. A képeslap egyik érdekessége, hogy a képet Sáray Szabó Albert fényképész készítette, azonban nem ő maga adta ki képeslapként (ekkoriban a fényképészek nagy része saját fényképeket használt erre a célra).
2020.01.24.

Mátyás, a király. Miképp is volt a királyválasztás?

Drága magyar véreim, örvendjetek, ha ma, Mátyás napon, bármily farkasordító hidegre is ébredtek, mert úgy jobban eszetekbe jut az a fenséges, bő félezer évvel ezelőtti nap (1458), amikoron is minden idők legszeretettebb uralkodója, Corvin Mátyás a befagyott Duna jegén királlyá választatott.
2020.01.23.

Gábor Áron rézágyúit Turóczy Mózes műhelyében öntötték

Kézdivásárhelyen járva, egy Gábor Áron rézágyú mellett egy ottani atyafi a fülem hallatára mítoszt rombolt, mikor is azt mondta.
2020.01.23.

A nőről, különösen esztétikai szempontból… Születésnapi meghökkentés Madách Imrétől

Háromféle hús kell a boldogságomhoz! Disznóhús az asztalra, öszvérhús utazásra, nőhús az ágyba... Óh, dehogy vagyok olyan bátor, hogy ilyesmit leírjak! E sommás megállapítás egy sinai (kínai) filozófiskola fejétől eredeztethető, s aki számunkra tolmácsolta nem más, mint a nagyszerű Madách Imre.
2020.01.22.

Mikes Kelemen – a másik

Mikes Kelemen (1690-1761) nevét mindannyian ismerjük – ő volt II. Rákóczi Ferenc, a Nagyságos Fejedelem íródeákja, ő írta Rodostóból a híres leveleket az ismeretlen P. E. grófnénak. De a történelem a „zágoni”-n kívül ismer még egy másik Mikes Kelement is, ő a gróf zabolai Mikes család sarja – ez a gróf később élt, 1820-1849 között.
2020.01.19.

Blaha Lujza: A forradalom színészgyermeke, a Nemzet Csalogánya

1926. január 18-án hunyt el Blaha Lujza színésznő. Elmondhatjuk, hogy a Nemzet Csalogánya - tessenek csak utánaszámolni - a forradalom színészgyermeke volt.
2020.01.19.

Színész volt és ikonfestő: Agárdy Gáborra emlékezünk

Már tizennégy esztendeje: ezen a napon hunyt el Agárdy Gábor (1922-2006) színművész, a Nemzet Színésze. Charles Aznavour francia énekes, zeneszerző és színész szülei és Agárdy Gábor (alias Arcalian Gabriel) szabómester foglalkozású édesapja egykoron, a múlt századelőn, ugyanabból a messzi örmény faluból indult.
2020.01.19.

Honnan jöttek Gundelék? Mikszáth volt a legkedvesebb vendége…

Kezdjük az egészet Ádámnál és Évánál, azaz esetünkben azzal, hogy 1844-ben a bajorországi Ansbachban megszületett Gundel János. A mi Jánosunk Magyarországra érkezéséről csak annyit tudunk, hogy vagy gyalogosan, vagy postakocsival, vagy hajóval történt.
2020.01.09.

Jégvágók

Igaz, még távolinak tűnik az ekkora balatoni jég, azért kis ízelítőt már kaphattunk belőle idén is. Míg el nem olvad, gyorsan emlékezzünk, hogyan is volt régen a jéggel.
2020.01.08.

A Székely Golgota üzenete

Mária Terézia martalócai 1764. január 7-e hajnalán törtek rá Madéfalvára, és gyilkos ágyútűzzel, öldökléssel végeztek az alvó faluval.
2020.01.07.

A füvészet nagymestere

Lehet, hogy január 5-én van Diószegi Sámuel (Diószeghi Sámuel) református lelkész, botanikus születésnapja (1761-1813). Az is lehet persze, hogy ekkor a megkeresztelése napjára emlékezünk, s ő […]
2020.01.07.

Egy éjszaka a Fűvészkertben – Interjú vacsora helyett

Mészáros Sunyó Sándor ötvenéves beszélgetése Fábri Zoltán filmrendezővel.
2019.12.28.

Balaton-átúszás hazafias célzattal – Egy szupersportolóra emlékezünk

A csuda se gondolta volna, de Mária Terézia híres Ratio Educationis (Oktatási Rendszer) című rendelete, avagy annak két továbbfejlesztett változata tiltotta a magyar tavakban való fürdést.
2019.12.22.

Mátyás király esküvője – Mendemondák Beatrixról

Mátyás király esküvője - Mendemondák Beatrixról
2019.12.21.

Hitetlen Tamás, karácsony, disznóölés

A magyar néphagyomány szerinti Tamás-nap van, amelyhez a karácsonyi ünnepkör részeként különféle népszokások is fűződnek.
2019.12.17.

Nyugat – A szabad szellem elszabadítása

Tagadhatatlan, hogy a kis példányszámával is nagy hatású Nyugat óriási ellenállásba ütközött konzervatív részről, tudniillik sokan a nemzeti veszedelmet láttak benne – ma már tudjuk, hogy nem is teljesen ok nélkül.
2019.12.16.

Kodály Zoltánra emlékezünk művével, a Kállai kettőssel

Ma van Kodály Zoltán, (1882-1967) háromszoros Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, az MTA-elnök születésnapja.
2019.12.16.

Petőfinek lenni még nem elég a sikerhez…

Jó-jó, ez így, ebben a formájában csak elméleti kérdés, de egy gyermek fogantatása és születése között kilenc hónap telik el. Ha ez a számítás igaz, akkor Szendrey Júlia és Petőfi Sándor fia egyértelműen a forradalom gyermeke.
2019.12.11.

Az árulók jussa

Az árulók ma szinte mindig röhögnek a markukba, a kurucvilágban azonban már a gyanúnál sem volt pardon...
2019.12.10.

Kéretik évente egyszer elmenni tüdőszűrésre!

Korányi Frigyes (1828-1913) 48-as forradalmár, későbbi kórház- és szanatóriumalapító születésnapját üljük. A nagykállói fiatalember tehetős izraelita orvoscsaládba született – nyolc további testvérével együtt. Előbb a szatmárnémeti piaristáknál, majd a pesti egyetem orvosi karán tanult.