2023.11.29.

Az önrendelkezési jog semmibevétele: a gyulafehérvári gyűlés – 1918. december 1.

A téves történelmi mítosz színhelyének tekintett tér adott helyt egy másik tévesen, jogszerűtlenül értelmezett nemzeti mítosz, vagyis Nagy-Románia megteremtésének kinyilatkoztatására.
2023.11.21.

Nyirő József parlamenti felszólalása a nemzetnevelésről

Az országgyűlés képviselőházának 310. ülésén, 1942. november 20-án, pénteken.
2023.11.16.

A trieszti felkelés – 1953 november

Ismeretes, hogy a párizsi békeszerződés 1947-ben Triesztet és környékét a Szövetséges Katonai Kormányzat ellenőrzése alatt álló szabad állammá nyilvánította. Zárójelben, mert a rossznál jobb lehetett volna: miért nem történhetett 1947-ben hasonló megoldás pár határmenti magyarlakta város (Kassa, Szabadka) esetében. Esetleg miért nem történhetett meg ez a Partium határmenti sávjában, mely esetben még a francia diplomácia is hajlott volna hazánk felé?
2023.11.15.

A Felvidék felszabadulása ─ az I. bécsi döntés

Törvényszerűen érkezett el a felbomláshoz az 1930-as évtized végére, a 40-es évek elejére az 1919-20 körül, a nemzetközi szabadkőművesség által mesterségesen kialakított imperialista versaillesi békerendszer. Ugyanez történt az általa erőszakkal létrehozott kisantanttal és tagállamaival: először Csehszlovákiával, majd a királyi Nagy-Romániával, végül az SHS-Királysággal.
2023.11.15.

Az elhívott, az elkötelezett és a kiválasztott…

Remélem, nem sértem meg a szentgáli születésű, református lelkű professzor, Lőrincze Lajos emlékét és édes anyanyelvét, amikor a nyelvészet területére tévedve keresem a fenti kifejezések tartalmának lényegét. Bátran tehetem, mert nem vagyok a szakma mestere, de az elvárható szerénység arra kötelez, hogy érdeklődésem más véleménye iránt is nyitott legyen…
2023.11.13.

Magyarul…

Ma van a magyar nyelv napja. Ez a nap azért (is) ünnep számunkra, mert elmondhatjuk, hogy nyelvünk a világ egyik legrégebbi nyelve, ráadásul ősnyelv. Az "egyik" szót akár ki is hagyhatnánk az előbbi mondatból, bár ezer évig nem ez volt Magyarországon a hivatalos nyelv – igaz eleink valószínűleg azt sem tudták, hogy van egyáltalán "hivatalos" is.
2023.11.09.
Horthy bevonulása Kassára

A hazatérő Felvidék köszöntése

Világesemények követik egymást a Felvidék ősi magyar földjén – a Kormányzó komáromi bevonulásának felejthetetlenül, megrendítően, felemelően hatalmas történelmi tüneménye után a kassai bevonulás elé tekint mindenki. Rákóczi Ferenc Magyarországa fogadja Horthy Miklós Magyarországát, Felsőmagyarország fővárosában. Horthy Miklós bevonul Kassára...
2023.10.30.

A reformáció emléknapja és üzenete

Isten az Ószövetségben tett kinyilatkoztatása, majd a Megváltó elküldése, áldozata megnyitotta az emberiség számára a hit, a szeretet, az üdvözülés lehetőségét, útjait.
2023.10.29.

Gróf Károlyi Mihály kinevezése

A szerdáról csütörtökre virradó éjjelen Budapest egész helyőrsége csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz és a Tanács rendelkezésére állottak úgyszólván az összes közintézetek. A hatalom tehát már tényleg a gróf Károlyi Mihály vezetése alatt működő Nemzeti Tanácsé volt, midőn csütörtökön délelőtt megtörtént formaszerű kinevezése is. A kinevezést megelőzte természetesen gróf Hadik János lemondása.
2023.10.29.

A megmaradt légió – Az ÁVH bosszúvágya

Az Államvédelmi Hatóság abban a bizonyos rövid, de utóhatásában is rettegett korszakban egy országot „védett” volna meg önmagától. Fizikai és lelki terrorral, egy népboldogító eszme fanatikus vonzásában. Mi lett az ÁVH-val 1956. november 4-e után? Valóban elbocsátották-e ezt a légiót, vagy tovább élt, és tetszhalott esztendői után esetleg ismét föltámadásra vár?
2023.10.29.

Egyszer… (Mit tudunk Sértő Kálmánról?)

Hogy mikor született Sértő Kálmán (1910-1941) költő-író, nem tudjuk biztosan. Talán épp ma lenne a születésnapja. Vagy egy hónappal ezelőtt. Az biztos, hogy ez a 31 […]
2023.10.27.

Isten ösvényén…

… nem könnyű járni. Miért is nem? Erre keresem az okokat írásomban, amely nem teológiai alapvetés, ezért is kiegészítése, megerősítése indokolt.
2023.10.24.

100 éve született a Török Köztársaság

Ma számunkra sok tekintetben jó példát jelent a török nemzet. Hazaszeretet, szorgalom, fegyelem, nemzeti és erkölcsi tartás jellemzi az átlagembert is. Török tanárok mondják, hogy iskoláikban a tiszteletre, fegyelemre, hazaszeretetre nevelés a legalapvetőbb kérdés. Nem az áttételesen a rombolást, züllesztést, butítást szolgáló „szabad oktatás”, a „diákjogok”, az „antiszegregáció” a fő probléma, mint egyeseknél hazánkban.
2023.10.23.

„Leveheted a piros pelenkát, mától nem kötelező” A gyerek emlékei 1956. október 23-áról, egy kisvárosból

"Aznap reggel iskolába mentem. Azidőtájt, iskolaköpenybe és piros nyakkendőbe kellett öltözni. A Jókai utcán mentem végig. Nagyon sok ember álldogált az utcán és nekem mindössze az tűnt fel, hogy többen pletykálnak már kora reggel, mint egyébként szoktak. Nem volt tömeg." Alább közölt történetét Facebook-oldalán is megosztotta Gundy Sarolta.
2023.10.23.

Íme a teljes igazság 1956-ról

Fecseg a felszín és hallgat a mély. Korunk ötvenhatról szóló szó- és betűáradatáról óhatatlanul e költői sor jut eszünkbe. Hiába ismeri el ugyanis ma már úgyszólván minden történész, hogy 1956-ban forradalom és szabadságharc volt, ha valódi előzményeit, lefolyását s főként a forradalmat megtorlók jellemrajzát, hovatartozását továbbra is tabu fedi. Íme tehát dokumentumfeltáró megemlékezésként a teljes igazság ötvenhatról: népünk igenis a zsidó bolsevizmus ellen lázadt fel.
2023.10.23.

G. Kirkovits István: 1956. október 23.

Akik 1956. október 23-án kimentek az utcára, nyílt, tiszta szívvel, reménykedve és bizakodva, még nem gondolhattak akasztófára, kisfogházra, a halálra ítéltek utolsó sóhajtására, a megkínzott emberek üvöltésére és az ávós pincék dobhártyaszaggató sötét terrorjára.
2023.10.22.

56 a Corvin közben

A Corvin közben tartotta 1956-os megemlékezését a Légió Hungária. Az eseményehez civil szervezetek csatlakozahattak, a pártpolitika zászlók szintjén is tiltott volt.
2023.10.20.

Szárszói emlék: Egy 75 éve tartott SDG-tábor

A háborút követő nehéz feltételek ellenére a fiatalok optimisták voltak, és tudtak örülni még az egyszerű lehetőségeknek is, melyeken a mai hasonló korosztály legfeljebb mosolyogna…
2023.10.18.

Kövesd a lángot!

Antibolsevik szabadságharcunk hősei előtt tiszteleg október 22-én, vasárnap a Légió Hungária. A szervezők 16:30 várják a gyülekezőket Budapesten, a Pollack Mihály tér, Múzeum utca felőli oldalán.
2023.10.14.

Kinek mit hisz az apja

„Apám hitte az otthon melegét” – énekli el minden koncertjén Zorán. A közönség meg vele dúdolja, énekli, talán olyan emberek is, akiknek családtagjait azok a jugoszláv partizánok mészárolták le, akik közé maga a megidézett, azaz az „apa” is tartozott.
2023.10.07.

80 éve jött létre az Olasz Szociális Köztársaság

A két világháború közötti olaszországi fasiszta rendszer az 1922. október 28-ai római bevonulással vette kezdetét. Négy év átmeneti periódus – az alkotmányos fasizmus – időszakát követőn 1926 őszére totális állam alakult ki. Az 1922 és 1943 nyara közti időszakot a történetírás a ventennio, vagyis a húsz év jelzővel illette. A hagyományos olasz vezető csoportok, a dinasztia és a plebejus fasizmus szakítása 1943 nyarán következett be. Ezt követően a történelem államalkotó tényezőként még másfél évet biztosított a fasiszta vezető csoportoknak.
2023.10.06.

Kollektív főhajtás a forradalom hőseinek emléke előtt

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar […]
2023.10.05.

Lovaglópálcával űzte ki a románokat

A budapesti Szabadság téren található egy szobor, amely a román megszállásra másfajta előjellel emlékeztet. Harry Hill Bandholtz amerikai tábornok szobra annak állít emléket, hogy Brandholtz megelégelte a románok rablását.
2023.09.12.

Államcsíny Chilében

A világ, ha a szeptember 11-ei dátum elhangzik, szinte csak a 2001-es terrortámadásokra gondol. Szeptember 11. egy másik eseményről is ismertté vált, 1973-ban e napon buktatta meg a chilei hadsereg Salvador Allende elnököt.
2023.09.10.

Anarchista merénylő áldozata lett

A magyar királynét meggyilkolták. Meggyilkolta egy rettenetes eszme vak fanatikusa, a kit a végzet útjába vetett. Meggyilkolta hidegen, kegyetlenül, nem nézve nemét, védtelen ártatlanságát, szentté avató bánatát: csak azért, mert fején koronát viselt.
2023.09.06.

Criminalita rom – cigánybűnözés (Ott van, itt nincs)

A mai világ a háttérhatalmi erők, mondjuk ki, a szabadkőművesség és a libertáriánusok által ránk erőltetett gondolati és lelki kényszerek korlátai között él. Ránk kényszerített fogalmak, normák, narratívák rendszerében kell, hogy gondolkodjunk, ellenkező esetben a marginalizálás, kiszorítás, szankciók lehetnek a következmények.
2023.08.29.

A cigánybűnözés ellen vonultak utcára

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Venyige utcai épülete előtt tüntetett kedd este a Mi Hazánk Mozgalom annak kapcsán, hogy az utóbbi két hétben két súlyos bűncselekmény is történt Békés vármegyében, amelynek elkövetője a címben megnevezett kisebbséghez tartozik.
2023.08.29.

A Biblia-per ellen tüntetnek

Bibliaolvasó akcióval tüntetnek ma a Finn Nagykövetség előtt este hat órától. A szervezők a Biblia-per abszurditására és veszélyes következményeire akarják felhívni a figyelmet.
2023.08.26.

Minek kimenni az űrbe, avagy a hülyeség határtalansága

Itt az űrhajózás, mint sokak vágyálma. De minek, mire jó ez?
2023.08.21.

Az MKP és az ÁVH rémtettei

Mintegy 75 éve a rövid életű Magyar Köztársaság (1946. február 1. – 1949. augusztus 20.) vége felé haladt az ország. Csak zárójelben, erőltetettnek érzem a főként baloldali-liberális körök államjogi periodizációját az első, a második és a harmadik köztársaságról.
2023.08.18.

Magyarság és kenyér

Számomra a magyarság és a kenyér összetartozik. Egymást feltételezik, magyarságom nélkül nincs kenyerem, kenyerem nélkül nem élhetem meg a magyarságom. Pedig nem volt ez mindig így...
2023.08.06.

„Mózes nem volt zsidó!” –állítja Freud professzor

Páris, augusztus 5. (A 8 Órai Újság tudósítása) A Parisban terjengő hőség nem akadályozta meg a világ pszichoanalitikusait abban, hogy össze ne gyűljenek ezidei, XV. nemzetközi kongresszusukra.