2023.08.06.

Lausanne diadala

Bár Európa és a világ történelmében voltak utólag világháborúként aposztrofálható, minősített események, mégis az I. világháborúnak nevezett világégés és az azt követő békeszerződések rendezték át leginkább a történelem addigi folyamatában a világot és a Föld térképét. A világháború utórezgései az 1920-as évtized elejéig tartottak, bizonyos értelemben korrigálva az 1919-20 folyamán a vesztes államokra rákényszerített békerendszert.
2023.08.03.

Székelyek

Ébredtetek-e már a fák zúgására a Maros-menti fenyves erdő aljában, miként visszaaludtatok mézédesen, és álmotokban rádöbbentetek, jó helyen vagytok, itt kell lennetek…
2023.07.16.

„A nemzetek talpköve: erő, önbírálat és összetartás.” Bánffy Miklós és Sopron

Gróf losonci Bánffy Miklós (1873-1950) egykori külügyminiszter, polihisztor, színházi szemmel nézve: író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, illetve színpadi rendező volt. Őseiről kapta nevét a ma csicsás cigánypalotáiról is híres erdélyi Kalotaszeg központja, Bánffyhunyad. A mi Bánffy Miklósunk Erdély hajdan egyik legnagyobb földbirtokos családjának utolsó tagja volt – vele férfiágon kihalt a losonci Bánffy család grófi ága.
2023.07.16.

Száz vasutat, ezeret

Ha vonatozott Petőfi, akkor vagy a váci, vagy a szolnoki vonatra szállt: Pest és Vác között 1846 nyarán, Pest és Szolnok között 1847 őszén indult meg a vasúti közlekedés.
2023.07.16.

Forr bennem a düh (avagy a Budapest Pride margójára)

Forr bizony, nem tagadom, de nagyon. Miközben nemzetikereszténykonzervatívsatöbbi kormányunk állítólag Sárkányölő Szent György-harcot vív az LMBTQ (and Co.) ellen, addig a Budapest Pride nevű sátánista kreáció […]
2023.07.12.

“Egyformán tömeggyilkos az ENSZ és Moszkva is!”

Ma 24 éve halt meg szeleczki és boczonádi Szeleczky Zita Klára Terézia (1915-1999) színésznő, akinek nevéről tudnivaló, hogy a valóságosan használt Zita keresztnevet csak szletése után egy évre, az utolsó magyar király koronázása évében Zita királynő tiszteletére kapta.
2023.07.11.

Kossuth híres megajánlási beszéde

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Az újkori idők egyik legnépszerűbb politikusa, Kossuth Lajos (1802-1894) élete csupa ellentmondás, de a legkritikusabb, forrongó pillanatokban mégis bő száz éve azt énekli mindenki, hogy “Kossuth Lajos azt üzente…”
2023.07.06.

Nagy Imre rehabilitálására halt meg Kádár János

1989. július 6-án halt meg Kádár János, éppen azon a napon, amikor a Legfelsőbb Bíróságon kihirdették Nagy Imre és társai rehabilitációját.
2023.07.06.

Százkilenc éves hadiadoma

A táborba megérkeztek a legújabb szeretetadományok. Gyorsan kiosztották a legények között, mert indulni kellett. Sóvár Gyuri népfölkelő egy pár harisnyát kapott.
2023.07.05.

40 éve történt: Csurka lemondott

40 éve történt – A Belső Elhárítás /III/III/ akciója és információja. NAPI OPERATÍV INFORMÁCIÓS JELENTÉS 1983. július 5. BELSŐ ELLENSÉGES ELEMEK TEVÉKENYSÉGE A Belső Elhárítás /III/III/ […]
2023.07.04.

A diadalmas pozsonyi csatára emlékezünk – Isten áldja holtában is Árpád fejedelmet!

Ünnep van, a pozsonyi csata ünnepe, de ne feledjük: ez gyásznap is: megannyi magyar vitéz, nemkülönben Árpád vezér elhunytának napja július 4. A 907-es pozsonyi csata kezdőnapjára emlékezünk, amely lényegét tekintve lezárta a több mint ezer év előtti hon(vissza)foglalást – e sorsdöntő csatával fejeződött be a Kárpát-medence végleges bevétele. És egyben ez volt az első honvédő háborúnk.
2023.07.01.

Kimentek a tankok, bejöttek a bankok– de már ezen is rég túlvagyunk…

Az oroszok már rég nincsenek a spájzban, de bezzeg az arabok, a sárgák s a ki tudja, milyenek… Tegnap volt a hivatalos évfordulója, hogy 1991-ben befejeződött a szovjet csapatok kivonása Magyarországról.
2023.07.01.

Brit HaBironim – Zsidó Fasiszta Párt

Akár kormánypárti, akár az ellenzéki politikára, akár az ADL számára az erőszakos és sarkító álláspontok erőltetése visszaüthet.
2023.06.27.

A brit sajtómágnás irredenta pecsétje

Sidney Harold Harmsworth (1868-1940), Rothermere első vikomtja, brit sajtómágnás és politikus, az Associated Newpapers Limited tulajdonosa. A magyarbarát brit sajtómágnás állítólag külön irredenta pecsétet is készített, amelyet levelezésein használt.
2023.06.26.

Amikor Amerika még imperialista volt a szemükben…

"A szerdai békegyűlés – Ez az út a béke útja, a Szovjetúnió vezette béketábor útja – Gabányiné kartársnő kezdeményezése". Korabeli sajtóhíradás a koreai háborúról, a hidegháború levéresebb konfliktusáról.
2023.06.26.

Hungarikum Napok az erdélyi szászok fővárosában

Hétvégén kezdődik a 14. Hungarikum Napok Nagyszebenben. Június 30. és július 2. között a nagyszebeni Astra Múzeum Skanzenjében számos gasztronómiai és kulturális program várja az érdeklődőket: őstermelők és kézművesek vására, mesterségek bemutatása, néptánc- és népzenei előadások, gyermekműsorok és koncertek, amelyek mind hozzájárulnak a magyar népi kultúra és hagyományok, a hungarikumok megismeréséhez és ápolásához.
2023.06.26.

A pozsonyi csatára emlékeznek Lébényben

Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület megemlékezést szervez Lébényben július 2-án, vasárnap 18 órakor a 907-es pozsonyi csata tiszteletére – tájékoztatta a Hunhír.infót Tóth Máté történész.
2023.06.21.

Esztendők, sorsfordulók, 1989…

Még hangzatosabb, ha azt mondjuk: több, mint 3 évtized. Történelmi relációban egy piciny időszak. A ma élő embernek megélni és átélni viszont egy nagy korszak. Persze minden viszonylagos.
2023.06.17.

Addio, Cavaliere

Vagyis magyarul: Isten veled, Lovag! Ezt a minősítést kapta Silvio Berlusconi a politikában, a sajtóban elegáns, méltóságteljes és felelős megnyilatkozásai miatt.
2023.06.16.

Szent Kinga és a csodás gyűrű

A később szentté avatott Kinga amikor Kinga hazalátogatott a tatárjárás után, édesapjától elkérte a wielickai sóbányákat. Ekkor történt a legendás csoda is Kinga gyűrűjével.
2023.06.14.

Ittunk egy fröccsöt a feltalálók napjára

Bár aligha a szódavíz a magyar feltalálástörténet legjelesebbje, mégis oly kedves legendák fűződnek hozzá, hogy az irodalomtörténet több okból is számon tartja.
2023.06.13.

Kacer komplexusai

Szívszorító szavak kíséretében kommentálta a magyar jobboldal megnyilvánulásait Rastislav Kácer, Szlovákia volt budapesti nagykövete. Valóban szívszorító lehet az emelkedett európai liberálisok és Trianon utódállamait vezető igencsak hazafias politikai elitek számára a magyar nacionalizmus és irredentizmus tombolása.
2023.06.07.

A máltai lovagokat nem Máltán kell keresni…

Ma van a Sette Giugno, azaz a Június Hetedike – vagyis Málta (egyik) nemzeti ünnepe. Ma is magyar témával foglalkozunk, csak ezúttal Málta ürügyén.
2023.06.06.

Részletes jelentés a trianoni diktátum aláírásáról

A békeszerződés aláírására való felszólítás után elsőnek Benárd Ágost dr. miniszter, teljhatalmú megbízott írta alá pontban 4 óra 31 perckor.
2023.06.04.

Gyászban és reménységben

nem elég, hogy keresztyénként és magyarként a történelem szégyenpadjára ültettek bennünket, még ahhoz sem volt jogunk, hogy kimondjuk veszteségeinket. Hogy gyászoljunk.
2023.06.04.

Zebegény, a nemzettudat erősítője

Országszerte folynak a napokban a megemlékezések a gyalázatos trianoni békediktátum jegyében: 1920. június 4-éjére gondol minden magyar, hisz – miként Illyés Gyula mondotta volt – "Magyar az, akinek fáj Trianon".
2023.06.04.

G. Kirkovits István: Nem, nem, soha!

Trianon azért fáj, mert kézzelfogható. A török, a tatár elment, még ha hosszú ideig is rakta a magyarra a rabigát, de uralkodásáról kevés tárgyi emlék maradt. A vonalzóval meghúzott gúnyhatár túloldalán rekedtek viszont lakhattak ugyanabban házban, amelyet még Nagy-Magyarországon építettek, és a késői utódok a mai napig találkozhatnak ezekkel a hajlékokkal. Hála Istennek sok helyütt, főleg a tömbben élő magyarság körében még megmaradt a nyelv is.
2023.06.03.

Álmos úr, a Balaton és a szobakiadás

Tárcámtól ne várjatok könnyű olvasmányt, álmosan megírt kétpercest, kávé mellé ajánlott szösszenést, vagy netán színes képregényt, sokkal inkább rátalálást és ráébredést, tanulmányutat melyben évszázados anyaggyűjtéssel alapoztam […]
2023.05.31.

Luther Márton norvég követői istentiszteleten kérnek bocsánatot a homoszexuálisoktól

A Norvég Egyház püspökei istentisztelet keretében szeretnének bocsánatot kérni az LMBTQ közösség tagjaitól, amiért “mély sebeket, fájdalmat és szégyent okoztak” nekik – jelenti a CNE News. Azt nem teszik hozzá, hogy Luther szerintük vajon forog-e a sírjában.
2023.05.28.

Pünkösd örök ünnep

Sokaknak a pünkösdről csak bizonyos népszokások jutnak eszükbe, de valójában fogalmuk sincs, miről is szól. A karácsony, a húsvét még csak mond valamit, de e nap már szinte semmit, legalábbis ami benső tartamát illeti.
2023.05.28.

Korunk hősei azok, akik nem azért élnek, hogy egyenek, hanem azért esznek, hogy éljenek, akik mielőtt írnak, olvasnak is

Nemcsak a Hősök Napján, hanem mindennap felmerülő kérdés, hogy vajon kik korunk hősei, hányan lennének képesek csak töredékére annak, amit eleink tettek értünk is?
2023.05.28.

Emlékezés a két világháború magyar halottaira (Gondolatok a Hősök napjára)

A magyar történelem a kezdetektől máig bővelkedik fölemelő és figyelmet érdemlő eseményekben, sorsfordulatokban, ugyanakkor szerencsétlen tragédiákban, súlyos véráldozatokban is. Az utóbbiak különösen a XX. századra, vagyis közelmúltunkra jellemzőek.