2021.03.28.

Mitől liberális a liberális és mitől konzervatív a konzervatív?

Az igenetek legyen igen, a nemetek nem, int minket az Üdvözítő, mégis, mintha egyre kevesebben vennék ezt komolyan, s ez leginkább akkor derül ki, ha létkérdésekben […]
2021.03.25.

A homoszexualitás igenis halálos bűn

Nincs ebben semmi új, az ókortól kezdve annak tartották világszerte, éspedig még a régi pogány bölcsek is. Ma azonban mintha más időket élnénk, legalábbis, ha a balliberális médiumokat olvassuk. Ami azonban szinte felfoghatatlan, miként lehetséges, hogy ugyanakkor még keresztény szerzők között is akad, aki ezt megkérdőjelezi.
2021.03.23.

Az idegenek jobban járnak, mint mi, bennszülöttek?

Aligha van Európában ellentmondásosabb történelmű ország, mint a franciáké. Valaha keresztény és nemzeti önazonossága megéléséről volt méltán híres, jó két évszázada azonban ezek úgyszólván szisztematikus megtagadása […]
2021.03.09.

Magyar termék?

MAGYAR TERMÉK – olvasható sok árun, nemzeti trikolórunkba ágyazva. Élelmiszeriparunk közmondásosan mindig is híres volt a konzervekről. Legyen szó húsról, zöldségről, gyümölcsről, valaha mindegyikből hazai került […]
2021.02.25.

„Az Andrássy út 60-ban naponként legalább 30-40 halt borzalmas mártírhalált”

Nemi szervét gumibottal cafatokra verték, vagy vékony üvegcsövet nyomtak bele, és vaskalapáccsal addig verték, míg az üvegcső apró szilánkonként belepréselődött.
2021.02.25.

Nem volt aljasabb rendszer a mindent megsemmisítő kommunizmusnál

Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy mi sem jellemzőbb a kirekesztettségéről panaszkodó háttérhatalom igazi arculatára, mint kettős mércézése: a nemzetiszocializmus, a fasizmus áldozatai számának növelése, ugyanakkor a kommunizmus legyilkoltjaié csökkentése, vagy akár az előbbi ideológiák és az utóbbi egy szinten említése
2021.02.11.

Amikor az ördög is szívesen megy a templomba

Az Orwell által megörökített Nagy Testvér mindig figyel, tudja, miként működjön továbbra is a három T, mit tiltson, tűrjön vagy támogasson. Bár e triumvirátusból mára mintha csupán az első számítana, a tiltás. Mint a mesében, melyben a király végigvonul a tömeg előtt, s mindenki – merthogy így illik – a ruháját dicséri. Erre egy kamasz bekiabál: „Nehogy már nekem bebeszéljék, milyen szép a ruhája, amikor – mezítelen!”
2021.01.22.

„Szánd meg Isten, a magyart”: gondolatforgácsok a Magyar Kultúra Napján

Himnuszunk születésnapja (1823. január 22.), a Magyar Kultúra Napja alkalom arra, hogy szembesüljünk Veres Péter igazságával, miszerint „a magyarságot az irodalom tartotta fenn, a nemzeti létet az irodalom mentette meg!”.
2021.01.21.

Jézus húsvétkor született?

Egy ingyenes napilap üzletláncok kínálathirdetéseivel máris húsvétra készül. Csak egy mondat belőle: „Kapkodni persze nem kell, hiszen még hónapok választanak el minket Jézus születésének ünnepétől.”
2021.01.19.

Leleplezett szabadkőművesség

Mi is a szabadkőművesség valójában? Csupán egyike a titkos társaságoknak és felforgató mozgalmaknak, vagy egy új világvallás? Aligha járunk messze a valóságtól, ha leszögezzük: igen, új – vagy nagyon is régi? – világvallás, ugyanis van hitrendszere, szertartástana, kultusza, vannak szerpapjai és főpapjai.
2021.01.11.

Nemcsak Bárdossy, hanem az őt utolsó útjára kísérő pap kivégzését is követelték

Hatvannyolc éve, 1946. január 10-én a Markó utcai fegyház udvarán végezték ki golyóval a gyilkosai elé emelt fővel álló Bárdossy László miniszterelnököt aki a sortűz előtt felpillantott az égre, magasba emelte mindkét kezét és így kiáltott: „Uram, szabadítsd meg az országot ezektől a banditáktól!” Akik ráadásul „A papot is!” skandálásával az őt utolsó útjára kísérő pap, Werner Alajos kivégzését is követelték.
2020.12.31.

Bolsevisták Utolsó Éve Következik?

Már csak néhány óra választ el bennünket 2020-tól, az óévtől, s ilyenkor mindinkább hajlamos az ember a humor legkülönfélébb változataira való ráhangolódásra – már csak az év során benne felgyülemlett feszültségek feloldásaként is.
2020.12.23.

Karácsony és Trianon

Régi lapokból szemezgetek, elcsendesülni igyekezve, próbálva elfeledni a napi politika iszapáramlatait s összepontosítani a lényegre, Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepére, amit eleink teljesen másképp éltek meg, […]
2020.12.08.

December 8-a a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

Az egyházi év kezdetén, december 8-án ünnepli a katolikus világ azt a hittitkot, hogy Mária Isten különös kegyelméből, Jézus Krisztus érdemeiért az eredeti bűn minden foltjától mentes maradt:
2020.11.01.

Valóban a reformáció mentette volna meg a magyar nyelvet és nemzettudatot?

Gyakran elhangzik, milyen sokat köszönhetünk a reformációnak, mondván, általa született meg a magyar irodalmi műveltség, fordították le a Bibliát anyanyelvünkre. Maga Orbán Viktor miniszterelnök is úgy […]
2020.10.23.

Porba hullt a vörös csillag – ma is oda hullna?

Torokszorító olvasni ötvenhatos hőseink vallomásait. Életüket adták Magyarországért. Nem mentek a falnak feltétlenül, persze, de amikor ütött órájuk, nem haboztak. Voltak viszont, akiktől a Mindenható nem is várt el ilyen áldozatot, mégis megtették, amit rájuk mért.
2020.10.08.

Október 8-a a Magyarok Nagyasszonya ünnepe

Nem hangsúlyozhatjuk elégszer, mennyire központi szerepű történelmünkben Megváltónk Édesanyja, a boldogságos és szeplőtelen Szűz Mária. Neki ajánlotta fel első szent királyunk, István, országunkat. Honvédjeink is az […]
2020.10.08.

Tormay Cécile látnok volt

Száznegyvenöt éve, 1875. október 8-án született Tormay Cécile. Egykönyvű író. Ez persze képtelenségnek tűnik. Mégsem az. Mert ha csak egy könyvet ír, a „Bujdosó könyv”-et, már akkor is örök hálára kötelezi olvasóját.
2020.10.04.

Itt tart az ateizmus

Jó ideje alaposan meggondolom, milyen mai könyvet vegyek. A minap viszont mégis megvettem egy olyat, amit legszívesebben széttépnék, ha ízlésem nem tartana vissza ettől. Hogy miért?
2020.09.30.

Szent Mihály, Párizs, Ady

Szent Mihály arkangyal az angyalhadak vezére az ördöggel való győzedelmes küzdelmei miatt, aki a haldoklókat megvédi a gonosz szellemek támadásaitól és a lelkeket a paradicsomba, a mennybe vezeti. Régente a temetőkápolnákat előszeretettel szentelték Neki, helyezték képét sírkövekre, temetők bejárata fölé. Közbenjárására talán sohasem volt oly égető szükség, mint ma, a démonikus erőknek a történelemben eleddig nem látott mérvű tombolásakor.
2020.08.01.

Gárdonyi Géza esete a szarkákkal, avagy mozaik a kommunizmusból

Író klasszikusunk humora szinte kifogyhatatlan volt, ám adódtak esetek, amikor mégsem ismert tréfát, előadásmódja ellenére sem. Igen hamar kiábrándult mind a Károlyi Mihály-féle, mind a Kun […]
2020.07.27.

Lehull a lepel a szabadkőművesekről

„A házassággal úgy vagyunk, mint a szabadkőművességgel. Akik nincsenek a tagok sorában, azok nem tudnak hozzászólni a dolgokhoz, a többiek pedig örök hallgatásra vannak kötelezve.” Bernard Shaw e mondása különösen is igaz ma, amikor a balliberális értelmiség korábban soha nem látott intenzitással mossa a szabadkőművesek bizony egyáltalán nem kissé szennyes leplét.
2020.07.05.

Raffay Ernő ügynök? Nem!

Aki 1989-ben abban reménykedett, hogy most már aztán tényleg itt a baloldali történetírás alkonya, bizony nagyot tévedett. Megerősödött. Bizonysága ennek, ahogyan Raffay Ernővel elbánnak régi-új képviselői.
2020.06.23.

Trianont Trianonban csinálták?

Nézem naptáramat: ötven éve, 1970. június 23-án költözött el földi árnyékvilágunkból Fekete István. Szimbólumember volt. Illetve dehogy csak volt. Az ma is, és az lesz mindörökké. […]
2020.06.09.

Sajtóbetyároknak sajtószabadság?

A tizenkilencedik század a forradalmak kora volt, mondhatnók közmondásosan, éspedig korántsem csak társadalmi-politikai, hanem szellemi-lelki értelemben is. Ebben a kovász szerepét a sajtó töltötte be. Ha csak hazánkra gondolunk, már az 1860-as évektől alig volt olyan magyar család, ahol ne olvastak volna egyre sűrűbben lapokat.
2020.06.04.

Kiáltás Versailles felé

Ezzel a címmel jelent meg Bangha Béla jezsuita szerzetes írása az „Új Nemzedék” 1919. december 25-i számában, karácsonyi vezércikként magyarul és franciául, tehát jó fél évvel […]
2020.05.31.

Pünkösd örök ünnep

Sokaknak a pünkösdről csak bizonyos népszokások jutnak eszükbe, de valójában fogalmuk sincs, miről is szól. A karácsony, a húsvét még csak mond valamit, de e nap már szinte semmit, legalábbis ami benső tartamát illeti.
2020.05.17.

„Éljen a Gyurcsány, éljen a Feri!” (videóval)

Madách falansztere és Orwell 1984-e ötlik az ember emlékezetébe, ha egy DK-s vagy MSZP-s potentátot hallgat. Mintha Dante pokla megvalósulna! „Na még egyszer ezt üzeni / Orbán Viktort elkergeti. / Éljen a magyar szabadság, / Éljen a Gyurcsány, / Éljen Feri!”
2020.05.01.

80 éve hunyt el a huszadik század egyik legnagyobb magyarja

Bizonyára vannak, talán nem is kevesen, akik fejüket csóválják majd, de nem politikusra gondolok, hanem egy katolikus papra, szerzetesre, ráadásul – jezsuitára, Bangha Bélára. Bizony nem véletlen, hogy 1945 előtt és után a hazai kommunisták és liberálisok olyan engesztelhetetlenül gyűlölték, ellenben mindazok, akik valóban keresztény kortársai voltak – és itt a VALÓBAN a lényeg! –, a legnagyobb tisztelettel emlékeztek reá.
2020.04.25.

Miért nincs szövet most Pesten? Mert nagy a „len-ínség” (Humor a Lenin-fiúk idejéből)

Leginkább pszichológusok a megmondhatói, milyen feszültségoldó a humor, pláne a politikai. Mindig is terjed minden tiltás ellenére – sőt talán leginkább éppen akkor. Hogyan is írja […]
2020.04.13.

Minden a koronavírusról szól – de mi a helyzet az abortusszal?

Nem kívánok, mivel sem orvos, sem közgazdász nem vagyok, a koronavírusról és annak hátteréről szólni. Azonban gondolkodni talán (még) lehet róla. Főleg azután, amit Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke nyilatkozott: „Szomorúan konstatáltam, hogy amikor a válsághelyzetben kiadtak egy utasítást, miszerint csak a legszükségesebb műtéteket szabad elvégezni, akkor ezek között az abortuszokat is engedélyezték.”
2020.04.01.

Prohászka Adyról: „Lekicsinyel mindent, ami magyar”

Kilencvenhárom éve, 1927. április 2-án szenderült jobblétre Prohászka Ottokár. Nem túl kerek ugyan az évforduló, de egész pályája jelentősége okán-jogán sohasem lehet eléggé és elégszer reá […]