2021.07.01.

MAGÁNYOS CIPRUSÁG Szőcs Zoltán életműve V.

2002-től Szőcs Zoltán főbb irodalmi kritikái és politikai publicisztikái általa sajtó alá rendezett kötetekben jelentek meg. Közülük a legelső a Magyar Út Körök Mozgalom gondozásában ekkor […]
2021.06.30.

Károlyi: „Meg kell mentenünk Rákosit!”

Nem tévedés, a Rákosiak közül Mátyásról van szó, a Károlyi-grófok közül pedig Mihályról, akitől származik a citátum. A tények: 1935-ben Párizsban „Rakosi zum dritten Mal vom […]
2021.06.30.

MAGÁNYOS CIPRUSÁG Szőcs Zoltán életműve IV.

„Szabó Dezsővel az irodalmi lexikonok, életrajzi jegyzetek nagyon mostohán és kiváltképp előítéletesen bánnak, ezért nehéz dolog életútjának hiteles adatait fellelni. Ezen áldatlan helyzet feloldására szánom 1991-ben […]
2021.06.29.

MAGÁNYOS CIPRUSÁG Szőcs Zoltán életműve III.

Verseinek mindvégig visszatérő motívuma a trianoni genocídium, annak megtapasztalása, mit jelent 1986-ban is még mindig adventi ködben, üres padban ülni Marosvásárhelyen („Tirgu Muresben”), hogy a „székely […]
2021.06.27.

MAGÁNYOS CIPRUSÁG Szőcs Zoltán életműve II.

Két világháború magyar irodalmunk valóban legnagyobb hatású írója életművéről nem jelent meg tárgyilagos értékelés hazánkban 1945 után – az emigrációban egyik legnagyobb tisztelője róla készített monográfiája […]
2021.06.26.

MAGÁNYOS CIPRUSÁG Szőcs Zoltán életműve I.

„A becsületen folt, csorba ne essék, / Nem volt más jelszavad, / Hitted, hogy nem ábránd, mi kötelesség. / Arany-Szent-György-lovag, / Köveden rövid lesz a felirat: […]
2021.06.26.

Magyarország maradjon magyar ország

Hazánk minden külső és belső támadással szemben kész megvédeni a saját érdekeit - jelentette ki Kövér László házelnök.
2021.06.20.

„Azok a papok”

„A papokat tiszta szívből gyűlölöm.” – olvashatók gyakran, különösen a Facebookon efféle „elmésségek”. Mit mondhatnók erre? 1. Jézus Krisztus Urunk tanítása alapján (de a józan paraszti […]
2021.06.13.

Törékeny testben lángoló lélek (In memoriam JPP)

Hiányzik, egyre jobban hiányzik jelenléte, baráti hangja, sziporkázó adomázása, fanyar humora és – nem utolsósorban – alázata.
2021.06.10.

Szabó Dezső nemcsak íróként, hanem pedagógusként is nagy volt

142 éve, 1879. június 10-én született Kolozsvárt Szabó Dezső, aki nemcsak íróként, hanem pedagógusként is nagy volt. Ennek bizonyságául álljon itt most róla egy kissé hosszú, […]
2021.06.04.

Lesz feltámadás, lesz Nagy-Magyarország!

„Magyar az, akinek fáj Trianon”, vallotta Illyés Gyula, hasonlóan Dsida Jenőhöz, aki pedig így sóhajtott fel egykoron: „aki még nem volt magyar, nem tudja, mi a fájdalom”.
2021.05.31.

Katolikus tanácsok tanácstalan katolikusoknak

Elenyészően kevesen vannak, akik Mesterüket, vagyis magát Jézus Krisztust akár csak szóval is megvallanák. Miért, hogyan következett be, kiváltképpen az európai történelemben, az utóbbi két és fél évszázadban az Isten és a Sátán e tróncsere-kísérlete?
2021.05.30.

Ilyen volt egy magyar elemista

Gyakran panaszkodnak pedagógusok, mennyire kezelhetetlenek tanulóik. Nem ismernek tekintélyt, egyre kevesebbet tanulnak, viszont annál követelődzőbbek. Valaha másképpen volt, pláne 1945 előtt.
2021.05.20.

Nem vagyok antiszemita, de…

„Arany János magyar nyelve kultúrfül számára nem elég zamatos, a magyar nyelv esetlen, tenyeres, talpas, sőt hájas nyelv. A magyar paraszt vérmérséklete, szelleme, látása, érzése merevedett […]
2021.05.14.

Mindenki szem a láncban?

„Hol zsarnokság van, / mindenki szem a láncban; / belőled bűzlik, árad, / magad is zsarnokság vagy.” Illyés Gyula közismert, 1950-ben írt versének (Egy mondat a […]
2021.03.28.

Mitől liberális a liberális és mitől konzervatív a konzervatív?

Az igenetek legyen igen, a nemetek nem, int minket az Üdvözítő, mégis, mintha egyre kevesebben vennék ezt komolyan, s ez leginkább akkor derül ki, ha létkérdésekben […]
2021.03.25.

A homoszexualitás igenis halálos bűn

Nincs ebben semmi új, az ókortól kezdve annak tartották világszerte, éspedig még a régi pogány bölcsek is. Ma azonban mintha más időket élnénk, legalábbis, ha a balliberális médiumokat olvassuk. Ami azonban szinte felfoghatatlan, miként lehetséges, hogy ugyanakkor még keresztény szerzők között is akad, aki ezt megkérdőjelezi.
2021.03.23.

Az idegenek jobban járnak, mint mi, bennszülöttek?

Aligha van Európában ellentmondásosabb történelmű ország, mint a franciáké. Valaha keresztény és nemzeti önazonossága megéléséről volt méltán híres, jó két évszázada azonban ezek úgyszólván szisztematikus megtagadása […]
2021.03.09.

Magyar termék?

MAGYAR TERMÉK – olvasható sok árun, nemzeti trikolórunkba ágyazva. Élelmiszeriparunk közmondásosan mindig is híres volt a konzervekről. Legyen szó húsról, zöldségről, gyümölcsről, valaha mindegyikből hazai került […]
2021.02.25.

„Az Andrássy út 60-ban naponként legalább 30-40 halt borzalmas mártírhalált”

Nemi szervét gumibottal cafatokra verték, vagy vékony üvegcsövet nyomtak bele, és vaskalapáccsal addig verték, míg az üvegcső apró szilánkonként belepréselődött.
2021.02.25.

Nem volt aljasabb rendszer a mindent megsemmisítő kommunizmusnál

Ma, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy mi sem jellemzőbb a kirekesztettségéről panaszkodó háttérhatalom igazi arculatára, mint kettős mércézése: a nemzetiszocializmus, a fasizmus áldozatai számának növelése, ugyanakkor a kommunizmus legyilkoltjaié csökkentése, vagy akár az előbbi ideológiák és az utóbbi egy szinten említése
2021.02.11.

Amikor az ördög is szívesen megy a templomba

Az Orwell által megörökített Nagy Testvér mindig figyel, tudja, miként működjön továbbra is a három T, mit tiltson, tűrjön vagy támogasson. Bár e triumvirátusból mára mintha csupán az első számítana, a tiltás. Mint a mesében, melyben a király végigvonul a tömeg előtt, s mindenki – merthogy így illik – a ruháját dicséri. Erre egy kamasz bekiabál: „Nehogy már nekem bebeszéljék, milyen szép a ruhája, amikor – mezítelen!”
2021.01.22.

„Szánd meg Isten, a magyart”: gondolatforgácsok a Magyar Kultúra Napján

Himnuszunk születésnapja (1823. január 22.), a Magyar Kultúra Napja alkalom arra, hogy szembesüljünk Veres Péter igazságával, miszerint „a magyarságot az irodalom tartotta fenn, a nemzeti létet az irodalom mentette meg!”.
2021.01.21.

Jézus húsvétkor született?

Egy ingyenes napilap üzletláncok kínálathirdetéseivel máris húsvétra készül. Csak egy mondat belőle: „Kapkodni persze nem kell, hiszen még hónapok választanak el minket Jézus születésének ünnepétől.”
2021.01.19.

Leleplezett szabadkőművesség

Mi is a szabadkőművesség valójában? Csupán egyike a titkos társaságoknak és felforgató mozgalmaknak, vagy egy új világvallás? Aligha járunk messze a valóságtól, ha leszögezzük: igen, új – vagy nagyon is régi? – világvallás, ugyanis van hitrendszere, szertartástana, kultusza, vannak szerpapjai és főpapjai.
2021.01.11.

Nemcsak Bárdossy, hanem az őt utolsó útjára kísérő pap kivégzését is követelték

Hatvannyolc éve, 1946. január 10-én a Markó utcai fegyház udvarán végezték ki golyóval a gyilkosai elé emelt fővel álló Bárdossy László miniszterelnököt aki a sortűz előtt felpillantott az égre, magasba emelte mindkét kezét és így kiáltott: „Uram, szabadítsd meg az országot ezektől a banditáktól!” Akik ráadásul „A papot is!” skandálásával az őt utolsó útjára kísérő pap, Werner Alajos kivégzését is követelték.
2020.12.31.

Bolsevisták Utolsó Éve Következik?

Már csak néhány óra választ el bennünket 2020-tól, az óévtől, s ilyenkor mindinkább hajlamos az ember a humor legkülönfélébb változataira való ráhangolódásra – már csak az év során benne felgyülemlett feszültségek feloldásaként is.
2020.12.23.

Karácsony és Trianon

Régi lapokból szemezgetek, elcsendesülni igyekezve, próbálva elfeledni a napi politika iszapáramlatait s összepontosítani a lényegre, Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepére, amit eleink teljesen másképp éltek meg, […]
2020.12.08.

December 8-a a Szeplőtelen Fogantatás ünnepe

Az egyházi év kezdetén, december 8-án ünnepli a katolikus világ azt a hittitkot, hogy Mária Isten különös kegyelméből, Jézus Krisztus érdemeiért az eredeti bűn minden foltjától mentes maradt:
2020.11.01.

Valóban a reformáció mentette volna meg a magyar nyelvet és nemzettudatot?

Gyakran elhangzik, milyen sokat köszönhetünk a reformációnak, mondván, általa született meg a magyar irodalmi műveltség, fordították le a Bibliát anyanyelvünkre. Maga Orbán Viktor miniszterelnök is úgy […]
2020.10.23.

Porba hullt a vörös csillag – ma is oda hullna?

Torokszorító olvasni ötvenhatos hőseink vallomásait. Életüket adták Magyarországért. Nem mentek a falnak feltétlenül, persze, de amikor ütött órájuk, nem haboztak. Voltak viszont, akiktől a Mindenható nem is várt el ilyen áldozatot, mégis megtették, amit rájuk mért.
2020.10.08.

Október 8-a a Magyarok Nagyasszonya ünnepe

Nem hangsúlyozhatjuk elégszer, mennyire központi szerepű történelmünkben Megváltónk Édesanyja, a boldogságos és szeplőtelen Szűz Mária. Neki ajánlotta fel első szent királyunk, István, országunkat. Honvédjeink is az […]