2019.10.25.

Sírásónk a liberalizmus volt

Nem véletlenül nem tananyagok bizonyos művek manapság sem. Ezek fehéren-feketén rámutatnak a történelem megmutatkozó sátáni szellem működéseinek megannyi machinációira.
2019.10.24.

Vajon beszélhetünk-e Szűz Mária országáról ott, ahol…

„A hazának nincsen háza, / Mert fiainak/ Nem hazája.” Vörösmarty Mihály 1846-ban írt, „Országháza” című költeményének első két sora ez. Idézésének skandaluma Hadházy Ákos minapi, Országházunkban felmutatott trágár táblája, ami ugyanakkor nemzetünk egyik sorstragédiájának folytonos megismétlődésére világít rá. Sőt nemhogy egyik, hanem talán éppen legnagyobb sorstragédiájára.
2019.10.23.

„A népek jogos szabadságát nem lehet vérontással elfojtani” (Pápai üzenetek 1956-ból)

Ha felkelésből lett szabadságharcunk visszhangjaira figyelünk, többnyire Márai Sándor híres versét vagy Albert Camus megható szózatát szoktuk idézni. Pedig volt másoktól is visszhang, mindenekelőtt magától a pápától, XII. Piusztól is.
2019.10.22.

Reformáció?

„A kereszténység kultúrája az igazság keresésének és kimondásának kultúrája. Európát a kereszténység kultúrája tette otthonunkká, a reformáció pedig számtalan területen tett hozzá ehhez a kultúrához.”Ezt mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az „október a reformáció hónapja” elnevezésű programsorozat keretében megrendezett protestáns gálaesten. Vajon igaz-e ez? Talán nem lesz érdektelen e kérdést kissé körüljárnunk.
2019.10.21.

Mindegy nekik, kivel állnak össze, Kun Bélával vagy Gyurcsány Ferenccel

Alighogy nyeregben érzi magát az úgynevezett ellenzék, máris botrányt botrányra halmoz. Egyik éceszgéberük mai verbális obstrukciója persze nem egyedi azért a hőn tisztelt parlamentáris demokrácia honi históriájában, de most egyelőre maradjunk a napi történéseknél, például annál, hogy Gyurcsány valóságos karhatalmistaként rendelkezhet a balliberális patkóban.
2019.10.20.

Budapest: „itt csak kretének laknak, akik ötig számolni sem tudnak”?

Bangha Béla jezsuita szerzetest, talán minden idők legnagyobb magyar gondolkodóját idézhetnők ismét, egy héttel a szégyenteljes választások után. Miről is van szó? Lezajlott a Károlyi Mihály vezette forradalom 1918-ban, majd a Kun Béla irányította vörös terror 1919-ben. Ez utóbbi után két évvel Bangha amiatt kesergett, hogy noha rengeteg embert állítottak elő forradalmi tetteikért, ámde csak a „kis bűnösök” kerültek a vádlottak padjára, míg a „nagy bűnösök” egérutat találtak Ez, írja, a „jogrend arculcsapása”.
2019.10.19.

Szabó Ervin (Schlesinger Ármin) a legkártékonyabb értelmiségiek egyike volt

A DK a „hazai kultúra egyik legnagyobb alakjá”-nak nevezte Szabó Ervint (Schlesinger Ármint). Ligeti Dávid történész (Veritas Intézet) elfogadhatatlannak nevezte, hogy a Fővárosi Könyvtár ma is az ő nevét viseli, hiszen „aktívan támogatta Tisza István miniszterelnök meggyilkolásának tervét”.
2019.10.18.

Demszky is díszpolgár – Tarlós erre rábólint?

Karácsony Gergely kezdeményezi Demszky Gábor és Tarlós István díszpolgárrá választását „a magyar önkormányzatiság jövőre esedékes harmincadik évfordulója alkalmából”. Tarlós „örül a felterjesztésnek és Demszky felterjesztését sem ellenzi, hiszen ha sok mindenben nem is értettek egyet, az SZDSZ-es politikus mégiscsak húsz évig vezette a várost. Ha valakit megkínálnak egy pohár jó borral és a mellette ülőt is megkínálják, amikor nem üti ki a poharat a kezéből – szögezte le.”
2019.10.17.

Így ment tönkre Franciaország

Tisztelt Olvasó! Szeretné tudni, miért és miként ment tönkre ezen ország? Ha igen, feltétlenül szerezze be és olvassa el Joseph Henri Honoré Boex (írói álnevén id. […]
2019.10.16.

A magyar irodalom keresztény szemmel

Gyakran méltatjuk irodalmunkat, és annyiban jogosan, amennyiben a krisztusi igazságokat tükrözteti vissza. Egyrészt ennek konkrétumaira világít rá ezen előadás, másrészt arra, hogy ugyanakkor mégsem minden arany, ami fénylik, ugyanis számos mégoly tehetséges, sőt zseniális költőnk-írónk messze nem teljesen keresztény.
2019.10.15.
Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Haladéktalanul rendeznie kell a Fidesznek saját sorait

„A rossz győzelméhez semmi sem kell inkább, mint a jók gyengesége.” Edmund Burke e mondata, és hozzá XIII. Leó pápa hasonló bölcsessége – „semmi sem táplálja jobban a semmirekellők merészségét, mint a derék emberek gyöngesége” – ötlik fel a választások eredményeit latolgatva.
2019.10.14.

Miért veszett el Budapest?

Bizonyára nem magam voltam az egyetlen, akinek a tegnapi választási adatok ismertetésekor Horthy Miklós budapesti bevonulásakor 1919. november 16-án mondott beszédének közismert szavai jutottak eszébe.
2019.10.13.

Karigeri és a piros tinta

Hiába, ahol a szocialista-liberális tábor fészket igyekszik rakni, mint most éppen Karigeri, s nemcsak kicsiben, hanem nagyban (Zuglót Budapestre cserélni akarván), előjönnek a régi jó viccek. Merthogy ezek a régi-új urak (elvtársak) sok mindent nem tűrnek, de legfőképpen a kritikát nem. Pláne az önkritikát.
2019.10.12.

Karácsony Gergely, avagy a kommunizmus kísértete

Karácsony Gergely – barátai között csak Karigeri – különleges egy lénytípus. Olyan, mint Gyurcsány, csak fiatalabb. Még mielőtt azonban előre szaladnánk: Gyurcsány mamája, Kató néni pápai panellakásában egyetlen egy könyv volt, mégpedig az ő munkakönyve, viszont az a szokásos rubrikáknál csaknem teljesen kitöltetlenül.
2019.10.11.

Ép testben ép lélek, avagy az orvos felelőssége – Észrevételek Zacher Gábor gondolatai kapcsán

Mens sana in corpore sano, ép testben ép lélek, tartja a római közmondás. Ha valaki azt hinné, az orvos munkaterülete csupán a test, súlyosan tévedne. A lélek gondviselete, a bűnök alóli feloldozás a bűnbánat, a töredelem, vagyis a gyónás szentségében természetesen kizárólag a második Krisztus, tehát a pap feladata, ámde rengeteg múlik azért a prevención, a megelőzésen, a betegségekhez vezető, testi bajokat is előidéző bűnök elleni küzdelemben a testet kezelő orvoson is.
2019.10.09.

Szólj igazat, betörik a fejed

A rendszerváltozáskor – ha volt ilyen – történt. Egy idős kommunista történész egyszer csak odahajolt fiatal kollégájához és halkan megkérdezte: „Tudod, kik tették tönkre Magyarországot Trianonban?” Majd így felelt, még halkabban: „A zsidók! De erről nem szabad beszélni.”
2019.09.07.

Megkínozták, majd megölték őket keresztény hitükért

Négyszáz éve, 1619. szeptember 7-én Rákóczi György református hajdúi megkínoztak, majd megöltek Kassán három papot keresztény hitükért – Kőrösi Márk István kanonokot és Pongrácz István, Grodziecki Menyhért jezsuita szerzetest. Őket vértanúságukért Szent X. Piusz pápa 1905. január 15-én boldoggá avatta.
2019.09.05.

A Barát

Barátom! Tizenegy éve találkoztam Veled először egy kárpátaljai kiránduláson. A néhány napos út során számtalanszor elbeszélgettünk s a végén csak azt vettük észre, hogy fegyvertársak vagyunk. Lélekben, szellemben legalábbis. Más szóval barátok. És kell ennél több?
2019.08.21.

Szent Istvánra és Szűz Máriára emlékeztünk (+videó)

A Zsámbéki Keresztelő Szent János Plébániatemplomban ifj. Tompó László tartott előadást 2019. augusztus 18-án, a szentmisét követően „Szent István és Szűz Mária a magyar történelemben” címmel.
2019.08.14.

Nem lesz más, aki a hölgyeknek udvaroljon, mint a négerek

Történetesen Budapest egyik legnagyobb bevásárlóközpontjába, a Pólus Centerbe vitt utam. A konfekció boltok mindegyikének bejáratánál vevőcsalogató, divatruhába öltöztetett bábuk éktelenkedtek. Kivétel nélkül néger nőket és férfiakat ábrázoltak! Ez már több, mint iszlám propaganda, ez az afroamerikai trendi erőszakolása kereskedelmi szinten is.
2019.08.09.

„Az antiszemitizmus alapja semmi esetre sem a zsidógyűlölet”

Elölről kezdem. Keresztény közösség kért fel egy előadássorozat megtartására. Meghirdetését követően szervezője egyre csak kapta az üzeneteket arról, hogy az előadó mennyire nem kívánatos, minthogy „fasiszta hajlamú”. Amúgy továbbra is megtiszteltetésnek veszem az effajta minősítést, pláne azután, hogy Rákosi apánk idestova jó hetven éve hányszor szólt arról, minő borzalom kilenc és fél millió fasisztával építeni a „szociálizmus”-t.
2019.07.21.

Heller Ágnes halálára

2019.07.17.

Nem a házasságra?

2019.06.28.

Ha ma Szabó Dezső megszólalna…

2019.05.12.

Olyan mélyre jutottunk, hogy abból már csak felemelkedni lehet

2019.04.14.

KOMMUNISTA TÍZPARANCSOLAT

2019.02.25.

Amit a németek mondtak az oroszok garázdálkodásairól, gyerekmese volt a rideg valósághoz képest

2019.02.09.

Ilyen a liberális

2019.01.27.

Száz éve hunyt el Ady Endre

2019.01.27.

Ellenzékiség és értelmiség? Együtt nem megy!

2019.01.10.

Munkácsy sem kell nekik

2019.01.08.

Kő kövön nem maradna hatalomra kerülésükkel abból, amit rendnek nevezünk