2023.11.15.

Az elhívott, az elkötelezett és a kiválasztott…

Remélem, nem sértem meg a szentgáli születésű, református lelkű professzor, Lőrincze Lajos emlékét és édes anyanyelvét, amikor a nyelvészet területére tévedve keresem a fenti kifejezések tartalmának lényegét. Bátran tehetem, mert nem vagyok a szakma mestere, de az elvárható szerénység arra kötelez, hogy érdeklődésem más véleménye iránt is nyitott legyen…
2023.10.27.

Isten ösvényén…

… nem könnyű járni. Miért is nem? Erre keresem az okokat írásomban, amely nem teológiai alapvetés, ezért is kiegészítése, megerősítése indokolt.
2023.10.23.

„Leveheted a piros pelenkát, mától nem kötelező” A gyerek emlékei 1956. október 23-áról, egy kisvárosból

"Aznap reggel iskolába mentem. Azidőtájt, iskolaköpenybe és piros nyakkendőbe kellett öltözni. A Jókai utcán mentem végig. Nagyon sok ember álldogált az utcán és nekem mindössze az tűnt fel, hogy többen pletykálnak már kora reggel, mint egyébként szoktak. Nem volt tömeg." Alább közölt történetét Facebook-oldalán is megosztotta Gundy Sarolta.
2023.10.14.

Kinek mit hisz az apja

„Apám hitte az otthon melegét” – énekli el minden koncertjén Zorán. A közönség meg vele dúdolja, énekli, talán olyan emberek is, akiknek családtagjait azok a jugoszláv partizánok mészárolták le, akik közé maga a megidézett, azaz az „apa” is tartozott.
2023.09.06.

Criminalita rom – cigánybűnözés (Ott van, itt nincs)

A mai világ a háttérhatalmi erők, mondjuk ki, a szabadkőművesség és a libertáriánusok által ránk erőltetett gondolati és lelki kényszerek korlátai között él. Ránk kényszerített fogalmak, normák, narratívák rendszerében kell, hogy gondolkodjunk, ellenkező esetben a marginalizálás, kiszorítás, szankciók lehetnek a következmények.
2023.08.18.

Magyarság és kenyér

Számomra a magyarság és a kenyér összetartozik. Egymást feltételezik, magyarságom nélkül nincs kenyerem, kenyerem nélkül nem élhetem meg a magyarságom. Pedig nem volt ez mindig így...
2023.08.06.

Lausanne diadala

Bár Európa és a világ történelmében voltak utólag világháborúként aposztrofálható, minősített események, mégis az I. világháborúnak nevezett világégés és az azt követő békeszerződések rendezték át leginkább a történelem addigi folyamatában a világot és a Föld térképét. A világháború utórezgései az 1920-as évtized elejéig tartottak, bizonyos értelemben korrigálva az 1919-20 folyamán a vesztes államokra rákényszerített békerendszert.
2023.08.03.

Székelyek

Ébredtetek-e már a fák zúgására a Maros-menti fenyves erdő aljában, miként visszaaludtatok mézédesen, és álmotokban rádöbbentetek, jó helyen vagytok, itt kell lennetek…
2023.07.01.

Brit HaBironim – Zsidó Fasiszta Párt

Akár kormánypárti, akár az ellenzéki politikára, akár az ADL számára az erőszakos és sarkító álláspontok erőltetése visszaüthet.
2023.06.21.

Esztendők, sorsfordulók, 1989…

Még hangzatosabb, ha azt mondjuk: több, mint 3 évtized. Történelmi relációban egy piciny időszak. A ma élő embernek megélni és átélni viszont egy nagy korszak. Persze minden viszonylagos.
2023.06.13.

Kacer komplexusai

Szívszorító szavak kíséretében kommentálta a magyar jobboldal megnyilvánulásait Rastislav Kácer, Szlovákia volt budapesti nagykövete. Valóban szívszorító lehet az emelkedett európai liberálisok és Trianon utódállamait vezető igencsak hazafias politikai elitek számára a magyar nacionalizmus és irredentizmus tombolása.
2023.06.04.

Gyászban és reménységben

nem elég, hogy keresztyénként és magyarként a történelem szégyenpadjára ültettek bennünket, még ahhoz sem volt jogunk, hogy kimondjuk veszteségeinket. Hogy gyászoljunk.
2023.06.04.

G. Kirkovits István: Nem, nem, soha!

Trianon azért fáj, mert kézzelfogható. A török, a tatár elment, még ha hosszú ideig is rakta a magyarra a rabigát, de uralkodásáról kevés tárgyi emlék maradt. A vonalzóval meghúzott gúnyhatár túloldalán rekedtek viszont lakhattak ugyanabban házban, amelyet még Nagy-Magyarországon építettek, és a késői utódok a mai napig találkozhatnak ezekkel a hajlékokkal. Hála Istennek sok helyütt, főleg a tömbben élő magyarság körében még megmaradt a nyelv is.
2023.06.03.

Álmos úr, a Balaton és a szobakiadás

Tárcámtól ne várjatok könnyű olvasmányt, álmosan megírt kétpercest, kávé mellé ajánlott szösszenést, vagy netán színes képregényt, sokkal inkább rátalálást és ráébredést, tanulmányutat melyben évszázados anyaggyűjtéssel alapoztam […]
2023.05.28.

Emlékezés a két világháború magyar halottaira (Gondolatok a Hősök napjára)

A magyar történelem a kezdetektől máig bővelkedik fölemelő és figyelmet érdemlő eseményekben, sorsfordulatokban, ugyanakkor szerencsétlen tragédiákban, súlyos véráldozatokban is. Az utóbbiak különösen a XX. századra, vagyis közelmúltunkra jellemzőek.
2023.05.24.

Miért is ne mondhatta volna?

Nem szerencsés a velünk ellenséges soviniszták és szabadkőművesek szempontjai szerint a történelmi és kulturális „cancel culture”.
2023.05.13.

Két levél a büszke fejfán

Találtam két régi levelet… Mindkettőt megboldogult apám írta. Az elsőt életében, szerelemből, a másodikat halála után, általam…
2023.05.07.

Krisztus a jövőnk – Gondolatok Ferenc pápa látogatása kapcsán

Mindenki számára építő és felemelő érzéseket, jövőképet közvetíthet a katolikus egyházfő magyarországi látogatása. Beszédei, találkozásai, miséje kapcsán elhangzott gondolatait érdemes összevetni korábbi megnyilvánulásaival, üzeneteivel is.
2023.04.27.

Jézus földjén jártam…

és nem a Szentföldön! Megérkezésem után egyik távolabbi barátom megkérdezte, hogy milyen volt az utazásom, sokat láttam-e, és a kitűzött célokat elértem-e. Válaszom nem volt kielégítő, talán Nektek, mivel közelebb vagytok hozzám, mégis megfelel…
2023.04.09.

Ki a felelős az Emberfia haláláért? Jézus pere egy jogász szemével (2/2. rész)

Tény: A zsidók Poncius Pilátus júdeai prokurátorsága alatt a mózesi törvények keretében bűnvádi eljárást indítottak Jézus ellen, akit a helytartó egy új eljárásban kihallgatott, majd kereszthalálra ítélt.
2023.04.07.

Nagypéntek

Lélekromboló, véres, megrendítő, nagy szenvedélyek és eszmék küzdelmét bemutató dráma, gyász és veszteség elemeit egyesítő és összesűrítő jelenség fogalmi hordozója: Nagypéntek. A húsvét feltétele.
2023.04.07.

Ki a felelős az Emberfia haláláért? Jézus pere egy jogász szemével (2/1. rész)

A fellelhető forrásokat, tényeket, a vallást és a jogot, valamint a római és a zsidó történelmet alapul véve az alábbi írás egy semleges, elfogulatlan, tárgyilagos elénktárása Jézus perének és keresztre feszítésének. Mi volt a vád, mik a vélt bizonyítékok, mi a hivatkozási alap és mi a motiváció? Mihez volt joga a rómaiaknak, mihez a zsidóknak? Milyen politikai eszközökhöz és a mai korban is meglévő manipulatív módszerekhez nyúltak a vádlók az eljárás lefolytatásakor? Zsarolás? Nyilvánosság ereje? Tömegpszichózis? Széles a tárház napjainkban is.
2023.04.03.

Az emlékezetpolitika kérdései a kecskeméti Horthy-secco kapcsán

A magyar szecesszió talán országosan is leggyönyörűbb ékköve Ybl Miklós alkotása, az 1893-97 között felépült kecskeméti városháza. A díszterem falát Székely Bertalan freskói díszítik történelmünk nagy alakjairól, az 1867-es koronázásról, a vérszerződésről.
2023.03.26.

Mea culpa: nem szeretem Hófehérkét!

Legyünk szókimondóak, Hófehérke egy önkényes, jogcím nélküli lakásfoglaló. Igaz, lelkesen mos, főz, takarít a törpékre, akik a kényeztetést elfogadják és sorban állnak a bálványuk előtt a rájuk lehelt csókért.
2023.03.13.

Forintos Álmos könyvélménye. Marilynne Robinson: Gilead

Az olvasásra ajánlott családtörténet egy lelkész tollából üzenetnek szánt gondolati végrendelet, amely az erős teológiatartalmú kibeszélésekkel az istenközelségbe igyekvő ember csendes önkifejeződéseit fűzi sorba gyermekének szellemi hagyatékául. A megszólalás, a „belső én világának” sodrásában az emberi sorskérdésekre keres választ az öröklét lelket megfordító bizonyosságával.
2023.02.27.

Antifák, anarcho-kommunisták – és a háttér

A magyar történelemben, a magyar politika történetében nemigen volt jelen sem az anarchizmus, sem pedig az anarcho-kommunizmus. Legfeljebb csekély létszámú, szűkebb körök, csoportok főként elméleti tevékenysége jelent meg hazánkban. Nyugati segítőik révén az utóbbi napok folyamán nálunk is színre léptek, egy-két brutális atrocitással hívva fel magukra a figyelmet.
2023.02.25.

Kérjenek bocsánatot a hazai zsidóság vezetői a kommunizmus bűneinek emléknapján!

Magyarország szovjet megszállását követően következett be Magyarország igazi vészkorszaka, amikor a jobbára zsidó származású országveszítők és ÁVO-s vezérek kegyetlen és embertelen körülmények közé kényszerítették a korábbi rendszer közép-, és felsőbb osztályának tagjait, de a szavát felemelő kisember is a kínzókamrák mélyén találta magát.
2023.02.25.

In memoriam a hűségbe zárt fájdalom

A második Nagy háború idején történt… Volt egy ifjú pár, szerelemben, igaz, egymásra talált élet, költemény. Néhány napos hét után a férjnek megjött a SAS-behívó. Sürgős, azonnal, siess! Elköszönni sem volt idő, zokogni kívül is, belül is lehetett, integetni vérző szívvel, és elmenni elszántan kegyetlenül.
2023.02.16.

Tükör által élesen…

Mivel nem akart a segítség dolgában hibásan dönteni, ezért úgy határozott, tükröt állít magának, de nem olyan Ingmar Bergmanosat és nem is bibliait, amellyel az evilági dolgokat csak homályosan láthatná…
2023.02.11.

Magyarellenesség újratöltve

Több mint száz évvel Trianon után, időnként apró szikrákból, de ismét heves lángra kap a magyargyűlölet. A magyarellenesség tüzét ugyanazon demagóg frázisok, rosszindulatú célok fuvallatai élénkítik, melyek már a XIX. század második felétől heves tűzzel támadták a történelmi Magyarországot. Amelyek mögött alantas területrabló és országromboló szándékok húzódtak meg.
2023.01.28.

,Forintosházi’ Forintos Álmos bemutatkozik…

Hogy ki és mi lennék én? Magam is alig tudom… Olykor jó, máskor rossz, korhely, kirugdalt, kitagadott, léha… Hogy milyen kiszervezett anyag, teremtett vagy evolúciós végtermék, istenközeli vagy távoli földi idegenség, olvadt viaszon táncoló gyertyafény? Ki tudja? Mégis, ami a lényegem, ha megtalálom magam: Magyar vagyok! Magyarnak lennem nem származásom és vérem kérdése, mert Magyarnak lennem büszke gyönyörűség!
2023.01.27.

Tiszta szívvel – Hetven éve született Csengey Dénes

„Kígyók közé merészkedett” – értünk, magyarokért, az igazságért. Hetven éve született Csengey Dénes. „Itt a legkönnyebb tiszta szívvel meghalni. A vonat lehet valós, mint József Attila esetében, de lehet hasonlat is: hányunkat gázolt halálra az elmúlt száz évben? Volt, aki az asztalra borulva kapott szívrohamot, volt, akit addig szidtak, üldöztek, amíg rákos lett, más magát emésztette el, belehalva az ellenállás reménytelenségébe. Neves, névtelen áldozatok hullottak ki a ’90-ben átcímkézett húsdaráló résein.”