2024.05.01.

Aki világgá ment Gigére…

Nem oly régen, amikor a történetem utolérte Dani bácsit, Erzsi nénivel már Gigén lakott a Kadarka utcában. Honnan jöttek el, nem mondták, hogy miért nem mentek tovább, azt sem…. Házuk kertre nyíló kódis állásos parasztház lett, tornáccal, pitvarral és tiszta szobával. Ránézésre megállt benne az idő, amihez gyűjtötték a sajátjukat is rendesen. Az ámbitusra felnővő trombitafolyondár már bekéredzkedett és kezdte betakarni a tiszta udvar, rendes ház tábláját… Ezt egészítették ki a Csótár Dániel és felesége kiírással…
2024.03.30.

A “bűnös” Jézus. Mit jelent a kereszt?

Csak egy útja volt annak, hogy megtörettessék a bűn átka, a bűn zsoldja, a halál. A kereszt annak a jelképe, hogy bár az ember elhagyhatja az Istent, de Isten soha nem hagyja el az övéit. A második csodálatos dolog, amit fel lehet fedezni a kereszt alatt: Isten hűsége. Fontos lehet még: a keresztnek két szára van. Az egyik felfelé mutat (vertikális), míg a másik vízszintes (horizontális) irányba vezetheti a szemünket, a gondolkodásunkat. Isten és a kereszt alatt állók felé.
2024.03.30.

Júdás Pilátus előtt avagy Pilátus Júdás előtt…

Jézus kiválasztotta tanítványait, a tizenkettőt tanúbizonyságul az örömhír terjesztésére. Köztük volt egy bizonyos Júdás Iskariótesi, akinek testi-lelki sorsa Istennek az Írásban megjelölt titkával maradt ránk. Róla és Pilátusról szól ez a képzelt passió, amelynek a története bűnben fogant, ezért is mélyen emberi. Írásom olvasásakor legyetek hozzájuk távolságtartóak, így ismerjetek magatokra is és az Istenre.
2024.03.25.

Je suis ártatlan áldozat

Nem tudom, emlékeztek-e még a 2015. november 13-i, „Bataclan” néven elhíresült terrortámadásokra. Akkor 130 áldozat volt. És a kicsit korábbi, januári Charlie Hebdo elleni merényletre? Igaz, ott „csak” 12 ember halt meg, mégis, mind a két esetben a fél világ „Je suis…” feliratú pólóban mászkált, ilyen feliratra cserélte le a profilképét, sőt, sokan francia zászlót tettek ki a közösségi médiába, gyertyákkal, virágokkal, könnycseppekkel, plüssmacival.
2024.03.25.

A virágvasárnapi Jézus

Lelkészünk számomra váratlan gondolat kísérlettel lepett meg igehirdetésében, amikor hipotetikusan felvetette azt az eldöntendő alapvetést, mi történt volna, ha Jézus az Őt ünneplő Jeruzsálem népe előtt leszáll a szamár hátáról és elfogadja azt a földi királyságot, amelyet hódolói magától értetődően felajánlottak volna neki.
2024.03.04.

Azok a mórágyi évek…

Mórágy… Ki tudja, másnak mit jelent, nekem a világ közepét, gyermekéveimet, Apám jóban megtartó karcos szigorát, Anyám szép szavakban kikelt édes kenyerét… Gyerekszájjal úgy mondanám, Isten annyira szerette Mórágyot, hogy az emberektől megvédje, zsákba varrta, de sok dolgában a zsák száját nyitva felejtette, így később, mert félt, hogy megtalálják, saját háta mögé jól elrejtette… Mégis, tudjátok-e hol van ez a kis falu és határában a mórágyi rög, a milliárdnyi éves gránit? Túl a Dunán, a Völgységben, a bátai úttól balra esően, két kilométerrel beljebb… Keressétek, meglátjátok, érdemes…
2024.03.01.

Erkölcsi és kegyelmi ügyekről. Narratívák harca – Melyik fedi inkább az igazságot?

Napjainkban egyre élesebb formában láthatjuk a különböző politikai erők valóságértelmezése, világlátása, narratívái harcát. Mind az abszolút igazság igényével lép fel, a másik oldal értelmezését, érveit lényegében lesöpörve, figyelmen kívül hagyva.
2024.02.13.

Felforgatás, rombolás, terrorizmus

E fogalmakkal jellemezhetjük, minősíthetjük a hazánkban is megjelenő és akciózó szélsőbaloldali, antifa és anarchista csoportosulásokat, törekvéseket. A posztmodern társadalom, a globális kapitalizmus termékei, a libertáriánusok és a szabadkőművesség – vagy legalábbis a legszélsőségesebb irányzataik – kistestvérét jelentik. Feladatuk a célpontnak tekintett nemzetállam, a nemzeti identitás, a közerkölcs rombolása
2024.02.08.

Sine ira et studio (Ungváry és Bayer polémiája apropóján)

Közel kétezer éve a nagy római történetíró, Tacitus megfogalmazta a történettudomány számára a harag és részlehajlás nélküli tényközlés követelményét. Nos, ez a világtörténelem folyamán meglehetősen kevés esetben sikerült, a jelenben sem tűnik úgy, hogy érvényre juthatnak a tárgyilagosság elvei.
2024.02.03.

Kitört a béke, féljen a háború!

Írásom groteszk, korhatáros mese, foncsorában töredezett görbe tükör, vádirat, paródia. Mondják, a dolgok olykor fejben, máskor hasban dőlnek el… Legyen utóbbira e sánta példa, célkeresztben nektek […]
2024.01.08.

Árpád népe

Mondják, hogy mi magyarok ősi szokásaink szerint bálványimádók voltunk, egyebek mellett totemünk és sámánunk volt, lovunkkal és fegyverünkkel temetkeztünk, amúgy pogány módra. A pogányságot később is gyakran ránk olvasták, pedig az vállalható, mert a kritika alaptalan, legalábbis abban a tartalmában, amely szerint ténylegesen megélt szép hagyományaink az isten tagadását jelentette.
2023.12.04.

Koldust választott a király

Igazán mi az a lényeges, ami hiányzik az életükből? Társuk mellett is egyedül vannak? Hogy érzik így magukat? Ugye tudják, ahogy Hamvas Béla mondta, szeretet nélkül az élet őrület.
2023.11.15.

Az elhívott, az elkötelezett és a kiválasztott…

Remélem, nem sértem meg a szentgáli születésű, református lelkű professzor, Lőrincze Lajos emlékét és édes anyanyelvét, amikor a nyelvészet területére tévedve keresem a fenti kifejezések tartalmának lényegét. Bátran tehetem, mert nem vagyok a szakma mestere, de az elvárható szerénység arra kötelez, hogy érdeklődésem más véleménye iránt is nyitott legyen…
2023.10.27.

Isten ösvényén…

… nem könnyű járni. Miért is nem? Erre keresem az okokat írásomban, amely nem teológiai alapvetés, ezért is kiegészítése, megerősítése indokolt.
2023.10.23.

„Leveheted a piros pelenkát, mától nem kötelező” A gyerek emlékei 1956. október 23-áról, egy kisvárosból

"Aznap reggel iskolába mentem. Azidőtájt, iskolaköpenybe és piros nyakkendőbe kellett öltözni. A Jókai utcán mentem végig. Nagyon sok ember álldogált az utcán és nekem mindössze az tűnt fel, hogy többen pletykálnak már kora reggel, mint egyébként szoktak. Nem volt tömeg." Alább közölt történetét Facebook-oldalán is megosztotta Gundy Sarolta.
2023.10.14.

Kinek mit hisz az apja

„Apám hitte az otthon melegét” – énekli el minden koncertjén Zorán. A közönség meg vele dúdolja, énekli, talán olyan emberek is, akiknek családtagjait azok a jugoszláv partizánok mészárolták le, akik közé maga a megidézett, azaz az „apa” is tartozott.
2023.09.06.

Criminalita rom – cigánybűnözés (Ott van, itt nincs)

A mai világ a háttérhatalmi erők, mondjuk ki, a szabadkőművesség és a libertáriánusok által ránk erőltetett gondolati és lelki kényszerek korlátai között él. Ránk kényszerített fogalmak, normák, narratívák rendszerében kell, hogy gondolkodjunk, ellenkező esetben a marginalizálás, kiszorítás, szankciók lehetnek a következmények.
2023.08.18.

Magyarság és kenyér

Számomra a magyarság és a kenyér összetartozik. Egymást feltételezik, magyarságom nélkül nincs kenyerem, kenyerem nélkül nem élhetem meg a magyarságom. Pedig nem volt ez mindig így...
2023.08.06.

Lausanne diadala

Bár Európa és a világ történelmében voltak utólag világháborúként aposztrofálható, minősített események, mégis az I. világháborúnak nevezett világégés és az azt követő békeszerződések rendezték át leginkább a történelem addigi folyamatában a világot és a Föld térképét. A világháború utórezgései az 1920-as évtized elejéig tartottak, bizonyos értelemben korrigálva az 1919-20 folyamán a vesztes államokra rákényszerített békerendszert.
2023.08.03.

Székelyek

Ébredtetek-e már a fák zúgására a Maros-menti fenyves erdő aljában, miként visszaaludtatok mézédesen, és álmotokban rádöbbentetek, jó helyen vagytok, itt kell lennetek…
2023.07.01.

Brit HaBironim – Zsidó Fasiszta Párt

Akár kormánypárti, akár az ellenzéki politikára, akár az ADL számára az erőszakos és sarkító álláspontok erőltetése visszaüthet.
2023.06.21.

Esztendők, sorsfordulók, 1989…

Még hangzatosabb, ha azt mondjuk: több, mint 3 évtized. Történelmi relációban egy piciny időszak. A ma élő embernek megélni és átélni viszont egy nagy korszak. Persze minden viszonylagos.
2023.06.13.

Kacer komplexusai

Szívszorító szavak kíséretében kommentálta a magyar jobboldal megnyilvánulásait Rastislav Kácer, Szlovákia volt budapesti nagykövete. Valóban szívszorító lehet az emelkedett európai liberálisok és Trianon utódállamait vezető igencsak hazafias politikai elitek számára a magyar nacionalizmus és irredentizmus tombolása.
2023.06.04.

Gyászban és reménységben

nem elég, hogy keresztyénként és magyarként a történelem szégyenpadjára ültettek bennünket, még ahhoz sem volt jogunk, hogy kimondjuk veszteségeinket. Hogy gyászoljunk.
2023.06.04.

G. Kirkovits István: Nem, nem, soha!

Trianon azért fáj, mert kézzelfogható. A török, a tatár elment, még ha hosszú ideig is rakta a magyarra a rabigát, de uralkodásáról kevés tárgyi emlék maradt. A vonalzóval meghúzott gúnyhatár túloldalán rekedtek viszont lakhattak ugyanabban házban, amelyet még Nagy-Magyarországon építettek, és a késői utódok a mai napig találkozhatnak ezekkel a hajlékokkal. Hála Istennek sok helyütt, főleg a tömbben élő magyarság körében még megmaradt a nyelv is.
2023.06.03.

Álmos úr, a Balaton és a szobakiadás

Tárcámtól ne várjatok könnyű olvasmányt, álmosan megírt kétpercest, kávé mellé ajánlott szösszenést, vagy netán színes képregényt, sokkal inkább rátalálást és ráébredést, tanulmányutat melyben évszázados anyaggyűjtéssel alapoztam […]
2023.05.28.

Emlékezés a két világháború magyar halottaira (Gondolatok a Hősök napjára)

A magyar történelem a kezdetektől máig bővelkedik fölemelő és figyelmet érdemlő eseményekben, sorsfordulatokban, ugyanakkor szerencsétlen tragédiákban, súlyos véráldozatokban is. Az utóbbiak különösen a XX. századra, vagyis közelmúltunkra jellemzőek.
2023.05.24.

Miért is ne mondhatta volna?

Nem szerencsés a velünk ellenséges soviniszták és szabadkőművesek szempontjai szerint a történelmi és kulturális „cancel culture”.
2023.05.13.

Két levél a büszke fejfán

Találtam két régi levelet… Mindkettőt megboldogult apám írta. Az elsőt életében, szerelemből, a másodikat halála után, általam…
2023.05.07.

Krisztus a jövőnk – Gondolatok Ferenc pápa látogatása kapcsán

Mindenki számára építő és felemelő érzéseket, jövőképet közvetíthet a katolikus egyházfő magyarországi látogatása. Beszédei, találkozásai, miséje kapcsán elhangzott gondolatait érdemes összevetni korábbi megnyilvánulásaival, üzeneteivel is.
2023.04.27.

Jézus földjén jártam…

és nem a Szentföldön! Megérkezésem után egyik távolabbi barátom megkérdezte, hogy milyen volt az utazásom, sokat láttam-e, és a kitűzött célokat elértem-e. Válaszom nem volt kielégítő, talán Nektek, mivel közelebb vagytok hozzám, mégis megfelel…
2023.04.09.

Ki a felelős az Emberfia haláláért? Jézus pere egy jogász szemével (2/2. rész)

Tény: A zsidók Poncius Pilátus júdeai prokurátorsága alatt a mózesi törvények keretében bűnvádi eljárást indítottak Jézus ellen, akit a helytartó egy új eljárásban kihallgatott, majd kereszthalálra ítélt.