2023.01.26.

Orbán sála, az MLSZ szigora, Csicserin humora

Joggal kaphatja fel a fejét a kedves olvasó, hogyan is kerülhetnek a rövid írás címébe olyan dolgok, melyeknek látszólag semmi közük sincs egymáshoz?
2023.01.22.

Keresztyénség, magyarság, kultúra

Csodálatos, Istentől kapott ajándéka ez a nap az életünknek, hogy 2023-ban keresztyénekként és magyarokként is együtt lehetünk! Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert mai világunkban pont az a cél, hogy ezt a kettőt, a nemzetiséget és a keresztyénséget megtörjék az emberek életében és lelkében. Ezt ma már csak a vak nem látja, nem érti, csak az nem hallja meg, akinek nincsen füle a hallásra!
2023.01.21.

Bravo Ignazio!

Úgy tűnik, mára egyre erősebben a „mindent eltörölni!” szemlélet jut érvényre, a pár mondatos érvekkel, a megalapozott ismereteket, tényeket, folyamatokat félresöprő törekvés, a tárgyilagos értékelés egyre fokozódó hiánya.
2023.01.05.

45 éve térhetett haza a Szent Korona

A politikai enyhülés idején, 1978. január 5-én, Jimmy Carter elnöksége alatt a magyar Szent Korona a koronázási jelvényekkel együtt ismét hazai földre kerülhetett. A Szent Korona ládáján ez a felirat állt: „sugárveszélyes tárgy”.
2022.12.27.

Jánostól a jánosáldáson át Luciferig

Úgy tartja a szokás, ha két Jánosról a bemutatkozás során kiderül a nevük azonossága, akkor erre feltétlenül inniuk kell, mégpedig a következők kíséretében.
2022.12.24.

Ez az a nap

Karácsonykor Keresztelő János életéből azt a részletet szeretném kiemelni, amikor beteljesednek az ősi ígéretek, mindazok, amiért ő megszületett, amit Isten olyan régen és szépen eltervezett az emberiség életében.
2022.12.17.

Az oktatás megújítása vagy hétvégi időtöltés?

Szinte minden nap találkozhatunk a televíziók vagy az internet révén a diákok és a pedagógusok csaknem mindennapossá váló tüntetéseivel, sztrájkjaival. Ülve, állva, csendesen, de inkább hangosan kiabálva.
2022.12.08.

A Magyar Vitézi Rend és a Vittorio Veneto Lovagrend

Már megszokhattuk, hogy mai liberális sajtó szinte semmiféle megnyilvánulásán sem kaphatjuk fel a fejünket. Azonban a HVG december 2-ai számában találtam egy írást, mely bizonyos összehasonlításban érdekes lehet, és kérdőjeleket is felvethet.
2022.11.30.

Angol kereszteslovagok Katarban

Messze nem vagyok Nagy-Britannia története és kultúrája szimpatizánsa, ugyanakkor meg kell állapítani, hogy a 65 milliós hajdani világhatalom kultúrája, politikai kultúrája, hagyományápolása rendkívül tagolt, sokszínű, és azt sem tagadhatjuk, hogy képvisel jelentős értékeket is.
2022.11.21.

Cigányság felülnézetben: A tárgyilagosság, a realitásérzék hiánya

Minden rendszer, kormányzat megfogalmaz bizonyos történetpolitikai preferenciákat, vagyis az általa támogatott, bázisának tekintett társadalmi csoportokat, azok történetét, múltbeli szerepét megpróbálja szinte kizárólagosan pozitívan beállítani. E szempontokat természetesen a múltra is visszavetítik. A történelem különböző ideológiai előjelű politikai rendszereire is rávetül e szelektív megközelítés.
2022.10.31.

Magunkat reformálni, másokat formálni – Ez a feladat

Az utóbbi évek következménye, hogy Európát elárasztják a migránsok, a keleti vallások, melyek az évezredes keresztény civilizáció eltörlésének veszélyét jelenthetik. E folyamat ma még megállítható. Nagyobb baj azonban a hazánkban is tömegek gondolkodását meghatározó posztmodern, önző életfelfogás, az élvezetvallás.
2022.10.30.

Küzdelem a Bibliával

Vajon lehet-e ma a reformációnak olyan értelmezése, amely túlmutat szorosan vett egyháztörténeti jellegén, kilép a felekezettörténeti kontextusból, s általános érvényű üzenetet fogalmazhat meg a mai ember számára?
2022.10.28.

Nagyító alatt a fasizmus – Száz éve történt a Marcia su Roma

A szociál-liberális oldalon, vagy a kritikátlan cigány-, és a történetietlenül egyoldalú cionista fajvédelem képviselői között néhányan ma is számosan szitokszóként dobálóznak a fasizmus fogalmával, anélkül, hogy fogalmuk lenne, hogy mit is jelent.
2022.10.10.

Budaházy György: Még mindig börtönben

Úgy nézhet ki, mintha az utóbbi időben már csak a saját problémámmal foglalkoznék, a közélet kérdései már nem is érdekelnének. Ez nem így van. Követem a kinti világ eseményeit – már amennyiben a börtönből ezt meg lehet tenni – és természetesen mindenről van véleményem, csak nem feltétlenül akarok egy ilyen partvonalra kényszerített helyzetből beleszakérteni mindenbe, de azért pár kiemelten fontos kérdésben 1-2 mondatban most megosztanám a gondolataimat.
2022.09.02.

Iskolák és szeptemberek

Indigókék füzet- és könyvborítók, vignetták. Emlékeztek-e? Az iskola is a szülőföld része. A szülőföldet átszelő, a mélyből a felszínre törő, örökké bennünket kísérő szellemi forrás. Eredet, csobogás, folyam, csak az idős, vagy az aggkor által megállított mélységes víztükör.
2022.09.02.

Gőg és alázat

A minap valaki – amúgy a tekintélyére igen gőgös fiatalember – egy másik ember becsületbeli ügyének önvédelmekor puszta hiúsági kérdésként aposztrofálta azt. Mondhatnám, el sem tudta képzelni, hogy a másikat nem a saját gőgje, hanem az igazságérzete iránti, éppen hogy alázata vezérli. Alázni, támadni kezdte az illetőt, fennhéjázón, felülről lekezelve, durván.
2022.09.01.

Török győzelem, örmény és görög tragédia

Egy nemzet tragikus körülmények között megvívott, elszánt és hősies küzdelme tárulhat fel az olvasó előtt e rövid összegzés keretében. Ez a nemzet megtalálta a világtörténelmi súllyal rendelkező vezetőjét, akit követve elindulhatott a felszabadulás majd a nemzetépítés és felemelkedés útján.
2022.08.20.

Fajok keveredése a Kárpát-medencében

Az európai liberális és szabadkőműves véleményterror azonnal kiforgat szinte minden neki nem tetsző kifejezést. Így a magyar kormányfő szavait is, pedig csak a nem európai népekkel történő tömeges keveredés elkerülésére tett utalást.
2022.07.29.

Történetfilozófia, geopolitika, Ukrajna

Közel negyedszázada, talán önámítás és önbecsapás nélkül azt hihettük, hogy Európában végleg beköszönt az örök béke korszaka. Február 24. óta azonban olyan szívszorító képsoroknak lehetünk szemtanúi, […]
2022.06.30.

Labdarúgás és identitás

Silvio Piola és dr. Sárosi György kézfogása a Vb. döntő előtt 1938 június 19-én.
2022.06.20.

Magyar filmek, rosszul-jól megalkotva

Talán abban egyetérthetünk a kedves olvasókkal, hogy a mai világban a játékfilmek jelenthetik a leginkább eredményes erkölcsi-, kulturális-, valamint történelmi tudat- és értékformáló eszközt. Mikor az emberek kimutathatóan meglehetősen keveset olvasnak, a fiatalokat is leginkább csak a mozgalmas és látványos filmalkotások tudják lekötni. Mikor a gagyi celebkultusz jelenti jelentős rétegek szemében a humán kultúrát.
2022.06.10.

Olvasó: Védőnők védelmében

Éles reakciókat váltott ki az ellenzék volt kormányfőjelöltjének védőnők megítélése kapcsán tett kijelentése. Szerintem nagyon igazságtalan és méltánytalan állásponttal találkozhattunk. Engedtessék meg, hogy itt egy rövid gondolatsor, személyes emlékezés segítségével összegezhessem a kérdés kapcsán kialakult véleményemet.
2022.06.04.

Az igazi Duce – A magyar igazság mellett állt ki!

Az, hogy a baloldal magától értetődő természetességgel fasisztázza le a vele szembenállókat, szinte már szót sem érdemel. Az viszont már annál inkább, hogy maguk a sértettek sem tudnak mással visszavágni, minthogy visszafasisztázzák a lefasisztázókat, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy a „fasiszta” szó elrettentő, mitikus és egyben démonikus, már-már vallási, de végtelenül ostoba természetében tovább élhessen.
2022.05.26.

Embargó

Érdemes lenne kissé eltöprengeni azon, hogy vajon miért gyorsulhatott így fel Európa rituális öngyilkossága.
2022.05.23.

Novák Katalin: „Itt leszünk ezer év múlva is”

Nekem egy ilyen mondat felér egy vérátömlesztéssel. Annyira unom már a kereszténység-siratást, azt a senki által nem igazolt jóslatot, hogy az úgynevezett történelmi haladás szükségszerűen hozza el a keresztény civilizáció lassú elhalását.
2022.05.15.

Az önazonosság bátorsága. Néhány szó Novák Katalin beiktatásáról

Novák Katalin, Magyarország új elnöke istentiszteleten mondta ki, hogy ő keresztény és magyar. Ez az önazonosság bátorsága.
2022.05.07.

Saját életének áldozata lett

A képen Radnóti Miklós. Ő az, akiről érdemes beszélni. Történt közben, hogy ma meghalt valaki, egy ismertség, akit sajnál az ember, mert minden kettétört élet tragédia. Ám az, hogy hirtelen hőssé avatják sokan, azért még sincs rendben.
2022.04.20.

Ha ez a „progresszív teológia”, akkor nincs miről párbeszédet folytatni

A hagyományos teológia közéleti nyilvánosságban megjelenő hazai képviselői megkapták már azt a vádat, hogy „fundamentalista szőnyegbombázással” reagálnak minden olyan kereszténység-értelmezési kísérletre, amelynek az a célja, hogy a kereszténységet az összefoglalóan progressziónak nevezett balliberális ideológiai mozgások támaszává tegyék.
2022.04.12.

A nagyhét elé – nem hívőknek is

Ha racionálisan magyarázatot kell adnom arra, hogy mi az, amit a kereszténység adni tud, sőt, amit csak a kereszténység tud adni, akkor azt mondanám még nem hívőknek is, hogy a kereszténység az emberi lét egészét értelmezi.
2022.04.11.

Választás, tanulságok, következmények

Lassan jogerőssé válnak az április 3-ai országgyűlési választások eredményei. Mint ismeretes, sokak félelmeivel, bizonytalanságával szemben nyertek a kormánypártok. Talán azt is mondhatjuk, hogy túlnyerték magukat. Kétségtelen, hogy ez a választási eredmény biztosítja hazánk stabilitását, azonban a további folytatás fontos kérdőjeleket vet fel.
2022.04.05.

Annyira konzervatív, hogy már forradalmi

Talán soha ennyire nem mutatkozott még meg a két politikai tömb közötti mélységes világnézeti szakadék.
2022.04.04.

Globális harc az energiaforrásokért: milyen hatással bír az ukrajnai háború a Közel-Keletre?

A Nyugatnak új energiaforrásokat kell találnia, hogy megfékezze az emelkedő olajárakat. Az OPEC azonban Oroszország oldalán áll. Ez a helyzet Izraelnek és Törökországnak „esélyt” adhat az európai földgázpiacra való bejutásra. De hogyan fog reagálni Oroszország és Irán?