2023.02.03.

A román miniszterelnök aknamunkája Magyarország ellen

Közönséges hősködés számba megy, amikor a román miniszterelnök kijelenti, hogy ő 1918. október 18-án beszédet mondott a magyar parlamentben, a mely a magyar zsarnokságnak megadta a kegyelemdöfést és Erdélynek Romániával egyesülését jelentette be.
2022.06.04.

Lesz feltámadás, lesz Nagy-Magyarország!

„Magyar az, akinek fáj Trianon”, vallotta Illyés Gyula, hasonlóan Dsida Jenőhöz, aki pedig így sóhajtott fel egykoron: „aki még nem volt magyar, nem tudja, mi a fájdalom”. Nem tudja bizony, mit jelentett Szent István birodalma feldarabolása, mi több, egy francia újságíró, Henri Pozzi szavaival, egyenesen kivégzése.
2021.06.04.

Így maradt meg a zebegényi Trianon-emlékhely a kommunizmusban

Az egyik legjellegzetesebb itthoni Trianon-emlékhely a zebegényi Kálvária-dombon lévő. A két világháború közötti politika nagy gondot fordított a nemzettudat építésére, e folyamatnak kulcsfontosságú része volt a történelem megismertetése. Zebegényben is ezért kezdtek hozzá az emlékhely kialakításához.
2021.06.04.

Trianon, 1956, Jeremiás-áthallások

A nemzeti öntudat, tudatosság, a közélet iránti fogékonyság és érzékenység, illetve annak kifejezése a hitben, hittel és nemzetben gondolkodó magyar értelmiség és művészvilág sajátja volt a két világháború között és az azt követő években is. Nagy pofon volt például a kommunista orcákon Jeremiás próféta könyörgése.
2021.06.02.

Trianon 101: Ingyenes filmvetítés Pomázon

A trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján levetítik a 100 évvel Trianon után című dokumentumfilmet.
2021.05.31.

101 éve: A szepességi szászok búcsúja a hazától

Egy arasznyi felhő közeledik az égen a gömöri hegyek felől. Utána jön egy másik. Megint egy harmadik. A vezető csillagok eltűnnek egyenként. Végül felleg borul a Szepességre. Gyászlobogó repül fel a zenitre! Egyre és egyre erősödik a hír: Magyarország aláírja a békét.
2021.05.27.

Írd alá te is! Raffay Ernő petíciót indított a Trianon-film vetítéséért

A nemzetgyilkosság tragédiáját bemutató film közszolgálati televízióban történő bemutatása mellett tör lándzsát Raffay Ernő. A nemzettudatot formáló alkotást elérhetővé kell tenni mindenki számára!
2021.04.09.

1941 áprilisa: Visszatér(t) a Délvidék

Bár magyar győzelemként értékelhetjük a 80 éve történteket, de legalább annyira fontos, hogy mindent megtegyünk a szerb-magyar viszonyban fennálló félreértések tisztázásáért, az egymás ellen elkövetett igazságtalanságok feloldásáért.
2021.01.19.

Nem, nem, soha!

A grafika az Új Idők lapján jelent meg 1920 januárjának elején. 101 év alatt is szívbe markoló a veszteség, amit a trianoni békediktátum által kényszerültünk megtapasztalni. Nem, nem, soha!
2021.01.14.

Nem, nem, soha! Újra látható a Trianon-dokumentumfilm

A trianoni békediktátum századik évfordulójára készült film a történelmi Magyarországot felosztó döntés előzményeiről és következményeiről, valamint a nemzeti trauma feldolgozásának lehetséges módjáról szól.
2020.08.30.

Elhangzott a szó… A magyar igazság győzelme

1940. augusztus 30-án, 14 óra 50 perckor hirdették ki a Belvedere palotában Ribbentropp német és Ciano olasz külügyminiszter a II. Bécsi döntést, melynek értelmében Észak-Erdély és Székelyföld 43000 négyzetkilométernyi, 2,5 milliós lakosságú területe visszatért Magyarországhoz. E hírt a budapesti rádióból pár perc múlva megtudta Erdély magyarsága.
2020.07.16.

Igazságot Magyarországnak!

A honi repüléstörténet dicsőségkönyvét lapozgatva ma igazán jeles évfordulóra bukkanunk, de azt ne higgye senki, hogy csak a repülésről van szó! Endresz György és Magyar Sándor igazságot követelt Magyarországnak! A szóban forgó repülők világhíres utazásukkal a magyar történelem alighanem legtragikusabb fordulatára hívták fel a világ figyelmét – dicsőség a hősöknek!
2020.07.15.

Magyar köszönet a trianoni gyalázatra emlékezésért

Bencsik János (év elején a Jobbikból kilépett, azóta) független képviselő levelet írt Rep. Andy Harris, M.D. magyar származású amerikai képviselőnek, aki Trianon századik évfordulójának témáját az Amerikai Kongresszus Képviselőháza elé vitte. A levél alább olvasható.
2020.06.07.

Nagyapám: Horthy Miklós

A „Nagyapám: Horthy Miklós” című dokumentumfilmben a kormányzó unokája beszélt nagyapjáról.
2020.06.06.

Korabeli: Részletes jelentés a trianoni diktátum aláírásáról

"A békeszerződés aláírása pontosan a megállapított időben és a meghatározott szertartásoknak megfelelően folyt le. A magyar békedelegáció tagjai és a magyar sajtó képviselői Henry ezredes s a magyar delegáció mellé beosztott katonai misszió többi tagjának kíséretében fél 5 órakor érkeztek automobilon a nagy Trianon-palotába.
2020.06.05.

Himnusz a Hazajáró szereplőivel

A Hazajárók című műsor felkérte egykori szereplőit, 64 magyart a Kárpát-medence minden vidékéről – az Őrvidéktől Kárpátaljáig, Felvidéktől Délvidékig –, sőt még Ausztrália és Amerika magyarjait is, hogy mondják el a Himnusz egy-egy sorát.
2020.06.04.

Isten áldja Magyarországot, Vesszen Trianon!

Hogy milyen lesz ez a SZÁZAS nap, azt most, hajnalban még nem tudhatjuk. Nekem mindenesetre olyan érzésem van, hogy nem lesz olyan ütős, mint amilyennek – úgy húsz éve – elképzeltük.
2020.06.03.

MTA-kutatás: A magyarok 94 százalékának fáj Trianon

A felmérés szerint a magyarok 94 százaléka igazságtalannak és túlzónak tartja a békeszerződést. Az mta.hu összefoglalója az eredményekről.
2020.05.17.

Trianonért zúgjon a harang!

Május 22-én, pénteken, illetve június 4-én, csütörtökön szólaltassák meg templomaik harangját a Kárpát-medence összes református gyülekezetében – kéri a református zsinat elnökségi tanácsa.
2020.05.11.

Az egyetlen járható út a határmódosítás

Az európai határok – s ezt minden magyarnak mondom, azoknak is, akik Románián belül akarnak autonómiát kivívni – adott körülmények között megváltoztathatóak – szögezte le az Elemi.hu-nak adott interjújában Raffay Ernő. A történésszel Trianon 100. évfordulója kapcsán többek közt arról beszélt, milyen megoldások léteznek a békeparancs feloldásra, milyen esélyei vannak az autonómiának, határmódosításnak, valamint kik a felelősei hazánk megcsonkításáért.
2020.05.06.

Még 300 ezer aláírás kellene, de gyorsan

Nem véletlenül húzták meg a finisben a fideszes orgánumok. Nagy a tét, és hogy eddig miért tettek rá magasról, nehezen érthető. Talán nem késő még behozni, holnapig több mint 300 ezer aláírásnak kell összejönnie ahhoz, hogy ne ússzon el a szabad nemzeti régiók megvalósulásának egy újabb esélye.
2020.05.04.

Trianon 100 – Itt ül a magyar nemzet nyakán, sorvaszt, pusztít

A nagy érdeklődésre való tekintettel, mivel a jelképes 1920 darabos, sorszámozott díszkiadás elfogyott, megjelent csak a könyv: Trianon 100 – Trianon Almanach – 7 könyv egyben. A Magyar […]
2020.03.11.

Trianonra illő lenne méltón emlékezni

Interjú Szakály Sándorral. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatóját csaknem egy évig hiányolnunk kellett a különböző konferenciákról, fórumokról és a médiából, miközben hírek, találgatások keringtek súlyos betegségéről. Most, hogy hála Istennek, 226 kórházban töltött nap és tíz hetes otthoni lábadozás után visszatért az intézetbe, kollégái rábeszélésének engedve, a VERITAS Hírlevelében röviden tájékoztatta az érte aggódókat.
2020.01.29.

Trianon máig élő revíziója – megtámadtuk és legyőztük a „jugoszláv” megszállókat is!

1921. december közepe óta miénk Sopron, a magyar hűség, hazaszeretet, és a röghöz kötődés egyik mementója. A város akkori lakossága származásra, nyelvre való tekintet nélkül kimondta: nem fogadja el a trianoni terrordiktátumot, nem akar kiszakadni a Szent Korona testéből.
2020.01.29.

Civitas Fortissima, a Legbátrabb Város

A Vármegyeházával szemben elterülő parkban álló Civitas Fortissima szobor, amelyet a millennium évében állíttatott Balassagyarmat önkormányzata az 1919. január 29-ei események emlékére
2020.01.17.

Igazságot Magyarországnak! A trianoni békediktátum hatályon kívül helyezését kezdeményezik Toroczkaiék

A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából a gyalázat hatályon kívül helyezését kezdeményezi. Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a párt hétpontos akciótervének bemutatásakor nem csupán erkölcsi jóvátételről beszél, hosszú távon elképzelhetőnek tartja a törvény felülbírálatát is.
2019.11.20.

Trianon 100 – Csak Szarvas készülődik?

Területcsonkításunk századik évfordulója vészesen közeleg. Egyelőre nem hallani semmit, hogy kormányzati szinten bármi is készülődne. Szomszédaink ugyan tartanak tőle, mi lesz a rabolt földdel, ha "lejár a szerződés", de valljuk be, ennek sajnos nincs sok esélye, hogy bármi számukra területcsonkító akció közeledne. A nagy kerek évfordulójáról azonban még a nagy nemzeti kormány is mélyen hallgat. Szarvas városa kilépne a tetszhalott szerepből.
2011.12.17.

Trianon máig élő revíziója – megtámadtuk és legyőztük a „jugoszláv” megszállókat is!

2011.01.12.

Horthy színes felvételeken. Érdekel? (Csak a képeket nézd, a dumát javarészt felejtsd!)

2010.11.22.

Nemzeti érzelmű fiatalok, figyelem!

2010.06.17.

Európa ismét elárulta Magyarországot

2010.01.07.

Siklósi András: Dolgozzunk együtt hazánk fölemelkedésén! (Év eleji üdvözlet a HunHír.Hu fórumozóinak)