2021.09.14.

“Így mentek a Tiszáig!”

Az egyes országok közéletében megjelenő történetpolitikai hivatkozások, önigazolások néha komikus hatást válthatnak ki a tájékozottabb megfigyelőkben.
2021.09.08.

Ki az a Reindl Ludovika?

1850 szeptemberében Rimaszombat első, útba eső lakóházában, jelesül Marczel József csizmadiamester házában, megszületett Reindl Ludovika, akit ettől kezdve lényegében soha nem hívtak se Reindlnek, sem pedig Ludovikának.
2021.09.07.

Zrinyi és Szigetvár emlékezete

1566. szeptember 7-én Zrínyi Miklós, Szigetvár kapitánya a háromszáznyi vitézre fogyatkozott védősereggel kitört a lángokban álló belső várból. Zrínyi villámként csapott le, s félelmet nem ismerve […]
2021.09.06.

“Édes Erdély, itt vagyunk!” És akkor Horthy bevonult kincses Kolozsvárra is…

A magyar csapatok a második bécsi döntés értelmében 1940. szeptember 5-én lépték át a trianoni határokat, és kezdték meg a kijelölt határvonalig Észak-Erdély területeinek birtokba vételét. A felemelő pillanatokat a korabeli filmhíradónak köszönhetően mi, bizakodó utódok is átélhetjük.
2021.09.06.

Nem hirdeti már buzogány a dicső győzelmet

1442. szeptember 6-án Zajkány közelében aratott győzelmet Hunyadi János az Erdélyre törő török sereg ellen. 15 ezer magyar verte szét a Vaskapu-hágóban Sehabeddin beglerbég 80 ezres török seregét.
2021.09.02.

990 éve hunyt el Szent István trónvárományosa

Szent Imre bizonyosan István kiszemelt utódja volt, azaz lett volna a trónuson: tizenöt éves korától atyja, I. István mellett nevelkedett, ahol az államirányítás tudományát, a hadvezérséget, a diplomáciát sajátította el.
2021.09.02.

Osztrák csapás: Budavár visszavétele számunkra halálos győzelem volt…

Tudja-e valaki, hogyan halt meg hajdan a 70 éves Abdurrahman, az utolsó budai pasa? Tényleg ő lett volna az első tudatos török öngyilkos merénylő? Nos, Abdurrahmanról […]
2021.08.19.

Károlyi Mihály unokatestvére Horthy bizalmasa volt

Az 1919. márciusi államcsínyt követő, Tanácsköztársaságnak nevezett patkányforradalommal egy időben többször is alakult – hivatalosan illegális, valójában országmentő – nemzeti kormány Magyarországon.
2021.08.16.

A szabadságharc utánlövése: Noszlopyék talpa alatt végül fütyült a szél…

Kezdjük csak el törni a fejünket, ugyan ki lehetett az a jó Noszlopy Gáspár. Csak nagy vonalakban, de beszéljünk ma róla! Először is: Noszlopy Gáspárnak ma van a szülinapja – Isten őrizze hát emlékét!
2021.08.16.

Az első felelős miniszterelnök örök emlékére: mécses a Batthyány téren

Az 1849. augusztus 16-án Olmützben összeült haditörvényszék először börtönbüntetésre és vagyonának elkobzására ítélte, de ezt Schwarzenberg a bécsi udvar nyomására halálra változtatta – ám úgy, hogy az elítéltet az uralkodó kegyelmére ajánlotta
2021.08.15.

Hogy lett augusztus 15-éből augusztus 20-a? Ma van az eredeti Szent István-nap

Történelmileg ma van Nagyboldogasszony vagy Mária mennybevétele (latinul: Assumptio Beatae Mariae Virginis) a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe. Ez Magyarország védőszentjének napja. Maga Szent István augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta magyar nemzeti ünneppé.
2021.07.28.

S a lomb lehullt…

1914-ben e napon tört ki az első... Tekintettel arra, hogy 1914 előtt még nem volt efféle átfogó méretű háború, ez a századeleji világégés "A Nagy Háború" néven vonult be az egykori történelemkönyvekbe.
2021.07.20.

172 éve látta utoljára egymást Petőfi Sándor és Szendrey Júlia

Szendrey Júlia élete a nyugtalan Petőfi Sándor oldalán – a leírások szerint – boldognak volt mondható, 1849. július 20-án látták egymást utoljára; eztán Petőfi még két levelet írt nejének, azután halálhirét hozták. Petőfiné ekkor kisfiával Kolozsvárra utazott. Azt hitte, hogy férje, ki Erdélyben tűnt el, ott is kerülhet elő leghamarább – de tudjuk, hiába várt, hiába remélt.
2021.07.15.

Igazságot Magyarországnak!

Endresz György és Magyar Sándor igazságot követelt Magyarországnak! A szóban forgó repülők világhíres utazásukkal a magyar történelem alighanem legtragikusabb fordulatára hívták fel a világ figyelmét – dicsőség a hősöknek!
2021.07.05.

1114 éve példamutatóan elpáholtuk az EU-t

Július 5-e van. A legmagasabb szintű kegyelettel emlékezzünk még ma is Árpád apánkra, fiaira s mindazon derék magyar vitézre, aki jó ezer éve, 907-ben ott voltak a dicsőséges pozsonyi csatában, s példamutatóan elpáholták az egyesült Európa (a korabeli EU!) ellenünk vonult seregeit.
2021.07.03.

Móricz útkeresése

Most Móricz útkeresését vesszük célba. Nem volt egyszerű az út, már azért sem, mert – a sors kifürkészhetetlen akaratából – a Móricz család embertelen nyomorba került.
2021.06.15.

Így lett néphimnuszunk

A bírálóbizottság 1844. június 15-én hozta meg döntését: a tizennégy beérkezett pályamunka közül Erkel Ferencét nyilvánította győztesnek.
2021.06.09.

Magyar bőség

A Tisza István tiszteletére és emlékére emelt Kossuth téri szoborcsoport annak köszönheti a rombolókedvű vörösterror ellenére is a túlélést, hogy úgymond "kommunizmuskompatibilisnek” minősült.
2021.06.09.

Redoute, Vigarda, Vigadó

I. Ferenc József és Erzsébet megkoronázásának 154. évfordulóján mélyedjünk el koronázási helyszínük elnevezéseiben.
2021.06.02.

A hun elit hagyatéka

A hunok régészeti hagyatékát bemutató kiállítás nyílik Arany, Ezüst, Vas címmel pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
2021.05.28.

Élt-e a fejedelemnek egy Lipót Lajos György József Antal névre keresztelt fia?

Rákóczi magánéletének van egy fura, nem igazán ismert, de nem is egyértelműen bizonyított szála. A kasseli születésű Saint-Germain gróf (? – 1784) misztikus, alkimista, diplomata, kalandor, kémikus, feltaláló, költő, zeneszerző, orvos, látnok a kétely okozója.
2021.05.23.

Teleki Blanka kiszabadult a kufsteini várbörtönből

A legendásan kemény kufsteini rabság egyértelműen az osztrákok bosszúja volt: mindenképpen meg akarták törni Teleki Blankát, valójában csak könyörögnie, de legalábbis nyilvánosan kérnie kellett volna a kegyelmet. A grófnő nem kérte…
2021.05.23.

Titkok és érdekességek a Kossuth-család életéből

Kossuth 39 éves korában nősült meg. Esküvőjét 1841 januárjában tartotta – felesége Meszlényi Teréz, Meszlényi János földbirtokos lánya. Külön érdekessége a házasságnak, hogy míg Kossuth evangélikus volt, felesége római katolikus, s ez a különbség bizony nem kevés problémát okozott már a házasságkötéskor is – a pap eleinte nem is akarta megáldani a frigyet.
2021.05.20.

A nagy francia forradalom követői liberális eszmerendszerükkel Magyarország, így Európa sírásói voltak

Ma van Martinovics Ignác (1755-1795) ferences rendi szerzetesnek, teológiai doktornak, a magyar jakobinus mozgalom fő szervezőjének Vérmezőn történt kivégezésének évfordulója. Martinovics és társai megítélése mindmáig nincs tisztázva.
2021.05.13.

A legmagyarabb Habsburg hálalevele

Jókai Mór volt az első, aki levélben tudósította József főherczeget róla, hogy a Magyar Tudós Akadémia közgyűlése tiszteletbeli tagjává választotta.
2021.05.12.

Ó, az a velőscsont!

Krúdy Gyulára emlékezünk: e napon, május 12-én hunyt el Krúdy Gyula (1878-1933) remekíró.
2021.05.06.

“Az ország helyzete rendkívül súlyos” – 46 éve hunyt el a szentéletű bíboros

Az 1956-os forradalom után felnőtt több nemzedék számára Mindszenty bíboros személye nagy-nagy kérdőjel volt. Leginkább azért, mert nem tanítottak róla szinte semmit, mivel a Mindszenty személyében a katolikus egyházat (is) kőkeményen üldöző kommunista hatalom a kiszivárogtatott negyed- és félinformációkkal egészen sikeresen keltett ellene gyűlöletet.
2021.04.24.

Az Aranybulla születésnapja

Ma van II. András király Aranybullájának születésnapja. Diákok körében a mohácsi csata után ez lehet a második legáhítottabb kérdésvágy, ha évszámokról van szó.
2021.04.23.

Csillagosok, katonák

102 éve tört be a patkányköztársaságos dizájnba a vörös zászló. 1919. április 23-án rendszeresítették rendeletben.
2021.04.22.

160 éve született gróf Tisza István, a nagy magyar hazafi

A nemzeti-keresztény Tisza István 1913 októberében a Szerbia elleni erélyes fellépést javasolta; 1914 júliusában azonban, a szarajevói merénylet után a háború megindítása ellen foglalt állást, mert […]
2021.04.22.

Blaha Lujza és A piros bugyelláris

Blaha Lujza (1850-1926) éppen ma 165 esztendeje, 1856. április 22-én, hatévesen lépett először színpadra az esztergomi Fürdő Szállóban.
2021.04.17.

Hallottad-e hírét az asszonyirtó Gyömbér Pálnak?

1889-ben ezen a napon, azaz április 17-én a szegvári polgárok elfogják Gyömbér Pált, a környéket rettegésben tartó banditát. Gyömbér Pál (1854–1890) hétszeres rablógyilkos "asszonyirtót" egy év múlva, 1890. április 1-jén akasztották föl Szegeden.