2022.10.01.

Müncheni egyezmény a remélt béke érdekében

A I. világháború után aláírt trianoni területrablás a szomszédos államoknak juttatta Magyarország területének kétharmadát, a magyar népesség egyharmadát. A magyar politika fő célja ezután a területi revízió lett, ennek érdekében a harmincas évektől a versailles-i békerendszer megváltoztatásában szintén érdekelt Olaszországgal és Németországgal épített ki szoros kapcsolatokat.
2022.09.27.

80 éve nevezték ki honvédelmi miniszterré Nagybaczoni Nagy Vilmost

Az MTI korabeli magyar sajtóban közzétett rövid közleménye szerint 1942. szeptember 24-én, a Várban Kállay Miklós kormányfő és Perényi Zsigmond koronaőr előtt letette a hivatali esküt Nagybaczoni Nagy Vilmos magyar királyi vezérezredes, a Bartha Károly vezérezredest felváltó új honvédelmi miniszter.
2022.09.05.

Édes Erdély hazatért

A Magyar Királyi Honvédség szeptember 5-15. között vonult be kijelölt sávonként az észak-erdélyi területekre. A magyar lakosság diadalkapukkal, virágesővel fogadta a honvédeket.
2022.09.02.

Ki volt az első tudatos török öngyilkos merénylő?

Osztrák csapás: Budavár visszavétele számunkra halálos győzelem volt.
2022.08.20.

Herczeg Ferenc: Szent István

Aligha tudtunk volna méltóbb vezércikkírót találni augusztus 20-ára Herczeg Ferencnél. A Magyar Tudományos Akadémia által többször is irodalmi Nobel-díjra jelölt író e dolgozatában ráadásul a már akkor is oly idegen főváros és vidék egymáshoz közeledésével foglalkozott – ráadásul a kereszténység segítségével. Hát most mindezekre igazán szükségünk van! A bőrünkön érezhetjük...
2022.08.15.

A politikai üldözöttek szent emlékére

"A szovjet megszállás és az azt kiszolgáló kommunista diktatúra idején itt szenvedett politikai üldözötteknek szent emlékére állította a Politikai Elítéltek Közössége a millennium évében, 2000. augusztus 15-én"
2022.08.12.

Száz éve hunyt el a Székely Himnusz zeneszerzője

A nemzeti jellegű ünnepek/események gyakran a Székely Himnusz eléneklésével zárulnak – nagyon helyesen, hisz ezzel is folyamatosan emlékeztetjük magunkat, hogy édes hazánk még mindig elviselhetetlenül csonka. Hogy nemzeti Himnuszunknak ki a szerzője, azt (remélhetőleg…) mindenki tudja, alkalmasint a Szózatét is, de vajon ki, illetve kik a szerzői a Székely Himnusznak?
2022.08.12.

Hét újságíró halála

Hatalmas gyászkeretes első oldallal jelent meg 1938. augusztus 12-én az Ujság: „Debrecen közelében egy kirándulókkal telt repülőgép lezuhant. Tizenkét utasa szörnyet halt."
2022.08.02.

Volt egyszer egy gödöllői dzsembori

1933-ban augusztus 2-án kezdődött meg Gödöllőn a máig is legendás hírű cserkész világtalálkozó, a dzsembori.
2022.07.18.

Szebb jövőt!

Ma, amikor a hon védelme igencsak nehézséget okoz, és kihívás találni fiatalt, aki katonának, rendőrnek szegődne, az állam újra próbálja vonzóvá tenni ezt a pályát. 80-100 éve hasonló gondokkal küszködtek az ország vezetői, amikor 1941. július 18-án végül rendeletileg szabályozták a trianoni területrablás után kialakított katonás szellemiségű leventeséget.
2022.07.18.

Árpád-házi Szent Hedviget ünnepeljük

Hedvig, a majdani Szent Hedvig (1373-1399) , Nagy Lajos magyar király és Kotromanić Erzsébet lánya. Lajosnak Erzsébettől három lánya született, Katalin, Mária és Hedvig. Apja halála után a lengyel trónt Hedvig, a magyart pedig Mária örökölte.
2022.06.27.

Brunszvik Teréz volt a „halhatatlan kedvese”?

Brunszvik Teréz többek szerint nőként ő volt gróf Széchenyi István egyik szellemi párja, a “legnagyobb magyar” – nő. (Persze el nem vitatva például Zrinyi Ilona érdemeit.) A kiindulás: gróf korompai Brunszvik Teréz (1775-1861) magyar grófnő, az első magyarországi óvodák megalapítója.
2022.06.07.

Dsida Jenő, az egyik legmagyarabb költő

Ma van Dsida Jenő (1907-1938) költő halálának évfordulója. Ha valaki úgy érzi, hogy számára a Dsida Jenő név nem igazán ismerős - azon nem lehet csodálkozni: sokan és sokat tettek azért, hogy ezt a végtelenül tehetséges embert kiradírozzák az irodalomból.
2022.05.30.

Ma van Csaba királyfi ünnepe – sétáljunk a Csillagösvényen!

1944-ig május utolsó előtti napján volt Csaba királyfi, a székelyek legendás vezérének ünnepe. Hogy Csaba a hun Attila király fia volt, azt bizton tudjuk, ha mástól nem is, de történelmünk legszebb meséjű krónikásától, Arany Jánostól.
2022.05.27.

Műveletlen horvát vendéglősöknek

HHorvátország második városa hovatartozását (2% olasz és pár ezrelék magyar lakossal) ma senki sem kérdőjelezi meg. A magyar múlt értékeihez azonban ragaszkodnunk kell. És ettől műveleten horvát vendéglősök kijelentései sem tántoríthatnak el.
2022.05.26.

A hrasinai égi csoda

Égi csoda történt 1751. május 26-án vasárnap délután 6 órakor a korzózó közönség szeme láttára, Zágrábtól északra, Varasd vármegyében, Hrasina község mellett. (Emlékeztetőül: a színhely Horvátországban van, ami akkoriban a Magyar Királyság társországa volt még.)
2022.05.20.

A nagy francia forradalom követői liberális eszmerendszerükkel Magyarország, így Európa sírásói voltak

Ma van Martinovics Ignác (1755-1795) ferences rendi szerzetesnek, teológiai doktornak, a magyar jakobinus mozgalom fő szervezőjének Vérmezőn történt kivégezésének évfordulója. Martinovics és társai megítélése mindmáig nincs tisztázva.
2022.05.11.

Kun Béla titkárnőjét, Ilust, közokirathamisítással is vádolják

A letartóztatott magyar kommunisták között a legérdekesebb egyéniség Kun Béla magántitkárnője, a fiatal Breuer Ilona.
2022.05.02.

Ki volt Kada Elek?

1852 május-2-án született Kecskeméten Kada Elek, a századforduló kora kiemelkedő várospolitikusa. Szeretett édesanyját tragikus módon vesztette el, egy részeg randalírozó gimnazista lelőtte. Édesapja Kada Endre a városban nagy tekintélynek örvendő orvos volt.
2022.04.25.

Az Apponyi Geraldine történet: 21 ágyúlövéssel megkezdődtek Tiranában a királyi esküvő ünnepségei

Tirana, április 25. A gazdagon fellobogózott albán fővárosban ma kezdődtek meg a király és Apponyi Geraldine grófnő esküvője alkalmából rendezett ünnepségek.
2022.04.20.

Jelky András, aki a világcsavargásért még kitüntetést is kapott

Jelkynek nem tetszett a katonásdi - de tetszettek a fehérnépek, így esett meg, hogy egy menyecske a puttonyában az eladó gyümölcs alá rejtve kicsempészte a városból.
2022.04.15.

Nagypéntek (“vándorló” ünnep)

A csíki székelységnél “hosszúnap”, az északi csángóknál “aszupéntek”. Jézus Krisztus kereszthalálának és földbetételének napja. A gyász és a vezeklő szemlélődés ideje. A legtöbb helyen ilyenkor tartották a passiót: Jézus kínszenvedéséről, kereszthaláláról szóló játékot, amely alkalmát adta a kereszt és a kínzóeszközök “számbavételé”-nek is
2022.04.12.

Gagarin űrhajója Budapestre érkezett

1961 április 12-én óránként 28 ezer kilométeres sebességgel száguldott a világűrben az első, ember által vezetett űrhajó, a Vosztok 1.
2022.04.11.

A magyar nép igenis Attila népe

Kőrösi-Csoma Sándor élete kalandregénybe illenék. Gondoljunk csak bele: ez a jóember fejébe vette, hogy felkeres minden magyart, azaz "ősmagyart" bizonyítandó egyebek közt a hun rokonságot, s ennek érdekében 1819 novemberében a Vöröstornyi-szoroson keresztül elhagyta országot.
2022.04.07.

Születésnapján az első magyar celebről

Laborfalvi Róza a maga korában még nem neveztetett celebnek – de mégis az, noha annak mondani (a szó, mai értelmében) ugyancsak tiszteletlenség.
2022.04.04.

Április 4. – leváltva

Április 4-ét 1950-ben a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa törvényerejű rendeletében nemzeti (állami) ünneppé nyilvánította.
2022.04.02.

A Turul léghajó szerencsétlensége

A magyar Aero-klub léghajója április 2-án, mint minden hónap első csütörtökén, ismét föl akart szállni, hogy a levegő magasabb rétegeinek állapotát tanulmányozza. A felszálláskor nagy szerencsétlenség érte. Mind a négyen, a kik a léggömb hajójában ültek, megsérültek; egyikük, Ordódy Pál, meg is halt rövid idő múlva.
2022.04.02.

Megemlékezésből óriástüntetés és mártírhalál

A XIX. században a szabadságharc leverése után nagyon félt a hatalom a március 15-éktől. Egy csendesnek induló tüntetés és hozzá kötődően egy fiatalember halála. Forinyák Géza (1840-1860) joghallgató, a dátumokból is látható, nem volt hosszú életű: nevét kevésbé erősen, de tisztességgel jegyzi a történetírás, ő a magyar nemzeti függetlenség egyik mártírja.
2022.03.25.

Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony napja

Jézus fogantatásának ünnepe. Egyike az év legjelentősebb Mária-ünnepeinek. E nap alkalmas a fák oltására, szemzésére. Gyimesben úgy hitték, ha ezen a napon rossz idő van, akkor rossz tavasz várható.
2022.03.24.

Apponyi sürgős interpellációja a Németországgal való kiegyezésről. Tisza nem válaszol

A Pesti Napló híre 105 éve.
2022.03.21.

63 éve végezték ki Mansfeld Pétert

1959. március 21-én, reggel 9 óra 22 perckor végezték ki az 1956-os forradalom és szabadságharc legfiatalabb mártírját, Mansfeld Pétert. A 18 éves fiú 13 percig haldoklott a bitón.
2022.03.13.

Barátom, elébb talpra kell állítani a magyart, azután jöhet csak a rajta!

A Talpra magyart, azaz a Nemzeti dalt Petőfi 1848. március 13-án, két nappal a forradalom kitörése előtt írta. A vers kezdősora a hagyomány szerint Szikra Ferenc hatására megváltozott.