2020.11.02.

Prónay Pál születésnapjára

Sopron megmentője orosz fogságban hunyt el, majd az orosz ügyészség rehabilitálta.
2020.10.15.

Csoda-e, hogy rendre stresszelünk? Ma van Selye János halálának évfordulója

A stressz a szervezetnek általában az ingerekre adott nemspecifikus válaszát jelölő orvosi szakkifejezés. Ezt a jelenséget kutatta szinte egész életében a magyar-osztrák származású, Bécsben született, de Komáromban nevelkedett vegyész, belgyógyász és endokrinológus.
2020.10.13.

Édesanyánk, édes hazánk, édes anyanyelvünk

"Ismergetjük, tanuljuk egész életünkben anyanyelvünket, ezt a sokszínű, sokarcú csodát. S minél jobban megismerjük, annál szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbbnak látjuk...."
2020.10.13.

Kenyérmezőn járta híres örömtáncát Kinizsi Pál – foga közt a hórihorgas törökkel…

Három nappal Szent Kálmán előtti szombaton, 1479-ben történt, hogy a török császár tanácsosa, Isza bég – Ali bég és Szkender bég társaságában – csapataival s vagy félszáz-ezer törökkel és megannyi románnal fölvonult a dél-erdélyi Kenyérmezőhöz.
2020.10.11.
A Kossuth-Meszlényi gyerekek

A Kossuth-anyuka nem rajongott menyéért

És visszatérve a Meszlényiekhez, álljon itt végül még egy fontos momentum: Kossuth Lajos legifjabb húga Zsuzsanna, Terézia testvére, Meszlényi Rudolf felesége lett…
2020.10.06.

Gömbös halála és szobrának felrobbantása

Ezen a napon hunyt el, majd később ugyanekkor robbantották fel vitéz jákfai Gömbös Gyula (1886-1936) szobrát Budapesten.
2020.10.06.

Arad: A parasztember sírva hajtotta lovait az akasztófákhoz. Az egyik lelkész a megindulástól zokogni kezdett. Damjanich egész úton utolsó szivarját szívta

A tábornokok közül senki sem aludt ezen az éjjelen. Az üdvözlések után a szokásos vallási szertartásokat megkezdték. Majd az ég Urához imádkoztak összekulcsolt kézzel a halni készülő, ha nemzetiségüket tekintve nem is mind, de szívükben kivétel nélkül magyar tábornokok.
2020.10.05.

Kollektív főhajtás az aradi vértanúk emléke előtt

Nemzeti emléknapjaink közül október 6. Magyarország és a magyarság számára kiemelt jelentőségű. Ezzel a kollektív főhajtással tisztelgünk az 1849. október 6-án kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 aradi vértanú-tábornok – illetve velük együtt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei emlékének.
2020.10.04.

Prónay és Héjjas enyhített Magyarország megalázásán

A XX. századi magyar történelem egyik ugyancsak különleges, de mégsem teljesen feltárt (sőt kimondottan el is titkolt) eseményét igyekszünk megpiszkálni.
2020.09.23.

A párizsi csőcselék eszeveszett tombolásásáról

A történet a francia forradalom idején játszódik, tehát azon események alatt, melyekről egész életünkben azt tanultuk, hogy haladó szelleműek voltak.
2020.09.10.

Nadrágszíjával akasztotta fel magát Sisi gyilkosa

Luigi Lucheni egy bizonyos Lucheni Lujza olasz asszony törvénytelen gyermekeként született Párizsban – a mama ide menekült várandósága alatt.
2020.09.10.

Hova csatolták hajdan a Lajtabánságot– és hová került végül…

A mai nap króikája szerint 1919-ben e napon az antant hatalmak aláírták Ausztriával a békeszerződést a franciaországi Saint-Germain-en-Laye kastélyában. Ennek értelmében a Lajtabánság Burgenland néven Magyarországtól Ausztriához kerül. Ez azért nem volt ilyen egyszerű...
2020.09.04.

Öveges József, a reverendás fizikaprofesszor a legenda szerint akár barackmagból is tudott atombombát készíteni

A professzor ugyancsak sajátságos stílusban adott elő, s mivel ezt egyebek közt a televízióban is tette, valóságos sztár lett: gyermekek és iskolai éveiket már rég maguk mögött tudó felnőttek egyaránt siettek haza, ha tudták, hogy aznap lesz a műsora.
2020.08.31.

Kós Károly és dr. Kós Károly

A név tagadhatatlanul ismerős.De az tény, hogy ifj. Kós Károly munkásságáról (a nem ifjabbik fiáról) Csonka-Magyarországon korábban csak kevesebbet olvashattunk – mint általában az Erdélyben élt többi kiválóságunkról sem.
2020.08.31.

Az Országház építőjére, Steindl Imrére emlékezünk

Ha megszavaznánk, hogy melyik lehet Budapest s talán egész Magyarország legnevezetesebb épülete, szinte bizonyosan az Országház kapná a legtöbb szavazatot.
2020.08.24.

Bár az asszonyok csak tépett öltözetben tudtak távozni, ám a Lánchíd építése mégis megkezdődött

Az első, Pestet és Budát összekötő állandó híd építésének motorja, tudjuk, gróf Széchenyi István volt. Ő a modern Magyarország fővárosát már eleve egységes, összefüggő Budapestként képzelte el – bár az elnevezés csak sokkal később dőlt el.
2020.08.22.

Metamorfózis – Bauer Sándor mártíriumának ajánlva

Szálljunk vissza az időben 1968-ba. A XX. század második felének szimbolikus jelentőségű kulcsévéről van szó: ekkorra Európában és Amerikában felnőtt egy generáció, amelyiknek már NEM a háború volt a meghatározó élménye, új típusú életre vágyott – s ehhez minden adva is volt, hisz világszerte mindenütt lázadások folytak.
2020.08.21.

A testvérországok fellépése Csehszlovákia szocialista rendjének védelmében

A szomszédos Csehszlovákia párt. és állami személyiségeinek kérését teljesítve, a Magyar Népköztársaság kormánya — együtt más szövetséges országokkal — segítséget nyújt — beleértve a fegyveres támogatást is — a testvéri csehszlovák népnek a belső szociálizmusellenes, valamint a külső imperialista erők által létrehozott ellenforradalmi fordulat veszélyének elhárítása céljából.
2020.08.20.

Szent István tisztelete

Szent István király a magyar történelmi valóság megkerülhetetlen része, bár historiális szerepét sokan megkérdőjelezik. Azon viszont semmiképp nincs és nem is lehet vitatnivaló, hogy ő az első koronázott királyunk, uralkodásával új szakasz kezdődött a történelmünkben.
2020.08.18.

Lugosi Béla sajátos világhíre a Drakula-filmeken alapul

A Temesvár közeli Lugoson sok híres ember született: Horger Antal nyelvész, Kurtág György zeneszerző, Teller Ede fizikus, Szathmári Sándor és persze Drakula, azaz Lugosi Béla!
2020.08.18.

Tudod-e, hol nyugszik Kukoricza Jancsi?

Tudjuk, nemigen van hely széles e hazában, ahol derék költőnk, a mi jó Petőfink ne járt volna – de Ráckeve ilyen. Ám Ráckevének is kellett valamiféle Petőfi emlékmű – hát így született a képen látható kút.
2020.08.16.

Mátyás szerelméből nem trónörökös született, hanem egy ma is ismert kirándulóhely avagy: Megjelent az ördög, az első Habsburg

Nekünk, magyaroknak bizonyos szempontból sorsfordító ez a mai nap: ekkorra esett ugyanis Albert magyar király születésnapja 1397-ben.
2020.08.16.

Búvár Kund, az első magyar bajnok

Ha számításaim nem csalnak, akkor ezertíz esztendeje, ezen az augusztusi napon született meg a derék Zothmund vagy Zotmund, a későbbi lovag, akit sokan Búvár Kund néven ismernek a magyar történelemből,
2020.08.14.

Világosnál Görgey Arthúr letette a fegyvert

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a világosi fegyverletétellel ért véget. Erős százötven éve, 1849. augusztus 13-án a teljhatalommal felruházott Görgey Arthúr a törzskarával a Bohus-kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökével és Frolovval
2020.08.14.

Ádám mester, a büszke skót

Ádám mester e napon semmiképp nem maradhat ki a krónikából: a büszke skót, Clark Ádámnak ma van a születésnapja.
2020.08.07.

Béla királyunk megannyi lánya és a sok-sok bánság históriája

A minap Szent Margitunk kolostorának romjai közt sétálgattam, s próbáltam felidézni a kort, a tatárjárást, IV. Bélát, termékeny házasságát, az Aranybullát, a világ első alkotmányát, amelyet derék, nem túl magyarbarát oktatáspolitikusaink nemrégiben nullára írtak, amikor is törölték az érettségi tételek közül.
2020.08.07.

Báthori Erzsébet sosem fürdött tót szüzek vérében

Hanem azt tudjátok-e, hogy ma van ecsedi Báthori Erzsébet (1560-1614) magyar grófnő 460. szülinapja. Igen, igen, ő volt a csejtei rém, aki tót szüzek vérében mosdott, hogy szebb legyen. Sőt: úgy mondják, még ivott is a vérükből, kezdetben elegánsan aranyserlegből – majd később barbáran közvetlenül a testükből.
2020.08.03.

Gárdonyi sikerei az irodalomban – és gátlásai a hölgyek körében, ráadásul a sulikban is csak bukdácsolt

Ma ünnepeljük Gárdonyi Géza (1863-1922) író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja születésnapját. Gárdonyi Zieglerként született, merthogy szász származású édesapja volt (Ziegler […]
2020.07.31.

Egy székely rabszolgalány kalandos élete, akinek a szüleit az oláhok lefejezték

Egy méltatlanul elfeledett név: Sass Flóra Lady Florence Baker (1841-1916) felfedező, Afrika-kutató. Samuel White Baker felfedező második felesége.
2020.07.29.

A leghíresebb Flóra

A magyar gyógypedagógiai pszichológia művelője, megújítója, működési körének kiszélesítője, rendszerbe foglalója, az író Illyés Gyula felesége.
2020.07.28.

Brunszvik Teréz volt a „halhatatlan kedvese”?

Brunszvik Teréz többek szerint nőként ő volt gróf Széchenyi István egyik szellemi párja, a “legnagyobb magyar” – nő. (Persze el nem vitatva például Zrinyi Ilona érdemeit.) A kiindulás: gróf korompai Brunszvik Teréz (1775-1861) magyar grófnő, az első magyarországi óvodák megalapítója.
2020.07.28.

A fehér ember alighanem már kiesett a játékból…

Arról van szó, hogy 1914-ben e napon tört ki az első világháború. Persze a szörnyű esemény mára már eltörpül a második "Nagy Háború" árnyékában – amely harc tulajdonképpen, elég jelentős szerepcserékkel még ma is folytatódik...