2021.02.26.

A rokkant vitézekhez

Zichy gróf első világháborús sérült katonákhoz, hadirokkantakhoz írt levele 1917. február 26-án jelent meg. Zicsi és vásonkői gróf Zichy Géza (1849-1924) író, drámaíró, színműíró, zeneszerző, zongoraművész, belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, főrendiházi tag. Alig 14 esztendősen egy vadászbaleset során elveszítette jobb karját (saját puskája roncsolta szét jobb kezét).
2021.02.26.

Csak tizenöt tévénéző láthatta a képernyőn az első magyar tévébemondónőnket

Ma már leginkább csak szidjuk, esetleg dicsérjük, ám valójában el sem tudjuk képzelni, hogy milyenek lehettek a mindennapjaink nélküle. Pedig az a "minapi kezdet“ csak 1957-ben volt, ekkor – a május 1-jei ünnep tiszteletére – kezdte meg hivatalosan működését a Magyar Televízió.
2021.02.22.

Mátyás szerelméből nem trónörökös született, hanem egy ma is ismert kirándulóhely, avagy: Megjelent az ördög, az első Habsburg

Nekünk, magyaroknak bizonyos szempontból sorsfordító ez a mai nap: ekkorra esett ugyanis Albert magyar király születésnapja 1397-ben.
2021.02.18.

Eredeti helyszíni tudósítás az 1867-es kiegyezésről

Február 18-adika újra felköltötte Magyarország fővárosában a régóta visszafojtott lelkesedést; az alkotmány visszaállításának egyik legfőbb tényezője: a magyar minisztérium kineveztetése méltó örömre gerjesztett minden hazafi-kebelt.
2021.02.17.

23 éve szabad újra Wass Albert (hangfelvétel!)

Ismeretlen eredetű hangfelvétel, amelyen nagy valószínűséggel Wass Albert beszél egy közönségtalálkozón. A beszéd elhangzott a Pannon Rádióban, ma már nem pontosan rekonstruálható körülmények között.
2021.02.17.

Raboskodása idején a foglárnét is elcsábította a jóképűségével is elhíresült Sobri Jóska

184 éve, 1837. február 17-én halt meg Sobri Jóska, a leghíresebb bakonyi betyár. Emlékét mesék, dalok, balladák, ponyvaregények sora őrzi, bekerült a német lexikonokba és újságokba, Franciaországban még zenés darab is született róla. Itthon pedig kalandfilmet forgattak róla Sobri címmel.
2021.02.17.

Botoztak a területrablók az amerikai bizottság üdvözlése miatt

A magyar zászlókat a megmotozott magyarokkal sárba tiportatták, majd ráfektették őket a zászlódorongokra és úgy folytatták a botozást.
2021.02.17.

Ma vajazták le a kiegyezést

Százötvennégy éve, február 17-én vajazta le I. Ferencz József és Deák Ferenc a kiegyezést – jóllehet az "igazi" szentesítése majd csak július 28-án lesz. Ha – mondjuk – 1849. október 5-én (vagyis az aradi kivégzések előtt egy nappal…) tesz javaslatot a megbékélésre Ferencz József, akkor valószínű, hogy jobban örültünk volna neki – így azonban csak a szánkat húzzuk.
2021.02.15.

Jól hangzik – Puskás Tivadar áttörése

A Telefonhírmondó 1893. február 15-én szólalt meg először. Érdekességek a hangzáskultúra elmúlt 128 évéből.
2021.02.13.

Eleven fáklya, néma lángnyelv – A székely mártírra emlékezünk

Hogy ki volt Moyses Márton költő, azt sajnos még ma is csak kevesen tudják.
2021.02.08.

Híres találkozásaim: Dr. Cornelius Tobias (Toby)

California, Lawrence Berkley Laboratórium. A napfényes California hallatán rögtön olyan ismert városok ugranak be, mint Los Angeles, vagy San Francisco, sőt Hollywood és a Golden Gate híd, a pálmák meg a mammutfenyők, hogy a soft krimik világáról, a „San Francisco utcáin” címűről ne is beszéljek
2021.02.04.

Alfa és ómega – Emlékezzünk Csurka Istvánra!

Csurka István utóbb politikusként aktív részese lett a rendszerváltozást levezénylő elitnek – s az elsők között ismerte fel a Antall József hamisságát.
2021.01.30.

A trónörökös halála

Rudolf halálát még ma is titokzatosság lengi körül.
2021.01.25.

Hallani sem akarnak az elszakadásról a nyugat-magyarországi németek

Igaz ugyan, hogy a proletárdiktatúra ideje alatt maga a nyugat-magyarországi lakosság kérte Német-Ausztriához és pedig Stájer-országhoz való csatolását, de a tanácskormány bukása óta a hangulat tökéletesen megváltozott és most már a lakosság nagyobb része — körülbelül 90 százaléka — tiltakozik az ellen, hogy Magyarországtól elszakítsák.
2021.01.21.

Eleven fáklyaként hirdették a kommunizmus gazemberségét

Így voltunk mi, tizenéves belvárosi fiúk: mintegy dőzsöltünk a kádári langymelegben, amikor januárban jött a hír, hogy Prága központjában egy 21 esztendős egyetemista felgyújtotta magát, hogy önkéntes tűzhalálával eleven fáklyaként hirdesse a kommunizmus gazemberségét.
2021.01.19.

Kicsit magyar Tarzan

Johnny Weissmullerről (1904-1984) halála napján, egyetlen hazai sajtóorgánum sem említette, hogy magyar, vagy hogy magyar földön született volna. Pedig itt született!
2021.01.13.

A doni katasztrófára emlékezünk – Százával jöttek a berúgott oroszok, mindegyikőjük kezében géppisztoly és golyószóró

Dicsőség a hősöknek, és köszönet azoknak, akik ápolják emléküket és soha nem feledkeznek meg a magyar hazaszeretet megnyilvánulásának e fontos történelmi dátumáról.
2021.01.11.

Zsidó bóherek pojácája

1919-ben e napon nevezték ki köztársasági elnökké Károlyi Mihályt. Ez alkalomból felidézzük a tavaly elhunyt Csurka László színművész tolmácsolásában Kiss Menyhért versét a bolond grófról, amely eredetileg a Pannon Rádióban hangzott el.
2021.01.06.

Id. Strauss mester lopott indulója Radetzky tábornagynak

Január elején hunyt el Joseph Wenzel Radetzky gróf, osztrák császári tábornagy (1766-1858), aki valójában Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče néven egy cseh katona volt.
2021.01.05.

Százegy éves kép beszél a vagonlakó menekültek nyomorúságáról

Az első világháborúban gyökereiktől elszakított családok vagonlakó menekültekként nyomorogtak hónapokig, évekig a budapesti és nagyobb vidéki pályaudvarokon.
2021.01.03.

Sugárveszélyes tárgy a parlamentben

A politikai enyhülés idején, 1978. január 5-én, Jimmy Carter elnöksége alatt a magyar Szent Korona a koronázási jelvényekkel együtt ismét hazai földre kerülhetett. A Szent Korona ládáján ez a felirat állt: „sugárveszélyes tárgy”.
2021.01.02.

Egy kis sajtótörténet

180 éve jelent meg Kossuth Lajos legendás újságja, a Pesti Hírlap.
2020.12.26.

Irán, született Perzsia

1934. december 27-én Perzsia sahja Perzsiát Iránnak nevezi át.I rán, hivatalos nevén az Iráni Iszlám Köztársaság, régebbi elnevezéssel Perzsia közel-keleti ország Délnyugat-Ázsiában. Irán multikulturális ország, számos etnikai és nyelvi csoporttal.
2020.12.14.

Prónay Pál és a Rongyos Gárda dicsősége

Erre a katonaférfiúra bő hetven esztendeje szinte senkinek nem volt még egy véletlenül elejtett jó szava sem: igen, úgy tanultuk – úgy tanították –, hogy szép hazánk legsötétebb embere Prónay Pál volt.
2020.12.10.

Az év első puskalövése

1932 decemberében jelent meg a Pesti Napló képes mellékletében Horthy Miklósról az alábbi kép.
2020.11.02.

Prónay Pál születésnapjára

Sopron megmentője orosz fogságban hunyt el, majd az orosz ügyészség rehabilitálta.
2020.10.15.

Csoda-e, hogy rendre stresszelünk? Ma van Selye János halálának évfordulója

A stressz a szervezetnek általában az ingerekre adott nemspecifikus válaszát jelölő orvosi szakkifejezés. Ezt a jelenséget kutatta szinte egész életében a magyar-osztrák származású, Bécsben született, de Komáromban nevelkedett vegyész, belgyógyász és endokrinológus.
2020.10.13.

Édesanyánk, édes hazánk, édes anyanyelvünk

"Ismergetjük, tanuljuk egész életünkben anyanyelvünket, ezt a sokszínű, sokarcú csodát. S minél jobban megismerjük, annál szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbbnak látjuk...."
2020.10.13.

Kenyérmezőn járta híres örömtáncát Kinizsi Pál – foga közt a hórihorgas törökkel…

Három nappal Szent Kálmán előtti szombaton, 1479-ben történt, hogy a török császár tanácsosa, Isza bég – Ali bég és Szkender bég társaságában – csapataival s vagy félszáz-ezer törökkel és megannyi románnal fölvonult a dél-erdélyi Kenyérmezőhöz.
2020.10.11.
A Kossuth-Meszlényi gyerekek

A Kossuth-anyuka nem rajongott menyéért

És visszatérve a Meszlényiekhez, álljon itt végül még egy fontos momentum: Kossuth Lajos legifjabb húga Zsuzsanna, Terézia testvére, Meszlényi Rudolf felesége lett…
2020.10.06.

Gömbös halála és szobrának felrobbantása

Ezen a napon hunyt el, majd később ugyanekkor robbantották fel vitéz jákfai Gömbös Gyula (1886-1936) szobrát Budapesten.
2020.10.06.

Arad: A parasztember sírva hajtotta lovait az akasztófákhoz. Az egyik lelkész a megindulástól zokogni kezdett. Damjanich egész úton utolsó szivarját szívta

A tábornokok közül senki sem aludt ezen az éjjelen. Az üdvözlések után a szokásos vallási szertartásokat megkezdték. Majd az ég Urához imádkoztak összekulcsolt kézzel a halni készülő, ha nemzetiségüket tekintve nem is mind, de szívükben kivétel nélkül magyar tábornokok.