2021.12.01.

103 éve bitorolják a magyar földet: A gyulafehérvári gyűlés – 1918. december 1.

Magyarországon a pár hétig eltartó őszirózsás eufória elterelte a figyelmet a valós veszélyekről.
2021.10.17.

Édes fiam, miért tetted ezt? – kérdezte Tisza az Új szűzek hajnala című könyv szerzőjétől

Nehéz időket élt át gróf Tisza István volt miniszterelnök 103 éve ezekben a napokban. 1918. október 16-án követték el ellene a harmadik merényletet, Lékai János, a Galilei Kör és Korvin Ottó antimilitarista mozgalmának tagja próbálta agyonlőni.
2021.10.12.

Óriási volt a botrány Mátyás-király szobrának avatásán

119 éve avatták fel nagy pompával a Fadrusz János (1858-1903) alkotta leghíresebb Mátyás király-szobrot Kolozsvárott. A művészt József főherceg Vaskorona-renddel tüntette ki, a várostól pedig díszpolgárságot és egyetemi doktori címet kapott
2021.10.07.

Túlélés vagy értékmentés?

A Kádár-kormány külföld felé a hazai támogatottság látszatát igyekezett bizonyítani. E törekvést szolgálta többek között az Élet és Irodalom 1957. szeptember 13-ai számában megjelent nyilatkozat, miszerint a magyar írók kiállnak az ENSZ Ötös Bizottság jelentése, állásfoglalása ellen, és támogatásukról biztosítják a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt.
2021.10.01.

Bottyán generális kuruc virtusból Érsekújváron kidobta a müezzint a minaretből…

Bottyán János, akit mi jobbára csak Vak Bottyánként ismerünk csatában vesztette el szeme világát úgy ötvenévesen. De hogy melyik csatában és mikor, azt nem tudjuk. Annak ellenére sem, hogy legendás vitézünk akkorra már ugyancsak híres volt, kenyere javát is jócskán megette.
2021.09.30.

A müncheni egyezmény és hatása, a magyar dicsőség

A csehszlovák államot az 1938-as müncheni egyezményben a fasiszta Olaszország és a náci Németország – a nyugati nagyhatalmak asszisztálásával – feldarabolta.
2021.09.28.

Ötven éve hagyta el hazáját Mindszenty

Mindszenty József (1892-1975), eredeti nevén Pehm József Esztergom érseke, Magyarország utolsó hercegprímása, bíboros 1971. szeptember 28-án volt kénytelen elhagyni szeretett hazáját a Szentszék és a Magyar […]
2021.09.25.

A mi valóságos ellenségünk mindvégig belül volt

1914. szeptember 25-én az uzsoki hágón át az oroszok Magyarország területére léptek, és október 4-én elfoglalták Máramarosszigetet.
2021.09.25.

Éljen Klapka! Végül is dicsőséggel bukott el az 1848/49-es szabadságharc

Nagy történelmi felelőtlenség, hogy időnként megfeledkezünk róla: az 1848/49-es szabadságharc az augusztus 13-ai fegyverletétellel (Világos) még nem ért véget – Komárom állva maradt. 1849. szeptember 1-jén […]
2021.09.14.

“Így mentek a Tiszáig!”

Az egyes országok közéletében megjelenő történetpolitikai hivatkozások, önigazolások néha komikus hatást válthatnak ki a tájékozottabb megfigyelőkben.
2021.09.08.

Ki az a Reindl Ludovika?

1850 szeptemberében Rimaszombat első, útba eső lakóházában, jelesül Marczel József csizmadiamester házában, megszületett Reindl Ludovika, akit ettől kezdve lényegében soha nem hívtak se Reindlnek, sem pedig Ludovikának.
2021.09.07.

Zrinyi és Szigetvár emlékezete

1566. szeptember 7-én Zrínyi Miklós, Szigetvár kapitánya a háromszáznyi vitézre fogyatkozott védősereggel kitört a lángokban álló belső várból. Zrínyi villámként csapott le, s félelmet nem ismerve […]
2021.09.06.

“Édes Erdély, itt vagyunk!” És akkor Horthy bevonult kincses Kolozsvárra is…

A magyar csapatok a második bécsi döntés értelmében 1940. szeptember 5-én lépték át a trianoni határokat, és kezdték meg a kijelölt határvonalig Észak-Erdély területeinek birtokba vételét. A felemelő pillanatokat a korabeli filmhíradónak köszönhetően mi, bizakodó utódok is átélhetjük.
2021.09.06.

Nem hirdeti már buzogány a dicső győzelmet

1442. szeptember 6-án Zajkány közelében aratott győzelmet Hunyadi János az Erdélyre törő török sereg ellen. 15 ezer magyar verte szét a Vaskapu-hágóban Sehabeddin beglerbég 80 ezres török seregét.
2021.09.02.

990 éve hunyt el Szent István trónvárományosa

Szent Imre bizonyosan István kiszemelt utódja volt, azaz lett volna a trónuson: tizenöt éves korától atyja, I. István mellett nevelkedett, ahol az államirányítás tudományát, a hadvezérséget, a diplomáciát sajátította el.
2021.09.02.

Osztrák csapás: Budavár visszavétele számunkra halálos győzelem volt…

Tudja-e valaki, hogyan halt meg hajdan a 70 éves Abdurrahman, az utolsó budai pasa? Tényleg ő lett volna az első tudatos török öngyilkos merénylő? Nos, Abdurrahmanról […]
2021.08.19.

Károlyi Mihály unokatestvére Horthy bizalmasa volt

Az 1919. márciusi államcsínyt követő, Tanácsköztársaságnak nevezett patkányforradalommal egy időben többször is alakult – hivatalosan illegális, valójában országmentő – nemzeti kormány Magyarországon.
2021.08.16.

A szabadságharc utánlövése: Noszlopyék talpa alatt végül fütyült a szél…

Kezdjük csak el törni a fejünket, ugyan ki lehetett az a jó Noszlopy Gáspár. Csak nagy vonalakban, de beszéljünk ma róla! Először is: Noszlopy Gáspárnak ma van a szülinapja – Isten őrizze hát emlékét!
2021.08.16.

Az első felelős miniszterelnök örök emlékére: mécses a Batthyány téren

Az 1849. augusztus 16-án Olmützben összeült haditörvényszék először börtönbüntetésre és vagyonának elkobzására ítélte, de ezt Schwarzenberg a bécsi udvar nyomására halálra változtatta – ám úgy, hogy az elítéltet az uralkodó kegyelmére ajánlotta
2021.08.15.

Hogy lett augusztus 15-éből augusztus 20-a? Ma van az eredeti Szent István-nap

Történelmileg ma van Nagyboldogasszony vagy Mária mennybevétele (latinul: Assumptio Beatae Mariae Virginis) a katolikus egyház legnagyobb Mária-ünnepe. Ez Magyarország védőszentjének napja. Maga Szent István augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta magyar nemzeti ünneppé.
2021.07.28.

S a lomb lehullt…

1914-ben e napon tört ki az első... Tekintettel arra, hogy 1914 előtt még nem volt efféle átfogó méretű háború, ez a századeleji világégés "A Nagy Háború" néven vonult be az egykori történelemkönyvekbe.
2021.07.20.

172 éve látta utoljára egymást Petőfi Sándor és Szendrey Júlia

Szendrey Júlia élete a nyugtalan Petőfi Sándor oldalán – a leírások szerint – boldognak volt mondható, 1849. július 20-án látták egymást utoljára; eztán Petőfi még két levelet írt nejének, azután halálhirét hozták. Petőfiné ekkor kisfiával Kolozsvárra utazott. Azt hitte, hogy férje, ki Erdélyben tűnt el, ott is kerülhet elő leghamarább – de tudjuk, hiába várt, hiába remélt.
2021.07.15.

Igazságot Magyarországnak!

Endresz György és Magyar Sándor igazságot követelt Magyarországnak! A szóban forgó repülők világhíres utazásukkal a magyar történelem alighanem legtragikusabb fordulatára hívták fel a világ figyelmét – dicsőség a hősöknek!
2021.07.05.

1114 éve példamutatóan elpáholtuk az EU-t

Július 5-e van. A legmagasabb szintű kegyelettel emlékezzünk még ma is Árpád apánkra, fiaira s mindazon derék magyar vitézre, aki jó ezer éve, 907-ben ott voltak a dicsőséges pozsonyi csatában, s példamutatóan elpáholták az egyesült Európa (a korabeli EU!) ellenünk vonult seregeit.
2021.07.03.

Móricz útkeresése

Most Móricz útkeresését vesszük célba. Nem volt egyszerű az út, már azért sem, mert – a sors kifürkészhetetlen akaratából – a Móricz család embertelen nyomorba került.
2021.06.15.

Így lett néphimnuszunk

A bírálóbizottság 1844. június 15-én hozta meg döntését: a tizennégy beérkezett pályamunka közül Erkel Ferencét nyilvánította győztesnek.
2021.06.09.

Magyar bőség

A Tisza István tiszteletére és emlékére emelt Kossuth téri szoborcsoport annak köszönheti a rombolókedvű vörösterror ellenére is a túlélést, hogy úgymond "kommunizmuskompatibilisnek” minősült.
2021.06.09.

Redoute, Vigarda, Vigadó

I. Ferenc József és Erzsébet megkoronázásának 154. évfordulóján mélyedjünk el koronázási helyszínük elnevezéseiben.
2021.06.02.

A hun elit hagyatéka

A hunok régészeti hagyatékát bemutató kiállítás nyílik Arany, Ezüst, Vas címmel pénteken az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.
2021.05.28.

Élt-e a fejedelemnek egy Lipót Lajos György József Antal névre keresztelt fia?

Rákóczi magánéletének van egy fura, nem igazán ismert, de nem is egyértelműen bizonyított szála. A kasseli születésű Saint-Germain gróf (? – 1784) misztikus, alkimista, diplomata, kalandor, kémikus, feltaláló, költő, zeneszerző, orvos, látnok a kétely okozója.
2021.05.23.

Teleki Blanka kiszabadult a kufsteini várbörtönből

A legendásan kemény kufsteini rabság egyértelműen az osztrákok bosszúja volt: mindenképpen meg akarták törni Teleki Blankát, valójában csak könyörögnie, de legalábbis nyilvánosan kérnie kellett volna a kegyelmet. A grófnő nem kérte…
2021.05.23.

Titkok és érdekességek a Kossuth-család életéből

Kossuth 39 éves korában nősült meg. Esküvőjét 1841 januárjában tartotta – felesége Meszlényi Teréz, Meszlényi János földbirtokos lánya. Külön érdekessége a házasságnak, hogy míg Kossuth evangélikus volt, felesége római katolikus, s ez a különbség bizony nem kevés problémát okozott már a házasságkötéskor is – a pap eleinte nem is akarta megáldani a frigyet.