2020.04.02.

A székely nép tisztelgése – Megcsókolta a halott Tamási Áron kezét

Áron napja alkalmából különös megemlékezést hallgathatnak meg Tamási Áron író haláláról: egy rövidke részletet az Újszínházi beszélgetések-sorozat ide vonatkozó előadásából.
2020.04.01.

Ki volt vitéz Sónyi Hugó?

 A Felvidék és Kárpátalja felszabadítójára, a Kossuth téri Rákóczi-szobor avatási ceremóniáját vezénylő tábornokára emlékezünk. Hány, de hány vitéz katonánk lehet, akinek a neve a kommunizmusban “elfelejtődött”, […]
2020.03.29.

A nászéjszakák kötelezettsége: a házasságot el is kell hálni (A katolikus egyház itt konkrétan a dugásra koncentrál)

Báthory Zsigmond (1573-1613) 1595-ben házasságot kötött Habsburg Mária Krisztierna osztrák főhercegnővel (1574–1621). Igenám, de ők a házasságukat sohasem hálták el, így a frigyet VIII. Kelemen pápa 1599-ben felbontotta. "El nem hált házasság" – ezen fogalom mostanság már nem igazán ismeretes. Főleg nem valós válóok. Azaz: a fene se tudja.
2020.03.29.

Kottanner Jánosnéről, a Szent Korona elrablójáról

1464 ezen a márciusi napon koronázták magyar királlyá Hunyadi Mátyást. Mátyást a bárói ligák szegedi egyezménye értelmében már 1458 januárjában megválasztották királynak, ám a Szent Korona nélkül hatalma vitatható volt. De miért is volt később a koronázás?
2020.03.29.

A tíz legszebb magyar szó

Ma van nemeskosztolányi Kosztolányi Dezső István Izabella (1885-1936) író, költő születésnapja. A minden képén igazán jól öltözött, elegáns férfiemberről említsük meg, hogy igen jó délvidéki családba született: nagypapája nemeskosztolányi és felsőlehotai Kosztolányi Ágoston bankpénztáros volt.
2020.03.26.

Gondolatok a Turulról

Az erre hivatott cég, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősítette a Turul utónevet, így a keresztségben ez is felvehető, illetve adható.
2020.03.23.

A trianoni idők kormányfőjének születésnapjára

Másfélé száz éve született Simonyi-Semadam Sándor (1864-1946), aki mindössze négy hónapig volt miniszterelnök, ám az bizonyos, hogy Magyarország leggyászosabb napjaiban: 1920 márciusa és júliusa között.
2020.03.16.

Hunyadi László halála

E napon fejezték le Hunyadi Lászlót (1431-1457) Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet elsőszülött fiát, a majdani Mátyás király bátyját.
2020.03.15.

Emlékezzünk Laborfalvy Rózára és Jósika Miklósra

Branyicskai báró Jósika Miklós (1794-1865) nevét az utcanévtáblákról tán ismerjük, de azt alig-alig tudjuk róla, hogy író-drámaíró és újságíró volt, a magyar romantikus regény megteremtője.
2020.03.13.

A Bloody Marynél is nevezetesebb koktél névadója, Molotov…

A híres Bloody Mary koktélt – ami vélhetően egy valamikori csintalan Mary nevű szépasszony paradicsomvörös véréről kapta a nevét – jókedvünkben és borzongva isszuk – ez így való rendjén – így jó. Ám Vjacseszlav koktéljának már a nevétől is megremegünk – pedig adott esetben az is, ez is tartalmaz(hat) vodkát...
2020.03.13.

A 12 pont gazdájára, Irinyi Józsefre emlékezünk

Ma van Irinyi József (1822-1859) hírlapíró, országgyűlési képviselő születésnapja. Ne keverjük: József nem azonos a vegyész Jánossal, aki az öccse volt – a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója.
2020.03.10.

Huszt bús düledékei

1706. március 9-én mondták ki az Erdélyi Fejedelemség önállóságát Huszton, az országgyűlésen. Aki járt már a Kárpátalja e településének várromjánál, az tudja: ide "csak úgy" nem téved fel az ember, de ha ereje bírja, ki nem hagyja az ormok megtekintését.
2020.03.03.

A szép akasztottból miniszterelnök lett

A Rozsnyó közeli Oláhpatakon 1823-ban e napon született idősebb csíkszentkirályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula. De az is meglehet, hogy nem ott született, mert bizonyos források Tőketerebest vagy éppen Kassát említik szülőhelyeként - abban azonban biztosak lehetünk, hogy bár Magyarországon, de nem a mai határainkon belül.
2020.02.20.

Ne csak őrizd, gyűlöld is!

Mi, a rendszer ellenségei. Kommunista táborvilág Magyarországon című rövidfilm a Nemzeti Emlékezet Bizottsága megemlékezéssorozatához készült. A recski kényszermunkatábor létesítésének hetvenedik évfordulójához kapcsolódóan indul útjára a mai […]
2020.02.17.

Kiegyezés: Országmentés vagy nemzethalál?

A látvány lenyűgöző: 153 éve e napon fényárban úszik fél Budapest, benne a Nemzeti Múzeum, ahol az Országgyűlés felső háza működik. A tény röviden – e […]
2020.02.08.

Lomb Kató 28 nyelve

Lomb Kató (1909-2003) nevét úgy ötven éve Magyarországon szinte mindenki ismerte – no, nem azért, mert fizikából és kémiából szerzett egyetemi diplomát, hanem inkább azért, mert irigylésre méltón sok nyelven beszélt, írt és olvasott. Mi azt mondjuk: nyelvzseni volt. Ő azonban folyvást azt hangoztatta, hogy nem volt az.
2020.02.07.

Kis király – körötte nagy zűrzavar

Rossz az idő, unaloműzésnek számoljuk hát össze - mondjuk – a Magyar Királyság Károlyait. Az elsővel és az utolsóval igazán nincsen bajunk: I. Károlyt ugyan ki ne ismerné – ő Károly Róbert (helyenként Róbert Károly, vagy Karobertp...) a magyar Anjou-ház alapítója, Nagy Lajos király apja, még nem-Árpád-háziként is elég komoly tekintélyt vívott ki magának. IV. Károly sem igazán ismeretlen – ő az utolsó, aki viselhette a Szent Koronát.
2020.02.07.

Száz éve született Béres József

Száz éve született dr. Béres József, a Béres Csepp megalkotója, Széchenyi-díjas kutató.
2020.02.06.

Hímezd körbe a Szent Koronát!

Napjainkban virágkorát éli a kézimunkázás, országszerte találni remekműveket hímző leányokat és asszonyokat. Őket szólítják meg most egy friss felhívással, melynek célja, hogy minél többen hímezzék körbe a Szent Koronát. A kézimunkához a szervezők sablonokat biztosítanak, 2020 Pünkösdjéig várják a beérkezett pályaműveket, a legszebbeket pedig az egész ország láthatja majd.
2020.02.06.

Crescentia odaadó asszonya lett urának

Széchenyiné Crescentia mindenben támogatta férje munkáját, a döblingi időszakban is híven kitartott mellette.
2020.01.31.

Görgey nem is katonának jött Magyarországra, ő a József Ipartanoda kémiai katedráját szerette volna megpályázni

Ha azt mondom: Görgei Artúr, akkor szinte mindenkinek a honvéd tábornok jut az eszébe, aki az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőse vagy éppen árulója volt. Pedig az egykori hadügyminiszter és fővezér megítélése még véletlenül sem ilyen egyszerű. Ebbe a kérdésbe nem is szeretnék belebonyolódni.
2020.01.29.

A legjóképűbb magyar férfiszínész már látta a magyar színészet jövőjét

Bő másfél százada ezen a napon hunyt el “minden idők legjóképűbb” magyar férfiszínésze. Id. Lendvay Mártonról van szó (1807-1858), ő volt az, aki az 1837-ben megnyílt Nemzeti Színház pódiumán elsőként “nyikkant meg”, vagyis Vörösmarty Mihály prológusában, az Árpád ébredésében mint Árpád ő hallatta legelőször a hangját. Ezek után a teátrumnak a haláláig tagja is maradt. S az előzmények?
2020.01.28.

Titkok, érdekességek II. Lajos udvarából

Közel ötszáz éve történt, hogy szerencsétlen sorsú II. Lajos királyunk anyukájának, Candale-i Anna (1484-1506) magyar, horvát és cseh királynénak, II. Ulászló (1456-1516) harmadik feleségének volt egy udvarhölgye, egy bizonyos Wass Angelitha. Róla szól a mai história.
2020.01.28.

Ha farsang, akkor Csokonai és Dorottya

Az idén jó későn lesz vége a Vízkeresztkor kezdődött farsangi szezonnak: 2020-ban február 25-éig tart. Ha farsang, akkor természetesen kihagyhatatlan Csokonai és Dorottya...
2020.01.27.

Egy nyitrai szatócsfiúból lett a Tungsram atyja, Újpest városának hív gyámja, a xerox dajkája…

Ha a feszültséget szítjuk, abból sosem lesz megbékélés. Beszéljünk hát egy olyan férfiúról, akinek élettörténetét bár torzsalkodásra is felhasználhatnánk – de megközelíthetjük a békesség építésére is. Nézzük ilyen szemmel!
2020.01.25.

Göncz Árpád titkos crédója: idegen nyelven – idegen szívvel

Annak kapcsán, hogy a budapesti városvezetésben felmerült az ötlet: közterületet kellene elnevezni Göncz Árpádról, a Magyarok Világszövetsége egyfajta misszióként sorozatban foglalja össze, mi szól a balliberális oldal által futtatott 56-os Göncz dicsőítése ellen.
2020.01.25.

Az enyészeté az Ártézi gőz- és kádfürdő

A kunszentmártoni Ártézi gőz- és kádfürdőről készült képeslap 1909-ból. A képeslap egyik érdekessége, hogy a képet Sáray Szabó Albert fényképész készítette, azonban nem ő maga adta ki képeslapként (ekkoriban a fényképészek nagy része saját fényképeket használt erre a célra).
2020.01.24.

Mátyás, a király. Miképp is volt a királyválasztás?

Drága magyar véreim, örvendjetek, ha ma, Mátyás napon, bármily farkasordító hidegre is ébredtek, mert úgy jobban eszetekbe jut az a fenséges, bő félezer évvel ezelőtti nap (1458), amikoron is minden idők legszeretettebb uralkodója, Corvin Mátyás a befagyott Duna jegén királlyá választatott.
2020.01.23.

Gábor Áron rézágyúit Turóczy Mózes műhelyében öntötték

Kézdivásárhelyen járva, egy Gábor Áron rézágyú mellett egy ottani atyafi a fülem hallatára mítoszt rombolt, mikor is azt mondta.
2020.01.23.

A nőről, különösen esztétikai szempontból… Születésnapi meghökkentés Madách Imrétől

Háromféle hús kell a boldogságomhoz! Disznóhús az asztalra, öszvérhús utazásra, nőhús az ágyba... Óh, dehogy vagyok olyan bátor, hogy ilyesmit leírjak! E sommás megállapítás egy sinai (kínai) filozófiskola fejétől eredeztethető, s aki számunkra tolmácsolta nem más, mint a nagyszerű Madách Imre.
2020.01.22.

Mikes Kelemen – a másik

Mikes Kelemen (1690-1761) nevét mindannyian ismerjük – ő volt II. Rákóczi Ferenc, a Nagyságos Fejedelem íródeákja, ő írta Rodostóból a híres leveleket az ismeretlen P. E. grófnénak. De a történelem a „zágoni”-n kívül ismer még egy másik Mikes Kelement is, ő a gróf zabolai Mikes család sarja – ez a gróf később élt, 1820-1849 között.
2020.01.19.

Blaha Lujza: A forradalom színészgyermeke, a Nemzet Csalogánya

1926. január 18-án hunyt el Blaha Lujza színésznő. Elmondhatjuk, hogy a Nemzet Csalogánya - tessenek csak utánaszámolni - a forradalom színészgyermeke volt.