2022.05.20.

A nagy francia forradalom követői liberális eszmerendszerükkel Magyarország, így Európa sírásói voltak

Ma van Martinovics Ignác (1755-1795) ferences rendi szerzetesnek, teológiai doktornak, a magyar jakobinus mozgalom fő szervezőjének Vérmezőn történt kivégezésének évfordulója. Martinovics és társai megítélése mindmáig nincs tisztázva.
2022.05.11.

Kun Béla titkárnőjét, Ilust, közokirathamisítással is vádolják

A letartóztatott magyar kommunisták között a legérdekesebb egyéniség Kun Béla magántitkárnője, a fiatal Breuer Ilona.
2022.05.02.

Ki volt Kada Elek?

1852 május-2-án született Kecskeméten Kada Elek, a századforduló kora kiemelkedő várospolitikusa. Szeretett édesanyját tragikus módon vesztette el, egy részeg randalírozó gimnazista lelőtte. Édesapja Kada Endre a városban nagy tekintélynek örvendő orvos volt.
2022.04.25.

Az Apponyi Geraldine történet: 21 ágyúlövéssel megkezdődtek Tiranában a királyi esküvő ünnepségei

Tirana, április 25. A gazdagon fellobogózott albán fővárosban ma kezdődtek meg a király és Apponyi Geraldine grófnő esküvője alkalmából rendezett ünnepségek.
2022.04.20.

Jelky András, aki a világcsavargásért még kitüntetést is kapott

Jelkynek nem tetszett a katonásdi - de tetszettek a fehérnépek, így esett meg, hogy egy menyecske a puttonyában az eladó gyümölcs alá rejtve kicsempészte a városból.
2022.04.15.

Nagypéntek (“vándorló” ünnep)

A csíki székelységnél “hosszúnap”, az északi csángóknál “aszupéntek”. Jézus Krisztus kereszthalálának és földbetételének napja. A gyász és a vezeklő szemlélődés ideje. A legtöbb helyen ilyenkor tartották a passiót: Jézus kínszenvedéséről, kereszthaláláról szóló játékot, amely alkalmát adta a kereszt és a kínzóeszközök “számbavételé”-nek is
2022.04.12.

Gagarin űrhajója Budapestre érkezett

1961 április 12-én óránként 28 ezer kilométeres sebességgel száguldott a világűrben az első, ember által vezetett űrhajó, a Vosztok 1.
2022.04.11.

A magyar nép igenis Attila népe

Kőrösi-Csoma Sándor élete kalandregénybe illenék. Gondoljunk csak bele: ez a jóember fejébe vette, hogy felkeres minden magyart, azaz "ősmagyart" bizonyítandó egyebek közt a hun rokonságot, s ennek érdekében 1819 novemberében a Vöröstornyi-szoroson keresztül elhagyta országot.
2022.04.07.

Születésnapján az első magyar celebről

Laborfalvi Róza a maga korában még nem neveztetett celebnek – de mégis az, noha annak mondani (a szó, mai értelmében) ugyancsak tiszteletlenség.
2022.04.04.

Április 4. – leváltva

Április 4-ét 1950-ben a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa törvényerejű rendeletében nemzeti (állami) ünneppé nyilvánította.
2022.04.02.

A Turul léghajó szerencsétlensége

A magyar Aero-klub léghajója április 2-án, mint minden hónap első csütörtökén, ismét föl akart szállni, hogy a levegő magasabb rétegeinek állapotát tanulmányozza. A felszálláskor nagy szerencsétlenség érte. Mind a négyen, a kik a léggömb hajójában ültek, megsérültek; egyikük, Ordódy Pál, meg is halt rövid idő múlva.
2022.04.02.

Megemlékezésből óriástüntetés és mártírhalál

A XIX. században a szabadságharc leverése után nagyon félt a hatalom a március 15-éktől. Egy csendesnek induló tüntetés és hozzá kötődően egy fiatalember halála. Forinyák Géza (1840-1860) joghallgató, a dátumokból is látható, nem volt hosszú életű: nevét kevésbé erősen, de tisztességgel jegyzi a történetírás, ő a magyar nemzeti függetlenség egyik mártírja.
2022.03.25.

Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony napja

Jézus fogantatásának ünnepe. Egyike az év legjelentősebb Mária-ünnepeinek. E nap alkalmas a fák oltására, szemzésére. Gyimesben úgy hitték, ha ezen a napon rossz idő van, akkor rossz tavasz várható.
2022.03.24.

Apponyi sürgős interpellációja a Németországgal való kiegyezésről. Tisza nem válaszol

A Pesti Napló híre 105 éve.
2022.03.21.

63 éve végezték ki Mansfeld Pétert

1959. március 21-én, reggel 9 óra 22 perckor végezték ki az 1956-os forradalom és szabadságharc legfiatalabb mártírját, Mansfeld Pétert. A 18 éves fiú 13 percig haldoklott a bitón.
2022.03.13.

Barátom, elébb talpra kell állítani a magyart, azután jöhet csak a rajta!

A Talpra magyart, azaz a Nemzeti dalt Petőfi 1848. március 13-án, két nappal a forradalom kitörése előtt írta. A vers kezdősora a hagyomány szerint Szikra Ferenc hatására megváltozott.
2022.02.26.

Minden idők leggonoszabbik rendszere

Tény, hogy kommunizmust hirdető, minden hagyományos és főleg nemzeti értéket romboló terrortársadalmak igenis léteztek.
2022.02.22.

“Halhatatlan a nemzeti feltámadás reménye” –Trónörökösünk egy kárpáti német hadtestnél

"Meg kell védenem a szent korona jogait és fényét. Igazságosan akarom kormányozni az országot, a nemzetnek adósa vagyok. Megkíséreltem mindent. Nem sikerült eddig."
2022.02.22.

Vas bilintsek – 310 éve született Bod Péter

Bod Péter református lelkész, irodalomtörténész tett kijelentést a "vas bilintsek" elromlásáról, s mit ad Isten: vas végzett vele...
2022.02.14.

Az Erdélyi induló elfelejtett költője, a legendás Gyula vitéz

Vitéz Somogyváry Gyula nevét alighanem még soha nem említették meg a mauthauseni koncentrációs tábor egykori lakójaként – pedig bizony ő is volt ott fogoly. Gyula vitéz egykor író, újságíró, mi több: országgyűlési képviselő volt. Népszerűsége a politikai költészetben hallatlanul nagy volt, a Magyar Miatyánk 1919-ben (majd a következő években) ritka nagy karriert futott be.
2022.02.14.

Bombenholocaust: Drezda, a krematóriumváros

1945 februárjában az angol és az amerikai légierő Drezda városát a szó legszorosabb értelmében egy hatalmas krematóriummá változtatta.
2022.02.08.

Hogy halt meg a számítógép valódi feltalálója?

Neumann János személyéhez kötődik a számítógép feltalálása, de a szabadalmak lajstromában mégis hiába keresnénk nevét. Ő tudniillik úgy vélte (és ekképp cselekedett is): a számítógép az emberiség közös kincse, azt egyetlen ember vagy szűk csoport sem sajátíthatja ki magának, tehát nem is szabadalmaztathatja.
2022.02.03.

Tíz éve hunyt el Csurka István

Csurka István 10 évvel ezelőtt, adta vissza lelkét Teremtőjének. A politikai életben éleslátásáról tesz tanúbizonyságot az utókor számára számos, mára beteljesült kinyilatkoztatott gondolata, figyelmeztetése. Ezek közül az öt talán legszuggesztívebbet alább olvashatják.
2022.01.27.

A spanyoljárvány erősen terjed

A Népszava 102 évvel ezelőtti tudósítása. Vasárnap 355 uj megbetegedés történt. Két nap alatt 23 járványos haláleset. Megbetegedések az utcán.
2022.01.27.

A magyar nemzet ébredésének egyik jelképe

Erkel Ferenc: Hunyadi László című operáját 1844-ben ezen a napon, tehát január 27-én mutatták be a pesti Nemzeti Színházban. Különös időszakot élt az ősbemutató idejében a nemzet. Már javában zajlott Magyarország igazi ébredése, sőt küszöbön állott a forradalom is.
2022.01.23.

A délvidéki magyar holokauszt

Tito rendeletére 1944 október 17-étől a bánsági, bácskai és a drávaszögi részeken katonai közigazgatást vezettek be, amely 1945 februárjáig tartott. Ez idő alatt folyt le a véres magyarirtás zöme az Ivan Rukavina tábornok felügyelete alatti területen. Csurog település egész magyar lakosságát – a csecsemőtől az aggastyánig – 1945. január 23-án indították el a járeki haláltáborba.
2022.01.22.

Egy-egy himnusz sokféle lehet, de Himnusz csak egy van…

Kölcsey Ferenc 1823-ban ekkor fejezte be "A magyar nép zivataros századairól" szóló költeményének írását.
2022.01.11.

Kutatható múlt: adatbázis a II. világháború katonáiról

Elindult a második világháborúban hősi halált halt, megsebesült és hadifogságba esett magyar katonák internetes adatbázisa.
2022.01.04.

Párbajok

A magyar törvényhozás 1878-ban foglalkozik először a párbajjal, ekkor csapnak össze az érvek arról, hogy milyen kategóriába is sorolják: bekerüljön-e a büntető törvénykönyvbe.
2021.12.22.

Mindszenty karácsonyai…

Mindszenty József hercegprímás több karácsonya is megpróbáltatásokkal volt teli. A politikai rendszerek és az egyházüldözés célkeresztjébe állította a magyarok népszerű apostolát, ám a népharagtól tartva életét kioltani nem merték.
2021.12.15.

Az utóbb világhíres gyáros iparosmester, Ganz Ábrahám szabadságharcos kiszabadult a börtönből, és vonatkerekeket öntött…

Mára a szakmunkásképzés lassan feledésbe merül, (bár sokak szerint épp feltámadóban van…), de igazán már hírét is alig ismerjük. Pedig a szigorú tanulási szabályok ugyancsak kiszűrték a kontárokat meg a kétbalkezeseket, akikből ma bizony jócskán vannak.
2021.12.15.

A magyarság egyik géniusza

Ezen a napon született Bolyai Farkas matematikus (1775-1856) János nevű fia (1802-1860) – azaz a nem kicsit híres tudós még híresebb gyermeke.