2024.05.13.

A nagy francia forradalom követői liberális eszmerendszerükkel Magyarország, így Európa sírásói voltak

Május 20-án végezték ki Martinovics Ignác (1755-1795) ferences rendi szerzetest, teológiai doktort, a magyar jakobinus mozgalom fő szervezőjét a Vérmezőn. Martinovics és társai megítélése mindmáig nincs tisztázva.
2024.05.13.

A három rosszhírű úr

A három rosszhírű úrról egyébként meglehetősen ellentmondásosak a történetek, még olyan leírás is van, amely szerint az egyház mindhármukat törölte volna a szentek sorából. Persze nem azért, mert májusi hideget hoztak, hanem azért, mert nem bizonyult igaznak a mártíromságuk.
2024.04.15.

A szabadságharc tavaszi hadjáratának első szakasza

A Hunhír.info március 11-ei számában áttekintettük a Bem József tábornok vezette erdélyi hadsereg dicsőséges hadjáratát 1848 decembere és 1849 márciusa között, mely végül Erdély szinte tejes területének felszabadítását eredményezte.
2024.03.11.

Bem erdélyi győzelme – Nagyszeben bevétele

Talán kevésbé ismert a magyar közvélemény előtt szabadságharcunk 175 évvel ezelőtti, Erdély területén lezajlott eseménysorozata.
2024.02.11.

A máig ostromlott ostromlottak emlékére

A becsület napja (Tag der Ehre) máig mostohagyermeke az aktuális politikának. A történelmi távlat pedig már lehetővé tenné a kiegyensúlyozott, objektív megítélését a hősies cselekedetnek, amelyet Cseh Tamás olyan szívszorítóan gyönyörűen énekelt meg Széna tér (vers: Bereményi Géza) című dalában.
2024.01.12.

A XX. század Mohácsa – Mi történt ma 76 éve a Don-kanyarban?

A XX. század történelmének a magyarság számára egyik legvéresebb és legfájdalmasabb eseménysorozata kezdődött meg 76 évvel ezelőtt a Don-kanyarban. A háborúba kényszerült Magyarország 2. magyar hadserege magára hagyatva mintegy 200 kilométeres vonalon állt szemben a támadni készülő sztálinista Vörös Hadsereg erőivel szemben. A magyarok mint az elmúlt évszázadok során, most is magukra hagyatva vették fel a küzdelmet az óriási túlerővel szemben, bizonyítva a hit, a hűség és a bátorság hármas jelszavának magyar örökérvényűségét.
2024.01.10.

Emelt fővel a gyilkosok előtt: 78 éve végezték ki Bárdossyt

Hetvennyolc éve, 1946. január 10-én a Markó utcai fegyház udvarán végezték ki golyóval a gyilkosai elé emelt fővel álló Bárdossy László miniszterelnököt, aki a sortűz előtt felpillantott az égre, magasba emelte mindkét kezét és így kiáltott: „Uram, szabadítsd meg az országot ezektől a banditáktól!” Akik ráadásul „A papot is!” skandálásával az őt utolsó útjára kísérő pap, Werner Alajos kivégzését is követelték.
2023.10.29.

Gróf Károlyi Mihály kinevezése

A szerdáról csütörtökre virradó éjjelen Budapest egész helyőrsége csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz és a Tanács rendelkezésére állottak úgyszólván az összes közintézetek. A hatalom tehát már tényleg a gróf Károlyi Mihály vezetése alatt működő Nemzeti Tanácsé volt, midőn csütörtökön délelőtt megtörtént formaszerű kinevezése is. A kinevezést megelőzte természetesen gróf Hadik János lemondása.
2023.10.05.

Lovaglópálcával űzte ki a románokat

A budapesti Szabadság téren található egy szobor, amely a román megszállásra másfajta előjellel emlékeztet. Harry Hill Bandholtz amerikai tábornok szobra annak állít emléket, hogy Brandholtz megelégelte a románok rablását.
2023.09.10.

Anarchista merénylő áldozata lett

A magyar királynét meggyilkolták. Meggyilkolta egy rettenetes eszme vak fanatikusa, a kit a végzet útjába vetett. Meggyilkolta hidegen, kegyetlenül, nem nézve nemét, védtelen ártatlanságát, szentté avató bánatát: csak azért, mert fején koronát viselt.
2023.07.16.

Száz vasutat, ezeret

Ha vonatozott Petőfi, akkor vagy a váci, vagy a szolnoki vonatra szállt: Pest és Vác között 1846 nyarán, Pest és Szolnok között 1847 őszén indult meg a vasúti közlekedés.
2023.07.12.

“Egyformán tömeggyilkos az ENSZ és Moszkva is!”

Ma 24 éve halt meg szeleczki és boczonádi Szeleczky Zita Klára Terézia (1915-1999) színésznő, akinek nevéről tudnivaló, hogy a valóságosan használt Zita keresztnevet csak szletése után egy évre, az utolsó magyar király koronázása évében Zita királynő tiszteletére kapta.
2023.07.11.

Kossuth híres megajánlási beszéde

Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Az újkori idők egyik legnépszerűbb politikusa, Kossuth Lajos (1802-1894) élete csupa ellentmondás, de a legkritikusabb, forrongó pillanatokban mégis bő száz éve azt énekli mindenki, hogy “Kossuth Lajos azt üzente…”
2023.07.05.

40 éve történt: Csurka lemondott

40 éve történt – A Belső Elhárítás /III/III/ akciója és információja. NAPI OPERATÍV INFORMÁCIÓS JELENTÉS 1983. július 5. BELSŐ ELLENSÉGES ELEMEK TEVÉKENYSÉGE A Belső Elhárítás /III/III/ […]
2023.07.04.

A diadalmas pozsonyi csatára emlékezünk – Isten áldja holtában is Árpád fejedelmet!

Ünnep van, a pozsonyi csata ünnepe, de ne feledjük: ez gyásznap is: megannyi magyar vitéz, nemkülönben Árpád vezér elhunytának napja július 4. A 907-es pozsonyi csata kezdőnapjára emlékezünk, amely lényegét tekintve lezárta a több mint ezer év előtti hon(vissza)foglalást – e sorsdöntő csatával fejeződött be a Kárpát-medence végleges bevétele. És egyben ez volt az első honvédő háborúnk.
2023.06.16.

Szent Kinga és a csodás gyűrű

A később szentté avatott Kinga amikor Kinga hazalátogatott a tatárjárás után, édesapjától elkérte a wielickai sóbányákat. Ekkor történt a legendás csoda is Kinga gyűrűjével.
2023.06.07.

A máltai lovagokat nem Máltán kell keresni…

Ma van a Sette Giugno, azaz a Június Hetedike – vagyis Málta (egyik) nemzeti ünnepe. Ma is magyar témával foglalkozunk, csak ezúttal Málta ürügyén.
2023.05.15.

Színészdicsőséggé érett a kommunisták halottgyalázása

A kommunista rendszer által méltatlanul meghurcolva hunyt el Fedák Sári (1879-1955) színművész, énekes-primadonna. Fedák Sárit (Zsazsát) kollégái, barátai ma is meghatóan könnyfakasztó körülmények között kísérték végső nyughelyére – így legalább holtában elégtételt szolgáltattak neki.
2023.05.12.

Hej, kurucok!

1703. május 12. keltezéssel II. Rákóczi Ferenc herceg, magyar főnemes és Bercsényi Miklós gróf kiadta a “nemes és nemtelen” országlakosokat hadba hívó ” Mi Felső-Vadászi Rákóczi Ferenc Fejedelem és Gróff Székesi Bercsényi Miklós.…” kezdetű „breznai kiáltványt”. És kibomlott a Szabadság Zászlaja… Rákóczi rábólintott a felkelés ügyére és Esze Tamást nevezte ki az új kuruc hadsereg első ezredesévé.
2023.05.12.

Drámai részletek Félix főherceg és Adelheid főhercegnő bécsi szökéséről

A Le Journal feltűnő cikke, Páris, 1938. május 12. (A 8 Órai Újság tudósitójától). A párisi Le Journal állítólag feltétlenül megbízható forrásból számol be arról, hogy az Anscliluss előestéjén Félix főherceg, Ottó királyi testvéröccse, milyen izgalmas kalandok közt menekült el Ausztriából.
2023.05.12.

Mi az igazság a fagyosszentek, Szervác, Pongrác és Bonifác körül?

Ma Pongrác napja van, tehát hivatalból is az a tanácsos, hogy mindenki vegye elő a melegebb kabátját: Pongrác, Szervác és Bonifác, a három fagyosszent hideget hoz. De ki is ez a három szent?
2023.05.05.

88 éve avatták fel Attila hun király első szobrát Sopronban

Az ősi hagyomány szerint a székelyeket maga Csaba királyfi, Attila fia vezette Erdély területére, hogy védjék e földet, amíg meg nem érkeznek testvéreik, a magyarok. Attila és a hun ősök emlékének ápolása identitásmegtartó erővel bírt a trianoni országcsonkítás után.
2023.04.28.

Széchényi Ferenc születésnapjára

Inkább Istvánt, a fiát emlegetjük, pedig édesapja is méltó az emlékezésre, hiszen az ő érdemei is elévülhetetlenek a magyarság számára. Hozzá kötődik a Nemzeti Múzeum és a ma Országos Széchényi Könyvtárként ismert nemzeti gyűjtemény megalapítása.
2023.04.22.

Csillag körül forgó

Egész életében Kulin György körül forogtak a csillagok de ő maga is a csillagok körül forgott. Úgy tartják, hogy bár nem csillagásznak indult, lenyűgözték az égbolt csodái, és sajnálattal gondolt arra, hogy Galilei után több száz évvel az emberek többsége még annyit sem látott az égből, mint az olasz természettudós. Ezért arra törekedett, hogy mindenkinek megadja legalább a Galilei-élményt: „Az iskolából kikerülő minden fiatal legalább annyit lásson a távcsövön át az égboltból, amennyit Galilei látott” - mondta.
2023.04.21.

Amikor összefogott egy Habsburg-rokon, a szódavíz feltalálója és a kollaboráns nyomdász

Az Első Pesti Bölcsőde Egylet 1851-ben született meg, ennek támogatói között volt Hildegard főhercegnő, Forrayné Brunszvik Júlia, Jedlik Ányos, Heckenast Gusztáv. Namármost: másfél évvel vagyunk a szabadságharc bukása után – a pesti Belvárosban (konkrétan a Kalap utcában) pedig bölcsődét alapít egy Habsburg-rokon, Beethoven barátnőjének (vagy hogy is nevezzük Brunszvik Teréz unokahúgát...?), a szódavíz feltalálója és a 48-as többszintű kollaboráns nyomdász összefog, és bölcsit alapít.
2023.04.20.

Szadista román szekusok őrült gyilkossága

Moyses Márton költő nevét sajnos még ma is csak kevesen ismerik. És még kevesebben tudnák, ha Tófalvi Zoltán erdélyi újságíró a Magyarok Világszövetsége hathatós támogatásával nem kutatja ki, s nem tárja ország-világ elé sorsát, mártíriumát.
2023.04.19.

Az igazi Kossuth-címer

A Függetlenségi nyilatkozat április 19-ei közzétételét követően tért át Magyarország a címerhasználatban a köztársasági címerre, ezért nevezik az egyszerűsített változatot ma is Kossuth-címernek.
2023.04.17.

Így zárult le egy dicsőséges családregény

1670-ben Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc grófok Bécsbe menekülnek (?), hogy kegyelmet kérjenek I. Lipót császártól, azonban április 17-én letartóztatják, és a bécsújhelyi várba zárják őket. Zrinyi Péter ezen letartóztatásával egy olyan folyamat indult el, amely egyben lezár egy igazán dicsőséges családregényt - s a történet végképp belekerül a magyar történelem Aranykönyvébe.
2023.04.15.

„Hidegvérrel daraboljuk fel Csehszlovákiát!”

El kell tüntetni ezt a néprajzl és földrajzi szőrnyszülöttet (budapesti tudósítónk telefonjelentése, London).
2023.04.15.

Ki nyert a legtöbbet a Titanic katasztrófájával?

Hány, de hány szerencsétlenség történt már azóta – de mindmáig a Titanicé a legnevezetesebb, amely 1912. április 14-én, vasárnap 23:40-kor jéghegynek ütközött, és április 15-én, hétfőn 2:20-kor, az ütközés után alig több mint két és fél órával, kettétörve elsüllyedt.
2023.04.14.

Eb ura fakó (Íme, a komondor…)

A franciás műveltségű Ady a magyar észjárásával több bajt okozott az idegenajkú műfordítók körében. A Hunn, új legenda ezen versszaka hűségesen semmilyen nyelven nem adható vissza: "Vagyok egy ágban szabadulás, béklyó, Protestáló hit s küldetéses vétó: Eb ura fakó, Ugocsa non coronat."
2023.04.14.

A szellemi felvilágosodás fáklyáját hordozta

A Vasárnapi Újság 1878. április 14-ei számában egész oldalas gyászkeretes írás jelent meg Heckenast Gusztáv elhunytáról. Ma is érdemes elolvasni, hisz egész új megvilágításban látjuk Heckenastot, mint a későbbiekben…