2020.07.06.

“Addig el nem mennek, még agyon nem verik a két magyart” – Magyarirtás Kisnyégerfalván (16. rész)

Volt, aki elment megkeresni, amit elloptak tőle, megpróbált legalább annyit visszaszerezni, amivel pár hétig túlélhet. Olyan is volt, aki megtalált egyet s mást, nehezen visszakapott néhány holmit, de olyanok is voltak, akik merészségükért majdnem az életükkel fizettek.
2020.07.02.

Jókai hagyatéka – és a valóság

Négy idős fehérlevelű (magyar) hárs is nőtt az épület előtti domboldalon, a svábhegyi Jókai villában. Az író kívánsága szerint ezek alá kellett volna őt temetni.
2020.07.02.

Céltalanul, alvajáróként járkáltak a hazatértek – Magyarirtás Kisnyégerfalván (15. rész)

Hogy vége lett az „ünnepi” gyilkolásoknak, rablásoknak, lassanként elkezdtek hazaszállingózni az emberek. Kit a kétségbeesés, kit a remény, mást pedig az övéi utáni vágy hozott haza. A rémület, a kilátástalan reménytelenség úrrá lett mindenkin, de az élni akarás mindennél erősebb volt.
2020.06.28.

Ferencz Ferdinánd – ő lett volna a király IV.Károly helyett…

Íme, Habsburg–Lotaringiai Ferencz Ferdinánd (1863-1914), Ferencz József király tervezett trónörököse – csakhogy egy anarchista diák Szarajevóban kioltotta életét. Ezzel a gyilkossággal kezdődött az első világháború 1914-ben.
2020.06.28.

Ki volt Vidor Ferike?

Ma van Vidor Ferike (1889-1970) színésznő születésnapja. A Ferike keresztnéven a mai embernek természetesen azonnal megakad a szeme, hisz a Ferike valójában férfinév. Vagy legalábbis elsőre annak tűnik.
2020.06.27.

A magyar néplélek egyik legfontosabb királya: Szent László

Nevét ismerjük, de ne intézzük el ennyivel, tegyük fel magunknak a kérdést: mit tudunk történelmünk e legendás és igen kiemelkedő alakjáról? Aki úgy érzi, hogy van tanulnivalója, de legalábbis van mit felelevenítenie, az bátran tartson velünk, s ma, László napon, próbáljuk meg együtt felidézni a legendás lovagkirály dicső alakjának történetét, de legalább a morzsáit.
2020.06.25.

Érezte, hogy egy élettelen test esik rá – Magyarirtás Kisnyégerfalván (14. rész)

Finyi Péterre már az utolsók között került sor, de az ő ideje is eljött. Durva kezek ragadták meg és állították a malom árkának háttal. Behunyt szemmel, hangtalanul imádkozva várta a halált hozó golyókat.
2020.06.23.

A menekültet ért somfacsapások értelmezése pszichoszexuálisan és aproximative

Mostanában van a "menekültek világnapja" (június 20.), amikor is a menekültek sanyarú (...) életére figyel a világ.
2020.06.23.

Walt Disney, Dargay, nyugdíjkorhatár

Ma van Nepp József (1934-2017) Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, forgatókönyvíró, háttérfestő, tervező (animátor), zeneszerző születésnapja.
2020.06.20.

Soós Imre szárnyalása a Körhintán tragédiával ért véget

Alig fél évvel a 27. születésnapja után e nyári napon hunyt el Soós Imre (1930-1957) színművész. Érettségi? Ugyan már! Akkoriban egy nyolcgyerekes parasztcsaládban már az is nagy dolog volt, ha valaki néhány osztályt el tudott végezni, hisz dologidőben dolgozni kell. Iskolára késő ősszel és télen jut csak idő.
2020.06.18.

Magyarirtás Kisnyégerfalván: A dum-dum golyó teljesen széjjelverte a János fejét (13. rész)

Balaskó papó mindenről elfelejtkezve nézte a történéseket. Látta, mint állítják ki az embereket, mint buknak el, vágódnak a latyakos földre élettelenül. Látta Kispeti Jánost, hogy nem dől el, amikor rálőnek, pedig csak alig pár lépésre álltak fel a katonák. Látta, amint egy barna bőrű, alacsony katona ugrik ki a többi közül, és kérte, hagyják, majd ő lövi le.
2020.06.12.

Nagyító alatt az ősi magyar jelkép

A turáni népek több ezer esztendeje ábrázolják a tulipánt bronzból öntött szíjvégeiken és egyéb díszítményeiken is. Hoppál Mihály szerint ősi női jelkép: az ősi sziklarajzok, mezopotámiai széttárt lábú nőalakok stilizálódtak hosszú évszázadok alatt virággá.
2020.06.11.

Megosztó és meghökkentő “magyar fasiszta” – Ez sem PC

A tegnappal a magyar irodalomtörténet különös emléknapját hagytuk magunk mögött: 1879-ben Kolozsvárott ekkor született szabó Dezső író, kritikus, publicista, a két világháború közötti magyar irodalom nagyhatású képviselője.
2020.06.06.

A “mínusz egyedik” aradi vértanú, aranyosi báró Ormai Norbert

Ma Norbert névnap van. Kézenfekvő lehetne például, hogy Schobert Norbertet köszöntsem – de akkor bizonyára cikizném celebként is meg fitnessguruként is, jóllehet ez utóbbiról nem tudom, mit jelent, az előbbit meg nem értem, hogy miért van. Ugyanakkor van nekünk egy nem is kissé elfelejtett Norbertük, akiről érdemes beszélni.
2020.06.05.

Magyarország első kormányzója, Hunyadi János

Ragyogó évforduló a mai: 1446. június 5-én választották kormányzóvá a pesti országgyűlésen Hunyadi Jánost. Helyettese Újlaki Miklós főkapitány (1410-1477) magyar főúr, macsói bán, erdélyi vajda, bosnyák király, az ország legnagyobb birtokosainak egyike.
2020.06.03.

„Bercivel bizony kibabrált a történelem – avagy 2×2 néha öt…”

Farkas Bertalan volt a Kádár-világ és a gulyáskommunizmus első és legnagyobb politikai celebje.
2020.06.01.

Csaba és a székelyek

Egy mesét elevenítsünk fel ma – de igazságát ne firtassuk. Minek? Elég ha azt tudjuk, hogy Attila fia, Csaba él, ha másutt nem is, hát a Székely Himnuszban mindenképp. Íme a mese.
2020.05.27.

Esze Tamás brigadéros halálára

Esze Tamás, a kuruc sereg legendás brigadérosa 1708. május 27-én egy belviszály áldozatává vált. Halála évfordulóján a Rákóczi-szabadságharcot előkészítő tiszaháti felkelés vezéralakjára emlékezünk.
2020.05.27.

Sztálin bírálója hazatért…

Alekszandr Szolzsenyicin, Sztálin bírálója, a Gulág borzalmainak bemutatója 1994-ben e napon térhetett vissza Moszkvába amerikai száműzetéséből.
2020.05.23.

Minden magyar érezte, hogy a vérüket, az életüket kívánják – Magyarirtás Kisnyégerfalván (12. rész)

Nagyszombat reggelre már többen is elmentek Nyégerfáról is, akik féltették a maguk és családjuk életét, akik hittek a románok fenyegetéseinek. Hogy az övéi is elmentek és egyedül maradt, egyre csak ismételgette gondolatban, hogy neki már mindegy, ő már sok mindenen keresztülment a földi életben, legyen, ami lesz vele. És mégsem, mert azért nagyon figyelt mindenre, ami körülötte történik.
2020.05.23.

Kossuth és Kasszandra

Május 22-én van az évfordulója annak, hogy Kossuth Lajos a híres, nyílt Cassandra-levelében tiltakozott az 1867-es kiegyezés ellen. Szerinte, mint írta, végzetes következményei lesznek, ha Magyarország sorsát Ausztriához kötik. Ma már tudjuk: Kossuthnak végül igaza lett: bő fél század után szakadt ránk (az első világháborút lezáró) trianoni béke.
2020.05.22.

Endresz György: Sportember és kiváló hazafi

Endresz György neve ma megközelítően sem hangzik olyan ragyogóan, mint ahogy megérdemelné, pedig nemcsak rendkívüli sportemberként, hanem kiváló hazafiként is ismerhetjük, ismerhetnénk.
2020.05.19.

Bajor Gizi misztikus élete és halála

Ma Bajor Giziről esik szó - azon okból, hogy a legendás színésznő 1893-ban éppen e napon született Budapesten. Emlékezzünk születésnapjára – s egyben beszéljünk elhunytáról: vajon 1951. február 12-én hogyan s miképp hagyta itt ezt a világot?
2020.05.17.

Dsida és a Cimbora

Ma van Dsida Jenő (1907-1938) költő születésnapja. Ha valaki úgy érzi, hogy számára a Dsida Jenő név nem igazán ismerős, azon nem lehet csodálkozni: sokan és sokat tettek azért, hogy ezt a végtelenül tehetséges embert kiradírozzák az irodalomból.
2020.05.17.

A szomszéd falu felől lövések pukkantak – Magyarirtás Kisnyégerfalván (11. rész)

Balaskó papó már reggel óta leste, figyelte, mi történik az istrázsán, a templom előtt. Az övéi mind elmenekültek már akkor, amikor az első lövéseket hallották Tárkány felől. A megáradt, hólével tele Kerezs zúgása sem tudta elnyomni a szomszéd falu felől jövő lövések pukkanását. Igaz, nem is nyomhatta el annyira, hiszen a falu Tárkány felőli végében laktak, a malommal majdnem szemben, szinte a malomárok partján. Szinte csak a folyó választotta el őket a másik falutól.
2020.05.13.

Újra akarta kezdeni a magyar szabadságharcot

Az idén kétszáz éve születette Klapka György tábornok (1820-1892), Komárom várának híres védője. A Komáromig tartó dicső életútját többé-kevésbé ismerjük, de nézzük, miképp alakult Klapka életútja 1949. után.
2020.05.10.

Hallotta az irtózatos román átkokat, szitkokat – Magyarirtás Kisnyégerfalván (10. rész)

Ki kell végezni őket, mindet, mondta a tiszt, megvetően villantva szemét a nyégerfalvi magyarok felé. Az idegen románok közül akkor váratlanul, hirtelen, egy román ember tört magának utat a tiszt elé, és kérlelve szólt hozzá.
2020.05.08.

Beszéljünk a “győzelem napjáról”

Május 8-áról évtizedeken át úgy beszéltünk, mint a győzelem napjáról. Pedig számunkra nem volt itt semmiféle győzelem: megalázóan ronggyá vertek minket, s ráadásul a XX. században másodszor is megcsonkították Magyarországot. Mit ünnepeljünk hát?
2020.05.08.

A niklai remete ájultra ölelte az első szeretőjét

Berzsenyi Dánielnek a minap volt a szülinapja (1776. május 7.), de különleges sorsa okán meg nem állom, hogy ne emlékezzem meg utólag róla. Születése azért is figyelemre méltó, mert azon relatíve kevés klasszikusaink közé tartozik, aki nem Hunniában, hanem Pannóniában született...
2020.05.06.

A köz szolgálatában szerzett érdemek jutalma: Szent István-rend (A walesi bárdok históriája)

Mária Terézia magyar királynő 1764. május 5-én alapította a Szent István-rendet - erről lesz szó ma. Hangsúlyozom: Mária Terézia magyar királynőként cselekedett, e ténynek utóbb közjogi hatása is volt, ugyanis alapíthatta volna akár római császárnéként vagy éppen Ausztria főhercegnőjeként is.
2020.05.04.

Arcukról lerítt a rosszindulat, szemük gyűlölettől szikrázott -Magyarirtás Kisnyégerfalván (9. rész)

Hirtelen megbánta, hogy nem hagyta itt a falut. Látta, hogy viszik, ráncigálják ki az utcára Csurik Jánost, hogy ütik-verik, ahol csak érik. Ennyi elég volt, hogy rádöbbenjen nagy hibájára.
2020.05.04.

Őfelsége reggelizett Riekában? Gondolatok egy százéves fényképről…

A mellékelt fénykép száz-egynéhány éve. 1916 májusában jelent meg a Vasárnapi Újságban. A képaláírás szerint Károly Ferenc főherceg Kövess vezérezredessel reggelizik a riekai királyi lakban. Mindössze ennyi az alaphír. De bő száz esztendő elteltével fölmerül néhány kérdés.