2020.02.07.

Azok a fránya fasiszta írók!

„Nem tanítok fasiszta írót” – olvashattuk a minap egy transzparensen, tiltakozva az új Nemzeti Alaptanterv ellen. Fasiszta írók! Hiába, kísért a múlt, de nagyon. Eszébe jut […]
2020.02.04.

Amikor Isten szolgája veszi védelmébe Niedermüllert…

Rémisztő képződmények a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak, tudtuk meg Niedermüller Pétertől. Aki azt hinné, ennél mélyebbre már tényleg nem süllyedhet valaki, súlyosan tévedne. Csakhogy nagyon nem mindegy, hogy az kicsoda.
2020.01.03.

Szabó Ervin, Wass Albert – együtt?

Az ember egyik szeme nevet, a másik meg sír. Miként lehetséges, hogy egy rendkívül felkészült irodalomtörténész képes legyen együtt méltatni a címben említetteket?
2020.01.01.

Újévbe lépve adjunk hálát Istennek, hogy hazánk Magyarország

Újévbe lépve, mint eddig is, szinte mindenki belefeledkezett a pezsgőzésbe, folyt most is a gyönyörűen gyöngyöző ital, ment a mámoros mókázás, a kikerülhetetlen kacagás, ami természetesen önmagában még egyáltalán nem baj, csakhogy azért ennél mégiscsak többről van szó valahogyan.
2019.12.27.

“Kínzásom alatt emlékeznem kellett a tömegesen megerőszakolt magyar leányok, apácák és édesanyák sorsára”

Hetvenegy éve, 1948. december 26-án tartóztatta le az ÁVO Mindszenty József hercegprímást és vitette az Andrássy út 60-ba. Példát mutatott minden ember számára. A hit vállalása nagyon sokszor bizony nem nélkülözheti a tövisjárást, magát a golgotát.
2019.12.24.

„Megjelent Üdvözítő Istenünk kegyelme minden embernek”

Miről is szól karácsony? Azaz fordítsuk meg a kérdést: miről nem szól? Bizony nem az egymást túllicitáló bevásárlásról. ajándékozásról, vigadozásról. Bizony éppen nem mindarról, amit pedig […]
2019.12.14.

„Le a kereszttel!”

Ki tudja, hányszor hangzott el ez az antiklerikális csatakiáltás 1789 óta. Dobrev Klára nemrég amiatt jajveszékelt, hogy mintha egyre jobban nőne a papok hatalma, de majd ő és a DK gondoskodni fog persze arról, hogy ez ne így legyen. Szavát tett követte a minap: a terézvárosi Momentum betiltotta az ottani adventi keresztállítást.
2019.12.05.

Miért is jöhettek vissza a görbe orrúak és púpos hátúak?

2019. október 13-a éppoly gyásznap, mint volt 1919. március 21-e. Most ugyanazok ülhettek nyeregbe, mint akkor. Bocsánat a címbeli jelzőkért, de ezek azért nem véletlenül születtek s élnek mindmáig azok ajkán, akik nem tartoztak s tartoznak közéjük. Maradjunk azonban a címbeli kérdésnél!
2019.11.28.

„Keresztény ember zsidó újságot ne olvasson”

(Idézi Várdai Béla: Katholicismus és irodalom. Budapest, 1921. Szent István Társulat-Stephaneum Nyomda, 34. old.)
2019.11.25.

„Csúf és borús csak az az életemben, ami magyar” (Ady tragédiája)

„Hát igenis, igenis, igenis / Csúf és borús csak az az életemben, / Ami magyar.” Igen, nem tévedés, pontosan ezt írta Ady az eredetileg a „Nyugat” folyóirat 1913/1. számában megjelent „Régi énekek ekhója” című költeményében. Mindazok, akik őt folyvást citálják, hódolva lassan száz éves kultuszának, vajon mikor néznek szembe azzal, hogy imádott költőjük inkább volt a rombolás, mint az építés táltosa?
2019.11.24.

„Kinyomom belőled fasiszta magzatodat”

Egyik börtönben látta, amint nők rendőrtiszti ruhában meztelen tiszteket kínoznak bestiális módon, kimondhatatlan brutalitással.
2019.11.09.

Már megint Kertész Imre…

„Ma lenne kilencvenéves Kertész Imre Nobel-díjas író” – olvasható a fejlécen. Eltűnődik ilyenkor az ember. Mindez egy „polgári” napilap címoldalán, ma! Egy olyan orgánumén, amelynek célja, ha már irodalomról van szó, a valódi értékeket felmutató írók-költők életművének méltánylása kellene, hogy legyen.
2019.11.04.

Miért nem mindegy, mit olvassunk?

Sokan arra hivatkoznak, hogy a könyvpiacnak minél tarkábbnak kell lennie, lehessen „mindent” kapnia a nagyérdemű olvasóközönségnek. Csakhogy ez közönséges ámítás. Ugyanilyen alapon azt is mondhatnók, mindegy, […]
2019.11.01.

Mindenszentek és halottak napja üzenete

“Csak a teste” – hirdeti Gárdonyi Géza sírfelirata, klasszikus tömörséggel megfogalmazva Mindenszentek és Halottak Napja mindenkori, de különösen is csak földi létünkre koncentráló korunkban létfontosságú üzenetét. Azt, hogy – mellesleg puszta emberi ésszel is – be kell látnunk lelkünk halhatatlanságát, amelynek tudata az emberi nem történelmével egyidős.
2019.11.01.

A reformáció káros és hasznos következményei

Nem kell félniük olvasóinknak, sem a katolikusoknak, sem a protestánsoknak. Szigorúan csak a tényeket értékelve s elemezve 1517. október 31-ére emlékezünk, a reformáció születésnapjára. Milyen káros […]
2019.10.31.

Erkölcsileg alkalmatlan? Polgármester marad!

Borkai Zsoltról van szó továbbra is. Ha nem hamis a fáma, nem változtatta meg a győri szavazás végeredményét a Győri Ítélőtábla, így Borkai Zsolt nyerte a győri polgármester-választást.
2019.10.28.

Elálló fülek, uborkaorr, széles kígyózó száj – avagy milyen is a magyar ember

Nem tudom, ki miként van vele, de az októberi önkormányzati választások óta egyre gyakrabban idéződnek fel bennem bizonyos történelmi emlékképek. Látva az úgynevezett ellenzék vidéki, de főként fővárosi tarolását, döbbentem kérdezem: muszáj mindig megismétlődnie a múltnak, muszáj, hogy szinte mindenütt ugyanazon tekintetek köszöntsenek vissza?
2019.10.28.

Így védekezzünk az ateizmus ellen

„Atheista könyvek… Elirtóztatnak, mint azok a lábtörlők, amelyeken ez a mondás olvasható: Isten hozott! S a vendég az Isten szent nevébe törli a sáros lábait.”
2019.10.26.

Mindszentynek még a szennyes ruháit is ellenőrizték, nehogy titkos üzeneteket találjanak azokban

„Menedékben – Amerikai diplomaták Mindszenty bíborosról 1957-1970” címmel a Magyar Napló-Írott Szó Alapítvány gondozásában a minap dokumentumkötet jelent meg. Deák András Miklós, Somorjai Ádám OSB és Zinner Tibor munkája 840 oldalon rendkívül fontos információkat árul el Mindszenty budapesti (az USA nagykövetségén való) száműzetésének másfél évtizedéről, arról, hogy amerikai diplomaták milyen benyomásokat szereztek mindennapjairól.
2019.10.25.

Sírásónk a liberalizmus volt

Nem véletlenül nem tananyagok bizonyos művek manapság sem. Ezek fehéren-feketén rámutatnak a történelem megmutatkozó sátáni szellem működéseinek megannyi machinációira.
2019.10.24.

Vajon beszélhetünk-e Szűz Mária országáról ott, ahol…

„A hazának nincsen háza, / Mert fiainak/ Nem hazája.” Vörösmarty Mihály 1846-ban írt, „Országháza” című költeményének első két sora ez. Idézésének skandaluma Hadházy Ákos minapi, Országházunkban felmutatott trágár táblája, ami ugyanakkor nemzetünk egyik sorstragédiájának folytonos megismétlődésére világít rá. Sőt nemhogy egyik, hanem talán éppen legnagyobb sorstragédiájára.
2019.10.23.

„A népek jogos szabadságát nem lehet vérontással elfojtani” (Pápai üzenetek 1956-ból)

Ha felkelésből lett szabadságharcunk visszhangjaira figyelünk, többnyire Márai Sándor híres versét vagy Albert Camus megható szózatát szoktuk idézni. Pedig volt másoktól is visszhang, mindenekelőtt magától a pápától, XII. Piusztól is.
2019.10.22.

Reformáció?

„A kereszténység kultúrája az igazság keresésének és kimondásának kultúrája. Európát a kereszténység kultúrája tette otthonunkká, a reformáció pedig számtalan területen tett hozzá ehhez a kultúrához.”Ezt mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az „október a reformáció hónapja” elnevezésű programsorozat keretében megrendezett protestáns gálaesten. Vajon igaz-e ez? Talán nem lesz érdektelen e kérdést kissé körüljárnunk.
2019.10.21.

Mindegy nekik, kivel állnak össze, Kun Bélával vagy Gyurcsány Ferenccel

Alighogy nyeregben érzi magát az úgynevezett ellenzék, máris botrányt botrányra halmoz. Egyik éceszgéberük mai verbális obstrukciója persze nem egyedi azért a hőn tisztelt parlamentáris demokrácia honi históriájában, de most egyelőre maradjunk a napi történéseknél, például annál, hogy Gyurcsány valóságos karhatalmistaként rendelkezhet a balliberális patkóban.
2019.10.20.

Budapest: „itt csak kretének laknak, akik ötig számolni sem tudnak”?

Bangha Béla jezsuita szerzetest, talán minden idők legnagyobb magyar gondolkodóját idézhetnők ismét, egy héttel a szégyenteljes választások után. Miről is van szó? Lezajlott a Károlyi Mihály vezette forradalom 1918-ban, majd a Kun Béla irányította vörös terror 1919-ben. Ez utóbbi után két évvel Bangha amiatt kesergett, hogy noha rengeteg embert állítottak elő forradalmi tetteikért, ámde csak a „kis bűnösök” kerültek a vádlottak padjára, míg a „nagy bűnösök” egérutat találtak Ez, írja, a „jogrend arculcsapása”.
2019.10.19.

Szabó Ervin (Schlesinger Ármin) a legkártékonyabb értelmiségiek egyike volt

A DK a „hazai kultúra egyik legnagyobb alakjá”-nak nevezte Szabó Ervint (Schlesinger Ármint). Ligeti Dávid történész (Veritas Intézet) elfogadhatatlannak nevezte, hogy a Fővárosi Könyvtár ma is az ő nevét viseli, hiszen „aktívan támogatta Tisza István miniszterelnök meggyilkolásának tervét”.
2019.10.18.

Demszky is díszpolgár – Tarlós erre rábólint?

Karácsony Gergely kezdeményezi Demszky Gábor és Tarlós István díszpolgárrá választását „a magyar önkormányzatiság jövőre esedékes harmincadik évfordulója alkalmából”. Tarlós „örül a felterjesztésnek és Demszky felterjesztését sem ellenzi, hiszen ha sok mindenben nem is értettek egyet, az SZDSZ-es politikus mégiscsak húsz évig vezette a várost. Ha valakit megkínálnak egy pohár jó borral és a mellette ülőt is megkínálják, amikor nem üti ki a poharat a kezéből – szögezte le.”
2019.10.17.

Így ment tönkre Franciaország

Tisztelt Olvasó! Szeretné tudni, miért és miként ment tönkre ezen ország? Ha igen, feltétlenül szerezze be és olvassa el Joseph Henri Honoré Boex (írói álnevén id. […]
2019.10.16.

A magyar irodalom keresztény szemmel

Gyakran méltatjuk irodalmunkat, és annyiban jogosan, amennyiben a krisztusi igazságokat tükrözteti vissza. Egyrészt ennek konkrétumaira világít rá ezen előadás, másrészt arra, hogy ugyanakkor mégsem minden arany, ami fénylik, ugyanis számos mégoly tehetséges, sőt zseniális költőnk-írónk messze nem teljesen keresztény.
2019.10.15.
Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Haladéktalanul rendeznie kell a Fidesznek saját sorait

„A rossz győzelméhez semmi sem kell inkább, mint a jók gyengesége.” Edmund Burke e mondata, és hozzá XIII. Leó pápa hasonló bölcsessége – „semmi sem táplálja jobban a semmirekellők merészségét, mint a derék emberek gyöngesége” – ötlik fel a választások eredményeit latolgatva.
2019.10.14.

Miért veszett el Budapest?

Bizonyára nem magam voltam az egyetlen, akinek a tegnapi választási adatok ismertetésekor Horthy Miklós budapesti bevonulásakor 1919. november 16-án mondott beszédének közismert szavai jutottak eszébe.
2019.10.13.

Karigeri és a piros tinta

Hiába, ahol a szocialista-liberális tábor fészket igyekszik rakni, mint most éppen Karigeri, s nemcsak kicsiben, hanem nagyban (Zuglót Budapestre cserélni akarván), előjönnek a régi jó viccek. Merthogy ezek a régi-új urak (elvtársak) sok mindent nem tűrnek, de legfőképpen a kritikát nem. Pláne az önkritikát.