- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Árpád-sávos zászlóerdő a Vereckei hágón

A Kárpátia együttes szervezetten útra kelő baráti köre az augusztus 20-át a Vereckei hágónál ünnepelte, a beregszászi koncert közepén jött ugyan egy hatalmas égi áldás, de a hágón ragyogó napsütésben hallgathatta meg a több mint félezer hazafi és honleány az együttes akusztikus hangszerekkel előadott műsorát.

A Kárpátia együttes már korábban meghirdette, hogy a Trianonban megkezdett misszióját folytatva koncertezni szeretne a magyarság történelmének egyik szakrális helyszínén, a jelenleg ukrán fennhatóság alá tartozó Kárpátalja meghatározó átkelőhelyén, a Vereckei hágón. A történelem jelenlegi állása szerint Álmos fia Árpád és a visszatérő több ezer éves nép fiai itt léptek be újra a Kárpát-medence területére. Ez a hágó fontos a Rákóczi-féle szabadságharc történetében is, hiszen a nagyságos vezérlő fejedelem is több alkalommal átsietett rajta, hogy a magyarokat és a magyar hazát szolgálhassa.

A Kárpátia együttes baráti körével egy emeletes busszal indult a kirándulásokkal egybekötött koncerthelyszínekre, hiszen a vereckein kívül ingyenes szabadtéri koncertet hirdetett meg a zenekar Beregszászra, a kárpátaljai kulturális szellemi magyar központba. A buszos kirándulás résztvevői jólelkű magyar családok odaadó szeretetét és kimagasló vendéglátását élvezhették először Szalókán, majd megnézték a honfoglalás kori lovával együtt eltemetett harcos egykori nyughelyét, a málenkij robotnak és a magyar holokausztnak emléket állító szojvai koncentrációs tábor helyén létesített emlékparkot, valamint az elszakított területek visszacsatolásának egy nagyon fontos tárgyi emlékét, a stratégiai szempontból kimagaslóan megvalósított Árpád-vonal egy megmaradt részét.

Már a hágó felé tartva látszott, hogy nagyon sokan reagáltak a hívó szóra, hiszen olyan látványban lehetett része Alsóverecke ruszin nemzetiségű népének, amelyet talán nem láthattak még soha. Árpád-sávos és nemzeti színű zászlókkal fellobogózott autókonvoj haladt a nagy hegyre, s a korábban érkezettek szorgos menetelését már a hegy aljából is látni lehetett, köszönhetően a sok zöldből kirívó piros-fehérnek.

Rövid kulturális, irodalmi műsor, szarukürt megszólaltatása után hírportálunk munkatársa, G. Kirkovits István ismertette az egybegyűltekkel a Kárpátia együttes több éves figyelemfelkeltő, és az igazi magyar történelemszemlélet kialakítását célzó erőfeszítéseit, sikereit, a Justice for Hungary! virtuális mozgalom jelenlegi állását, és azt a kultúrharcot, amelyet a zenekar az összmagyarság érdekében megvív a mindent összemosó globalista tömegkultúrával szemben. Az akusztikus koncert az együttes leghíresebb számaiból állt össze. Nem kellett erősítés, mikrofon, vagy hangfalhegyek, a több mint félezres, a csonka országi és az elszakított részek városaiból, falvaiból érkezett tömeg együtt énekelt a csapattal. Lobogtak a zászlók, hallgattak a Kárpátok, és végre bekövetkezhetett, hogy szabadon és szabadoknak szólt a dal. Itt voltak a jóérzésű emberek között a vasparipások, klubjuk képviseletében és magánemberként, rockzenészek, és tiszta arcok a társadalom szinte mindeb rétegéből. Így egyben hasonlított a jeep és a régi Lada: mindegyik fel volt lobogózva.

Nagy készülődés előzte meg a beregszászi koncertet is, amelyet ugyan közepén szétverni akart egy hatalmas zivatar, de a csuromvizessé ázott emberek nem mozdultak. Hatalmas hangorkán és tetszésnyilvánítások, Vesszen Trianon! és más irredenta jelszavak, valamint a jelenlegi időszak meghatározó jelszava, a Gyurcsány takarodj! kiáltása mellett további ráadásszámokat követeltek.

A ronggyá ázott anyaországiak a nagysikerű esti műsor után már konvojt bontva, de mégiscsak jelzéseikkel színesítve a közút forgalmát, visszatértek a csonka honba.

Technikai okok miatt a tudósításhoz készített fényképeket később láthatják viszont hírportálunkon.

HunHír.Hu-információ