Filozófiai gyurmázás, avagy kinek van szüksége gyűlöletkampányra

2009. május 30.

HunHír.Hu

Oly zaj járja át az emberi agyat, mely nem az élet-szabadság szolgálatának zenéjével, hanem a kényszer alkalmazkodás zárt-törvényei alapján, kordában tartja az emberélet megnyilvánulásait. Választanunk kell, ha tetszik, ha nem, hogy a jelen-világuralomban - az emberi fejlődés hatalom-elméleti dogmája alapján-, kik
képviseljék országunkat egy olyan hatalmi hierarchiában, amely fikció-tudományos alapon határozza meg az emberi érzelmeket.

Mert tudni kell dönteni, hogy mi a fontosabb-e az emberi élet során, az érzelem-szeretet, vagy a felismert szükségszerűség alapján alkalmazkodni a fennálló rend ránk erőszakolt mindennapjaihoz? Azaz politika-tudomány, materialista-tudomány, biológiaelmélet, kvantumfizika, vagy más létező, vagy fikció-történet alapján
vizsgáljuk az embert, vagy esetleg olyan spirituális megnyilvánulás alapján, amely függetleníti önmagát minden öröktörvénytől, azaz változó, vagy alkalmazkodó materiális-érzés (szeretet): - Ha az embert úgy vizsgáljuk, mint a mindenség-érzés materiális megjelenése, akkor értelmezhetjük akképp a világot, mint váltakozó valóságtükröződések sokasága létezik egy és ugyanazon időben, többmilliárdos féle érzékigazsággal. De fogalmazhatunk úgy is, hogy minden történés, megnyilvánulás létezés-érzés-igazság alapján csak és kizárólag önigazolás szerint létezhet. Amennyiben az ember érzéstörvényeinek nem engedelmeskedik, úgy kor-dogma programozott ideál válik belőle, vagyis ember mivoltától megfosztott adattá
degradálódik.

Igen, oly zavarodott emberérzés programozás zajlik, amely fikcióelméleti valóságoknak - a gazdaság, a termelésoptimalizálás, a pénz-, nagyobb valóság alapot generál, mint ha a létezés-érzésnél fontosabb tulajdonságai volnának. Ám azok az emberek, akik szülőnek érezhetik magukat, már tudják, hogy a végtelen áramló érzelemkapocs sokkal hatalmasabb erővel befolyásolja az ember cselekedeteit, mint a hatalom-elméleti dogma alapján ráerőszakolt világuralmi erő. A természet alapján működő érzés (világtükröződés), minden mesterségesen előállított jog, vagy kierőszakolt, de már gyakorlattá vált dogmától ésszerűbben működik.

Megfogalmazva az élet alapszabályát: A létezés-érzés (szeretet) befolyásolja a gondolatot, amely gondolat megteremti az élhető létezést. Mert amennyiben a szeretet nem gondoskodik a születendőről, úgy élhetetlenné válik a lét. A szeretetkapocs gondoskodik az élhető létezés törvényeinek a milyenségéről,
amit mesterségesen teremtett tudomány-fogalom - mint a gazdaság- csak megsemmisíteni képes, átprogramozni nem.

Okoskodásnak tűnő filozófiai gyurmázásom, csak segítséget szeretne nyújtani a pártokrácia nyújtotta tacepaók közötti döntéshozatalok egyszerűsítésében. A világgazdasági erőszak legalizálása, vagy a tagadása, még senkit se vigyen személyes embergyűlöleti megnyilvánulások zsákutcájába, mert minden individuum meggyőződése, hogy érzés-igazsága szerint jól foglal állást minden megmérettetésen.

Gavallér János

© HunHír.info - www.hunhir.info