Hallgass az eszedre, szavazz most a Fideszre!

2006. április 13.

G. Kirkovits István - HunHír.Hu

Ebben a kiélezett helyzetben azért van szükség mindenki szavazatára a Fidesz hatalomba emeléséhez, mert csak az ő kormányzása lehet záloga egy, a négy év alatt kialakítandó, erőteljes, határozottan politizáló és kommunikáló nemzeti erő létrehozásának. Ha a Fidesz ellenzékbe kerül, a nemzeti radikálisoknak az ellenzék ellenzékének kell lenniük, és a jóérzésű, de itt-ott kóválygó szavazók megszólítása, visszahódítása sokkal nagyobb akadályokba ütközik.

Tényként leszögezhető, és ezzel minden vitának elejét vehető az, hogy szükség van a magyar közéletben egy határozottan politizáló, egyértelműen nemzeti elkötelezettségű az összmagyar érdekeket szem előtt tartó pártra. Ennek az alakuló erőnek rendelkezésére áll a potenciális szavazóbázisa, amely jelen pillanatban különböző pártformációk holdudvarában leledzik. A magát jobboldalinak mondó Fidesz most nagyon nehéz helyzetbe került, és az állampolgárok választhatnak az igazán rossz, és a kevésbé olyan közül.

Azok a hazafiak és nemzetben gondolkodók, akik mindenképpen a magyarság megmaradásában, a magyar kül- és belpolitika, érdekvédelem nemzeti célú átalakításában érdekeltek, nem emelhetnek dupla falat saját maguk és potenciális választóik elé. Ha az MSZP-SZDSZ nemzetellenes politikája győzedelmeskedik, és a vélelmezhetően széttört Fidesz kerül ellenzékbe, akkor a párton belüli platformok csatáznak majd a radikálisok százezreinek mandátumaiért. Akkor a Fideszen belül lesz eltolódás a jobbközépről, és ez ismételten a radikális tábor további osztódásához vezethet.

Hatalomra kerülése esetén viszont a Fidesznek be kell állnia középre, és innentől kezdve nem képviselheti az egy zászló, egy tábor elvét. A kialakuló politikai vákuumban feljönnek a radikálisok, és programjukkal határozottan elkülönülhetnek a mindenkinek megfelelni akaróktól. Alapkérdés azon emberek összefogása, akiknek kevés ugyan a Fidesz, csak a nála nemzetibbek és elkötelezettebbek üzenetei még nem jöttek át nekik, ismeretlenek számukra, és nem találták meg ezt az egyetlen reális alternatívát.

Minden jóérzésű embernek most a Fideszre kell szavaznia, azért, hogy megerősödhessen a nemzeti radikalizmus az elkövetkezendő időszakokban, akárki is testesíti azt meg. Ez a jövő nagy feladványa, de ugyanakkor az egyetlen rés, amit ütni lehet a záródó szociálliberális, álnemzeti, álpatrióta falon. Történelmi abszurdum, hogy 16 évvel a rendszerváltás után a Kádár-diktatúra utódpártjának prominensei, az egykori elnyomó gépezet meghatározó személyiségei papoljanak hazafiságról, nemzeti elkötelezettségről.

Meg kell szüntetni ezt az állapotot, hogy nyílt lapokkal lehessen játszani. Gyurcsány és bandája nem modern baloldali erő, hanem a régi és elvetett egyenes ágú következménye. A klasszikus jobb- és baloldal kialakulása hazánkban csak akkor lehetséges, ha a hatalomból eltűnik a terhelt múltú komcsi és KISZ-es generáció. Ha radikális változást akarunk, most a Fideszre szavazunk, és aztán építkezünk a saját törvényeink, elképzeléseink, akaratunk szerint.

© HunHír.info - www.hunhir.info