Feldmájer követelése: ne tanítsák Wass Albertet, Szabó Dezsőt, Nyirő Józsefet

2013. május 09. 15:21

Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Úgy tűnik, minden egyes napra jut a Síp utcában mazsihisztériázásból. 2013. május 3-án például Balogh Zoltán miniszter levélben fordult elnökükhöz, beszámolva neki a Zsidó Közösségi Kerekasztallal folytatott tárgyalásairól, arról, hogy huszadik századi irodalmunk e három alkotója miatt még 'feloldatlan problémák' vannak a Nemzeti Alaptantervben.

Mert ugyebár egyértelmű a Síp utcai csokornyakkendős hungarológus irántuk való undorából következő követelése: ne tanítsák őket, és kész!

Amint a miniszteri levelet taglaló, a Mazsihisz honlapjára 2013. május 8-án felkerült közleményben olvassuk, az iménti tárgyalások ajánlásainak nagy részét már be is beépítették a Nemzeti Alaptantervbe. Ugyanakkor sajnálkoznak, amiért 'a miniszter leveléből nem derül ki, hogy ezeket az írókat mellőznék a Nemzeti alaptantervből, akiknek irodalmi munkásságában a gyűlölet, az antiszemitizmus mételye is fellelhető'. Végül fehéren-feketén elismétlik, emiatt végképp 'elfogadhatatlannak tartják, hogy a magyar ifjúság oktatásának ezek az írók szerves részét képezzék'.

Mellőzni mindent és mindenkit tehát, aki nem hajlong naponta valamelyik siratófal előtt, mindenekelőtt az eddigi tankönyveket, pláne, hogy a miniszter maga is szeretné például a magyar nyelvnek és irodalomnak a 9-12. évfolyamosok számára történő tanítása során 'a zsidóüldözések okozta kulturális veszteség'-ek hangsúlyosabbá tételét, a történelemoktatásban az 5-8. évfolyamosoknak pedig az ókori Kelet bemutatásakor a 'zsidó vallás kiemelésé'-t, a középkori zsidóüldözések részletezését, illetve az Ószövetség helyett a 'héber Biblia' kifejezés használatát.

De maradjunk csak az iménti klasszikusok közül a zsidóügyben általuk leginkább gyűlölt Szabó Dezsőnél! Nem, ezúttal nem legismertebb regényéből, 'Az elsodort falu'-ból, netán 'Virradat'-beli vezércikkeiből idézünk miheztartás végett, hanem egy vele készült ártatlanul aprócska riportból. Réti Sándor a 'Pesti Posta' 1937. november 3-i számában egyszer csak megkérdezte tőle, mégis mit gondol az antiszemitizmusról. Volt is reá kádenciája mindjárt:

'Az antiszemitizmus: csalás. Megalománia. Százötven millió szemita van, ezekből csak tizenötmillió zsidó. Ha én egy-két zsidót utálok, már antiszemita vagyok? A zsidók csinálják az antiszemitizmust, hogy eltereljék különböző felelősségek vállalásáról a figyelmet. Nem vagyok antiszemita.' Hiába, úgy tűnik mindig, de valahogy Feldmájer mazsihisztériázását olvasva különösen is érdemes Szabó Dezsőt olvasnunk!

© HunHír.info - www.hunhir.info