Pásztori Tibor Endre: Lapis Offensionis

2011. május 31. 11:56

Hunhír.info

Lapis, kő, kővé meredt, egy nemzet szívére helyezett erőszak, mozdulatlanná, mozgásképtelenné, szótlanná dermesztett rettegés: ez a trianoni trauma, és az ettől való megszabadulás a trianonterápia, illetve gyógymód.

Leghatékonyabb csodaszer a sebek kezelésére a közösségvállalás, egymásért kölcsönösen kiálló eszmei azonosság, mind kötelesség-, segítség- és felelősségvállalás azonos érdek alapján, mind pedig emlékezni mindazokra, akik akaratuk ellenére határokon kívül rekedtek, és akiket magyar származásuk miatt közjogi sérelem, meghurcoltatás ért.

Lapis offensionis pedig a botránykő, az a hallgatólagos, be nem vallott – a félelmek között is a legfélelmetesebb! – szüntelen remegés a botrány kelős közepén, hogy még megbotránkozik a „fajtám” is, mert „erkölcsileg megütközik”, hogy még mindig emlegeted 192O. június 4-ét, az átkos Trianont. Márpedig „Trianonról beszélnünk kell, mert csakis a beszéd közben világosodhat meg az értelem. Mindaddig, amíg nem értjük meg a történteket, nem szabadulunk meg az árnyéktól.

Értelmetlenségből pedig nem születik megoldás, nem születik megtisztulás, nem lesz tiszta és erős haza - fogalmazott Papcsák Ferenc (közli: Csókás Adrienn egy zuglói konferenciáról). A békediktátum hosszútávon a kelet-közép-európai országok kapcsolatait megmérgezte. Nem véletlen, hogy több tudatos magyar civil szférát érintő közösségi szerveződés rendjén sajátos nemzettudatunk meghatározása során hangot adtunk, hogy elhatároljuk magunkat az irredentizmus minden válfajától, de már egyre határozottabban és őszintébben kifejezzük azt is, hogy támogatjuk és azonosulunk egy szellemi magyar haza létével.

Ugyanis erre a terápiára mindannyiunknak szüksége van, akár a nemzetpszichológia lélektani reflexióira, akár az etnikai alapon történt üldözések traumáira, vagy a megcsonkított haza fogalmának tisztázására gondolunk. Szembesülni a felnőtté vált társadalom világában a haza, föld és szülőföld átminősített fogalmával.

Csaknem minden a helyére kerül a Szent Korona Országában a Trianon több mint 73 százalékos veszteség dacára. Erős magyar lélekkel születik újjá Kárpát-medence, azonosul a nemzet. Az Ómagyar Mária-siralomra a Széchenyi Könyvtár, a Szent Koronára a honvédelem, Tamási Áronra az emlékezés vigyáz.

A nemzeti összetartozás napján, a trianoni békeszerződés 90. évfordulóján Párizsban voltam a vitézekkel, lovagokkal – akkor az hittem ott a helyem. Wass Albert is hazajött, illetve hazajön, mert csak itthon van itthon.

Istenigazában lakóhelyünk a Trianonon is átível.

Bezen attamaz kenze kikte
szen lészen szen adon
dösön szen küklön
nitziengen gerde ali kikte
bezen akomezne oknemezne
bergezge pitbütör küngön
ill bezen menemezne
neszen bezde jermez berge utrogergene
illme bezne algyamanna
kutkor bezne algyamanna
szen börsön boka csalli
batson igye tengria.Amen.

(Kun Miatyánk)

A szöveg megállapítását végezte:

Pásztori Tibor Endre

© HunHír.info - www.hunhir.info