Megszüntették az eljárást Feldmájer Péter cionvezér ellen

2011. március 17. 10:05

Falusy Márton - Hunhír.info

A hír sajnos igaz. A hazai cionvezért még tavaly december 14-én jelentette fel a Jobbik nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt. Feldmájer ugyanis az atv nevű szennycsatornának 2010. november 19-én olyan nyilatkozatot adott, amely – a párt álláspontja szerint - alkalmas volt a Jobbik becsületének csorbítására. A mazsihisz (szenny)honlapja tegnap közzétette az elsőfokú és másodfokú – az eljárás megszüntetéséről szóló - bírói végzést.

Feldmájer cionvezér az atv-nek többek között azt mondta, hogy a Jobbik antiszemita politikát folytat, a párt szerint „a legfőbb gond az a világgal, hogy a világban zsidók is élnek és a zsidókat valamilyen módon el kell távolítani”. Feldmájer szerint a radikális párt tagjai azt „szeretnék, ha a faji gyűlölet, az antiszemitizmus Magyarországon igen nagy teret nyerne”. Feldmájer szerint már így is nagy a baj, az antiszemitizmus túl nagy teret nyert, hiszen „jelentős erő került be a Parlamentbe, akik kifejezetten rasszista, antiszemita nézeteket hangoztatnak, de ők azt szeretnék sugallni, hogy Magyarországnak ez a legfőbb baja”.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2011. január 6-án meghozott végzése szerint Feldmájer cionvezér csupán véleményt nyilvánított, ez pedig nem bűncselekmény. A bíróság szerint nem állapítható meg, hogy „az a tény, hogy a feljelentett a Jobbik Magyarországért Mozgalmat antiszemita jelzőkkel illeti, a bírálathoz elengedhetetlenül szükségeseken túlmenő, becsületsértő kijelentés volna, a Jobbik, mint személyösszesség emberi méltóságát nem sérti, e kritika megfelel az Alkotmánybíróság határozatában kifejtett véleménynyilvánítás szabadsága szűkebb körű korlátozásának, vagyis a közhatalom gyakorlásában részt venni kívánók magasabb tűrési képességének”. A bíróság szerint csak akkor alkalmazhatók a büntetőjog eszközei, ha „a bírálat nyilvánvalóan gyalázkodó jellegű”. Feldmájer Péter cionvezér szavai azonban nem ilyenek – mondta ki az eljáró bíró, Kerekesné dr. Makranczi Zita, aki szerint sértő kijelentéseket nem tartalmazott Feldmájer nyilatkozata.

A Jobbik fellebbezése nyomán másodfokon eljáró Fővárosi Bíróság „helybenhagyta” az elsőfokú ítéletet. A háromtagú bírói tanács szerint „helytállóan állapította meg az első fokú bíróság, hogy a feljelentőre közéleti tevékenységével összefüggésben tett értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás az Alkotmánybíróság fenti határozata folytán védett körbe tartozik, melyet feljelentő tűrni köteles”. A bírói tanács tagjai a következők voltak: dr. Masszi Katalin (a tanács elnöke), Csekéné dr. Szegedi Mónika és dr. Bíró Emese.

A pert tehát a Jobbik elvesztette. Mi ebből a tanulság? Egyrészt elképesztő, hogy a magyar – pontosítok: a magyarországi – bíróságokon serénykedő, magukat bírónak nevező személyek nyelvi kérdésekben dönthetnek. A tapasztalat ugyanis azt bizonyítja, hogy ezen személyek jelentős része még a magyar nyelv legelemibb szabályait sem ismeri. De ezzel nem tudunk mit kezdeni: aki bírói kinevezést kapott, bíró marad, míg el nem távozik az árnyékvilágból.

Nem marad hát más hátra, követni kell Feldmájer cionvezér példáját – és a bírósági végzésekben foglalt iránymutatást. Tehát az országnak házában a jobbikos képviselők nyugodtan minősíthetik ország-világ előtt a Síp utcai különítmény vezéreit, Zoltai-Zuckert és Feldmájert. Nem óhajtok tanácsot adni, de nem ártana alkalmasint szép szavakkal „dicsérni” a két cionvezért. Például: „Feldmájer Péter hivatásos holocaust-iparos”, „Zoltai-Zucker Gerzson-Gusztáv cionrasszista antimagyar”. Nem ártana a tévénézők előtt a mazsihisz nevű maffiaszerű képződményről úgy beszélni, mint „idegen érdekek kiszolgálójáról”, amely képződmény lelkesen támogatja az emberiség elleni bűncselekményeket rendszeresen elkövető cionista terrorállamot.

Kedves jobbikos képviselők! Közeleg a cionista terrorállam „megalakulásának” 63. évfordulója. Remek alkalom arra, hogy az emberiség elleni bűncselekményekben élen járó terrorállamról az országnak házában elmondják a véleményüket. S remek alkalom arra is, hogy a cionista bűnözők hazai támogatóiról – többek között Feldmájerről és Zoltai-Zuckerről – is megemlékezzenek. Röviden és velősen. Ki kellene mondani végre: aki a cionista terrorállamot támogatja, az emberiség elleni bűncselekményeket is támogatja. Mint az említett két cionvezér. Nem kell félni attól, hogy a két metéltvezér feljelentéssel él. Hiszen bírósági végzés mondta ki, hogy valakinek a „közéleti tevékenységével összefüggésben tett értékítéletet kifejező véleménynyilvánítás az Alkotmánybíróság fenti határozata (36/1994 /VI. 24./ - a szerk. megjegyzése) folytán védett körbe tartozik”, s az ilyen véleménynyilvánítást az érintett „tűrni köteles”. Tessék tehát nyugodtan minősíteni a két cionvezért és imádott cionista államukat – Feldmájerre, Zoltai-Zuckerre és közszereplő fajtestvéreikre is vonatkozik, hogy tűrni kötelesek. Tessék hát tesztelni, hogy az említett lények rendelkeznek-e „magasabb tűrési képességgel”

© HunHír.info - www.hunhir.info