- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Pétervárad, 1849. szeptember 5.

A péterváradi vár parancsnoksága közli Kriegern cs. ki. altábornaggyal, hogy a parancsnokság és a helyőrség a kiküldött deputáció visszaérkezése után hajlandó átadni a várat.

***

Péterváradi várparancsnokság
Báró Kriegern altábornagynak, a cs. kir. ostromsereg parancsnokságának Karlócán.

A báró Haynau cs. kir. táborszernagy és magyarországi főparancsnok őexcellenciájának intézett levél folyományaként Pétervárad valamennyi parancsnoka és a helyőrsége kijelenti, hogy az augusztus 27-én kiküldött deputáció bevonulása után kész az összes erődművek fegyverrel, lőszerrrel, hadikészlettel és pénztárra a cs. kir. osztrák csapatoknak és az arra kijelölt parancsnok uraknak abban az időben átadni, amikor az óhajtják – ezért elvárjuk az erre vonatkozó további utasításokat.

Sztrakoniczky Basil őrnagy és tüzérfőparancsnok
Hollán Ernő mérnökkari ezredes.
Kiss tábornok, várparancsnok.

***
HL 1848/49: 45/43.
Német nyelvű, eredeti tisztázat fordítása.