HunHír.info

2018. Álom hava 18. nap, Csekő napja.

”Mintapéldánya ő a méregkeverőknek...”

2018. december 15. 20:44

avo_terror_250.jpgAz emberiség legnagyobb rákfenéje a gyűlölet. A történelem folyamán ugyanis már számtalanszor bebizonyosodott, hogy elszabadulása romlást és pusztulást hozó csetepatékat, illetve háborúkat okoz. A technika mai fejlettségi fokán pedig ezek következményei többszörösen túlléphetik a bolygónk létét veszélyeztető szintet.

Károlyfalvi József: Önsorsrontó belgák

2018. december 09. 13:25

vallon-flamand-500.jpgTalán előrebocsáthatom, hogy hozzám, mint jobboldali-nemzeti radikális, konzervatív, lutheránus beállítottságú, értékítéletű értelmiséghez közelebb áll a katolicizmus, mint a kálvinizmus jelenlegi liberális értelmezései. Ugyanakkor azért azt is hozzátenném, hogy az eredeti kálvinizmus a legszigorúbb morált, a legpuritánabb etikát várta el, tehát lényegében semmi köze sincs a kálvinizmus mai liberális irányzataihoz, ezek mellett a sok esetben az alaptalan gazdagodást ideológiailag, morálisan alátámasztó értelmezéséhez.

Már megint megkaptuk, hogy az egész magyarság felelős a holokausztért…

2018. december 08. 08:30

holo-karikatura.jpgHát nem különös? Sokszor azért vádolnak meg valakit antiszemitizmussal, hogy eltereljék a figyelmet valamiről – például egy pénzügyi svindliről. Ez történt korábban a Sukoró-ügynél, és ez történik most a Figyelő-címlap esetében is. A Mazsihisz meg sem próbálta cáfolni, hogy nem tud elszámolni kétmilliárd forintnyi közpénzzel, inkább antiszemitázó ellentámadásba lendült, amihez csatlakoztak ismert segédcsapataik.

A terror természetrajza - Az ISIL még a csúcson van...

2018. december 07. 13:52

terrorista-3-500.jpgTavaly több terrorcselekményt követtek el Európában, mint az azt megelőző évben, sőt ezek több uniós országban követeltek halálos áldozatot, mint korábban bármikor. Ezzel együtt a merényletekben meghaltak száma több mint a felére csökkent, mert a támadások kisebb volumenűek lettek. Hazánkat továbbra is a legbiztonságosabb európai országok közé sorolja a 2018-as globális terrorizmusindex. Az ISIS immár több mint hétezer külföldi terroristája tért haza a Közel-Keletről, részben éppen Európába.

A Nagykörúttól Gyulafehérvárig

2018. december 06. 14:31

Az adventi hangulatban az ember nem szívesen foglalkozik olyan dolgokkal, amelyek felháborítják, ne adj Isten gyűlölettel, ellenszenvvel töltik el. A netes böngészés viszont nem ismeri az emberi lélek vágyait, és kíméletlenül elé löki a szépet és a csúfat, a jót és a rosszat egyaránt. Egy véletlen úgy hozta, hogy egy rövid félóra alatt a magyarellenesség két (sajnos régóta ismerős) válfajával szembesültem, és ez két kérdést vetett fel bennem:

Budaházy György: A karizmatikus társadalom

2018. december 05. 16:41

budahazygyorgy-500.jpgVéleményem szerint – és többeké szerint is – közéleti elméleti munkásságom legjelentősebb része az a közjogi elképzelés, amely a társadalom tagjait a közösségi kötelességeik teljesítésének arányában juttatja különböző beleszólási jogi szintekre, amelyeket én karizmáknak neveztem el. Új közjogi rendszer című alapvetésemben szerepel már ez is, de úgy gondolom megér egy külön összefoglaló írást megint.

Az értéksemlegesség öl, butít s nyomorba dönt...

2018. december 05. 10:52

bogar-laszlo.jpgBogár László professzor szerint az értéksemlegesség fogalma feltehetőleg az egyik legpusztítóbb, legmérgezőbb kifejezés a nyugatias modernitás önmeghatározásra szánt fogalomkészletében. Nincs, soha nem is volt, és eleve nem is létezhet olyan társadalom, emberi közösség, amelyet ne a lelki, erkölcsi, szellemi értékek masszív talapzata tartana meg.

A lángba borult Erdély

2018. december 04. 07:30

agyus250.jpg...Egyik leghírhedtebb cselekedetük Zalatna elpusztítása volt. A város környékén lakó oláhokat Petru Dobra zalatnai ügyvéd lázította fel. Míg a magyar nemzetőrök Nagyenyeden gyülekeztek, az oláhok október 18-án Kisenyedet felprédálták, és az ottani magyarok zömét meggyilkolták. Többen menekültek Zalatnára, akiket útközben az oláhok módszeresen kifosztottak...

Románia én így (sem) szeretlek!

2018. december 01. 09:46

roman-magygyulolok.jpgGyulafehérvár (1918.december 1.) napja Erdély gyásznapja. Nemcsak azért tragikus emlékezetű, mert ekkor szakították el Erdélyt az anyaországtól, hanem mert ennek fáklyafényénél látjuk meg legerősebben, hogy hova süllyedt a világ becsülete és mivé feketedett az emberek lelkiismerete, hogy több millió magyar ember egy tollvonással- de valójában a nagyhatalmak és a pénz urai által , kinek az érdekei azt diktálták- idegen uralom alá került.

A gyulafehérvári gyűlés – 1918. december 1.

2018. december 01. 09:41

dec1-csatlakozas-kihirdetese-500.jpgA Hunhír.info hasábjain a korábbi két évben rendszeresen felidéztük, elemeztük az Osztrák-Magyar Monarchia és a Román Királyság diplomáciai és katonai konfliktusait. Kezdve Románia 1916-ban bekövetkezett szerződésszegő kalandor katonai fellépésétől a Monarchia ellen, mely katasztrofális vereségével végződött, az 1918 májusi, Románia számára meglehetősen kedvező békeszerződésig. A központi hatalmak, így az Osztrák-Magyar Monarchia 1918 novemberi kapitulációja azonban egészen új helyzetet teremtett. Magyarországon a pár hétig eltartó őszirózsás eufória elterelte a figyelmet a valós veszélyekről.

Szentgyörgyi László: Ez van...

2018. december 01. 09:14

Ha ragaszkodni szeretnénk az igazsághoz, a történelmi hűséghez, akkor ki kell mondanunk: Erdély elcsatolásáról nem 1918. december 1-jén, hanem 1920. június 4-én döntöttek. Következésképpen a gyulafehérvári román nagygyűlés – legalábbis a nemzetközi jog szemszögéből tekintve – semmivel sem volt több, mint az ellenkező előjelű óhajt megfogalmazó, azaz Magyarország területi épségének megőrzése mellett hitet tevő december 22-ei kolozsvári magyar nagygyűlés.

Fehérellenes gerillaháború

2018. december 01. 08:20

neger-bevandorlok-250.jpgNyugaton, kezdetben az angolszász országokban, de most már gyakorlatilag mindenhol, a nem létező lobbi egyre fokozódó intenzitású, szisztematikus pszichológiai háborút folytat a fehérek, elsősorban a fehér férfiak ellen, hogy felszámolják a „fehér kiváltságot” (white privilege), vagyis uralkodó helyzetüket az elvileg sajátjaiknak számító, mert momentán még fehér többségű országokban...

Ma van a Szovjetunióba hurcoltak emléknapja - 800 EZER MAGYAR A HALÁLTÁBOROKBAN...

2018. november 25. 08:01

gulag-halottak-500.jpgAz Országgyűlés 2012. május 21-én nyilvánította november 25-ét a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjának, annak emlékére, hogy 1953-ban ezen a napon léphetett Nyíregyháza-Sóstón ismét magyar földre azon politikai rabok első csoportja, akik túlélték a Gulág borzalmait.

A liberálisok nemzetpusztító gyűlölködésének nincsenek határai

2018. november 24. 14:03

menekultek-500-.jpg...Persze a liberális baloldal ebből semmit nem akar látni, sőt, vannak olyan magyar politikusok, akik lebontanák a kerítést és még be is telepítenék őket városukba. Nagyszerű döntés lenne így, a tények tükrében. Na meg ott vannak a nemzetünket alázni akaró publicisták, mint Tóta W. Árpád, vagy Melegh Attila szociológus, aki simán ezt állította a migránsokról: „Szinte mindenhonnan olyanok érkeznek hozzák, akik jobbak, mint a hazai népesség…”

Kondor Katalin: Reménytelen

2018. november 21. 07:22

lib.jpg...Kivált a mai helyzetben, amikor a fölemlegetett kultúrharcban számos alkalommal leírták már sokak kívánságát, miszerint ideje volna végre olyan filmeket forgatni, amelyek történelmünk sorsfordító és sokszor hősies eseményeit hamisítás nélkül tárják a nézők elé. Úgy tűnik, ez most sem jön össze... Akik győztek, azok vegyék végre tudomásul, hogy győztek. És ne csak kíséreljék meg, hanem tegyék is a megfelelő ember(eke)t a megfelelő helyre...

Kémek a Spree partján

2018. november 20. 11:18

kem-500.jpgBerlin mindig is az európai kémkedés fővárosa volt. Anno még Nyugat-Berlinben volt egy mondásunk: ha most kimennénk az utcára és random lelőnénk 10 embert, abból öt kém, öt pedig terrorista lenne.”
Kelet-Berlinben lakott Carlos, a Sakál, de persze Nyugat-Berlinben robbantotta fel a Francia Kulturális Központot. Líbiai ügynökök, arab terroristák, a Bader- Meinhof csoport és sokan mások tobzódtak a városban, ahol nagypályásan ment a fegyver és az emberkereskedelem is.

Egy globális faji hódító háború zajlik, amelyben a fehér baloldal a színes bőrű agresszorok kollaboránsa

2018. november 18. 07:30

neger-bunozok-az-utcan-500.jpgAz utóbbi öt évtized folyamán a nyugati balliberális közvélemény(de)formáló értelmiség világnézetében a korábban egyeduralkodónak számító ortodox marxizmus egyre inkább teret vesztett a reformista (frankfurti iskolás) kulturmarxizmussal szemben. Ennek nyomán a messianisztikus, világmegváltó felforgatás politikai-ideológiai frontvonalában a kapitalizmusellenességet fokozatosan felváltotta az antirasszizmus, a nyílt osztályharcot pedig az egyre kevésbé leplezett faji háború, miközben a baloldal kollektív kultuszfigurájának piedesztálján a bennszülött fehér munkások belső proletariátusát detronizálta a színes bőrű bevándorlók külső proletariátusa.

A Nyugat alkonya után most már közel a sötétség...

2018. november 12. 09:28

cionbolcsei250.jpg...Pontosabban volt azért egy nyertes is, meglepő módon minden esetben ő volt a győztes. Megnevezésére azért nincs itt mód, mert ez az erő oly bátor és jellemes, hogy büntetőjogilag szankcionálja még a néven nevezését is, hát még azt, ha a győztes mivoltát megalapozó mély-struktúrák mibenlétét is kifejti valaki. Így aztán használjuk a globális pénzhatalmi birodalom fedőnevet e szuperstruktúra jelzésére...

Hogyan és kik végezték ki a 900 éves Magyar Királyságot?

2018. november 12. 08:25

szabadkomuves-500.jpg2018 november 16-án van Magyarország államformájának a megváltoztatásának 100-dik évfordulója. Ezt az évfordulót vajon milyen szervezetek, sajtóorgánumok fogják megemlíteni, megünnepelni? Vajon ki legitimálta Magyarországon az államformánk megváltoztatását? Volt-e valaha is népszavazás erről? Soha! Sem 1918-ban, sem 1946-ban, sem 1989-ben nem legitimálta a Magyar Nemzet a köztársasági államformát!

Macron elvtárs és az afrikai animátorok

2018. november 10. 15:43

neger-bunozok-az-utcan-500.jpg„Bemegyek a bölcsődékbe, fehér csecsemőket ölök, kapjátok el őket gyorsan, és akasszátok fel a szüleiket, négyeljétek fel őket időtöltésül, szórakoztatni a mindenféle korú fekete gyerekeket, kicsiket és nagyokat. Korbácsoljátok meg őket erősen, tegyétek habozás nélkül, hogy a halál bűze terjengjen, hogy vért pisiljenek”, hangzik örökbecsű csasztuskája, amely kétségtelenül a népek közötti barátság elősegítésére született, hamisítatlanul internacionalista szellemben."

Régebbi hírek a rovatban:


A rovat teljes archívuma
Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Horthy naptár 2019 - Vitéz nagybányai Horthy Miklós KormányzóHorthy naptár 2019
Naptár - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
20% internetes kedvezménnyel
A hunok Indiában - 3. bővített kiadás - Aradi ÉvaA hunok Indiában - 3. bővített kiadás
Könyv - Bolti ár: 2 950 Ft
Internetes ár: 2 508 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Göbekli Tepe és a Szfinx misztikuma csomag - 2 könyv együtt kedvezménnyel - Andrew CollinsGöbekli Tepe és a Szfinx misztikuma csomag - 2 könyv együtt kedvezménnyel
Könyv - Bolti ár: 10 980 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
27% internetes kedvezménnyel
Válaszúton - Bogár LászlóVálaszúton
Könyv - Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Kozmosz a magyar mesében - Vámos FerencKozmosz a magyar mesében
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
10% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat