HunHír.info

2019. Napisten hava 26. nap, Kalli napja.

Felkelőket gyilkoltatott, behívta a szovjeteket – Nagy Imrének nincs helye hőseink között!

2019. június 18. 18:03

56_.jpgJánosi Katalin kikéri magának, hogy nagyapja (Nagy Imre) emlékét beszennyezze a mostani diktatórikus kormány. Az ő nagyapja ugyanis – állítja – „erkölcsös”, „tisztességes” és „hazaszerető” volt… Tényleg ideje rendet tenni Nagy Imre-fronton. Elég volt ebből! Ez az ember nem való nemzeti hőseink panteonjába! Nagy Imre ellenforradalmároknak tartotta Pongrátz Gergőéket. Ehhez nem szükséges további kommentár.

Csöbörből vödörbe avagy, harminc éve „szabadon”…

2019. június 16. 20:23

uj-vilagrend-500.jpg...Harminc éve csak a kommunista diktatúra szűnt meg, amelyet a nagy forgatókönyvírók egy másik európai diktatúrára váltottak, amelyből nem lehet egyik napról a másikra kiszállni… de saját magunknak ne hazudjunk a demokrácia nevében szabadságot… mert ma minden van, csak nemzeti függetlenség és szabadság nincsen. Egy erkölcs nélküli, hitehagyott, kapzsi és pénzhatalmi világban vergődünk, s ennek a végkifejlete korántsem biztos… Mert olykor két vagy több lovat akarunk megülni...

Gazdag István: Fehér genocídium

2019. június 16. 11:52

neger-bunozok-az-utcan-500.jpg...A jelenleg uralkodó liberális axióma szerint a fehérek elnyomók, a színes bőrűek elnyomottak, de emberfajok nem léteznek, viszont a faji sokszínűség (diverzitás) nevében ünnepeljük a különbözőségünket, mert mindnyájan egyformák vagyunk, ezért kell megszüntetni a különbözőséget a nem létező emberfajok összekeverésével, de csak a fehér országokban. Ennek szellemében elárasztják a fehér országokat színes bőrűek millióival. Asszimilációs-integrációs törvényeket hoznak, amelyek korlátozzák a fehéreket abban, hogy saját (kizárólag fehér) államaik, városaik, településeik vagy iskoláik legyenek...

Károlyfalvi József: A Magyar Vörös Hadsereg északi hadjárata és Clemenceau-jegyzék

2019. június 15. 14:05

bitangok-ezt-akartatok-plakat.jpg


Ismeretes, hogy az 1918. október 31-én hatalomra jutott polgári-szociáldemokrata koalíció, a Nemzeti Tanács, Károlyi Mihály és Jászi Oszkár nevével fémjelzett kormánya nem tudta megoldani a tornyosuló válságjelenségeket: a szociális és gazdasági problémákat, a területvédelem feladatait. A kormány naiv pacifizmusa inkább az ellenkező hatást váltotta ki, felbátorította a környező államok mohó, területrabló, lényegében minden etnikai elvet figyelmen kívül hagyó katonai és politikai vezető köreit. Mikor az 1919 márciusi Vyx-jegyzék lehetetlenné tette a kormány működését, szétzilálta perspektíváit, az MSZDP-nek adta át a hatalmat, mely a február 20-ai Népszava-székház előtt lezajlott lövöldözés miatt betiltott Kommunisták Magyarországi Pártja irányába kereste a kapcsolatokat, a börtönből kihozott kommunistákkal egyesült pártot hoztak létre, kikiáltották a Magyarországi Tanácsköztársaságot, mely megkezdte programja érvényesítését: a tanácsrendszer kiépítését, a szocializálásokat.

Sörfoltos abroszunkon hatvanöt zlotyi

2019. június 05. 08:23

szogesdrot.jpgEgyeseknek csak arra a kis piros füzetre futotta az átkosban. Érte is sokat kellett talpalni, hajbókolni, sorban állni. Ez volt a Kádár-rendszer mézesmadzagja, az úgynevezett baráti országokra érvényes szocialista útlevél. Mi mást tehetett az, aki egy kis szabadságra vágyott a gulyáskommunizmusban? Bepakolt egy szimatszatyorba, felült a vonatra. Útközben összeveszett a határőrökkel, leszállt Pozsonyban sörért, s ha Isten is úgy akarta, végre megérkezhetett Lengyelországba.

Az ősbűn 1919-ben eredeztethető...

2019. június 02. 10:43

lenin-fiuk-aldozatukkal-pozolva250.jpg...a mai magyar balliberális világ szánalmas identitásválságának egyik okozója is éppen ez a fajta politikai gyökértelenség, ami részben a vállalhatatlan múltból, részben pedig az értékelvű baloldaliság ikonikus alakjainak szinte teljes hiányából fakad. Mert valljuk meg: Kun Bélához, Rákosihoz, Rajk Lászlóhoz, Gerőhöz, Apróhoz, Kádárhoz, Biszkuhoz és a többi pártkáderhez nehéz zsinórmértékként igazodni...

Szabadkőművesek, illuminátusok páholyai irányítják a kontinenst: Az EU elitje hemzseg a beépített emberektől…

2019. június 01. 18:26

szabadkomuves-500.jpgMa már nyílt titok, hogy a világot egy háttérhatalom irányítja, a szabadkőművesség pedig az ő alájuk tartozó szervezet. Mindenhol az ő jeleikbe és a létezésüket igazoló dolgokba, apró “morzsákba” botlunk. A fizetőeszközökön – amerikai egy dolláros – a médiában, a szobrokon, az építészetben, a kódrendszerekben, de még a politikusok kézjeleiben is az ő szimbólumaik és jelrendszerük köszön vissza. Ha nem vagyunk hajlandóak tudomást venni róluk, akkor bizony ők győznek.

Károlyfalvi József: Szavazhattunk a migráció ellen...

2019. május 31. 09:13

salvini-500.jpgVégül is az előre várható eredmények születek az uniós parlamenti választásokon. Európa népeiben mégis csak működésbe léphetett valamiféle gyenge önvédelmi reflex, hazafias, erkölcsi motiváció. Sikerült visszaszorítani az Európa tönkretételére törekvő szabadkőműves politikai erőket. Talán az jelentheti a legnagyobb örömöt, hogy az európai jobboldali radikális, szuverenista, populista pártok 21 százalékot érhettek el.

Csíksomlyó is elesett! „Menjünk együtt Máriához” – vagy jöjjön ide Mária!?

2019. május 30. 14:08

csiksomlyoi-bucsu-500.jpgBergoglio érsek üzenetben üdvözölte a románokat, Romániát pasztorációsnak mondott politikai útja előtt. Megemlékezik ebben a közleményben mindenkiről, csak a magyarokat, Csíksomlyót és a magyar vértanúkat hagyta ki üzenetéből, de ezen már nem csodálkozunk. Annál inkább azon a tényen, hogy a csíksomlyói Segítő Szűz Mária Kegyszobrát is kihurcolják a kegytemplomból a Nyeregbe, e „nagy találkozóra”. És ez sértő, furcsa és megalázó… nem csak a Kegyszobor számára, hanem mindenki számára, aki Máriához a templom csendjében ment eleddig. Sokan azt jelezték, hogy szentségtörésnek tartják Mária meghurcolását… – mert ez az!

A legintoleránsabb győzelme, avagy a kisebbségek diktatúrája

2019. május 19. 18:39

arab-nok-furdoznek-500.jpgNassim Nicholas Taleb görög származású libanoni-amerikai esszéíró, egyetemi professzor, statisztikus. “Skin in the game” című könyvében az élet számos dolgában kérdőjelezi meg a közmegegyezést és a világról alkotott felfogásunkat. Könyve egyik fejezetében arról ír, hogy valójában a kisebbségek és nem a többség irányítja a világot. Olyan makacs kisebbségek, amelyek rákényszerítik szokásaikat, erkölcsüket vagy akaratukat másokra.

Anschluss

2019. május 19. 15:32

strache-fpo-250.jpgNéhány német újság 24 óra alatt megbuktatta a legitim választásokon meggyőző többséget szerző, jobbközép és jobboldali pártokból álló, népszerűségét ezidáig megőrző osztrák kormányt. Hát, aggódunk Ausztria függetlenségéért. Egy titkosszolgálati akcióból általában kevés dolgot lehet kimatekozni, de ebben az esetben azért néhány dologban bizonyosak lehetünk. Én személy szerint imádom azokat a képeket, amikor Hitler bevonul hozzájuk és a lakosság 95 százaléka lelkesen üdvözli őt az út mentén virágokkal felsorakozva.

Az elmúlt néhány év során a globális politikai kommunikáció egyik legismertebb kifejezésévé a „deep state”, vagyis „mély állam” szókapcsolat vált

2019. május 15. 10:32

uj-vilagrend-250.jpg...Csakhogy Donald Trump megválasztásáig bezárólag nemcsak ellenállás nem volt, hanem éppen ellenkezőleg, a republikánus vagy éppen demokrata elnökök inkább abban versengtek egymással, hogy melyikük tudja komfortosabban kiszolgálni a birodalmat. Ezt a sajátos identitásválságot írja le az a tény, hogy republikánusként az idősebb és a fiatalabb Bush is minden esetben Donald Trumppal szemben foglalt állást...

”A Facebook célja a nettó újkommunista agymosás...”

2019. május 08. 07:09

facebook250.jpg...A Facebook viselkedéséből a pofátlan komcsi alakoskodás árad. Tessék egyenesen beszélni! Egy szélsőbaloldali platformmal akarják simára vasalni generációk agyát, hogy azon ne jöjjön át semmi, ami arról szól, hogy valaha a házasság egy férfi és egy nő között állt fent, és hogy talán mégse jó ötlet az európai kalifátus. A lényeg az – ezt jelenti a „biztonságos hely mindenki számára“ újbeszélül –, hogy mindenki csak a genderérzékenyítést meg a muszlimsimogatást kapja az arcába nullhuszonnégyben...

Soros György tesztüzemmódba kapcsolta hűséges társát és helyi lerakatát

2019. május 07. 17:50

soros-gyorgy-500.jpgNem kizárt, hogy a tehetséges, karizmatikus politikai vezetők teljes hiányától szenvedő, másod- és harmadosztályú politikusoktól hemzsegő baloldali ellenzék végül mégis visszatántorog Bajnai Gordonhoz, hogy mentse meg őket, ha tudja. Hiszen az ellenzék szétesőben, cél és vezércsillag nélkül botorkál; itt van viszont Bajnai, aki „fénylő csillag”: européer, progresszív, globalista, kozmopolita, sármőr, politikailag abszolút korrekt, van miniszterelnöki tapasztalata. És még az Internacionálét is elénekli, ha kell (2009-ben a szocikkal).

Házsongárd, Sósmező, Úz-völgye – avagy a románok románul viselkednek

2019. május 05. 15:38

olah-taplo.jpgÉrtelmes és józan gondolkodású embereknek eszébe sem jutna olyasmi, hogy halottakon álljanak bosszút, saját halottaik meggyalázásával. Effélét csak mélyen primitív, lelketlen, érzések nélküli egyedek képesek megvalósítani. A román politika ilyen. Az 1917. óta érintetlen Úz-völgyi magyar katonai temetőre most került sor. Ma az Úz-völgyében nyugvó magyar hősök sírjait gyalázta meg az esztelen román fasizmus, minden törvényt és államközi megállapodást felrúgva.

Barbárok. Igen, azok mi vagyunk...

2019. május 05. 07:04

hun_szijveg.jpgMi, itt Európa szívében, mindenféle belső-ázsiai, kelet-kaukázusi, és Isten tudja milyen eredettel. Akik jöttünk, és elfoglaltuk az itteni, "békés", "kultúra- és államteremtő népek" szálláshelyét. Miért volt alig harc? Érdekes kérdés. Talán mert nem is voltak itt. Valószínűleg hazajöttünk. Legalábbis az akkori népek olyan nagyon nem tiltakoztak. Később, a későn érkező befogadottak viszont annál inkább.

Mert ez a genetika és a lélek legtökéletesebb legemberibb szimbiózisa...

2019. május 05. 06:22

bolcso-500.jpg...Az viszont, hogy MINDANNYIUNKNAK akik a világra jöttünk, abban a különleges puha langyos, egyben erős és fantasztikus biztonságban lehet részünk, hogy volt, van és ÖRÖKKÉ LESZ Édesanyánk, túlcsorduló érzéssel tölt el bennünket. Eszembe jutnak a nem régi Anyák napják, amikor már nem csak ránk, a gyerekekre, a leszármazottaira, hanem Magára is egyre többet kényszerült gondolni Édesanyám. A saját elmúlására. Mára pedig a voltból van /nincs és lesz lett. Ott maradt és lesz a gyermekeiben, az unokáiban és a dédunokáiban. Nem az összetört testére gondolok. Rá. Egészében. Az Édesanyámra...

Vadmagyar vagyok?

2019. május 01. 07:11

miko-zabola250.jpg...Vadmagyar vagyok? Azt mondjátok, hogy ez most nem dívik, ez most szégyen? Nem baj. Én inkább maradok magyar, s régimódi. És vad, mert megvadítottak, mert ebben a világban kötelesség immár vadmagyarnak lenni!
Langyosan, néha bólogatva, s tétlenül ácsingózva, megalkudva nem lehet védekezni! Csak felemelt fejjel, készen a harcra, s ha kell harcolva is... Különben írmagunk sem marad…

Magyar Csíksomlyó vagy román Simleu – pápalátogatás vagy pünkösdi búcsú

2019. április 28. 07:14

csiksomlyoi-bucsu-500.jpg... Az ortodox egyház, amelynek bukaresti vezetőjével együtt imádkozik majd Bergoglio, semmiképpen sem igyekszik megbékélésre és nyugalomra az erdélyi magyarsággal, székelységgel, sőt, olyan gyűlöletet gerjeszt, amelyet joggal nevezhetünk sátáni gyűlöletnek. A Kovászna-Hargita megyei ortodox püspök, Andrei az egyik olyan személyiség, aki a magyarságot a törvények ellenében a legaljasabb módon igyekszik lehetetlenné tenni a román jog segítségével (itt a „román” megnevezés fosztóképzőként szerepel!)...

Húsvét előtt a világ… A magyar egyházak felszámolása Romániában, vatikáni segédlettel

2019. április 11. 14:02

ferenc-papa.jpg...Bergoglio tehát nem Székelyföldön lesz, amikor Csíksomlyóra látogat, hanem Romániában! Nem a székely és magyar katolikus híveket látogatja, hanem a Romániában élő híveket! Nem magyar vértanúkat avat boldoggá, hanem román, görög-katolikus román vértanúkat, ráadásul a balázsfalvi helyszín sem véletlen, hiszen ott kiáltották ki a „nagy egyesülést”...

Régebbi hírek a rovatban:


A rovat teljes archívuma
Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Göbekli Tepe és a Szfinx misztikuma csomag - 2 könyv együtt kedvezménnyel - Andrew CollinsGöbekli Tepe és a Szfinx misztikuma csomag - 2 könyv együtt kedvezménnyel
Könyv - Bolti ár: 10 980 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
27% internetes kedvezménnyel
A székely nemzet atlasza - Faragó ImreA székely nemzet atlasza
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 700 Ft
10% internetes kedvezménnyel
A Nemzeti Összetartozás naptára 1920-2020 - Babucs ZoltánA Nemzeti Összetartozás naptára 1920-2020
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
25% internetes kedvezménnyel
Itt élned, halnod kell 2DVD+1CD+1 KÖNYV - Koltay GáborItt élned, halnod kell 2DVD+1CD+1 KÖNYV
DVD - Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 6 990 Ft
13% internetes kedvezménnyel
Káosz és rend III. - Hajnali sugár - Benkő LászlóKáosz és rend III. - Hajnali sugár
Könyv - Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 2 974 Ft
15% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat