HunHír.info

2019. Újkenyér hava 26. nap, Füvellő napja.

Pásztori Tibor Endre: Praeteritum imperfectum

2015. július 31. 10:45
Pásztori Tibor Endre - Hunhír.info - Erdély

erdely250.jpgLatin praesens /praeteritum/ futurum imperfectum indicativi activi szótári alak magyar jelentése: folyamatos, jelen/múlt/jövő idejű, kijelentő módú, cselekvő igék: Ne szűnjünk meg a mesékben hinni. Leányostrom, körülzárt város, erőd elfoglalására irányuló kitartó zaklató tevékenység kéréssel vagy erővel, melynek korszerű neve: választási kampány. Ez a társadalmi, politikai célt szolgáló gyorsított alkalmi tömegmunka a demokrácia vívmánya.

Magyar Menedék - Raffay

Legtermészetesebb: az ember azt nézi, mi a szeme előtt van. (I.Sám16.7) Szólt az Úr Sámuel prófétához, mikor Saul elvetése után elküldte Betlehembe, hogy Isai fiai közül fölkenje azt, kit ő királyul választott a maga népe felett. Eliáb, az elsőszülött, hatalmas termetű, magas növésű férfiú volt, úgyhogy megjelenésekor Sámuel már azt hitte, hogy ez lesz Saul utóda. De az Úr azt mondta Sámuelnek: „Ne nézd a külsejét, sem termetének nagyságát, mert az Úr azt nézi, mi a szívben van.” És így rendre tovább vizsgálta az ifjakat, mígnem előkerült a nyolcadik, a legkisebb, a juhok mellől hazahívott Dávid, akiről így szólt az Úr Sámuelnek. „Kelj fel és kend fel őt, mert ő az!”

Látnivaló, hogy az Úr más mértékkel mér, mint mi, emberek, kik hamar készen vannak a maguk felületes ítéletével. Az Úr a belső igazi értéket nézi, mely a szívben rejlik. Mint Dávid bátyjai szintén hallották az ellenséges Góliát szörnyű istenkáromlását, de erős férfi létükre sem mertek szembeszállni a pogány óriással. Ellenben a kis Dávid, ki testvéreinek éppen ennivalót vitt a táborba, elborzadt a gőgös Góliát istentelenségén. Ez a gyermek, ki az oroszlán és a medve szájából kimentette az elragadott bárányt, kész volt megölni az óriást is rettenetes bűnéért. Nem a saját erejében bízott, hanem a seregek Urának nevében, - kit az elvetemült filiszteus szidalommal illetett. Igen, az „Isten ereje erőtlenség által végeztetik el.” Mind Eliáb, mind Saul ugyancsak megütközött Dávid merészségén, de Isten éppen a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának kezdettől fogva, hogy megszégyenítse a bölcseket és az erőseket, Ő előtte ne dicsekedjék egy test sem. „Nem volt néki alakja és ékessége; néztük őt, de nem volt kívánatos ábrázata.” A francia filozófus látva a nagy Szenvedőt, azt mondotta: „Embernek még megjár, de Istennek túlzás!” Az Úr pedig azt monda róla: „Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm!” Ennyire eltérő egymástól a világ és az Úr ítélete! És a tanítvány? És akikre most szavazunk Romániában, pártokra tépett magyar képviselőjelöltek nem lehettek különbek, nagyobbak a Mesternél!

Útbaigazító, jószívű embereket kerestek az Edinburgba utazó budapesti úri hölgyek, azzal, hogy Londonban noha jól tudtak angolul, mégis német nyelven beszélnek. Egyszer csak föltekintenek s szemtől szemben egy előkelő külsejű, de borzasztó rút arcú férfit vesznek észre, aki figyelmesen hallgatta eddigi beszédüket. Egészen megijedtek tőle, - azonban ezt az ijedséget egyetlen arcizmukkal sem árulták el. Nagy csodálkozásukra az idegen úr ugyancsak németül, a legnagyobb udvariassággal, felajánlotta nekik idegenvezetői szolgálatát. El is kísérte őket egészen rendeltetési helyükre, s közben legműveltebb - s mi több, a legkomolyabb embernek bizonyult, úgyhogy már a rútságát nem is látták.

Csak két nap és nyilvánvalóvá válik, valójában kik jártak a világosságban és kik a sötétségben? Mit jelent a világosságban járni? Azt jelenti, hogy lemondunk a magunk képzelt érdemeiről és bátran kitesszük magunkat annak, hogy a világosság földerítse minden bűnünket, fogyatkozásunkat és lehetetlenné tegye azt, hogy Isten előtt bármivel dicsekedhessünk. A világosságban járás tehát elsősorban lemondás. Lemondás az önámításról, lemondás a képmutatás sokszor gazdagon értékesíthető, de rövid életű előnyeiről. Elszánjuk magunkat és azt mondjuk: Isten útján járok, de magam valóságában, nem szépítem magamat, lássa meg mindenki, hogy ki és mi vagyok, a magam gyarlóságával és jó igyekezetével.

A világosságban járás továbbá őszinteség mind Istennel, mind az emberekkel szemben. A világosság maga kényszerít erre bennünket. Hogy megnyugvással értesüljünk arról, amint a Kovászna megyei Sepsiszentgyörgy municípium polgármestere Antal Árpád András újságírói kérdésre nyilatkozott: „Még nem döntött, hogy a jövő évi helyhatósági választásokon indul-e egy újabb mandátumért, de úgy véli, a városatyák többsége megérdemelné, hogy folytassa a munkát.” Igen! Ez így természetesnek és tisztességesnek mondható. A világosságban hiába mondanók, hogy mi nagyok vagyunk, ha mindenki látja, hogy kicsinyek vagyunk. Hiába mondanók, hogy erősek vagyunk, ha mindenki látja, hogy olyan gyengék vagyunk, hogy csak mások támogatásával tudunk megállani. De a környezet is erre bátorít. A világosságban nemcsak minket látnak, hanem mi is látjuk a velünk valókat. Látjuk, hogy a világosság birodalmában az erősek, a nagyok szelídek és alázatosak, a gyengék engedelmesek. Semmi okunk sincs hát az őszinteség és igazság felfüggesztésére. Így lesz a világosság az igaz testvériség és megértés forrásává. Ne féljen senki a sötétségből kilépve a világosság útján járni. Igaz, le kell mondanunk sok látszatról, ami a sötétségben bevált, de ne feledjük, hogy nemcsak a magunk bűnös, kicsiny és erőtelen voltát fogjuk megismerni a világosságban, hanem Istennek nagy kegyelmét, bűnbocsátó szeretetét is. Aki a sötétben jár, nem látja bűneit, tehát nem is kíván szabadulni tőlük. A világosság megmutatja a bűnt. De Jézus vérét is, hogy halálának érdemében megtisztulhassunk minden bűneinktől. Üzenet érkezett: „Ne félj, Isten mindig velünk van (ha létezik, ha pedig nem létezik, akkor mi semmit nem érünk a világmindenségben)” Azóta is hirdetem: ”Járjunk hát örömmel a világosságban!”

Igencsak szép jelét hordozza a győzelemnek a firenzei Uffici-képtárban lévő festmény. Két harcoló csapat áll egymással szemben. A harc a legnagyobb hevességgel most folyik. Kimenetele kétséges. Mindenütt tartalékok vannak, harci eszköz is bőven. De mégis, mikor észrevesszük, hogy az egyik harcoscsoport felett fehérszárnyú angyalsereg száll, - tudjuk, hogy övék lesz a győzelem.

A családi életért, magyar nemzetért, egyházért vívott harcunkban ott lesz a győzelem, ahol a karácsonyi Gyermek áll.

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Gróf Tisza István meggyilkolása (keményfedeles) - Csere PéterGróf Tisza István meggyilkolása (keményfedeles)
Könyv - Bolti ár: 3 570 Ft
Internetes ár: 3 142 Ft
12% internetes kedvezménnyel
Székely szótár küssebb és nagyobbacska gyermekeknek és cinkáknak - Sántha AttilaSzékely szótár küssebb és nagyobbacska gyermekeknek és cinkáknak
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 711 Ft
7% internetes kedvezménnyel
A Nemzeti Összetartozás naptára 1920-2020 - Babucs ZoltánA Nemzeti Összetartozás naptára 1920-2020
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
25% internetes kedvezménnyel
János vitéz - Toldi - Petőfi Sándor - Arany JánosJános vitéz - Toldi
Könyv - Bolti ár: 5 200 Ft
Internetes ár: 4 680 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Százéves Trianon - Drábik JánosSzázéves Trianon
Könyv - Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 3 499 Ft
0% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat