HunHír.info

2018. Jégbontó hava 21. nap, Réva napja.

Már Mikszáth belelátott a közéletet máig megmérgező korrupciókba

2013. január 16. 14:12
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

mikszath-kalman.jpgTizenkilencedik századi irodalmunk közmondásosan halhatatlan elbeszélői közül a százhatvanhat éve, 1847. január 16-án született Mikszáth Kálmán valamennyi műve annak tanúbizonysága, hogy valaha íróink tollát nem könyvtudás, hanem sajátos intuíció vezérelte, ezért aztán irgalmatlan éleslátással láttak bele mindenbe és mindenkibe (miközben mellesleg adtak olvasóik értékítéletére is), így például regényei mégoly groteszknek ható jeleneteiben a közéletet máig megmérgező korrupciókba.

Magyar Menedék - Hamis zászlós

A közvélemény számára gyakorta csak palócos szenvedélyessége, anekdotázó hajlama tűnik szembe, holott, amint Herczeg Ferenc találóan jellemezte (Mikszáth Kálmán emlékezete, 1928), „irgalmatlanul éles szeme mindent meglát, keresztülnéz a kőfalon, belelát felebarátai zsebébe és veséjébe, munkaszünetet nem ismerő agyveleje mindent megőröl és elraktároz” , így „nem csoda, hogy azok, akik közelébe jutottak ennek a mágneshegynek, nem tudnak egyhamar szabadulni, rákapnak, mint a beteg a morfiumra”, írjon bár a tót juhászokról, a palóc parasztokról és az őket megkörnyékező galíciai uzsorásokról (A tót atyafiak, A jó palócok), az elszegényedett Sáros megyei nemes urakról (A gavallérok), a felvidéki falu szerelmi életéről (Prakovszky, a siket kovács), az elparasztosodott kisnemességről (Nemzetes uramék) vagy a régmúltból a török hódoltságról (A beszélő köntös).

Arra vonatkozólag pedig, hogy tollát mennyire nem puszta könyvtudás, hanem sajátos intuíció vezérelte (amely persze korántsem volt mentes torzításoktól, így például egyes katolikus papok erkölcsi félrelépéseinek kiszínezésétől és általánosításától), életműve kiadója, Révai Mór találóan jegyezte fel (Írók, könyvek, kiadók, 1920), hogy ugyan „nemigen tudott idegen nyelveket, még németül sem tanult meg” (így a külföldi irodalmakból csak azt ismerte igazán, amit már lefordítottak anyanyelvünkre), mégis, intuíciójával majd mindig „kitalálta, mi a neki való olvasmány és még a rossz fordításból is meg tudta állapítani, ki a nagy író”.

Végül, de nem utolsósorban egyike volt azoknak, akik (szemben kortársaik közül sokszor Jókai Mórral vagy Gyulai Pállal) adtak olvasó- és kritikusközönségük értékítéletére, így gyakran megtörtént, hogy történeteit megírásuk előtt elmondta a palócos beszédét mindig nagy élvezettel hallgató társaságának, mert kíváncsi volt, tárgya megörökítésre méltó-e és ha igen, előadása kellően szabatos-e, s nem is oly ritkán megesett, hogy (amint Révaitól tudjuk), „vitatkozni kellett vele és kegyelmet kérni valamely kedves mű részére, amelyet ő nem tartott elég jelentékenynek arra, hogy kötetbe felvegye: még szigorúbb volt, mikor munkái már gyűjteményes kiadásban jelentek meg, akkor minden egyes közleményt újra elbírált, hogy sub specie aeternitatis beillik-e munkái közé”.

Nos, ez az, ami manapság az önmagukat a kortárs magyar irodalom legnagyobbjainak kikiáltóktól oly idegen, hiszen képviselőikkel szemben valaha íróink tollát nem könyvtudás, hanem sajátos intuíció vezérelte, ezért aztán irgalmatlan éleslátással láttak bele mindenbe és mindenkibe (miközben mellesleg adtak olvasóik értékítéletére is), így például regényei mégoly groteszknek ható jeleneteiben a közéletet máig megmérgező korrupciókba, amelyre talán a legérzékletesebb példa a száztizennégy évvel ezelőtt megjelent Egy választás Magyarországon, vagy a körtvélyesi csíny, különösen is alábbi dialógusa, amelyben Kovinyi úr a gyakori körtvélyesi időzések alatt megismerkedett a legidősebb Röszkey kisasszonnyal, és egy szép napon beállított annak apjához, hogy megkérje kezét, miközben így mutatta be „üzleti filozófiájá”-t:

„A királyi tanácsos úr ünnepélyes arcot vágott, leültette Kovinyi urat, atyai hangon kikérdezte:
– És mire bazírozza öcsémuram, a házasságot?
– Hogy értsem ezt?
– Hát én úgy értem, hogy a házasság szentség, mindenesetre - és a kezeit dörzsölte és szemeit égre emelte (mert a nagyságos úr nagy katolikus). – Kétségen kívül szentség, de hogy is fejezzem ki magam korrekte, szükséges hozzá a „speiz” is.
– Na, természetesen – felelte Kovinyi nyugodtan.
– Miből akarnak élni?
– Egyelőre birtokomból és egyéb jövedelmeimből – felelte Kovinyi.
– Az önök megyéjében mostoha a föld. Mennyi az ön évi jövedelme?
– Jó esztendőben kétezer forint.
Az öregúr szaporán pislogott apró szemeivel.
– És rossz esztendőben? – kérdé mélabúsan.
– Rossz esztendőben háromezer.
– Hogy lehet ez? – ütötte föl a fejét élénken.
Kovinyi titokzatosan mosolygott, de nem felelt.
– Miképp érti? – ismétlé Röszkey. – Az ördögbe is, nem szeretem a rébuszokat találgatni.
– Beszélhetek bizalmasan?
– Magától értetődik.
Ínséges esztendőben adományok özönlenek a vidékünkre, és én vagyok a kiosztó bizottság elnöke.
Röszkey a fejére ütött, mintha meg akarná magát büntetni, mintha azt mondaná magának: „Nagy szamár vagy, Röszkey, hiába vagy királyi tanácsos”, de hangosan csak ennyit mondott:
– No, no.”

Az iménti történetet, főként a belőle kiemelt mondatot olvasva csak halkan kérdezzük: lehet, hogy korunkat is meglátta maga előtt Mikszáth?

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Kozmikus Hologram - Jude Currivan PhDKozmikus Hologram
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 3 992 Ft
20% internetes kedvezménnyel
A magyarság 20.000 éves történelme 4. rész - Hihetetlen MagazinA magyarság 20.000 éves történelme 4. rész
Könyv - Bolti ár: 1 499 Ft
Internetes ár: 1 499 Ft
0% internetes kedvezménnyel
Kuruc világ I. - Vadrózsa és kard - Nemere IstvánKuruc világ I. - Vadrózsa és kard
Könyv - Bolti ár: 2 999 Ft
Internetes ár: 2 549 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Jaj, de lelkem nem tud felrepülni... - Netye Zoltán PálJaj, de lelkem nem tud felrepülni...
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A célkeresztben: Magyarország - Frank FürediA célkeresztben: Magyarország
Könyv - Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 610 Ft
10% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat