HunHír.info

2018. Újkenyér hava 20. nap, Szent István király ünnepe, István, Vajk napja.

Hova is vezet az erkölcs megromlása, a nagyvárosi lét közösségatomizáló konformizmuskényszere

2012. május 17. 08:18
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Gyulai Pál (1826-1909) egyike azon tizenkilencedik századi, mára jórészt elfeledett költőinknek és kritikusainknak, akik nagyon is jól ismerték nemzetünk karakterét s így tudták, melyek, különösen is korfordulókon, erősségeink és gyengeségeink: különösen ez utóbbiak ismerhetők fel kritikusi munkásságához képest alig ismert költészetében, amelyben metsző realizmussal világított rá arra, végső soron hova vezet az erkölcs megromlása, a nagyvárosi lét közösségatomizáló konformizmuskényszere. Ha fellapozzuk költeményeit, közöttük méltán akad meg szemünk néhányon, olyanokon, melyek valahogy régente is kimaradtak a hivatalos tananyagból (mert két világháború közötti nemzeti irodalomoktatásunk is megelégedett lírájából csupán az olyanok, mint a 'Hadnagy uram' és a 'Horatius olvasásakor' tananyagba vételével), noha belőlük a kései Vörösmarty Mihály nemzethalál-vízióit megindokoló, utána pedig csak a huszadik század elején Ady Endre profetikus magyarságverseiben felszínre törő gondolatok jelennek meg: ezekben, ha időnként janzenista szigorúságra való erkölcsszemléleti túlzással, többnyire azonban mégis kérlelhetetlen realizmussal fejezte ki idegenségét közszellemünk liberalizmustól eltorzított kozmopolitizmusával, nyugatmajmoló világ- és nyárspolgári életfelfogásával szemben.

Magyar Menedék - Nemzeti Könyvhét 2018

Így, hasonlóan Petőfi Sándorhoz, arról panaszkodott például (Hazám, 1848), hogy 'Beszélünk hangos, büszke szóval, / S hazánk még csak névben szabad.', a pártoskodás szellemére utalva ('Versengünk puszta semmiségen, / S fölöttünk mind borúsb az ég.'), gyáva élet helyett ha veszni kell, 'inkább halál'-t kívánva, de addig is konok küzdést, 'míg csak egy magyar lesz', majd 1849 után, szemlélve fővárosunkat, már akkor megvallotta (A fővárosban, 1852), mennyire idegen tőle annak közélete, a sajátosan az erdélyi régi nemesi társadalom statikusságához képest a pest-budai új polgári világ dinamizmusa, mobilizmusa:

Szép e nagy város, szeretem, csodálom,
De mind hiába csüggök élvein,
Meg-megszáll titkon egy borongó álom,
S felkölti minden szent emlékeim';
S mint csónakot a hullámok dagálya,
Akaratlan távol partokra vet,
Lelkem szülőföldem vidékit járja
És üdvözli a kedves bérceket.

Látva a nagyvárosi lét közösségatomizáló konformizmuskényszerét, hogy (Kászonyi Dániel szavaival) 'Magyarország csirkefogóinak Pest a fő székhelye', (akik 'ott vannak minden utcasarkon'), megvallotta, valójában sohasem szokhatja meg azt, amiért benne ami másra 'áldás', reá 'átok', hiszen szülőföldje 'viruló határá'-t, az árnyas fák alatti 'kis lak'-ot igazán nem feledtetik el mulatságaik 'kábító zaja'-i, talán angyaloknál sem szebb, kellemükkel, ízlésükkel megtántorító, azonban ledérségben párizsi társaikkal versenyző megannyi női, megvetve a kiegyezés utáni vegetálást, 'Pató Pál'-ságot (Oh nemzetem, 1872):

Oh nemzetem, oh magyar nemzet,
Ha mondhatnám azt is: te nagy!
Mindent feledsz, mit sem tanultál,
Heves, hiú, könnyelmü vagy.
Mind elhiszed, mit jót magadról
Hizelgőd lármás ajka vall;
Rég lángbeszéd csalt a hinárba,
Most a lelketlen is becsal.

Mintha csak Madách Imre Tragédiája londoni színe, az Évát utcaleánynak tekintő modern indusztrializmus Temze-parti fővárosa enerváltsága elevenedne meg előttünk, amelyben 'A törpe nagyravágyók serege / Mindenre könnyen rá beszél', amiért is a mégoly épülő-szépülő Duna-parti világváros-párját 'nehéz folyvást szeretni' s 'még nehezebb szolgálni hűn', hiszen benne rögeszme a bölcsesség, erény a honfibűn ('A tett a szó árjába fullad, /És a való álmokba vesz'), s látva, hogy a Néró Rómájára emlékeztetően képét a külső rendezettség mögött való óriási belső rendezetlenség jellemzi, így jajdul fel (Politikai xéniák, 1892):

Mennyi szó s mily kevés eszme!
Mennyi zaj s mi lassu tett!
Mért teszitek fecsegővé
A jó magyar nemzetet?
Igaz, egykor nagy pipáju
És kevés dohányu volt;
De legalább, össze-vissza,
Ennyit soh'sem szónokolt.

Megtapasztalva, hogy Vörösmarty Mihály versének (Országháza, 1846) keserű szavai ('A hazának nincsen háza, / Mert fiainak / Nem hazája'), mennyire ráillenek korára, amikor a Parlamentben merő közjogi vagy házszabály-módosítási viták folynak (például az utóbbiak arról, bevezessék-e a klotűrt, vagyis a felszólalás felfüggesztését), Szemere György Kasszandra-jóslatú írását (Új Magyarország, 1912) megelőzve, az abban foglaltak lényegét (miszerint 'a hazugság a legsötétebb szennyfolt a magyar jellemen') elővételezve, rádöbbent, mennyire utat tévesztettünk azzal, hogy hagytuk a sajtót világnézetileg semlegesíteni:

Megromlottak az erkölcsök!
- Hirdetik a hirlapok -
A fejétől bűzhödt a hal,
Lesznek-e még jobb napok?
Lesznek bizony, csak kezdjétek
Magatok a javulást:

Írjatok lélek hevéből,
Csak igazat, semmi mást,
S hagyjatok fel így azonnal
Hízelgéssel, rágalommal,
És ne légyen végre fő
Üzlet s előfizető.

A kortársai részéről sokszor (leginkább esztétikai műveltsége behatároltsága és a korviszonyok ellenére való kiegyezéspárti meggyőződése miatt) megintett költő-kritikus tehát még jóval Ady Endre, Bartha Miklós, Szabó Dezső, Németh László, Sinka István, Fekete István, Féja Géza, Veres Péter, Milotay István, Oláh György és Szekfű Gyula előtt iménti kínzó tépelődéseiben arról vallott, végső soron hova is vezet az erkölcsök megromlása, a nagyvárosi lét közösségatomizáló konformizmuskényszere.

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Az erdélyi renaissance - Balogh JolánAz erdélyi renaissance
Könyv - Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A Horthy-korszak külpolitikája 5. - Gulyás LászlóA Horthy-korszak külpolitikája 5.
Könyv - Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Gyuri bácsi egészségnaptára 2018 - Szabó GyörgyGyuri bácsi egészségnaptára 2018
Naptár - Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 692 Ft
15% internetes kedvezménnyel
NGO - Titkos akták - F. William EngdahlNGO - Titkos akták
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 199 Ft
20% internetes kedvezménnyel
A Béke Ösvénye az Alpoktól az Adriáig - Az Isonzó front útikönyve
A Béke Ösvénye az Alpoktól az Adriáig - Az Isonzó front útikönyve
Könyv - Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
9% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat