HunHír.info

2018. Szelek hava 26. nap, Csobánka napja.

„Árral szemben minden áron, ezt hagyta ránk Márton Áron”

2012. május 03. 11:30
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

marton-aron.jpgA címadó székely rigmus talán nem is gondolnánk, mennyire ráillik Márton Áron püspökre, aki zsigerileg gyűlölte mind a bolsevizmust, mind a liberalizmust, hiszen, amint fogalmazott, „a bolsevizmus édes gyermeke a liberalizmusnak, Marx és Lenin a legkövetkezetesebb liberálisok, a liberális tételekből lehozták a legvégső következtetéseket: Kant még annyit mondott, az Isten létét nem lehet bizonyítani, Marx már biztosan hirdeti, hogy nincs”, örökül hagyva, „arra vagyunk hívatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba.” Mégpedig árral szemben minden áron.

Magyar Menedék - Migránsokk


Méltán sorolhatjuk Áron püspököt a „confessor”-ok, a „hitvalló”-k közé, hiszen, hasonlóan olyan huszadik századi papi arcéleinkhez, mint Bangha Béla, Bőle Kornél, Glattfelder Gyula, Koszterszitz József, Közi-Horváth József, Lantos-Kiss Antal, Marczell Mihály, Mihályfi Ákos, Mindszenty József, Nyisztor Zoltán, Prohászka Ottokár, Schütz Antal, Szívós Donát, Tóth Tihamér, Tower Vilmos és Uzdóczy-Zadravecz István, zsigerileg gyűlölte a liberalizmust, olyannyira, hogy az árjával szemben minden áron való küzdelmet hagyta ránk, amint ez különösen is kitűnik alábbi soraiból (Erdélyi Iskola, 1933-34/5-6. szám):

„A liberalizmus a filiszter világnézete. A francia forradalomból megszületett polgáré, aki nagyképű, fitogtatott tudálékossággal ránevelődött arra, hogy az élet legnagyobb és mindig égető kérdéseit is közömbösen kezelje. Nem tagadja feltétlenül a túlvilágot, de nem is törődik vele. Lehet, hogy van Isten, de a vallás szerinte magánügy, s az életet az állam is és az egyes ember is minden valláserkölcsi kötöttségtől függetlenül rendezheti be. Legnagyobb érték szemében a független emberi ész. Az igazságot az állapítja meg s nem a valóság, az erkölcsöket a korlátlan szabadság szabályozza és nem isteni normák.”

Nem tett ezzel tehát mást, mint breviáriumtömörséggel egybefoglalta mindazt, amit IX. Piusz pápa 1861-ben kiadott allokúciójában („Iamdudum cernimus”), majd három év múlva a kor fő vallási-világnézeti tévedéseit tartalmazó jegyzékében („Syllabus errorum”) és „Quanta cura” kezdetű körlevelében, továbbá Szent X. Piusz pápa 1907-ben kelt dekrétumában („Lamentabili sane exitu”) és enciklikájában („Pascendi dominici gregis”) olvasunk, rámutatva, hová vezet az Istentől függetlenített „autonóm” ráció és etika, a francia felvilágosodásnak az Ő gondviselő hatalmát tagadó irányzata, a deizmus, illetve a tulajdonságai megismerhetetlenségét és ezáltal követhetetlenségét képviselő agnoszticizmus, a világot Vele azonosító panteizmus, végül a vallások egyenértékűségét hirdető indifferentizmus, megállapítva, mindez mit eredményez:

„Eredmény: polgári házasságával törvényhozás útján kikezdte, nyers erotikába fulladt művészetével pedig teljesen szétdúlta a társadalom alapegységét, a családot, gazdasági téren hirdetett és alkalmazott szabad versenyével meghizlalta az élelmesek kis csoportját és a technikai fejlődés szédítő fokán megszégyenítő nyomorba nyomta a túlnyomó többséget, jogi elméletével a társadalmak élére állított minden ügyek korlátlan hatalmú intézésére egy hazug, bőbeszédű, s rendesen érdekszövetkezetek és nem a nép akaratából összeálló tehetetlen parlamentet, azaz megteremtette a kilátástalan mai életet.”

Prófétai éleslátással ismerte fel, hogy a „hazug érdekszövetkezetek” valójában nem mások, mint azok a titkos társaságok, amelyek, amint Csontváry Kosztka Tivadar „Önéletrajzá”-ban olvassuk, az Isten tagadására, az egyéni képességek kibontakozásának megakadályozására, az anyag korlátlan felhalmozására, a hatalom megbénítására, a történelem meghamisítására, a fajbeli erény elpusztítására, a nemes fajok kiirtására, a tehetetlenek fenntartására, a szeszes italok pártolására, a dohányzás meghonosítására, a nagymérvű húsevésre, az ópium, kokain és morfium forgalmazására, az arany, gyémánt lefoglalására, a kőszén elpusztítására, a kenyér, tej hamisítására, emberhús vásárlására, fajtalanságra alakultak, amelyek bármely korfordulón ugrásra készen állnak, hogy hatalomgyakorlók lehessenek.

„A bolsevizmus édes gyermeke a liberalizmusnak, Marx és Lenin a legkövetkezetesebb liberálisok, a liberális tételekből lehozták a legvégső következtetéseket: Kant még annyit mondott, az Isten létét nem lehet bizonyítani, Marx már biztosan hirdeti, hogy nincs.”

Tudva, hogy e két világnézet mennyire óceánként borítja be világunkat, életüzenetként nem véletlenül hagyta ezt örökül övéire: „Nekünk szerepünk van ebben a világban. Nem is szerepünk, hanem hivatásunk. Viharnak kitett aprócska lángok vagyunk, hitünkkel mégis a szeretet melegét őrizzük. Halovány hóvirágok vagyunk, de a téli faggyal küszködve mégis a tavaszt jelezzük. Arra vagyunk hívatva, hogy hitünkkel visszahozzuk Istent a hitetlen világba.” Mégpedig árral szemben minden áron.

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A tizenharmadik törzs - Arthur KoestlerA tizenharmadik törzs
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Szkítáktól a Kárpát hazáig - Aradi ÉvaSzkítáktól a Kárpát hazáig
Könyv - Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Hazajáró falinaptár 2018 - HazajáróHazajáró falinaptár 2018
Könyv - Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 000 Ft
17% internetes kedvezménnyel
A lázadás éve - Görgényi Tamás - G. Fodor Gábor - Fűrész Gábor - Ketipisz SztavroszA lázadás éve
Könyv - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
0% internetes kedvezménnyel
Birodalmak alkonya - Bogár LászlóBirodalmak alkonya
Könyv - Bolti ár: 3 300 Ft
Internetes ár: 2 805 Ft
15% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat