HunHír.info

2018. Földanya hava 25. nap, Szübál napja.

A világ legvallásosabb népei közé tartozunk

2012. április 22. 12:39
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

Egy-az-Isten-egy-a-Nemzet-250.jpgVallásosságunk egy jottányit sem kisebb bármely más nemzeténél: a mienké legfeljebb más, mint az övék, de azokkal egyenrangú, sőt! Nyugodtan legyünk büszkék arra, hogy nemcsak képzőművészetünk, hanem líránk is egyértelműen arról tanúskodik, hogy eredendően a világ legvallásosabb népei közé tartozunk, hiszen nincs költőnk, akinek életművében ne jelenne meg, ráadásul vezérgondolatként, az Isten megkívánása és meglelése, a földi lét értékeinek Neki való alárendelése, továbbá a korántsem makulátlan, de erényeit az átlagosnál magasabb szinten gyakorlók, a boldogok és a szentek iránti tisztelet és az ebből fakadó alázat erkölcsi iránytűként való ajánlása.

Magyar Menedék - Magyarország álomtörténete

Már középkori irodalmunk tanúskodik az Isten országáért a világ testi örömeiről önként lemondó szent papok, apácák virrasztásos, imádságos életéről, lovagjaink Istenért és hazáért vívott csatáik közben Teremtőjükhöz való esdeklő, forró fohászairól, a pokol kimondhatatlan gyötrelmeitől való rettegésről vagy a mennyország érzékeinkkel alig kifejezhető örömei utáni vágyról, nem is szólva újkori irodalmunkról, melyet hiába próbált megkísérteni a francia felvilágosodás Isten gondviselő hatalmát tagadó irányzata, a deizmus, illetve a tulajdonságai megismerhetetlenségét és ezáltal követhetetlenségét képviselő agnoszticizmus, végül a világot Vele azonosító panteizmus, legnagyobb képviselőire, legalábbis tartósan, egyik sem hatott.

Gondoljunk mindjárt Berzsenyi Dániel klasszikus ódájára, a 'Fohászkodás'-ra, amelyben a Teremtő iránti alázat, a Benne való megnyugvás a lélek halhatatlanságának tudatában éppúgy kifejeződik, mint az ókeresztény és középkori himnuszköltészet remekeiben, amiért is Merényi Oszkár irodalomtörténész 'egyetemes imádság'-nak nevezte:

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:
Léted világít, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Nem is szólva Kölcsey Ferenc 'Hymnus'-száról, amelynek már első sora is vocativus, megszólítás, éspedig az Övé, s úgyszólván minden sorát az Őt való adoratio, imádás hatja át, vagy Arany Jánosról, aki 'Fiamnak' című versében meghagyta, hogy az erényt csak az Ő törvényeit kibontó vallási igazságok elfogadásával lehet követni:

Majd, ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Nem kevésbé megrendítő kortársai közül Reviczky Gyula versvallomása sem (Imakönyvem), a kétségek és kínok között való vergődések, a kísértések töviseitől, mindenekelőtt kora szkepticizmusáétól szabadulni akaró lelkületének alábbi monológja:

Az Úr imádságát ütöm fel
(Kísérőm a nehéz úton),
S vigasztalást vegyít a kínhoz
A te imád, ó, Jézusom!
Imádság kell a szenvedőnek,
Akit a sors árván hagyott.
Úristen, én nem zúgolódom:
Legyen a te akaratod.

Az Istenanya, a Boldogságos Szűz, mi több, Magyarország Királynője iránti esedezés méltó kiegészítője istenes líránknak, különösen történelmi stációjárásaink során, amint ezt különösen is mutatja múlt századunkból Sík Sándor könyörgése 'Az andocsi Máriához':

Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltál,
Eleink, ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért, Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz-parton, három-hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének.

Istent dicsérő, Krisztust magasztaló, a Bennük boldogokat és szenteket tisztelő versvallomásaink bizony megkérdőjelezik azt a régebben katolikus irodalomtörténészek, újabban pedig még náluknál is inkább egyes önmagukat ultratradicionalistáknak tekintők egyenesen donatista, janzenista és fideista eretnekséghez közel álló sommás ítéletét, miszerint mi magyarok, szemben az ókeresztény korral és a déli, nyugati népekkel, nem éltünk igazán sohasem vallásos életet: valójában őseink hitvilágában és annak mindennapos megélésében a transzcendens és az immanens, a természetfeletti és a természetes világrend, így a szakrális és a profán egyáltalán nem kellett hogy feltétlenül szembe kerüljenek egymással.

Nagyon találóan írta huszadik századi elfeledett papi arcéleink közül Nyisztor Zoltán pápai prelátus (Vallomás magamról és kortársaimról, 1974), hogy 'a magyar népet bizonyos józanság, mértéktartás, talán tartózkodás és hűvösség is jellemezte vallásos megnyilatkozásaiban: nem szerette vásárra vinni belső érzelmeit, inkább kevesebbet mutatott, mint amennyit érzett, inkább elrejtette, semmint tüntetett volna vele (nem szeretett például sokszor keresztet vetni, a szent szobrok közelébe férkőzni, még kevésbé térdelni és hangosan imádkozni)', így szerinte 'talán innen eredt az a közhiedelem, hogy a magyar lélek veleszületett adottságai folytán nem is alkalmas a mélyebb és intenzívebb lelki életre'.

Vallásosságunk tehát egy jottányit sem kisebb bármely más nemzeténél: a mienké legfeljebb más, mint az övék, de azokkal egyenrangú, sőt! Nyugodtan legyünk büszkék arra, hogy nemcsak képzőművészetünk, hanem líránk is egyértelműen arról tanúskodik, hogy eredendően a világ legvallásosabb népei közé tartozunk, hiszen nincs költőnk, akinek életművében ne jelenne meg, ráadásul vezérgondolatként, az Isten megkívánása és meglelése, a földi lét értékeinek Neki való alárendelése, továbbá a korántsem makulátlan, de erényeit az átlagosnál magasabb szinten gyakorlók, a boldogok és a szentek iránti tisztelet és az ebből fakadó alázat erkölcsi iránytűként való ajánlása.

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Legyen tehát harc - Kossuth Lajos füveskönyve - Kossuth LajosLegyen tehát harc - Kossuth Lajos füveskönyve
Könyv - Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. - Badiny Jós FerencKáldeától Ister-Gamig I-II-III.
Könyv - Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 8 500 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Kozmosz a magyar mesében - Vámos FerencKozmosz a magyar mesében
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Gyógyulj meg magyarul - Színia Bodnár ErikaGyógyulj meg magyarul
Könyv - Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 600 Ft
0% internetes kedvezménnyel
A kék vér gyermekei III. Utazás az aranykorba - Agnes Golenya PurisacaA kék vér gyermekei III. Utazás az aranykorba
Könyv - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
10% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat