HunHír.info

2018. Földanya hava 25. nap, Szübál napja.

A kereszténység nem a háttérhatalommal szembeni passzivitást hirdeti, hanem a kereszt és a kard egységét

2011. október 06. 11:39
Ifj. Tompó László - Hunhír.info

hasz-istvan500.jpgSokak szerint a kereszténység a háttérhatalommal szembeni passzivitást, a nemzeti kultúra megvetését hirdeti, nem tudván arról, hogy eleinknek viszont éppen az önfeláldozást, az immanens és transzcendens valóságok együttes elfogadását és tiszteletét jelentette, a kereszt és a kard kölcsönösségéből következő hősies életszemléletet, amint erről nemzetünknek mind világi, mind pap és lelkész elöljáróinak egykori imádságai minden vitát elsöprően tanúskodnak.

Eleink, különösen szentjeink és boldogjaink, csak magyarként élhették át Krisztus hitét és törekedhettek életszentségre, nem futamodva meg szabadságvédő harcainktól, felismerve, hogy a kereszt jelében őseik hazájáért kell győzniük, imáikkal erre buzdítva a tömegeket, amint erről Eger hőse, Dobó István Gárdonyi Géza örökbecsű regényéből, az Egri csillagokból ismert, a török haderő láttán égbe szálló imája tanúskodik:

Istenem, látod a mi kis romladozó várunkat s benne ezt a maroknyi, elszánt népet. A Te nagy mindenségedben kicsi semmiség ez a földi világ. Óh, de minekünk ez a mindenségünk! Ha kell a mi életünk, vedd el Uram, tőlünk! Hulljunk el, mint a fűszál a kaszás vágása alatt! Csak ez az ország maradjon meg, ez a kis Magyarország.

Mária, Jézus anyja. Magyarország védő asszonya! A Te képedet hordozzuk zászlóinkon! A Te nevedet milliók ajka énekli magyarul! Könyörülj érettünk!

Szent István király! Nézz alá az égből! Nézd pusztuló országodat, veszendő nemzetedet! Nézd Egert, ahol még állnak a Te templomod falai, és ahol még a Te nyelveden, a Te vallásodon dicséri a nép a Mindenhatót. Mozdulj meg mennyei sátorodban, Szent István király; óh borulj az Isten lába elé! Isten, Isten! Legyen szíved a miénk!

Aligha lehetne ennél szebben kifejezni mindenkori nemzeti hőseink Istenhez való viszonyát, azt, hogy az Angyali Doktorral, Aquinói Szent Tamással mennyire öntudatlanul is egyetértettek abban, hogy gratia divina non destruit, sed perficit et supponit naturam humanam, vagyis hogy az isteni kegyelem nem rombolja le, hanem feltételezi és beteljesíti az emberi természetet, rámutatva, hogy ezért a hazaszeretet Istenhez való viszonyunktól mennyire elválaszthatatlan, hogy mennyire igaz, amit Bangha Béla jezsuita vallott (Világhódító kereszténység, 1940): nem az az igazi katolikus, aki sok apróságot tud s aki ott van minden processzión, novénán és triduumon, hanem aki a hit, a kegyelmi élet s az evangéliumi erkölcs útján járva, jellemes viselkedésével mindenkinek javára s épülésére szolgál, aki teljesíti Isten iránti kötelességét, de nem marad el az emberi, családi, hivatali és hazafias kötelességek terén sem.

Utóbbiban valaha elöl jártak papjaink, lelkészeink, különösen is második világháborús antibolsevista keresztes hadjáratunkban, így Dr. Hász István tábori püspök a Katolikus Tábori Püspökség kiadásában megjelent imakönyvében (Seregek Ura. A katolikus honvédek ima-, énekes- és oktatókönyve, 1942) így intette honvédjeinket hősi életszemléletre:

Kedves Honvéd hívem! Tábori Püspökatyád szól hozzád. Ennek a világháborúnak az a célja, hogy ezeréves szentföldünket, véren szerzett és folytonos harcokkal fönntartott édes Hazánkat megvédjük, vele együtt egész Európát megoltalmazzuk, Szentséges vallásunkat és Egyházunkat megmentsük a vörös veszedelemtől, attól a gonosz, alattomos, kegyetlen és irgalmatlan vörös hatalomtól, amely itt Európában mindent, de legelsősorban édes Hazánkat akarja elpusztítani és rabigába hajtani! Ebben a Szent-háborúban a mi győzelmünket és a vörös hatalom megsemmisítését akarja, kívánja és szolgálja minden igaz magyar, minden igaz európai ember, minden hívő lélek az egész világon, sőt a nemzetek megdicsőült fiai, köztük a Magyar Szentek serege, Nagyasszonyunk, Szűz Mária és maga az egy igaz élő Isten is. Hívő lelked teljes erejével érezd át és kiáltsd: véremmel is megvédem Szent Nevedet a gonoszok ellen!

Nem hallgatta el ugyanakkor, mennyire veszedelmesek a harctól megfutamodók, az örök békeáhítók: Végtelenül elszomorító és sajnálatraméltó az a körülmény, hogy a hadsereg kötelékében még mindig találhatók olyan egyének, kik hűtlenül, esküszegően, önként elhagyják azt a zászlót, amelyre felesküdtek. Megfeledkeznek a Haza iránti nagy kötelességeikről, azt hiszik, hogy így büntetlenül boldogan élhetnek. A mardosó lelkiismeret azonban nem ad nyugtot, bármerre mész, nyugalmat sehol sem találsz. Helyzeted minden pillanatban szörnyűbb és szörnyűbb lesz, üldözőidet mindig ott fogod látni magad körül. Testvérem, ne engedd magad senkitől félrevezettetni... Ne feledd azt, hogy ha itt a földön az igazságszolgáltatás sújtó keze nem érintene, az igazságos Istentől, az örök bírótól méltó büntetésed elnyered!

Hasonló útmutatást adott Asbóth Gyula evangélikus alesperes és Biró Sándor református lelkész a Protestáns Tábori Püspökség gondozásában kiadott (1946-ban indexre tett) imakönyvükben (Fegyverben, 1943), idézve a honvédesküből, miszerint esküszünk, hogy csapatainkat, zászlóinkat, lövegeinket és egyéb harci eszközeinket el nem hagyjuk és az ellenséggel soha a legkisebb egyetértésbe sem bocsátkozunk, haza- és nemzetellenes vagy oly irányzat szolgálatába, mely a honvédség vagy az ország más fegyveres testületének fegyelmét aláásni igyekszik, nem lépünk, semmiféle titkos társulatnak tagjai nem vagyunk és nem leszünk, magyarázatul hozzáfűzve: amikor egy állam végszükségből, a nemzet fennmaradása érdekében háborúba kezd, ilyenkor a hadviselő nép az isteni akarat végrehajtójává válik: ebben az esetben mindazok, akik fegyvert fognak, azzal a tudattal tehetik ezt, hogy erre az engedelmességre Isten parancsa kötelezi őket, hangsúlyozva, hogy a fizikai honvédelemre is bibliai mandátumunk van, hiszen már maga az a tény, hogy Péter fegyvert viselhetett (különben nem ránthatott volna kardot) mutatja, hogy Jézus nem tette általánosan kötelezővé a fegyvertilalmat, a Szentírás sehol sem ad isteni parancsot a fegyverviselés kötelességének megtagadására, Jézus nem követeli, hogy a kapernaumi százados tiszti állásáról lemondjon, ha az ő tanítványa akar lenni (Mt 8, 5-13), Péter apostol sem támasztott ilyen igényt Kornéliusz századossal szemben (ApCsel 10, 48.).

Isten mindenek fölött, a haza mindenek előtt, vallották eleink Kölcseyvel, így tehát a kereszténység nem a háttérhatalommal szembeni passzivitást jelenti, hanem a kereszt és a kard egységét.

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Kozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben - László ErvinKozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben
Könyv - Bolti ár: 9 000 Ft
Internetes ár: 6 990 Ft
22% internetes kedvezménnyel
Egy új világrend felé - Tóth Gy. LászlóEgy új világrend felé
Könyv - Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 241 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Az óriások elveszett faja - Patrick ChouinardAz óriások elveszett faja
Könyv - Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
11% internetes kedvezménnyel
A csodaszarvas - történelmi képregény az avarok korából - Jókai Lenke - Magyar AdorjánA csodaszarvas - történelmi képregény az avarok korából
Könyv - Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 600 Ft
0% internetes kedvezménnyel
A magyarság 20.000 éves történelme 4. rész - Hihetetlen MagazinA magyarság 20.000 éves történelme 4. rész
Könyv - Bolti ár: 1 499 Ft
Internetes ár: 1 499 Ft
0% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat