HunHír.info

2019. Szelek hava 22. nap, Aranyos napja.

Stoffán Telekit idézi: Minek örülnek ennyire

2010. április 17. 16:26
HunHír.Hu

A magyarországi választások első fordulója tiszta képet festett az ország társadalmi helyzetéről, IQ-járól, elvárásairól, és persze a pártokról – hasonló tekintetben. A kampány semmi másról nem szólt, mint a Parlamentbejutás csillapíthatatlan vágyáról. „Apát fiú, testvér testvért adott el”, és annyi hazugságot szórtak egymásra a pártok – kivétel nélkül mindegyik -, amennyit a magyar ember ilyen töménységben ritkán hallhat, ritkán tapasztalhat

Menedék - Pálfi

Az MSZP világos és egyértelmű bukásra ítélte magát az elmúlt nyolc esztendő esztelen és magyarellenességében velejéig aljas rabló-politikája okán, ám még most is a demokráciáról beszél, miközben a demokrácia nemlétező intézményét lábbal taposta. Lendvai Ildikó a választások estéjén arról beszélt – és talán saját ebbéli elmeháborodottságát el is hiszi -, hogy ők majd a demokrácia védelmében figyelik ellenzéki széksoraikból a Fidesz kormányzását. Ezt nevezik igazi bolsevik arcátlanságnak. Hiszen ezek a kommunista férgek lopták szét szakmányban az országot, a BKV-tól Zuschlagon és a kistérségi pénzmosodákon keresztül a Honvédelmi Minisztériumig. Ezek kampányoltak a nemzet ellen, s ezek lázították a cigányokat a többségi nemzet ellen úgy, hogy annak sok száz magyar polgáron kívül Marian Cosma is áldozatává vált, hiszen csaknem minden hétre – volt, hogy minden napra – jutott egy olyan gyilkosság, amelyet az elkényeztetett és a nemzet ellen uszított kisebbség követett el. De nem is sorolom az okokat, amelyek miatt az MSZP 65 év után végre kiesett abból a politika státuszból, amelyhez az 1947-es szovjet típusú kékcédulás választások juttatták.

2010-ben Fidesz nyert, s majd meglátjuk mit vált be ígéreteiből: - lesz-e számonkérés, lesz-e rend az országban, megszűnik-e a tandíj az egyetemeken, támogatják-e a nagycsaládokat, rendet tesz-e, a ma már a társadalom által cseppet sem tisztelt bíróságokon, ahol elegendő egy-két hamis tanú, egy-egy hivatásához méltatlan ügyvéd (ebből manapság egyre több van!), egy hozzá nem értő, vagy más okból nemtörődöm jellemtelen, a hatalmával visszaélő bíró, s máris elítélhetnek bárkit - a legkisebb figyelmet sem szentelve az igazságra, törvényre és esküjükre - aki nem tetszik a politika hatalomnak, a pénzembereknek, az emigrációban élő amerikai-magyar /adó/csalóknak bűnözőknek. S kiderül-e végre, hogy ki volt a gyilkos kommunista rendszer besúgója, akár szolgálatokat tesz ma is, akár nem! Minderre, és ezernyi más probléma megoldására a következő négy esztendő ad majd választ.

A Jobbik politikai megnyilvánulása sajnos sokszor az ellenkezőjét váltotta ki annak, amit elérni szeretett volna. A választók nagyobbik része ugyanis a választási eredményekből kimutathatóan nem szereti a gyűlöletből fakadó esztelen politizálást, mert érzi, tudja, hogy a gyűlölet bármikor ellene irányulhat. A magyar választó jobban szereti a diplomatikus megfogalmazásokat. Volt viszont a Jobbiknak más sarkalatos tévedése, bűne is, amelyre a figyelemfelhívás után sem reagált. A korán jött hatalmi gőg pedig odáig emelkedett – mint a betegnél a láz -, hogy jó szándékú levelekre, bizonyos sajtóorgánumok önzetlen és segítő felajánlásaira sem válaszoltak. De még arra sem, hogy kiderült: egy volt tót titkos ügynököt is indítanak országos listájukon… Sajnálatra méltó dolog ez, hiszen – mint sokan hitték és remélték - lehetne a Jobbikból erős és következetes nemzeti párt is, ám ahhoz a tetteknek követniük kellene a szavakat, az erkölcs pedig, minden megnyilatkozásban meghatározó szerepet kellene, hogy kapjon. A Jobbikkal szimpatizáló, de IQ-ilag megkérdőjelezhető választók pedig azért fordultak el a Jobbiktól, mert „a” Vona Gábor „bezárja és lerombolja” az „RTL-let”, meg a „tévékettőt” és nem lesz „Barátokköszt”, meg „Józsibarát”. Tehát, van még mit tanulnia a Jobbik vezetésének, s nem kellene elbizakodottan győzelemnek nyilvánítani – Lendvai Ildikó módjára – a nem kis arányú vereséget.

Az MDF végleg távozott a politikai palettáról… elmosódott és színtelenné vált, mert a hazaárulás olyan magaslataiba emelte az antalli örökség, amelyet a nemzet nem tudott megbocsájtani, megemészteni, elviselni. És soha nem is fog, hiszen a rendszerváltásnak nevezett hazugság is az MDF-hez kötődik. Ez betetőzött az SZDSZ-szel (amelyik páért szervezet Antall ellen a taxisblokádot) és a Bokros Lajossal a nemzet ellen kötött dávidi véd és dacszövetséggel. Közben súlyos bűncselekményeket is elkövetett Dávid Ibolya, valamint Herényi Károly, de a felelősségre vonás elől a parlamentáriusoknak nagyon is helytelenül kijáró mentelmi jog mögé bújtak. És ez is hányingert keltett a társadalomban az MDF-et illetően.

Az SZDSZ nincs. Azaz van, de nem ezen a néven. LMP névre „keresztelkedett” (bár lehet, hogy ez a kifejezés sértő a számukra). Szakasits Árpád egyenes ági leszármazottja az elnök… és ezzel gondolom, mindent elmondtam erről az új politikai alakulatról, amelyet a választások éjjelén már az amerikai nagykövetasszony is meglátogatott. Fontos tehát a cionizmus fellegvárának – Amerikának -, hogy a Magyar Parlamentben ott legyenek a „kettős állampolgárságú” ügynökök, a liberálisok, akik megszervezik az „undorító másság vonagló” felvonulását, s ha kell, nagyokat rúgnak a magyar nemzetbe, annak történelmébe, történelmi és egyházi nagyjaiba, s akik a holocaust szellemét bent tartják a régi, és sok disznóságot látott falak között. A bizonyíték pedig minderre az, hogy az MSZP már bejelentette négy képviselőjelöltjének visszalépését az új SZDSZ javára.

S miközben folyik még a hazudozás, a második fordulóban, és sorra derülnek ki a főleg MSZP-s képviselői visszaélések, addig nézzünk szét a nagyvilágban és Magyarországon, a látszólag nem politikai életben.

Igaz, keveset látunk, mert a vulkáni hamu alaposan megszűri a nap sugarait. Amit azonban ennek ellenére látunk, az elég… elég sok is. Látjuk, hogy valakik lefejezték Lengyelországot. A lengyel államot, a lengyel katolikus egyházat, a lengyel hadsereget, és megtisztították a lengyel közéletet a Katyn-i mészárlás áldozatainak hozzátartozóitól, az emlékezőktől. Az Olvasóra bízom a következtetések levonását. Ugyanis egy keresztény államot fejeztek le, amely nem moratórium meghosszabbítást kért az istentelen és cionista EU-tól, hanem kimondta kerek-perec, hogy a lengyel föld nem eladó. Amelyben a keresztény tanítás állami szinten is követendő. Amelyben sikerült az előző liberális-cionista vezetés lengyelellenes cselekedeteit semmissé tenni. Azt a Lengyelországot fejezték le, amelyben a lengyel nemzeti érdek felülmúlta a nemzeteket bedarálni akaró, és erre szakosodott, hit és Isten nélküli, erkölcstelenséget hirdető unió érdekeit. Ám, reménykedjünk, hogy Lengyelország e mostani súlyos megpróbáltatását is túléli, mint mi magyarok – a fentiek ellenére - az utóbbi 90 évet...

Magyarországra visszatérve néhány érdekesség még foglalkoztatja a Kárpát-medence közvéleményét. Például hogy ki irtott ki egy egész családot Tényőn? Mit takargatnak, és miért - a hatóságok? Miért van az, hogy akinek a halála okát nem akarják nyilvánosságra hozni, azt pszichiátriai kezeltnek kiáltja ki a hatóság, s ezzel le lehet zárni mindenféle további nyomozást. (Igaz, a Habsburgok óta így van, csak akkor politikai ellenfeleket zárták bolondházba. S ha ott – mint az öngyilkosnak beállított Gróf Széchenyi István is - meghalt, akkor öngyilkosságnak állították be az esetet. Hasonlóan Teleki Pál gróf halálához, akit szintén családi pszichés betegség örököseként mondtak ki öngyilkosnak, s ehhez ragaszkodik a magyar áltörténészek sokasága is politikai okból… mert Antall és Kohl urak – igaz, ők nem a Rózsadombon, de - megegyeztek, hogy Teleki gróf halálát nem feszegetik, „a két nép barátsága érdekében”… (Maga a megegyezés is beismerés tehát, hiszen Teleki Pált az SS gyilkolta meg Adolf Hitler közvetlen parancsára. De mi köze ennek a német és a magyar nép barátságához? Az igazi ok az, hogy ha végre hivatalosan is megerősítenék Teleki halálának igazi okát, akkor a cionista világnak be kellene ismerni Magyarország óriási áldozathozatalát mind az üldözöttek, mind a Szövetségesek tekintetében, amelyet a Német birodalmi törekvések ellenében hozott. Ez esetben pedig nem lehetne tovább Magyarországot utolsó csatlósként emlegetni, hanem bocsánatkérés mellett el kellene ismernie a cionista világnak érdemeinket.) Ma a halottakról mondják, hogy pszichés betegek voltak. Daróczi Józsefről is ezt állítják, noha apja a gyilkos nevét is tudja…

De ilyen a kommunista, a bolsevik, a cionista (al)világ, ilyen a politika. Nemhogy egy ember, de egy halott becsülete sem számít. Az emberi életről nem is beszélve… Ha pedig valaki közéjük keveredik, bármi megtörténhet vele. Pszichiátriai kezelés alatt állt – mondják. És nincs tovább!

Azt mondtam, látszólag nem politikai ügyek ezek. Azok, a javából! A végső nagytakarítás. A nyomok eltüntetése hatósági eszközökkel és segédlettel. Ám, egyszer minden kiderül… éppen úgy, mint a csepeli iskolai gyilkosság, és a csepeli rendőrkapitány kapcsolata, vagy a sok éve, tragikusan elhunyt (csepeli)popénekes halálának körülményei, s a 2006-ban a nemzet ellen törő egyenruhás pribékek bűnei. Mert semmi nem marad titokban. Valahol valaki valamit mindig kiszivárogtat. Csak végre egy olyan kormány kellene a tiszta víz pohárba öntéséhez, amelyik nem fél attól, hogy az abroszra is jut a pohárba öntött tiszta vízből. Amelyik kormány tudja, hogy a valóban tiszta víz nyom nélkül felszárad… ha az abrosz és a vizesüveget tartó kéz is patyolat tiszta…

A választási eredmények ismeretében, és a nagyvilág politikai eseményein végigtekintve, Gróf Teleki Pál egy mondata jut az eszembe. Amikor a II. Bécsi Döntés után a budapesti pályaudvaron leszállt a vonatról, s az emberek hatalmas ovációval fogadták, ünnepi beszédet várva tőle Észak-Erdély visszacsatolása okán, Teleki csak ennyit mondott a bajusza alatt, ki sem lépve a Bécsből hazatérő politikusok sorából… „Minek örülnek ennyire?”…

Stoffán György

A publicisztika rovatunkban megjelent vélemények nem feltétlenül a szerkesztőségünk álláspontját tükrözik.

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A második szabály - In memoriam Olofsson Placid - Beer Miklós - Csókay András - Brückner Ákos Előd - Eperjes Károly - Ézsaiás Erzsébet - Mádl Dalma - Rétvári Bence - Schmidt Mária - Sinkovits Vitay András - Süveges Gergő és még sokan másokA második szabály - In memoriam Olofsson Placid
Könyv - Bolti ár: 2 850 Ft
Internetes ár: 2 423 Ft
15% internetes kedvezménnyel
Atlantisz csomag - 2 könyv együtt különleges kedvezménnyel - Ignatius DonnellyAtlantisz csomag - 2 könyv együtt különleges kedvezménnyel
Könyv - Bolti ár: 12 490 Ft
Internetes ár: 9 990 Ft
20% internetes kedvezménnyel
A pénz istenei - F. William EngdahlA pénz istenei
Könyv - Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Találkozás az Istenekkel - Zecharia SitchinTalálkozás az Istenekkel
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
10% internetes kedvezménnyel
A rovás jelrendszer lelke - Juhász ZsoltA rovás jelrendszer lelke
Könyv - Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 791 Ft
10% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat