HunHír.info

2018. Áldás hava 22. nap, Obi napja.

Erőteljes erkölcsi kiállást várunk az Egyháztól

2010. január 11. 11:55
Ifj. Tompó László - HunHír.Hu

teremtes.jpgGyakori és jogos panasz, hogy a papság nem lép fel elég határozottan a liberális erkölcspusztítás ellen, azon „szép új világ” csábításaival szemben, amit a globalizmus, az EU képvisel. Tény, hogy nagyon kevés pap kiált egyértelműen nemet az abortuszra, a homoszexualitásra, az elválásra, az élettársi kapcsolatok elfogadtatására, a „nyílt házasságra”, hogy nem óvják híveiket a lelki nyomorékokat népszerűsítő tévé erkölcsi fertőzéséről, vagy a liberális iskolák nyújtotta erkölcsi nihilizmustól.

Félreértés ne essék: senki sem várhatja el egy paptól, hogy orvosi, pénzügyi, gazdasági szakember legyen! Azt azonban igen, hogy a hit és erkölcs őre legyen, hogy foggal-körömmel védje a Krisztus által rájuk bízott nyájat az erkölcsi fertőzéstől.

Papok, teológusok némaságának okát keresve visszanyúlhatunk ugyan az 1789-es francia forradalomig (amikor például Párizsban – érsek jóváhagyásával! – eltávolították egy templom oltárától az Oltáriszentséget, és helyébe meztelen fiatal nőt emeltek, hogy hódoljanak az „ész istennőjének”!), mégis célszerűbb, ha a Második Vatikáni Zsinatig (1961-1965) tekintünk vissza. A Zsinatig a papok, teológusok többsége tudta, hogy a judaizmus, a talmudizmus homlokegyenest ellenkezik nemcsak a keresztény, hanem bármely más vallás nyújtotta etikával is. (A Zsinatig a jezsuita rendbe például nem lehetett zsidókat felvenni!) A Zsinaton viszont megtörtént az, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. Zsidó származású papok igyekeztek komoly sikerrel eltávolítani milliókat Krisztustól és az Egyháztól.

Korántse gondoljuk azonban, hogy a judaizáló szellem azóta csupán liturgikus vonatkozásokban (például a régi oltárok modernekre cserélésében, a szent ostyának a hívek kezébe adásában, a régi egyházi énekek rockzenével való helyettesítésében) mutatkozik meg! Sokkal inkább abban, hogy egyre kevesebben ismerik a hit alapigazságait. Így fordulhat elő, hogy a zsidó származású Teilhard de Chardin hatására olyan „hittankönyvekből” is tanítanak, amelyek tényként könyvelik el a darwini evolúciót – megfeledkezve arról, hogy azt Darwin halála előtt visszavonta, és nincs ma már egyetlen természettudós sem, aki eredeti formájában hinne benne, viszont egyre több, aki teljesen elutasítja.

Mérhetetlen csalódást okoz továbbá a hitüket megőrző papoknak és hívőknek, sőt felháborodást vált ki belőlük, hogy vannak vezető egyházi személyek, éspedig nem is kevesen, akik számára a nemzethez tartozás természetes érzete szinte semmit sem jelent. Ez is az erkölcsi nihilizmus következménye. Ugyanis a hívek igenis elvárják a papoktól, teológusoktól, hogy a szószéken ne általánosságokban beszéljenek (mint a Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjai, akik nemrég nemzetünk mai állapotát sirató körlevelet adtak ki, imádkozáson túli iránymutatás nélkül), hanem mindig nevezzék nevén a gyermeket: bátran szóljanak a liberális erkölcs csődjéről és azokról az etikai értékekről, amik nélkül nincs család és nemzet.

Volt idő, amikor a magyar papok életüket adták hazánkért, mint a ferences Kapisztrán Szent János vagy a minorita Kun András. Volt aztán, aki, mint Boldog Özséb, csak magyarként akart szerzetes lenni: pálosként. Prohászka Ottokár, Bangha Béla, Tóth Tihamér vagy Ravasz László, Kapi Béla, Raffay Sándor írásai, prédikációi pedig felrázták nemzetünket sokkos állapotából 1920 után. De voltak erkölcsileg feddhetetlen, ízig-vérig keresztény államférfiaink is, elég legyen csak a nyilaskeresztet nemzetünk jelképének tekintő Szent László királyra, vagy az utolsó törvényes magyar miniszterelnökre, Szálasi Ferencre utalnunk. Hol vannak ma e példaképek? Vannak ugyan a keresztény erkölcsért és a magyarság öntudatáért síkraszálló katolikus papok (Böjthe Csaba, Hajdó István, Gergely István, Veres András) és protestáns lelkészek (id. és ifj. Hegedűs Lóránt, Tőkés László), de nagyon kevesen.

Végül mit szóljunk a sok „kereszténynek" hazudott újságról, könyvről? Az olvasó bizony kénytelen megkérdőjelezni keresztény mivoltukat. E nyomdatermékekről (íme néhány: Új Ember, Vigilia, Mérleg, Távlatok, Pannonhalmi Szemle, Reformátusok Lapja, Confessio, Theologiai Szemle, Evangélikus Élet) túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy ezerszer veszélyesebbek, mint a nyíltan liberális, baloldali lapok, mivel kereszténynek mondják azt, ami minden, csak nem az. Hemzsegnek a tartalmatlan, íztelen, mi több, hol nyíltan, hol burkoltan keresztény erkölcsi- és hitigazságokat megkérdőjelező, vagy égető erkölcsi problémákról hallgató cikkektől, amiket akár az Országos Rabbiképző Intézet tanárai is megírhatták volna.

Ősi igazság: nincs szánalmasabb, mint amikor egy népet a lelki vezetői is cserben hagynak. A magyar népet pedig évtizedek óta hagyják cserben lelki vezetői: régebben a békepapok, ma – ami a legveszedelmesebb – a liberalizmustól megfertőződött „modern” papok, lelkészek, akik báránybőrbe bújt farkasok. Csak tőlük mentsen meg a Mindenható!

Döbbenetes, hogy 2000 év után még mindig elhangozhat teológusok, lelkészek, papok ajkáról, hogy isteni Üdvözítőnk „zsidó volt”, figyelmen kívül hagyva megváltói működésének fajok felettiségét és testi származását, azt, hogy a Szentírás egyértelmű tanúbizonysága egyáltalán nem szól az említett származás mellett (Iz 7, 14. 15: Jer 31, 22, Lk 1, 30-35. 38. stb.). A „magyar katolikus” püspöki kar jobban tenné, ha a szabadkőműves, liberális tanok és a világot elnyelő zsidó terjeszkedés ellen folytatna határozott harcot. Nem véletlen persze, hogy nem ezt teszi, tekintettel megbízóik és (kevés kivétellel) önmaguk származására, neveltetésére.)

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Határzár - Dobai GáborHatárzár
Könyv - Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A lázadás éve - Görgényi Tamás - G. Fodor Gábor - Fűrész Gábor - Ketipisz SztavroszA lázadás éve
Könyv - Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
0% internetes kedvezménnyel
Népvándorlás - Vaclav Klaus - Jirí WeiglNépvándorlás
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
0% internetes kedvezménnyel
A nemzeti hadsereg - Zetényi Csukás FerencA nemzeti hadsereg
Könyv - Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 191 Ft
10% internetes kedvezménnyel
Tatárlaka és Tordos üzenete - Mandics György Záhonyi AndrásTatárlaka és Tordos üzenete
Könyv - Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 880 Ft
10% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:


...népszokás:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat