HunHír.info

2018. Földanya hava 22. nap, Senyő napja.

Erdő Péter bíboros és a politika

2009. december 04. 23:27
Falusy Márton - HunHír.Hu

erdo500.jpgA Jobbik adventi keresztállításaitól elhatárolódó Erdő Péter bíboros arra a szentszéki utasításra hivatkozott, mely szerint „sem szentmisét, sem más liturgikus szertartást politikai események díszleteként, járulékaként ne végezzünk”. Korábbi írásomban már utaltam rá, hogy az adventi keresztállításokon a katolikus egyház papjai – tudomásom szerint – liturgikus szertartást nem végeztek. Hacsak nem számít annak a kereszt megszentelése és az ott elmondott ima. Azóta tájékozódtam. Utánanéztem annak, vajon az elmúlt években „politikai események díszleteként, járulékaként” végzett-e valamilyen liturgikus szertartást a bíboros. A válasz: igen.

Magyar Menedék - Negyedik birodalom

A Terror Háza Múzeum által üzemeltetett honlapon 2005. március 13-án az alábbi hír jelent meg:

„Az esztergomi polgári körök idén is Mindszenty József érsek emléktáblájánál tartották megemlékezésüket a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján. Az ünnepségen az áldozatok lelki üdvéért Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek mondott imát.

Az emlékezésen a mártír érsek 1946. karácsonyi (helyesen: 1948. karácsonyi – a szerk.) elhurcolásának emléket állító tábla alatt a magyar katolikus egyház koszorúját Erdő Péter, az esztergomi önkormányzatét dr. Kolumbán György képviselő helyezte el. Az ünnepség végén a városban működő polgári körök képviselői gyújtottak mécsest az érseki palota falán elhelyezett emléktáblánál.”


Mint köztudott, a polgári köröket a Fidesz elnöke hívta életre a 2002-es választások után. S mint köztudott, dr. Kolumbán György a Fidesz színeiben politizál. Ő az a képviselő, aki mintegy két hónapja gázpisztollyal arcon lőtt egy embert, aki Esztergom belvárosában állítólag megtámadta őt. Erdő Péter bíboros tehát egy politikai rendezvényen vett részt 2005-ben - hiszen az eseményt nem az illetékes egyházközség szervezte -, ráadásul imát is mondott az áldozatok lelki üdvéért. Kérdés: mi a különbség Erdő Péter imája, s egy adventi kereszt tövében elmondott ima között? A választ a kedves Olvasóra bízom.

Erdő Péter bíboros úr azonban nemcsak a kommunizmus áldozatainak emléknapját tüntette ki részvételével. Alig egy évvel később a nemzetközi „holocaust” emléknapon is szerepet vállalt – a Kossuth téren. Igaz, itt „liturgikus szertartást” tudtommal nem végzett, de ezt az eseményt más okból mégis érdemes alaposabban elemezni.

Köztudott, hogy 2000-ben az Országgyűlés a „holocaust” emléknapjává nyilvánította április 16-át. Öt évvel később pedig az ENSZ a „holocaust” nemzetközi emléknapjává nyilvánította január 27-ét. Ma tehát évente két „holocaust” emléknapunk van: egy internacionális és egy hazai.

Néhány évvel ezelőtt két közismert színész hozta létre „Az Élet Menete” Alapítványt: Kézdy György és Székhelyi József. Mindketten zsidók. Mindketten az szdsz táborába tartoztak. Egyébként arról a Székhelyiről van szó, aki 2005 márciusában, az szdsz küldöttgyűlésén elhangzott beszédében átköltötte a Himnusz szövegét. A Fidesz elnökére utalva azt mondta, hogy „ő maga, mint Tokaj hímvesszeje, nektárt fog csöpögtetni”. Jól emlékszem az országos fölhördülésre. A Himnusz meggyalázásának azonban semmi következménye nem lett, holott a Btk. 269/A. paragrafusa szerint Székhelyit bíróság elé kellett volna állítani. Nem így történt, a nyomozást bűncselekmény hiányában lezárták. Nem tudom, mi történt volna, ha az izraeli himnuszt költi át ez a rettenetes ember.

De térjünk vissza Székhelyiék alapítványához, amelynek székhelye: Budapest, VII., Síp utca 12. Ezen a címen található a Mazsihisz is. Véletlenül. Ez az alapítvány szervezi évről-évre „Az Élet Menete” címet viselő felvonulást, amelyen a „holocaust” áldozataira emlékeznek. Érdemes megnézni az alapítvány honlapját (www.eletmenete.hu): az szdsz- és Izrael-kékben úszó oldalon a baloldali linkek között megtaláljuk az izraeli himnuszt is, mint a „holocaustra” való emlékezés elengedhetetlen kellékét. Ha a „Segítőink” feliratú linkre kattintunk, még érdekesebb képet kapunk a Székhelyi-féle társulatról. Az alapítvány segítői között találjuk többek között Szili Katalint, Fiala Jánost, Gálvölgyi Jánost, Kuncze Gábort, Demszky Gábort, Herényi Károlyt, a magyarhírlapos Vámos Györgyöt, a Hit Gyülekezetét, az EL-AL Izraeli Légitársaságot, Izrael Állam Nagykövetségét, a Magyar-Izraeli Baráti Társaságot, a Népszabadság szerkesztőségét, sőt még a Készenléti Rendőrség tűzszerész szolgálatát is. Ebben az illusztris társaságban sem református, sem evangélikus lelkészt, avagy püspököt nem lelünk. Katolikust viszont igen: dr. Erdő Péter bíborost. Egyedül ő képviseli a történelmi egyházakat. No comment.

A „holocaust” nemzetközi emléknapját először 2006. január 27-én tartották meg a Kossuth téren. Az eseményről részleteket láthatunk „Az Élet Menete” Alapítvány által készített filmen: kb. a második perc táján halljuk-látjuk Erdő Péter bíborost. Amint a film is bizonyítja, az áldozatok emlékére hatszáz léggömb szállt a magosba. A szervezők szándéka szerint az összesen hatmillió – s azon belül hatszázezer magyarországi – zsidó, valamint roma áldozat emlékére. A többi áldozatról nem esett szó. Pedig…

A kommunizmus áldozatainak emléknapján a vörös diktatúra valamennyi áldozatára emlékezünk – származástól, etnikai és vallási hovatartozástól függetlenül. A nácizmus áldozatainak – húsz évvel ezelőtt ezt még így mondták – viszont nincs emléknapja. A www.eletmenete.hu honlapon található egy közel egy órás, angol nyelvű film, Alfred Hitchcock dokumentumfilmje a náci lágervilágról. A film elején elhangzik, hogy a náci haláltáborokban 11 millió ember halt meg, köztük hatmillió zsidó. Nem én mondom ezt, az említett alapítvány honlapján látható filmben hangzik el. Ha így van, akkor a nem-zsidó áldozatok millióiról miért nem emlékeznek meg? Lehet vallási-etnikai alapon emlékezni az áldozatokra? A zsidóra emlékezünk, a nem-zsidóra viszont nem? A nem-zsidó halottakért miért nem indult el „Az Élet Menete”? Mi az oka ennek a faji alapú megkülönböztetésnek?

Nemrég olvastam egy találó definíciót erre a borzalmas jelenségre, vagyis az áldozatok közötti, faji alapú szelektálásra: áldozatrasszizmus. Leírom nagybetűvel, hogy virítson: ÁLDOZATRASSZIZMUS. Igen. Ha egy diktatúra áldozatai, halottai között etnikai alapon szelektálunk, akkor rasszisták vagyunk. A „holocaust” emléknap ezért az áldozatrasszizmus „ünnepe”. A faji alapú megkülönböztetésé. Ezért nem járok ilyen rendezvényekre – ellentétben Erdő Péter bíborossal. Az áldozatok faji alapú megkülönböztetésének ugyanis politikai intenciója van. Ezeken a rendezvényeken rendre felbukkan az izraeli zászló. Más nemzeti lobogót soha nem látunk. Sem lengyelt, sem oroszt, sem mást. A „holocaust” emléknap tehát politikai rendezvény – semmi köze az emlékezéshez. És az áldozatok emlékéhez.

Félreértés ne legyen: nem akarom bírálni a bíborost. Oda megy, ott beszél, ahol akar. Ezt kifogásolni nincs jogom. Ahhoz viszont jogom van, hogy a véleményemet elmondjam az áldozatrasszizmus ijesztő jelenségéről, korunk legriasztóbb emlékezet-betegségéről. Azért van ehhez jogom, mert magamat katolikusnak tartom. A „katolikus” szó görög eredetije azt jelenti: „egyetemes”. Hogy érthető legyek, az alábbiakban az egyetemes katolikus egyház fejét, XVI. Benedek pápát fogom idézni.

Három és fél évvel ezelőtt a pápa Lengyelországba látogatott. 2006. május 25-én délelőtt szállt le a gépe a varsói repülőtéren, ahol rövid beszédet is mondott. Felsorolta lengyelországi látogatásának tervezett színhelyeit, amelyek között a legutolsó állomás Auschwitz volt. A pápa kifejezte azt az óhaját, hogy „remélem, találkozhatom a náci terror áldozatainak különféle nemzetekből való túlélőivel, akik elszenvedték a tragikus elnyomást”. A pápa tehát nem csupán a zsidó túlélőkről beszélt, hanem a „különféle nemzetekből” származó túlélőkről. Három nappal később, május 28-án délután a pápa Auschwitzban hosszabb beszédet mondott. Elsőként elődje, II. János Pál pápa 1979-ben, ugyanott elhangzott szavait idézte: „Hatmillió lengyel vesztette életét a második világháború idején: a nemzet egyötöde”. Majd XVI. Benedek pápa megállt a zsidó, lengyel, cigány, orosz stb. áldozatok emlékkövei előtt, s végül így summázta mondandóját: „A többi, Európa sok nyelvén megírt sok-sok kő is az egész kontinens embereinek szenvedéseiről beszél”. Így szólt Auschwitzban XVI. Benedek pápa, a katolikus egyház feje. Valamennyi áldozatra emlékezett, mert – egy katolikus ember számára – az áldozatokra való emlékezés nem lehet válogatós. Az emlékezés: egyetemes. Nincs különbség halott és halott között. Sem etnikai, sem vallási, sem politikai alapon. A „holocaust” emléknap száműzi a „katolicitást”, az egyetemességet. Hitem szerint katolikus ember ezzel nem érthet egyet. Én mindenesetre a pápa idézett szavait osztom, s ennek szellemében elutasítom az áldozatok közötti, politikai-etnikai alapú szelektálást. A nem-zsidó áldozatok kiiktatását az emlékezetből. És a történelemből. Ezzel soha nem fogok egyetérteni. Még akkor sem, ha ehhez az áldozatrasszizmushoz – részvételével, beszédével - Erdő Péter bíboros is a nevét adja.

Mit írhatnék zárásul? Csupán annyit, hogy igyekeztem kerülni a politikai felhangú érvelést. S arra törekedtem, hogy ne bántsam meg, ne sértsem meg Erdő Pétert, a katolikus egyház bíborosát. Az adventi keresztállítást a bíboros olyan jelenségnek nevezte, amelynek „tartalmával nem tudunk azonosulni”. Gondolom, sokan vagyunk ebben az országban, akik az áldozatrasszizmus jegyében megtartott „holocaust” emléknapok „tartalmával nem tudunk azonosulni”. A fentiekben főként erről szóltam. Tényekről beszéltem. Száraz tényekről. Az esetleges következtetéseket a kedves Olvasóra bízom.

Kapcsolódó:
Erdő Péter a kommunizmus áldozatainak emléknapján

Dr. Erdő Péter „Az Élet Menete” Alapítvány segítői között


„Az Élet Menete” Alapítvány filmje


Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

Kozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben - László ErvinKozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben
Könyv - Bolti ár: 9 000 Ft
Internetes ár: 6 990 Ft
22% internetes kedvezménnyel
Határtalan bűnözés - Udo UlfkotteHatártalan bűnözés
Könyv - Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
10% internetes kedvezménnyel
A Globális elme és a civilizáció felemelkedése - Carl Johan Calleman Ph.D.A Globális elme és a civilizáció felemelkedése
Könyv - Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
20% internetes kedvezménnyel
A Béke Ösvénye az Alpoktól az Adriáig - Az Isonzó front útikönyve
A Béke Ösvénye az Alpoktól az Adriáig - Az Isonzó front útikönyve
Könyv - Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
9% internetes kedvezménnyel
A székely hadosztály - Szent Kereszthegyi Kratochvil KárolyA székely hadosztály
Könyv - Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
15% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2018 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat