HunHír.info

2019. Napisten hava 18. nap, Viola napja.

Amit soha, egyetlen újság sem volt hajlandó közölni

Dr. Bokor Imre megemlékezése Király Béláról

2009. július 15. 10:56
HunHír.Hu

kiralybela.jpgDr. Bokor Imre, a Justicia Bizottság elnöke már évek óta "házal" az összegyűjtött anyaggal, hogy leleplezze az ügyeletes '56-os hőst, Király Bélát. Király Béla feljelentette Bokor tanár urat, de egyetlen egy bizonyítékát sem tudta megcáfolni - ezt belátva peren kívüli egyezkedést akart. Az ügyet semelyik fősodratú és ellenzéki sajtó nem írta meg, Király Bélát nem kérdezte meg, Bokor Imrét nem kereste meg: az egészet agyonhallgatták. Miért kell, hogy ügyeletes hős legyen valaki, aki se nem hős, se nem hazafi?

Magyar Menedék - Grandpierre

Éveken át hiába tett bármit is Dr. Bokor Imre, hogy a nyilvánosság megismerje a tényeket - sajnos, azok csak szűk körben váltak tudottá -, ezért részéről nem erkölcstelen és nem tisztességtelen az alábbi nyílt levél, amellyel, remélhetőleg,legalább azt el lehet érni, hogy ne betonozzák be, mint megkérdőjelezhetetlen erkölcsi példaképet azt, aki erre méltatlan:


"Király Béla emlékére

A kormányfő mély megrendüléssel értesült a vezérezredes halálhíréről Az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik legnagyobb hősét, a XX. századi magyar történelem egyik nagy alakját veszítette el a nemzet.1956-ban páratlan hősiességgel küzdött Magyarország függetlenségéért, a szabadságharc leverése után már hazájától távol, de tovább küzdött ugyanezért. 1989-ben azonban hazatért, hogy részvételével megvalósuljon végre mindaz, amit 1956-ban tűztek ki célul harcostársaival. A magyar nemzet szabadságáért küzdött egy életen át - és végül győzelmet aratott. Minden magyar hálás lehet neki ezért.Király Béla vezérezredes katonaként, országgyűlési képviselőként, történészként emberségével, bölcsességével és higgadtságával sokat tett azért, hogy méltón és tisztességgel őrizhessük '56 emlékét, a forradalmárok örökségét. Mostantól az ő emlékét és örökségét is ilyen méltón kell őriznünk tovább. Az egész nemzettel együtt fájdalommal hajtok fejet emléke előtt.

Bajnai Gordon, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke"


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ILLEGITIM MINISZTERELNÖKÉNEK

MINISZTERELNÖK(?) ÚR!

Mély megrendülését enyhítendő (tanúkkal, dokumentumok sokaságával, történészek, valamint katonai szakértők kutatómunkájával igazolható) anyagokkal szeretném megvigasztalni és gyér történelmi ismereteit bővíteni.

1/ Király Béla soha nem volt az '56-os forradalom és szabadság harc egyik hőse! 1956. október 28-án hagyta el a kórházat, amikor már a Pesti Srácok ('56 igazi hősei) kikényszerítették a szovjet csapatok kivonását Budapest területéről. Aligha cáfolható, hogy Király a kórházban nem harcolt és a Nemzetőrséget (szerte az országban) mások szervezték.

2/ Nagy Imre beleegyezett, hogy Király legyen a Nemzetőrség tiszteletbeli elnöke (1956. október 28-án, az esti órákban), de ellenezte főparancsnokság létrehozását.

3/ A minisztertanács 1956. október 31-én KINEVEZTE(!) Király Bélát Budapest katonai parancsnokává, de Király semmit sem tett ebben a pozíciójában, később sem emlegette, mert számon kérhették volna tőle, hogy mit tett (a dezertáláson kívül) a rendelkezésére álló katonai erőkkel Budapest védelméért. 1956. december 30-án - az USA-ba történő érkezés után -, viszont azt nyilatkozta a The Providence Jurnal szerkesztőjének, hogy Nagy Imre 30 ezer katona és 26 ezer nemzetőr parancsokságával bízta meg. Nyilatkozatában azt állította, hogy október 28-án a nemzetőrök szabadították ki a rabkórházból (már szeptember végén szabadlábon volt, és október 14-én felajánlotta szolgálatait Bata István honvédelmi miniszternek a szocializmus építésére, majd október 28-án Nagy Imrének a (már megalakult) nemzetőrök vezetésére.

4/ 1956. november 3-án, a délutáni órákban egy Forradalmi Katonai Bizottság kikiáltotta Király Bélát a Nemzetőrség Főparancsnokának (nemzetőr egy sem volt a rendezvényen), kinevezést nem kapott a kormány részéről(!), viszont másnap reggel 35-40 nemzetőrrel eltávozott a budai hegyekbe, majd Nagykovácsin át Ausztriába.

5/ Az USA-ban azt terjesztette magáról, hogy 8 harckocsival és 400 "emberével" (Sic!) törte át a szovjetek Budapest körüli "gyűrűjét", 50%-os veszteséget szenvedett, majd Ausztriába távozott. Valójában egyetlenegy(!) harckocsija sem volt, a szovjetekkel sehol sem ütközött meg, néhány nemzetőr ugyan tűzharcba keveredett Nagykovácsinál egy szovjet ezreddel(!), de 12-15 főt foglyul ejtettek a szovjetek, és a fogságba esett nemzetőrök azt vallották, hogy Király Ausztria felé távozott.

Távozása olyan gyors volt, hogy a szovjet ezred felderítő főnökének vezetésével, a felkutatására indult gépjárműves és helikopteres csoport már "bottal üthette" Király nyomát. Tehát Király itt sem harcolt a szovjetek ellen, dezertált a nemzetőreitől.

Később több változatot "kreált" az általa elnevezett Nagykovácsi csatára, egyszer zászlóaljnyi erőt, egyszer egy ezredet és végül néhány ezer(Sic!) nemzetőrt emlegetett, akikkel Budapestről kivonult. Ezeket az adatokat napilapokban, folyóiratokba jelentette meg, valamint a Mindentudás Egyetem előadójaként is elmondta a hallgatóságának, illetve három tv csatorna segítségével (m1, m2, Duna) ismertté lett több százezer vagy millió tévét nézők számára.

6/ Az Ön által, a XX. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakjának "titulált" Király Béla Kőszeg védelmére önként jelentkezett Szálasi "csapatába", a szovjetek megjelenésekor harcra buzdította a zászlóalj tisztjeit, majd egy bajtársától ellopott gépkocsival, fehér zászlót lobogtatva dezertált a helyőrségből, később pedig az terjesztette magáról, hogy a kőszegi dandár parancsnokaként átadta a várost a szovjeteknek, hogy megóvja a pusztítástól, így (nyilatkozata szerint) Kőszegen egy puskalövés sem dördült el.

Valójában viszont: Kőszegen nem volt dandár(!), a kőszeget védő zászlóalj (tartva magát Király eligazításához, mit sem tudva Király dezertálásáról) védte a várost és 173 ember vesztesége volt, míg kiverekedte magát Ausztriáig.

7/ "A XX. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja"(Sic!) 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, katonai szolgálatot vállalt, négy év leforgása alatt őrnagyi, alezredesi és ezredesi rendfokozathoz jutott, majd Farkas Mihály tábornokká léptette elő, mert Sólyom László altábornagy, a vezérkar főnöke és a Hadiakadémia parancsnoka nem vállalta, hogy az 1950-es katonai díszszemlénél jelentést adjon be a honvédelmi miniszter társaságában lévő szovjet katonai főtanácsadónak.

Az újdonsült tábornok (Király Béla) viszont teljesítette minisztere kérését. Két hónappal később Sólyom altábornagyot letartóztatták, koncepciós pert indítottak ellen és néhány tábornok társa ellen. Király Béla "mellszélességgel" kiállt minisztere mellett, elmarasztalta tábornok társait, "kígyót-békát kiabálva rájuk" teljesítette Farkas Mihály kérést, és mint később nyilatkozta: "Nem is volt lelkiismeret furdalása"(Sic!).

A perbe fogott tábornokokat felakasztották, Király megkapta Sólyom altábornagy hadiakadémiai parancsnoki beosztását, és a kivégzett Beleznay tábornok lakását (ingóságaival egyetemben).

8/ "A XX. századi magyar történelem egyik legnagyobb alakja" magáénak tudhatta Horthy, Mussolini, Hitler, Szálasi, Rákosi (illetve Farkas Mihály) kitüntetéseit, Nagy Imrétől kapott kinevezését, Göncztől kapott vezérezredesi rendfokozatát, Gyurcsány kezéből a Nagy Imre emlékérmet, tajvani, indiai, japán, maléziai, dél-vietnami, indonéziai, Fülöp-szigeti, szingapúri, hawaii, stb., stb., kitüntetéseit, az USA hat államának díszpolgári címét, és számos más elismeréseket (elnöki, elnökségi, tanácsadói, főtanácsadói,) funkciók sokaságát. Mindezeket határozott fellépésének, hazugságai sokaságának és hiszékenyek tömegének köszönheti.

Most pedig készülnek az ILLETÉKESEK, hogy végső (látványos) búcsúként tovább dicsőítsék történelmük legnagyobb, legügyesebb és legszerencsésebb szélhámosát, a mindenkit kiszolgáló, eláruló, cserbenhagyó és mindenkit félrevezető kaméleont, hogy megcsúfolják a Pesti Srácok, a mártír tábornokok és főtisztek, a Kőszegen, Budapesten és Nagykovácsinál elesett, valamint a kádári megtorlásban kivégzettek, a XX. századi igazi magyar hősök emlékét.

Ezt segíti közvetve vagy közvetlenül egy illegitim miniszterelnök megrendült állapotában és tudatlanságában leledzett nyilatkozata is.


Prof. Dr. Bokor Imre nyugállományú mérnök ezredes,
a Magyar Justitia Bizottság elnöke,
a FÚSZ elnökségi tagja, a Kárpáti Harsona munkatársa

Nemzeti Bulvár

Legfrissebb hírek

Az elmúlt 24 óra hírei

könyv rendelés

A Nemzeti Összetartozás naptára 1920-2020 - Babucs ZoltánA Nemzeti Összetartozás naptára 1920-2020
Könyv - Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
25% internetes kedvezménnyel
Ne bántsd a magyart! - Szájer JózsefNe bántsd a magyart!
Könyv - Bolti ár: 3 950 Ft
Internetes ár: 3 674 Ft
7% internetes kedvezménnyel
Atlantisz csomag - 2 könyv együtt különleges kedvezménnyel - Ignatius DonnellyAtlantisz csomag - 2 könyv együtt különleges kedvezménnyel
Könyv - Bolti ár: 12 490 Ft
Internetes ár: 9 990 Ft
20% internetes kedvezménnyel
Káosz és rend III. - Hajnali sugár - Benkő LászlóKáosz és rend III. - Hajnali sugár
Könyv - Bolti ár: 3 499 Ft
Internetes ár: 2 974 Ft
15% internetes kedvezménnyel
A második szabály - In memoriam Olofsson Placid - Beer Miklós - Csókay András - Brückner Ákos Előd - Eperjes Károly - Ézsaiás Erzsébet - Mádl Dalma - Rétvári Bence - Schmidt Mária - Sinkovits Vitay András - Süveges Gergő és még sokan másokA második szabály - In memoriam Olofsson Placid
Könyv - Bolti ár: 2 850 Ft
Internetes ár: 2 423 Ft
15% internetes kedvezménnyel

Magyar Menedék Könyvesház

hunhir_tudosito

Mai napra rendelt

...betevő falat:

Programajánló

  A HunHír barátai

  Legolvasottabb hírek

  HunHír-Tudósító

  Képtárak

  Felhívások

  Közlemények


  Az oldalon található audió, vizuális tartalmak illetve cikkek, és egyéb szövegek a szerkesztők tulajdonát képezik. Kizárólag a szerkesztőség írásos beleegyezésével másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők.
  © 2002-2019 Rockszerda
  Kapcsolat * Impresszum * Hirdetési ajánlat