- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Híres magyar nők

Az emberiség Isten által teremtett rendjében megvannak a női egyéniség, személyiség férfiaktól eltérő jellemző vonásai, egyedisége, értékei.

Ezek a férfiaknál sokkal nagyobb arányú érzelmi finomság, érzékenység, empátia, együttérzés, az érzelmektől való erősebb függés, a kitűzött célok elérése érdekében tanúsított elszánt akaraterő. Természetesen ezek mindig az adott személyiség lelki alkatából, egyéniségéből, belátásából következtek.

Fotó: Banczik Róbert

Érdekes könyvet vehet kezébe a kedves olvasó, Weninger Endre történelem-angol szakos középiskolai tanár, történész kecskeméti Montázsmagazin oldalain eddig megjelent híres magyar női egyéniségekről készült írásai, cikkei gyűjteményét, Híres magyar nők címmel kötetbe rendezve. A híres nők sora mintegy 1100 év történelmi ívében helyezhető el, tehát a könyvben Sarolt fejedelemasszonytól Horthy Istvánnéig bemutatott 35 személyiség teljesen eltérő korszakokban, feltételek között élt. Így hasonlítani sem lehet őket egymáshoz, vagy nagyobb részüket a mai ember erkölcsi-szellemi követelményeihez, elvárásaihoz. Ismeretes, hogy a mai ember erkölcsi elvárásaihoz esetleg a XVII.-XVIII., főként, leginkább azonban csak a XIX. és a XX. század embere viszonyítható.

A kecskeméti Katona József Könyvtárban mutatták be a kötetet augusztus 29-én. Köszöntőjében Engert Jakabné Kecskemét alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a könyv fontos szerepet tölt be, hiszen a benne szereplő nőalakok – legyenek akár arisztokrata hölgyek, akár fejedelemasszonyok, katonák, irodalmárok, politikusok – örök példát jelenthetnek a jövendő magyar nemzedékei számára.

Engert Jakabné alpolgármester megnyitója. Mögötte Nyitrai Brigitta előadóművész
Fotó: Banczik Róbert, Hiros.hu

A felkészült és rutinos kommunikációs szakember, Weninger Andrea tett fel kérdéseket a szerzőnek, vagyis édesapjának, valamint a könyv illusztrátorának Antalffy Yvettnek és lektorának, dr. Károlyfalvi Józsefnek.

Beszélgetés a könyv szerzője, illusztrátora és lektora között

A színvonalasan vezetett, szerkesztett beszélgetés folyamán feltett kérdések egy része a könyv motivációjára irányult. A szerző álláspontja szerint a hosszú évtizedekig igen sematikus, szürke történelemoktatás visszaszorította a történelem egyediségét, a történelmi szereplők egyénisége háttérbe szorult. Sajnos ezt igazolja a tantárgy iránti érdeklődés csökkenése is. A női történelmi egyéniségek, a tehetség, a példák tudatosításában nyújt segítséget a könyv. A szerző kifejtette, többnyire pozitív szereplők életútját ismertette, azonban megjelentek a műben néhány, nemzetközileg ismert, akár vitás életutat befutott személyiségek is.

A könyvbemutató számos érdeklődőt vonzott
Köztük fiatalokat is

A szerző tárgyilagosságát jelzi, hogy számos szereplő esetében ismerteti az eltérő álláspontokat is.

A könyv lektora, portálunk munkatársa azt a kérdést tette fel, miért is kaphattak más európai nemzetektől eltérően, a különböző területeken tevékenykedő hölgyek jelentősebb szerepet hazánk történelmében. Értékelése szerint, mert kevesen vagyunk és Széchenyi István véleményét, valamint Oláh György lapja címét idézve egyedül vagyunk. Sokszor, talán legtipikusabban Zrínyi Ilona esetében, férfiak hiányában ők képviselték az államalkotó eszmét.

Antalffy Yvett, a mű illusztrátora hangsúlyozta, mindegyik nőalakot jelképszerűen, egyénisége vonásait hangsúlyozva szándékozott megjeleníteni.

Antalffy Yvett jelképszerűen jelölte a nőalakokat

A bemutató szellemes gondolattal zárult, a beszélgetés vezetője felvetette, kiről is lehetne a könyv szereplői közül egy érdekes filmet készíteni. A szerző egyértelműen Sass Flóra romantikus sorsára utal, akinek szüleit 1849-ben Nagyenyeden a román felkelők legyilkolták, csak azért maradt életben, mert a román szolgáló saját gyerekének vallotta. Két évtized múlva a vidini rabszolgapiacon tűnt fel, ahol a híres angol Afrika-kutató Samuel Baker megvásárolta, majd felesége lett.

Azért arról se feledkezzünk meg, hogy Viktória királynő, mikor férjét kitüntette, őt, mint volt rabszolgát nem fogadta. Csak mellékesen jegyezzük meg, ezért mi is tüntessünk, vagy alakítsunk példaként Hungarian Lives Matter mozgalmat?

A bemutató hangulatát emelték a Pótszék Társulat előadóművészei. Nyitrai Brigitta Karády Katalin dalait, Gulyás László pedig Arany János: Mátyás anyja című versét közvetítették.

Remélhetően a mű nemsokára digitális formában is elérhető lesz a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

Kérdés hangzott el a szerző tervei, következő könyve kapcsán. Ez a jelentősebb magyar miniszterelnökök pályaívét fogja átfogni, mely munkához alkotókedvet és egészséget kívánunk.

Hunhír.info

.