- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Turulra vár Érsekújvár

A cseh legionárius őrnagy mellszobra már áll, lesz mellette turulmadárszobor is az érsekújvári temetőben?

Érsekújvár képviselő-testülete még 2017-ben elutasította, hogy közterületen állítsanak mellszobrot Jiři Jelínek cseh legionárius őrnagynak. Ezzel együtt egy turulmadárszobor-állítást is elutasított, mondván, hogy egyik sem kedvezne a szlovák-magyar békés együttélésnek, és ellentmondásos történelmi korszakokat felidézve feszültséget szülne a városban.

Bár azt nem igazán sejteni, hogy a honfoglaló magyarok totemállata milyen ellentmondásos történelmi korszakot idézhet fel? Maga a honfoglalás lenne netán ellentmondásos?

Mindkét szoborállítást a helyi Háromhidak Polgári Társulás kezdeményezte. A cseh legionáriusok 1919-es hadi cselekményei Érsekújvárban és környékén magyar áldozatokkal jártak, sok magyar civil polgár, valamint cseh és magyar katona esett el a harcokban, közvetlenül az első világháborút követően. A történelemben kellőképpen fel nem tárt eseménysorozat a cseh legionáriusok és a magyar vörös hadsereg fegyveres harca. A város azt követő történelmében többször is előfordult, hogy különböző erők emlékművekkel akartak tisztelegni a cseh katonák „hősiessége” előtt.

A múltidéző, de ellentmondásosan kedélyborzoló érsekújvári történet még 1922-ben kezdődött, amikor egy leendő legionárius emlékmű alapköve került elhelyezésre a városban az északi hadjárat (1919. június) során a város környékén meghalt 92 legionárius cseh katona sírhelyére. Maga az emlékmű azonban csak 1936-ra készült el, addigra viszont már közös katonai sírokban nyugodtak az időközben felszámolt érsekújvári temetőkből áthurcolt katonai áldozatokkal együtt.

Az első bécsi döntést követően, Érsekújvár visszacsatolása után, 1938-ban a legionárius emlékművet egy másik hasonló szoborcsoporttal együtt eltávolították. Talapzata viszont egészen 2013-ig ott állt az érsekújvári Szent József temetőben, egy alkalommal ezt a helyi magyar fiatalok március 15-én tévedésből meg is koszorúzták, mert egy helyi legenda szerint az 1919-ben lerombolt Kossuth-szobor maradványának vélték a betontömböt.

A képviselő-testület szlovák nemzetiségű képviselői közvetlenül 2010 előtt is több alkalommal javasolták, hogy a város önkormányzata állítsa vissza a helyi temetőben az 1938-ban lerombolt legionárius emlékművet, amely ellen az önkormányzat akkori magyar képviselői hevesen tiltakoztak. Az emlékműből végül is annak idején egy emléktábla lett, amelynek a főtéri városháza falára szánt első változata a szállításban megrongálódott, és másolata került később a Matica slovenská saját tulajdonát képező épületének falára. A 2010-es évek elején az immár szlovák többségű képviselő-testületben újra szóba került a legionárius emlékmű felújítása a temetőben, melyet az akkori városvezetés egy I. világháborús emlékmű felállításával igyekezett kivédeni, és ennek márványlapjain tüntették fel az ott nyugvó katonák neveit. Ez azonban nem elégítette ki a legionárius hagyományőrzőket.

2016-ban siker koronázta igyekezetüket, a Szent József köztemetőben november 10-én avatták fel az eredeti emlékmű másolatát, amelyen az eredeti 1936-os szöveg olvasható, miszerint a sírban a csehszlovák szabadságért 1919-ben életüket feláldozó hős katonák nyugszanak.

Szoborháború

Három év se telt el azóta, és fura szoborcsoportot alkotva az emlékmű mellé került Jiři Jelínek cseh legionárius őrnagynak a mellszobra is. Az őrnagy mellszobra eredetileg a Szokol-székház melletti sarkon állt és 1938-ban távolították el. A mellszobor visszaállítását úgy próbálták a kezdeményezők elfogadhatóvá tenni, hogy ezzel együtt kérték a közeli Szent Anna kápolna mellett egykoron álló turulmadaras emlékoszlop visszaállítását is. Az emlékművet közadakozásból 1914-ben állították fel, 1919 után ledöntötték, 1939-ben újra helyén volt a turul, amit aztán 1946-ban megint ledöntöttek.

Nos, a Háromhidak Polgári Társulás kettős szoborállítási szándékát a városi képviselő-testület ugyan elutasította, de a polgármester engedélyezte, hogy mindkettő a temetőben legyen elhelyezve. Jelínek mellszobros emlékoszlopára már összegyűlt a pénz, le is leplezték az elmúlt hetekben, ott díszeleg a temetőben közvetlenül a 2016-ban felavatott legionárius emlékmű szomszédságában.

A probléma csak abban leledzik, hogy a turulmadaras emlékoszlopnak viszont még se híre, se hamva. A háromhidasok március 15-re tervezik felállítását, az emlékoszlop talán elkészül addig, a turulmadárszoborra viszont nincs pénz. Jelínek őrnagy, ha már eddig várt az új mellszobrára, megvárhatta volna a turulmadarat is!

Ma7 – Hunhír.info