- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Vajdaság Köztársaság (vagy hercegség)

Míg mi itt torzsalkodunk, addig a Délvidéken szépen, lassan, lépésről lépésre megalakul egy ÚJ ORSZÁG: a Vajdaság.

Mi több, NÉPSZAVAZÁSSAL!
És, ha egyszer ez a Vajdaság állam létrejön, akkor Magyarország mindörökre elveszítette Szabadkát, Zentát, Zombort, Óbecsét és így tovább.

Eleinte nem vették komolyan Vajdaság önállósulásának szándékait, amelynek legádázabb harcosai az ősvajdasági szerbek, a Monarchia szerbjei, akik egyre erősödő gyűlölettel viseltetnek a “précsánok” (t.i. azok a szerbek, akik a Szávától délre élnek) iránt. Azt állítják, hogy Belgrád és a Száván túli Szerbia Vajdaságból élősködik, és nem hagyja fejlődni Vajdaságot. Sőt a vajdasági magyarok sem nem ellenzik házszomszédjaik véleményét.

Egészen biztosan, ha népszavazásra kerül a sor, a jelenleg még “nemzeti kisebbségek” (magyarok, románok, szlovákok, ruszinok, bunyevácok, horvátok stb) is Vajdaság önálló államiasságára fognak szavazni.