- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

O.J. : Benyomások a budapesti világforradalom első napján

A világforradalom szükségességéről annyit, hogy bárkivel szó esett róla, az megkérdőjelezhetetlen.

Megkérdőjelezhetetlen azon elégedetlenség, melyet a ránk ható hatalom rossz, elviselhetetlen diktátumai kiváltanak, azon eszközzé tétel, melyben egymásnak ugrasztó a tudatunkat befolyásoló oktatási-, média-, jog-,gazdasági-, hit- politikai rendszerükkel ránk gyakorolnak.

A semmi sem az aminek látszik megkérdőjelez minden fogalmat, még a forradalom fogalmát is miközben az ember igazságérzete kitörésre sarkall.

Hogy mennyire nem az, a budapesti világforradalmárok alacsony részvételében nyilvánvaló, és nemzeti szemmel szégyenletes is, hogyan lehet egy ősi alapnyelvet ennyire szétzülleszteni, hogy alig egy piciny része érti azt helyesen. Szétzüllesztés utolsó hivatalos dobása a fülke forradalom, mely a szavazó fülkében senkivé tett egy a jövőjét kiszolgáltató igent mondó sült galambra várót miáltal az igazságmondó vezért hatalomra emelt. Így persze a kétharmad nem is volt jelen ezen az alulról szerveződő világforradalmon.

Az alulról szervezés kétsége persze jelen volt. Jelen a távol maradottak tudatában és jelen az ott levő korábbi forradalmárok, (melyek Kossuth tériekként ismerik egymást) tudatában is.

Az igazság az ami tettel igazolhatóan az életet szolgálja. Van olyan igazság is, mely a tudatban születik, de nem válik egy másik tudat részévé, elhal mielőtt tetté válik.

Ez egy olyan kijelentés, mely engem kivitt a Gödörbe.

A Gödör egy mélyen fekvő hely, ahová le lehet csúszni. Görkorin (íme a gépem helyesírása tiltakozik). Teszik azt azesztelen fiatalok (egy idősödő nemzetinek ez nyilvánvaló, csak az nem sajnos hogy ő mit tett, vagy nem tett hogy ezek ilyenek legyenek).

A Gödörben 3 órára interneten meghirdetett időben kevesen voltak. Az (esztelen) fiatalok őrszemei kiszúrták azon ÖFEM meg MAREVOSZ-t reklámozó transzparenst, mely az ők szemükben egy helyre tartozik a kétharmad, az MSZP és más megmondókkal, melyekből nem kérnek.

Elfogadták viszont azon kartonokat, melyre mindazt amit mondani kívántam volna mondani nem lehetett (terjedelménél fogva) felírni, de azon kartonokon melyet a Kossuth térre 3 évvel korábban piros fehér zöld színekben felpingáltam MAGYAR PÉNZT ÉS ÉRTÉKRENDET A TÖRVÉNYESÍTETT CSALÁS NEMZETIDEGEN POLITIKÁJA HELYETT, vagy A MAGYAROK ÁLTAL ALKOTOTT RENDSZERVÁLTÁST ÉS NEM A PARLAMENTI MEGÉLHETÉSI POLITIKUSOK ÁLTAL VEZÉRELT HUNGAROGENOCIDIUMOT

Viszont eltanácsoltak a Gödörből a magasabb szinten található részvételi demokráciába, ahol részünk volt mindenféle szervezett és szervezetlen alul/ról/szervezettekkel tanácskozni.

Igen, itt a tudat forradalma folyt. Volt alkalmam másokat hallgatni és másoknak megnyilvánulni. A mi szervezett tudatformálásunk helyt kapott azon kissé jobban szervezett csoportoknál kik hol humanistáknak, hol anarchistáknak mondták magukat.

Így az alkalmat kihasználva meg is nyilvánultunk. Részemről azon akár filozofikus szemszögből tekintve is az egybe tartozást tükrében a tudat mivoltáról, az önismeret fontosságáról, a megnyilvánulás és akaratnyilvánítás felelős szükségességéről beszéltem, melyből kiindulva tetté válthatjuk igazságakaratunkat.

Nem tapasztaltam olyan megnyilvánulásokat, melyek nem jóindulatból fakadtak volna,ezért reménykeltő e nap élménye.

Az élmény fáklyás vonulással a Szabadság térre folytatódott, ahol a forradalom a forr a dalom-ban meg további fiatalos élménykeltésben folyt.

A világforradalom ilyen, egyesek által libsi-nek becézett kihagyói hasonlítanak a minemzeti (Kossuth téri) ugyancsak tudatforradalmunk kihagyóihoz.

Mert az ember élete egy esély. Az egy az egy. Kihagyni a nulla, mely már csak negatív irányba mutat, ahol semmi sem az aminek látszik.

Budapest 2011.X.15 O. J. (Marevosz)