- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Volt egyszer egy gödöllői dzsembori

1933-ban augusztus 2-án kezdődött meg Gödöllőn a máig is legendás hírű cserkész világtalálkozó, a dzsembori.

Alighanem megint olyan történelmi ponthoz jutottunk el, amellyel nemigen tudunk mit kezdeni: lényegében elhallgatták előlünk, nem beszéltek róla, eljelentéktelenítették – mind a cserkészetet, mind a dzsemborit, hát még a 33-as gödöllői dzsemborit.

A cserkészet lényege nagyjából a következőkben foglalható össze: a mozgalom alapvető célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében mind egyénként, mind felelős állampolgárként és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeik tagjaiként – jellemzően politikai cél nélkül, bár ez értelemszerűen nem valósítható meg.

A kép nem éppen szokványos: lányok vannak rajta: korabeli kép Gödöllőről a dzsembori lánytáborából

A cserkészet eredetileg a 11-18 éves fiúkra fókuszált, de a lányok is csatlakozni szerettek volna, szinte már a mozgalom elindulásától kezdve. Baden-Powell és húga, Agnes Baden-Powell 1910-ben létrehozták a lánycserkészetet, a fiúkéval párhuzamos mozgalomként.
1928-ban a magyarországi Parádon alakult meg a Cserkészlány Világszövetség (WAGGGS).
Ebben az időszakban a lánycserkészek – a társadalmi elvárásoknak megfelelően – még a fiúktól külön szervezdődtek; az 1990-es évekre azonban a WOSM tagszövetségeinek kétharmada már a koedukáció elvén működik.

Hunhír.info