- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

“Édes Erdély, itt vagyunk!” És akkor Horthy bevonult kincses Kolozsvárra is…

A magyar csapatok a második bécsi döntés értelmében 1940. szeptember 5-én lépték át a trianoni határokat, és kezdték meg a kijelölt határvonalig Észak-Erdély területeinek birtokba vételét. A felemelő pillanatokat a korabeli filmhíradónak köszönhetően mi, bizakodó utódok is átélhetjük.

Nagyvárad 1940. szeptember 6-án tért vissza, Horthy Miklós ünnepi díszszmlét tartott szeptember 11-én Kolozsvárott, az alábbi filmhíradó ezt örökítette meg.

Visszatérés, hazatérés a művészet tükrében

A visszacsatolt területek magyar szellemi-kulturális élete lelkesen üdvözölte a második bécsi döntést. Számos irodalmi alkotás is született e témakörben, amelyek közül az egyik legismertebb és mind a mai napig ható mű Wass Albert Jönnek! című, 1940 novemberében befejezett regénye. Az írás a döntés kihirdetése és a honvédség bevonulása között eltelt néhány nap eseményeiről, a román közigazgatás és hadsereg kivonulásáról, a feszült várakozás pillanatairól szól. A Kolozsváron megjelenő Erdélyi Helikon című folyóirat 1940. decemberi számát teljes egészében a visszatérés élményei felidézésének szentelte.

A reprezentatív összeállítás szerzői között találjuk Kemény Jánost, Kós Károlyt, Reményik Sándort, Szabédi Lászlót, Tamási Áront is. Az írások többsége a két évtizedes elnyomás idején kialakult „kisebbségi humánum” erkölcsét és szellemiségét idézte fel követendő példaként. Ünnepi számmal állt elő a szintén kolozsvári Pásztortűz című folyóirat is, mások mellett Ravasz László és Tavaszy Sándor esszéivel. A felszabadulás örömébe ugyanakkor szomorúság vegyült amiatt, hogy az új határ kettészelte Erdélyt, és közel félmillió magyar maradt román uralom alatt Dél-Erdélyben. Nyírő József szavaival: „Az egyik szemünk az örömtől, a másik a fájdalomtól sír.”

Hunhír.info, Erdélyi Krónika