- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Gábor Áron rézágyúit Turóczy Mózes műhelyében öntötték

Kézdivásárhelyen járva, egy Gábor Áron rézágyú mellett egy ottani atyafi a fülem hallatára mítoszt rombolt, mikor is azt mondta:

– Az utókor ugyan Gábor Áron nevét jegyezte meg, de a 48-as forradalom híres ágyúöntője valójában nem is ő volt, hanem Túróczy Mózes…

Soha nem jutna eszembe e kijelentés alapján (még ha esetleg igaz is…) az, hogy Gábor Áront a mélybe rántsam – inkább születésnapján a derék Túróczy Mózest (1813-1896) emelem a magasba.

Turóczy Mózes

A kézdivásárhelyi Turóczy család a Felvidékről, Turóc vármegyéből származik, és a nagyjeszeni Jeszenszky család egyik ága.

Jeszenszky István 1647-ben került Kézdivásárhelyre mint aranyműves, és hamarosan felvette a turóci származásra utaló Turóczy nevet.

Túróczy mesterségét apjától tanulta, majd 1848–49-ben Gábor Áron útmutatása alapján saját műhelyében öntötte rézágyúit a Bem József vezette erdélyi sereg számára.

A Gábor Áron-féle ágyúkból összesen 70 db készült, ebből 64 db három- és hatfontos ágyú Turóczy Mózes műhelyében.

Tudnivaló, hogy – mivel nem volt csőfúrójuk – Túróczyék eleve lyukasra öntötték az ágyúcsöveket.

Ez elvileg sokkal kisebb pontosságot tett volna lehetővé, mégis a fegyverek olyan jól sikerültek, hogy az ellenség azt hitte: Bem seregének kiváló minőségű francia ágyúi és francia tüzérei vannak.

Bem apó igen nagyra értékelte a kézdivásárhelyiek sikereit, és a harcokban tanúsított hősiességét, hogy Kossuth Gábor Áront honvéd őrnaggyá és az önálló székely tüzérség főparancsnokává, Turóczy Mózest pedig honvéd tüzérszázadossá és az ágyúgyár igazgatójává nevezte ki.

A gyártás 1849 januárjától egészen június 25-éig folytatódott, mígnem a cári csapatok Ojtoznál betörtek Erdélybe, ezzel bevonultak Kézdivásárhelyre, ahol feldúlták a várost és az ágyúöntő műhelyt is.

Turóczy Mártonról további életéről csak annyit tudunk, hogy a csatazaj elültével még kétszer nősült: első felesége Jancsó Karolina, második felesége Szőcs Ilka volt.

A körülményeket nem ismerve úgy tudni, hogy Túróczy 1850. után továbbra is a rézműves mesterséget folytatta.

Mészáros Sunyó Sándor – Hunhír.info