- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

2020-ban a székelyekre, a Székelyföldre kell figyeljen az EU!

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a Nemzeti Régiókért polgári kezdeményezésével az EU-hoz fordult és hat év kitartó pereskedés után – a nemzetben gondolkodó magyar kormány támogatásával is – pert nyert Románia, Szlovákia  Görögország és az  Európai Bizottság ellen.

A Nemzeti Régiókért polgári kezdeményezés célja, hogy ne csak az  EU nemzetállamai, hanem az őshonos lakosságú nemzeti régiók – így Székelyföld is – jusson hozza az EU-s pénzekhez és azokat csak úgy lehessen felhasználni, hogy az ne vezessen az őshonos nemzeti régiók sajátos hagyományainak, a kultúrájának a felszámolásához. Ez a pert nyert polgári kezdeményezés, valójában a székelység akaratának a kinyilvánítása, kezdeti győzelme.

Ám az eddig összegyűlt  csupán 40 000 aláírás mellé 2020. május 6-áig, még 940 ezer uniós állampolgár aláírása szükséges ahhoz, hogy az Unió megkezdhesse a pert nyert  polgári kezdeményezés megtárgyalását.

A kezdeményezéshez online itt [1] lehet csatlakozni.


Az aláírással kapcsolatos tudnivalók

Hogyan támogathatom a kezdeményezést?
A kezdeményezést papír formanyomtatvány kitöltésével (és aláírásával), vagy online űrlap kitöltésével támogathatod.

Mire ügyeljek a papír formanyomtatvány kitöltésénél?
A formanyomtatványt NAGYBETŰKKEL kell kitölteni.

Egy formanyomtatvány legfeljebb három személy adatait és aláírását tartalmazhatja.

A kitöltött formanyomtatványokat a következő címre kell eljuttatni: Székely Nemzeti Tanács, 520003 Sepsiszentgyörgy, Konsza Samu utca 21.

Mit kell tudni a kezdeményezés online támogatásáról?
Az online űrlapot magyarul ezen a linken [2] kell kitölteni.

Fontos, hogy a legelején, a “Kiválasztott ország:” résznél az állandó lakóhelynek megfelelő országot kell választani, mert az online űrlapok (ahogy a papír formanyomtatványok is) országok szerint különböznek egymástól.

Támogathatom egyszerre papír formanyomtatványon és online űrlapon is a kezdeményezést? Nem, csak az egyik változatban lehet támogatni, mindkettőben nem.

Ha az online űrlapot választod, nem kell rendelkezned elektronikus aláírással, elég csak a kért személyes adataidat megadni. Az online űrlap kitöltése is csak 1 percet vesz igénybe.

Nem vagyok 18 éves. Támogathatom (aláírásommal) a kezdeményezést?
Sajnos nem, de szólni kell a 18 évnél idősebb barátoknak, szülőknek, rokonoknak, hogy ők írják alá! És ők is, a maguk során, szóljanak ismerőseiknek, barátaiknak!

Valamelyik Európai Uniós ország állampolgára vagyok, itt van állandó lakhelyem, de életvitelszerűen egy másik uniós államban élek. Támogathatom (aláírásommal) a kezdeményezést?
Igen, uniós állampolgárként a lakhelyedtől függetlenül aláírható a különböző államokban használt papír formanyomtatvány vagy kitölthető az online űrlap.

Egyik uniós országban van bejegyzett lakhelyem, ám egy másik uniós ország állampolgára vagyok. Támogathatom (aláírásommal) a kezdeményezést?
Igen, de csak akkor írható alá a bizonyos uniós országban használt papír formanyomtatványt vagy tölthető ki az illető online űrlap, ha rendelkezik egy másik uniós tagország állampolgárságával.

Nincs uniós állambeli állampolgárságom, sem pedig valamelyik uniós országban bejegyzett állandó lakhelyem. Támogathatom a kezdeményezést?
Nem, de szólni kell a 18 évnél idősebb, valamelyik uniós ország állampolgárságával rendelkező barátnak, rokonnak, hogy ő írják alá! És ő is, a maga során, szóljon ismerőseinek, barátainak!

Kettős állampolgár vagyok. Két különböző állampolgárként (kétszer) is támogathatom a kezdeményezést?
Nem, csak egyszer! A fontos, hogy valamelyik Európai Uniós ország állampolgárságával rendelkezzen, és egyéni döntés kérdése, hogy melyik állampolgárságot választja.

Milyen személyes adatokat kell megadnom a kezdeményezés támogatásához?
A nyomtatott űrlap, illetve online aláírási ív tartalma országonként változik. Alapvetően szükséges a családi név, születéskori családi név, utónév (keresztnév), a bejegyzett lakhely címe, a születés ideje és helye, állampolgárság.

Meg kell adnom valamelyik személyazonosító okmányom számát a kezdeményezés támogatásához?
Nem, általában ilyent nem kér a nyomtatvány, illetve az űrlap.

Személyes adataimat milyen célra használják fel?
A megadott személyes adatokat kizárólag ehhez a polgári kezdeményezéshez beérkezett támogató aláírások számának ellenőrzése és igazolása céljából lehet a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani, illetve adott esetben az ezzel kapcsolatos közigazgatási vagy jogi eljárások céljából lehet feldolgozni. Az adatok semmilyen egyéb célra nem használhatók fel. Az érintetteknek jogukban áll hozzáférni személyes adataikhoz.

Minden támogató nyilatkozatot megsemmisítenek legkésőbb a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének napjától számított 18 hónapon belül, vagy közigazgatási és jogi eljárás esetében, legkésőbb egy héttel a szóban forgó eljárás lezárását követően.

Mi lesz, ha összegyűlik az egymillió aláírás (és online támogató nyilatkozat)?
Az összegyűjtött aláírásokat benyújtjuk az Európai Bizottságnak. Az aláírásoknak és az online támogató nyilatkozatoknak az a szerepe, hogy bebizonyítsa: a nemzeti régiók uniós szintű nyilvántartására, fejlesztésük támogatására van társadalmi igény, ezért az EU-nak foglalkoznia kell a nemzeti régiók védelmével, illetve a rájuk vonatkozó fejlesztési politikákkal.

Az Európai Bizottság feladata lesz kidolgozni a nemzeti régiókra vonatkozó törvénycsomagot, amelyet aztán minden uniós tagállamnak alkalmaznia kell.

Hajrá székelyek! Hajrá Székelyföld!

Hunhír.info