- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Magyar köszönet a trianoni gyalázatra emlékezésért

Bencsik János (év elején a Jobbikból kilépett, azóta) független képviselő levelet írt Rep. Andy Harris, M.D. magyar származású amerikai képviselőnek, aki Trianon századik évfordulójának témáját az Amerikai Kongresszus Képviselőháza elé vitte. A levél alább olvasható.

Tisztelt Képviselő Úr!

Nagy örömmel olvastam, hogy a Kongresszus Amerikai-Magyar Baráti Tagozatának társelnökeként fontosnak tartotta, hogy szólásra emelkedjen a magyar nép egyik legszörnyűbb történelmi tragédiája, a nemzet egyharmadát idegen, ellenséges hatalmak fennhatósága alá kényszerítő trianoni békeszerződés kapcsán. Külön üdvözlendő, hogy nem csupán a Magyarországra erőszakolt békediktátumra, illetve annak következményeire hívta fel a figyelmet, hanem csatolta az Amerikai Magyar Szövetségnek ezen alkalomra kiadott nyilatkozatát is, amely így bekerülhetett a Kongresszus jegyzőkönyvébe.

Magyar származású amerikai képviselőként bizonyára Ön is tisztában van vele, hogy a mára 13 milliósra fogyatkozott magyarság nem tartozik a világ legbefolyásosabb népei közé. Így a világ vezető hatalmai, köztük az Amerikai Egyesült Államok csak ritkán, nagy port kavaró ügyekben figyel fel azokra a kisebbségellenes lépésekre, amelyek Trianon máig ható következményeiként a Magyarországgal szomszédos országokban sajnos a mai napig folyamatosan zajlanak. Pedig Trianon ismerete nélkül nem lehet megérteni Közép-Európát és a Balkánt, az pedig evidenciának számít, hogy Európa megértéséhez nélkülözhetetlen Közép-Európa és a Balkán ismerete. A kétoldalú konfliktusok, az etnikai feszültségek és a külső befolyásolási kísérletek mind-mind aláássák az európai népek békés és prosperáló együtt élését, amely közös érdekünk lenne, és amelyet sajnos aktuálpolitikai érdekek mentén felelőtlen politikai vezetők a mai napig akadályoznak.

Mindezek alapján csak megköszönni tudom Önnek, ha továbbra is kiáll a magyarság jogegyenlőségért vívott küzdelmei mellett, és elviszi a hangunkat olyan fórumokra, ahová máskülönben nem tudnánk eljutni.

Tisztelettel üdvözli:

Bencsik János
független országgyűlési képviselő
Magyar Országgyűlés