- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

A hétpróbás kételemis tömeggyilkos nem éhezett Budapesten

Egy nagy sóhaj, és bejelentem: ma van Kliment Jefremovics Vorosilov szovjet katonatiszt, marsall, a szovjet nagy honvédő háború (Великая Отечественная война) hadvezérének születésnapja. Ez a hétpróbás gazember és sokszoros gonosztevő a második világháborút követően – moszkvai helytartóként – komoly szerepet játszott Magyarország szétverésében és lezüllesztésében.

Áldatlan tevékenységét mindmáig nem sikerült kiheverni, bár hirtelen felindulásból már a Moszkva tér gyászos nevének eltörlése megtörtént, igaz még a korábbi főpolgármester sem nyilatkozott arról, hogy szándékában állna Budapesten a Vorosilovra, de még inkább Tolbuchinra (is) emlékeztető Szabadság téri szégyenoszlopot örökre eltüntetni.

Ez a kételemis tömeggyilkos 1917-től kezdve az életből ellesve tanulta a profi emberölést: részt vett a hírhedett politikai rendőrség, a Cseka, majd a Vörös Hadsereg megszervezésében. Molotov és Mikoján mellett az ő lelkén szárad egyebek közt a katyni vérengzés, a lengyel katonatisztek tízezreinek kivégzése, de bűnlajstromán szerepel a krími tatárok több százezres deportálása, melynek során az érintettek fele elpusztult.

Elrettentő idézet a Történelemportál idevágó cikkéből, mely a “felszabadulás” felhőtlen örömeit ecseteli Vorosilov vezérlete alatt:

“A dálnoki Miklós Béla vezette kormány majd egyéves regnálása alatt hurcolják el azt a több százezer hadifoglyot, asszonyt, gyermeket, a haláltáborból hazatérő zsidót, papot és régi mozgalmi kommunistát, akik Szibériában és a donbaszi szénbányákban töltötték a következő tíz évet, s akiknek a többsége túl sem élte a megpróbáltatásokat.
A Miklós-kormány tehetetlenül nézi végig, ahogy a Vörös Hadsereg zabrál, fosztogat, erőszakoskodik, gyilkol. 1945 elejére, a nélkülözésben teljesen kimerült lakosságot súlyos szén- és élelmiszerhiány fenyegeti, ezrek halnak éhen vagy fagynak meg, miután „felszabadították” őket.
Tavaszra a még épen maradt budai villákban „elhagyott” házak bútoraiból rendezkedik be az új politikai elit, Szakasits, Vas, Rákosi, Farkas, Gerő, Révai és a többiek – ha jól számolok, Apró Antal is, kinek utóda, Dobrev Klára férje, Gyurcsány Ferenc még ma is örökös.
Az országban a Vörös Hadseregen kívül a második hatalmi gócpont a Szövetséges Ellenőrző Bizottság.
A testület elnöke Vorosilov marsall, a nyugati szövetséges delegáltak lényegesen több időt töltenek különböző bálok és fogadások látogatásával, mint tényleges feladatuk ellátásával.
Vorosilov azonban élet és halál ura, hatalma a magyar kormányén messze túltesz.
Nem tűri a kritikát, sok esetben a szó szoros értelmében közvetlen utasításokkal irányítja a minisztereket.”

Pesten pedig még mindig áll az őt is dicsőítő Szabadság téri szégyenoszlop.

Mészáros Sunyó Sándor – Hunhír.info