- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Túl árnyékomon

Immár sokadik könyvével lép Kecskemét és az ország közvéleménye elé Menyhei József. Neve nem csak Kecskeméten és Ágasegyházán ismert, ahol él, hanem bizonnyal országosan is.

Eddigi művei: Konzumnyitány, Kakukk ranch, Agyaggalambok, Múltbanéző, Parasztmonológ a korábbi években megjelentek nyomtatásban, de az érdeklődők megtalálhatják a Magyar Elektronikus Könyvtárban is.

Menyhei József hivatása agrármérnök, falugazdász, egyházi, közéleti szerepeket is betöltött, mint a kecskeméti evangélikus gyülekezet presbitere. Nyugdíjasként is gazdálkodik, emellett jelentős írói vénával alkot, gazdagítja irodalmunkat.

Legújabb műve: Túl árnyékomon…. 2019 december 7-én került bemutatásra a kecskeméti Hírös Agórában, a 30 éves Bács-Kiskun megyei írók és Költők Baráti Köre rendezvénye alkalmából. Miután a kör elnöke, Kovács István József költő köszöntötte a megjelenteket, dr. Bereznai Zsuzsanna és dr. Károlyfalvi József mutatták be a szerző új művét.

A könyv rendkívül olvasmányos, jó írói vénával, meseszövéssel íródott meg. Műfaja a szociográfia és a regény közé sorolható, a magyar vidéki élet, a magyar paraszti sors ábrázolását vállalta fel. Annak a népi irodalmi irányzatnak a folytatása, mely a 30-as években elemi erővel vetette fel a magyar vidék, a magyar parasztság sorsát. Ennek az irányzatnak alig beszélhetünk mai folytatóiról, ezért is különösen értékes Menyhei József munkássága.

A könyv lapjain felbukkannak a folyamatos küzdelmek, remények, az új-újabb nekifutások, a magyar vidék életének kevés sikere, és a jóval több kudarca meghasonlása.

A vidéki sorsszerűség példáját kitűnő vénával a következőképp összegzi: ”Csatai-féle naiv csókák, akik a szakmájuktól a fejüket sem tudták felemelni, azt hitték, hogy a jogállamban visszakapják szabadságukat és a védelmüket. Emberi lépték szerint fognak élni, emberi módon, és erre a jogrendszer szolgál majd az állam keretei között. Aztán a különböző neo-felfogások szerinti berendezkedés szép lassan kezdte szoktatni, hogy egy szárnycsapást sem tehet a csóka, ha erről nem szól rendelet, nem támogatja törvény vagy határozat.

A népi írók hajdani célja, Magyarország felfedezése, és természetesen jobbítása céljából érdemes kézbe venni Menyhei József legújabb művét.

KJ – Hunhír.info