- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Szebb jövőt!

Ma, amikor a hon védelme igencsak nehézséget okoz, és kihívás találni fiatalt, aki katonának, rendőrnek szegődne, az állam újra próbálja vonzóvá tenni ezt a pályát. 80-100 éve hasonló gondokkal küszködtek az ország vezetői, amikor 1941. július 18-án végül rendeletileg szabályozták a trianoni területrablás után kialakított katonás szellemiségű leventeséget.

A trianoni békediktátumot követően a haderőkorlátozás miatt a csonka Magyarország területén a katonai előképzés legfontosabb színtere a levente intézmény lett. Működését hivatott biztosítani az Országos Testnevelési Tanács és a tanács tábornoki rangú társelnöke. A vonatkozó 1921-es törvény rendelet kimondta, hogy az iskolát elhagyó fiatal férfiaknak 12 éves koruktól 21 életévük betöltéséig kötelezően részt kell venni a leventeképzésben.

A leventeintézmény elsősorban azt a célt szolgálta, hogy főként a sport terén megadja azt a fizikai nevelést, ami az ifjúságot egy esetleges háborús szolgálatra is felkészíti és megedzi. Ezen kívül kialakította a tudatos nemzeti érzést is.

A honvédelemről szóló 1939. évi II. tc. a leventekötelezettséget kiterjesztette az iskolai ifjúságra is. A katonai előképzés 1941 nyarán nyerte el végleges szervezetét, amikor a kormányzó 1941. július 18-án rendeletileg, „Legfelsőbb Elhatározás” útján „az ifjúság katonás szellemű neveléséről és a testnevelés erőteljesebb végrehajtásáról” címmel szabályozta a kérdést, s felállították a Honvédelmi Minisztérium VIII. Csoportját „a testnevelési és sport vonatkozású ügyek intézésére”.

Leventefogadalom:

Fogadom, hogy teljesítem levente-kötelességeimet, melyekkel Istennek, Hazámnak és honfitársaimnak tartozom!

Leventetörvények

1. A levente Istenfélő és hazájához mindhalálig hűséges.
2. A levente előjáróinak bizalommal és készségesen engedelmeskedik.
3. A levente kötelességét híven teljesíti.
4. A levente mindenkor igazat mond.
5. A levente lovagias.
6. A levente a zászlót és bajtársait sohasem hagyja cserben.
7. A levente legfőbb kincse a becsület.

Hunhír.info