- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Apáti István: Ideje békén hagyni Novák Elődöt!

Nemcsak képviselőként, hanem magánemberként is rendkívül irritál, ha a bajtársaim szavait kiforgatják, ok nélkül támadják, bántják, gyalázzák őket. Ettől is jobban felháborít, ha a lényegi kérdés hozzáértők általi értelmes és higgadt megvitatása helyett olyanok kezdenek extrém hisztériázásba, akiknek halvány fogalmuk sincs a problémáról. Jelen esetben a magyar-cigány együttélés problémakörébe tartozó demográfiai helyzetről, még közelebbről: a cigányság körében régóta tapasztalható népességrobbanásról.

Népességrobbanás márpedig létezik. Amíg egy cigány családban átlagban négy gyermek születik, addig egy magyar család már a második gyermek vállalását is százszor meggondolja. Nem azért, mert kevésbé vágynak gyermekre, mint a cigány szülők, hanem azért, mert bizonytalanok abban, hogyan, miből nevelik fel és indítják el az életben utódaikat. Számos cigány családban négynél sokkal több gyermek jön a világra, a gyermeklétszám nem ritkán közelebb van a tízhez, mint a négyhez. Amíg a legtöbb cigány ember legkésőbb a harmincas évei elejére, közepére többszörös nagyszülővé válik, addigra a többségi társadalom tagjai jó esetben édesapák és édesanyák lesznek.

Itt szögezzünk le valamit! Önmagában nem az a baj, hogy ennyi cigánygyerek születik. A baj az, hogy ezeknek a gyermekeknek a túlnyomó többsége a szülők hibájából gyermekhez és emberhez méltatlan körülmények között nő fel. Ide vezet a tizennégy-tizenhat éves korban megkezdett „családalapítás”. Így termelődik újra a családtámogatási és szociális ellátásokra való berendezkedésen és gyakran a különböző szintű és jellegű bűnözésen alapuló életmód, amely sokszor joggal nevezhető élősködésnek. Rögtön hozzáteszem: tisztelet a kivételnek! A baj az, hogy a gyermekeik többsége iskolázatlan marad, szakma és tudás nélkül indul el a sehová sem vezető úton. A baj az, hogy a cigány gyermekek nagy többségével nem bírnak a teljesen kiszolgáltatott helyzetben lévő pedagógusok. Egyre több általános iskolában a tanárok érdemi munkavégzés helyett fegyelmeznek és rendet tartanak. Pontosabban megpróbálnak rendet tartani. Kevés sikerrel, mert az elmúlt huszonöt év kormányai kicsavarták a kezükből az ehhez szükséges eszközöket. A tanárok és a tanulni vágyó nebulók nemcsak a testileg fejlettebb felső tagozatos gyermekek, hanem a szülők haragjának és terrorjának is ki vannak téve.

Sohasem mondtuk – vagyis nincs alapja a tiltakozásnak és a fröcsögésnek – , hogy minden cigány származású ember bűnöző lenne. Sohasem állítottuk, hogy mindenki, aki cigánynak születik, egyben bűnözőként látja meg a napvilágot. Azt viszont továbbra is fenntartjuk, hogy a börtönökben lévő elítéltek hetven és kilencven százalékos arányban a kisebbséghez tartoznak.

Kedves Liberális Tüntetők! Nagyon tömören, ezek a valódi gondok. Az Önök táborába tartozók többsége semmit sem tud ezekről a tényekről. Nem élnek benne. Nem látják. Nem hallják. Nem tapasztalják. A többségük cigány embert legfeljebb a televíziójának vagy a számítógépének a képernyőjén látott. Ez a probléma ugyanis nem a budai vagy a belpesti kerületekben fordul elő. Mi lehet a bűne egy újszülöttnek? Természetesen semmi. A kérdés ilyen irányú megfogalmazása olcsó hatásvadászat. Novák Előd nem újszülöttet sértegetett, hanem felhívta a figyelmet az ország – fentiekben körülírt – egyik legsúlyosabb gondjára. A liberális oldal rögtön támadásba lendült, nagy ügybuzgalommal, sebészi pontossággal láttak hozzá a mondatok elferdítéséhez, félreértelmezéséhez, ezáltal a közvélemény félrevezetéséhez és manipulálásához.

Miután több ciklusnyi kormányzás követően ellenzékbe szorultak, a liberálisokból és Gyurcsányból feltört a mélyen szunnyadó védőösztön. Leküzdhetetlen késztetést, mi több, vágyat éreznek Rikárdóék megvédésére. Teljesen világos, hogy amit mondanak, az most sem igaz! Újra elkezdtek hazudozni. Reggel, éjjel meg este. A sokszorosan megbukott képmutató, alantas figurák újra feltették a régi lemezt, megpróbálnak hős védelmezőként egymásra licitálva élen járni az elhatárolódásban, a hisztéria- és pánikkeltésben. Így akarják visszaszerezni jelentősen megcsappant népszerűségüket. Jobb, ha mindenki tudja, teljes mértékben hidegen hagyja őket az összes Rikárdó és a sok kicsi Rikárdó népes családja valamennyi tagjának sorsa. Mindössze saját érdekeiket tartják szem előtt. Az elmúlt huszonöt évből tizenkettőt töltöttek kormányon. Volt tehát bőven idejük, hogy megoldják a többség és a legnagyobb hazai kisebbség közötti problémákat. Volt, illetve lett volna idejük, lehetőségük hatékony programokat végrehajtani. Mégsem tették. Nem tették, mert alkalmatlanok, tehetségtelenek, felkészületlenek voltak, sőt igazából nem érdekelte őket az egész. Nekik ez nem is probléma.

Sőt! Aki felveti, az szemét náci és rasszista. Akkor most elmondom, szerintünk kik a rasszisták. A valódi rasszisták azok, akiket addig érdekel a cigányság sorsa, ameddig megszerzik a szavazataikat. Utána nagy ívben tesznek rájuk. Azok a rasszisták, akik a cigányság többségének aluliskolázottságát és kilátástalan helyzetét kihasználva napi politikai céljaikra használják fel őket. Azok a rasszisták, akik pénzért, pálinkáért, egy tál ételért, lejárt szavatosságú száraz tésztáért megvásárolják a kisebbség szavazatait és – a vezetőiket külön lefizetve – szervezetten szállítják őket az urnákhoz. Ebben – a Jobbikot kivéve – valamennyi politikai erőnek hatalmas a bűne és a felelőssége. Korábban a balliberális oldal, az utóbbi két országgyűlési választáson a Fidesz járt élen ebben a gyalázatos tevékenységben. Farkas Flórián saját bevallása szerint tavaly áprilisban kb. 270 ezer cigány ember szavazott a Fideszre. Nos! Ez a másik oka annak (az alkalmatlanságon és ötlettelenségen kívül), hogy az elmúlt negyed század kormányai miért nem akarnak változtatni. Egyszerűen azért, mert attól félnek, hogy a cigányság szavazatait rögtön elveszítik. Pedig jelenleg még a többség dönthet(ne) a többség sorsáról. Ehhez azonban olyan arányban kell elmenni szavazni, amilyen arányban a másik oldal szállítja a szavazókat.

A Jobbik valódi, végrehajtható, ígérgetésektől és túlkapásoktól mentes programmal rendelkezik a probléma oktatási, szociális, munkaügyi és rendvédelmi megoldására. Nem állítjuk, mindenben mi vagyunk a legokosabbak, de nekünk legalább van ötletünk, tervünk, elképzelésünk. A hisztérikus pánikkeltőknek ezzel szemben csak indulataik vannak. Őket a velünk szembeni vak gyűlölet vezérli. Minket a hazánk és az emberek iránti szeretet. Mi vizet viszünk a tűzre, ellenben ők kannaszámra hordják a benzint. Mi, tőlük eltérően nem a problémák fenntartásában, hanem megoldásában vagyunk érdekeltek.

Kedves Liberális Tüntetők! Ezen kellene elgondolkodniuk, nem a Villányi úti iroda elé tüntetést szervezniük! A mieinktől kellő bölcsességet és példás önfegyelmet kérek. Mindenki elhiheti, bennem is forrnak az indulatok, tőlem jobban kevesen szeretnének Gyurcsánnyal vagy Molnár Csabával egy jót beszélgetni. De! A művi poszttraumás állapotba került hisztérikus bajkeverőknek az az érdekük, hogy ma este fékevesztett, habzó szájú cigányozást és agresszív jobbikosokat lássanak és mutassanak be a világhálón, a televíziós csatornákon. A jogos felháborodásunkat akarják ellenünk fordítani, mert tudják, nincs más esélyük. Mi erősödünk, ők gyengülnek. Nem azt mondom, hogy el kell bújni előlük, hanem azt, hogy fegyelmezetten kell viselkedni, és nem szabad felülni az átlátszó szándékú, nyilvánvaló célzatú provokációnak. A vitát a normális mederbe kell visszaterelni, ezáltal olyan „harcmezőre” vonulni, ahol teljes győzelmet arathatunk.

dr. Apáti István mátészalkai lakos országgyűlési képviselő országos alelnök

Hunhír.info