- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Kuruzsló vagy az évszázad felfedezője? Megszólal a perbe fogott gyógyító

Hírportálunk elődje többször foglalkozott a Szombathelyről elszármazott, majd Svájcban tanuló és dolgozó Lucza Bélával, aki Szent-Györgyi Albert professzor kutatásait ültette át a gyakorlatba korunk legfontosabb népbetegsége, a rák elleni küzdelemben. Szent-Györgyi a elektromosságot nevezte az élet kulcsának, a rák gyógyítását a molekuláris biológia helyett a fizika lehetőségével látta megvalósíthatónak. Lucza Béla sem gyógyszerekkel, szintetikus, vagy növényi segédanyagokkal kísérletezett, hanem egy technikai berendezéssel, a rákkeltő vírusok kiirtására, a daganatos rész elektromos vezetésének helyreállítására fókuszált. Azzal, hogy a dollár ezermilliárdokat profitáló gyógyszergyártó világhatalommal szembemenve egy technikai eszközzel gondolta megvalósítani a megelőzést és a rákgyógyítást, egyértelműen súlyos érdekeket sérthetett meg idehaza és külföldön egyaránt. Magyarországon perbe fogták, nyolc éve tart meghurcoltatása és megfogalmazása szerint a vele kapcsolatos eljárásban számos olyan tényt elhallgattak, illetve figyelmen kívül hagytak, amely igazát bizonyíthatná. Az mindenesetre tény, hogy a Hunhír elődjénél megjelent Lucza Béla-interjúkat [1], cikkeket átvették a világ számos pontján, Szaúd-Arábiától Kanadáig, és ezeknek köszönhetően kaphatott meghívást Lucza Béla Szaúd-Arábiába. Nem kívánunk döntőbíróként fellépni a Lucza-ügyben, meg sem védjük, de el sem ítéljük. Ezt önökre bízzuk. Ezért az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük Lucza Béla beadványát, amelyet a bíróságnak küldött.

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Cím
1055 Budapest, Markó u. 25.

Levelezési cím
1887 Budapest, Pf: 28

Tisztelt Bíróság! Hiv.szám: 10.B.39.120/2008.

Lucza Béla I.r. és Losonczi Erzsébet (Sz. Erzsébet) II.r. vádlottak ellen nagyobb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt a fenti ügyszámon folyamatban lévő ügyben I.r. Lucza Béla vádlott az alábbi

észrevételeket és bizonyítási indítványokat

terjesztem a T. Bíróság elé:

1.
Az ügyész úr, az ügy megítélése szempontjából lényeges gondolatnak tartja megjegyezni, hogy volt nekem egy álmom, ahogyan neki is. Ezzel talán arra gondol, hogy mindketten álmodozók lennénk.

Amennyiben a találmányaimra gondol, mint technikai eszközökre, akkor téved, mert azok nem álmok, hanem tények.

A tudomány sem álmodozik, amikor a Physics World fizikai szaklap, a 2013 júniusi számában arról számol be, amit én már 12 évvel korábban, az első könyvemben megírtam, és technikailag megoldottam, majd 2005-ben találmányaimat elindítottam a szabadalmaztatás útján.

A Physics World című tudományos szaklap egy egész tematikus számot szentelt a daganatok, és más betegségek fizikai szemszögből történő megközelítésének, mint ígéretes újdonság a gyógyászatban.

Megjelent egy magyar nyelvű összefoglalója a szaklapban leírtaknak, Tátrai Péter szerkesztésében az Origo-n.

Indítványozom, hogy szakértő vizsgálja meg, mennyire helytállók a tudomány mai állása szerint, a könyveimben, a Dildra Kft. honlapján, a Kft. promóciós videóján közzétett információk. Mellékelem Tátrai Péter újságcikkét, és amennyiben a tisztelt bíróság szükségesnek tartja, az említett tudományos szaklap hivatalos magyar fordítását, hajlandó vagyok elkészíttetni.
Az ügyész úr azt állítja, hogy egy frekvencia generátor, még közérzetjavításra sem alkalmas. Ez szöges ellentétben áll azzal, amit a tudományos magazin állít a legújabb kutatási eredményekre hivakozva. A legújabb tudományos felfedezés szerint, a degeneratív sejtek külseje és belseje közt mérhető feszültségkülönbség van, amely módosítható. A megfelelő módosítással megállítható a betegség súlyosbodása, megállítható a kontrollálatlan sejtburjánzás.
A fizikusok más nézőpontból közelítenek az egészségügyi problémákhoz, mint az orvosok, és biológusok. Az az új tudományos felismerés, hogy a betegségeknél, és a betegségek kialakulásánál az egészségestől eltérő elektromos tulajdonságok vannak, új lehetőségeket nyit a gyógyászatban.
A 2005 végén rögzített videónkon (ami csak egy próba felvétel volt) elhangzott mondataim, részben, szóról szóra, a 8 évvel később megjelent tudományos szaklapban visszaköszönt.

2.
A Kékfény 2006. szeptember 11- ei, és 18- ai adása csak arra lett volna jogosult, hogy közzétegye, gyanúsítás folyik a Dildra Kft. ellen. Amennyiben valaki becsapva érzi magát, az jelentkezzen.
Ehelyett, körözött bűnözőnek állítottak be engem, kolleganőmmel egyetemben, holott büntetlen előéletű vagyok. Azt állították, hogy orvosnak adtuk ki magunkat, amiről ők is tudták, hogy nem igaz.
Sem névjegykártyán, sem a könyveim borítóján, sem a Kft. Internetes honlapján nem szerepelt nevünk előtt a Dr. titulus. Senkinek sem mutatkoztunk be orvosként. Nem neveztük egymást doktornak. Egyetlen egy tanú sem állított ilyet.
Körözni sem körözött minket a rendőrség, mégis tudatosan ezt a megtévesztő, hamis állítást tényként közölték. A nézők meg elhitték.
A nyomozónő, aki az ügyünkben eljárt, olyan hamis információkat tett közzé az Interneten, hogy én napi szinten lovagolni, teniszezni, szépségszalonba járok. Soha nem lovagoltam, soha nem teniszeztem, és soha nem voltam szépségszalonban, egyszer sem. Ennél nagyobb valótlanságot nem is állíthatott volna. A kérdés, miért kellet számtalan hazugsággal bűnöző profilt rám akasztani. Megjegyezném, ebből is látszik, hogy Magyarországon, azt, aki sportol, már bűnözőnek nézik.

3.
Mindenhol az volt olvasható, hogy a Dildra közérzetjavító, szolgáltató Kft. fő tevékenysége a közérzetjavító szolgáltatás, hasonlóan, mint a többi Magyarországon működő közérzetjavító Kft. esetében. A közérzetjavító tevékenység semmiképpen sem keverhető össze orvosi tevékenységgel. Ez az üzleti tevékenység szakágazat szerinti tartalmi meghatározása a következő:
TEÁOR kód 9604 – Orvosi tevékenységnek nem minősülő, egészségügyi szolgáltatásnak nem minősülő fizikai közérzetet javító szolgáltatás.
Szolgáltatások jegyzéke: 960404 – Képesítéshez nem kötött, fizikai közérzetet javító szolgáltatás.
A Dildra Kft- nek volt erre a tevékenységre önkormányzati működési engedélye, amit a vásárlók könyvén – panaszkönyvön található önkormányzati pecsét is igazol, valamint a cégbírósági papírok is igazolnak. Ezen kívül, még, amivel a Dildra Kft. foglakozott, és a cégbíróságon, bejelentett:
TEÁOR kód 7739 – egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése.
Kiegészítő meghatározás: Tárgyi eszközként használt berendezés kölcsönzése, és operatív lízingje kezelőszemélyzettel.

TEÁOR kód: 8559 – m.n.s. egyéb oktatás.
Kiegészítő meghatározás: Vércseppelemzés tanfolyam. A vérből, mintafelismerés révén meglátható magánvélemény útján nyert információk elemzése, és ezen információk tovább adása.
A vércseppanalízissel kapcsolatban 2011. április 26- i beadványom, és a hozzá csatolt ÁNTSZ körlevél egyértelműsíti, hogy bárki végezhet vércsepp analízist csak orvos nem.

TEÁOR kód: 7022 – Üzletviteli tanácsadás, humánpolitikai tanácsadás, egyéb üzletviteli tanácsadás

TEÁOR kód: 7320 – Piackutatás, közvélemény-kutatás.
Kiegészítő meghatározás: Saját előállítású termék (eszköz) piaci lehetőségeinek vizsgálata.

A Dildra közérzetjavító Kft. ars poétikája volt, hogy az üzleti sikerhez megfelelő ismeretekre van szükség. Kell a piaci lehetőségek felmérése, ami a belső és külső környezet vizsgálatán alapszik. A belső környezet elemzése jelenti a cég gyengeségeinek és erősségeinek feltérképezését. Mérlegeljük, hogy a különböző lehetőségek mennyire vonzóak, valószínűek.
Sajnos a Dildra Kft. csak 10 hónapig működött a külső környezet, a konkurencia támadása, lejárató hadjárata miatt.
A piackutatási ügyvitel során termékeink piaci lehetőségéhez, piaci szegmentumok feltérképezését végeztük. Kik a potenciális vevők, érdeklődők? Hogyan érhetők el? Milyen a fogyasztói hozzáállás? Számítanak e pszichológiai jellemzők? Elégséges e az információ áramoltatás? Az információ mennyiben adódik tovább? A továbbadott információ mennyiben változik, mennyiben tartja meg valóságtartalmát? Összegezni kell a főbb döntések számára hasznosítható megállapításokat, a továbbhaladáshoz. Ezen megalapozottság elengedhetetlen a cég irányvonalának meghatározása szempontjából.
Cégünk, és termékeink az érdeklődő, potenciális vevők igényeivel való teljes azonosulás szemléletmódját hirdette. A piac felmérésnél nem csak a fogyasztói igényeket, hanem a versenytársak tevékenységét, a közvéleményt, az általános gazdasági, és politikai helyzetet is figyelembe kellett venni. Cégünk legfontosabb vagyona nem pénzben mérhető volt, hanem a céljainkban.
A piackutatás fő vonala a személyes interjúkon keresztül történő adatfelvételi, és minta feltérképezési technikák alkalmazása volt, ami elengedhetetlen az adatfeldolgozási, elemzési, és rendszerezési munkákhoz.
Cégünk kisvállalkozás volt, de munkánk során számos szakembert mozgattunk meg vállalkozói, vagy megbízásos jogviszony keretében (fordítók, ügyvédek, szabadalmi ügyvivő, nemzetközi jogász, üzletkötők, tudományos szakaemberek, kutatók, kódolók, szervezők, adatrögzítők, videó és hang-technikus, nyomdászok). Munkánk nagyobb részét magunk végeztük (elemzések készítése, prezentációk tartása, média kapcsolattartás, kutatási irányvonal meghatározása, finanszírozás tervezése, tárgyalások szervezése, lebonyolítása).

Cégünk sikerességét bizonyítja, hogy a Dubai- i székhelyű Chrio Global nevű cég, érdeklődött a Kft- be apportként bevitt találmányaim iránt, és meghívott minket üzleti tárgyalásra. Szándéknyilatkozatot írtunk alá, hogy hajlandók vagyunk a találmányokat eladni 5 milliárd forintért, 10 % előleg átvétele ellenében. Öt alkalommal voltam Dubaiban tárgyalni, az ő költségükön, amit az útlevelemben található üzleti vízumok is bizonyítanak. Mivel a Kékfény híre Dubaiba is eljutott, és tönkre tette üzleti hitelemet, az 500 millió forint előlegből nem lett semmi. A 2008 június 29- ei beadványomban kértem tárgyalópartnereim bűnügyi jogsegély keretén belüli kihallgatását, Sejk Ali Bin Haider, és Dr. Achmed Faisal urakat, de ebből sem lett semmi.

Amikor a Dildra közérzetjavító Kft. megalakult, a Hippocampus közérzetjavító Kft. volt a legnagyobb piaci szereplő, 87 telephellyel, szerte az országban Bio Labor néven. A Hippocampus Kft. hasonlóan, mint a Dildra Kft. egy sajátkészítésű elektromos készülékkel dolgozott (pontosabban 3 különböző típussal), amely készülékeknek semmilyen bevizsgálása nem volt, és így a közérzetjavító kategóriába taroztak.
A 87 telephelyből, 84 telephelyen képesítés nélküli személyzet dolgozott, a készülékhasználati – tanfolyam elvégzése után. A Bio Laborosokat a Gazdasági Versenyhivatal 2007- ben, szabálysértés miatt, 3 millió forintra bírságolta, mert a reklámjaikban olyat állítottak, aminek a valóságtartalmát nem tudták bizonyítani.

4.
A Kékfény című műsor, esetemben azt a hamis információt tette közzé, hogy nem létező, szabadalmaztatásra beadott találmányokra hivatkoztam. Ezzel azt állították, hogy hazudtam.
Ez ugyanolyan szándékos megtévesztése volt a nézőknek, mint amikor azt állították, hogy köröz a rendőrség. A négy találmányomat 2005-ben adtam be magánszemélyként szabadalmaztatni, amely találmányok bevizsgálása a Kékfény adása alatt is folyt, aktív státuszban volt. Az egyik találmányom még 2008 szeptemberéig volt aktív státuszban, tehát összese 3 évig. A Kékfény hitelrontását követően semmi esélyem nem volt a szabadalmak elsőbbségi kutatását lezárólagosan 35 millió forintot kifizetni, hogy érvényesítsem különböző országokban a szabadalmi védettségemet.
A Dildra Kft. megalakulását követően, a Kft. a Dildra név, és lógó védjegyeztetését megrendelte, ami 10 évre lett volna igényelhető, 74 ezer forintért. A Kft később úgy döntött, hogy a védjegy később is ráér, és nem fizette be az összeget. Ez adott okot arra a félreértésre a nyomozó hatóság berkeiben, hogy én magánszemélyként a szabályosan beadott 4 találmányomat ki sem fizettem. Nekem kell magyarázkodni, hogy a találmányaim beadásának semmi köze sincs a Dildra Kft által igényelt védjegyhez.
Persze ez a Kékfényben úgy jött le, hogy én azt hazudtam, hogy van négy találmányom, amelyeket be se adtam, és ha be is adtam, ki se fizettem a beadási díjat.

Továbbiakban mutattak egy szakértőt a Kékfényben, aki elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy készülék, különböző vírusokat tudna pusztítani.
A bíróságon leadtam azokat a külföldi eü. minisztérium által, és neves professzorok által hitelesített dokumentumokat, amelyek elismerik, hogy a tesztelési sorozat eredményeként a hepatitisz B, és C vírusokat hatékony pusztítja a készülékem. A hepatitisz B és C vírusok egymástól teljesen eltérő típusú vírusok. Annyira különböznek, hogy az egyik a Hepadna családba tartozó DNS vírus, amelyiknek minimum 29 altípusa létezik. A másik pedig a Flavi vírusok családjába tartozó RNS vírus, és nincsenek altípusai. Ennyit a Kékfényben megszólaló szakértő véleményéről.

A kegyelemdöfést a Kékfény adásában Ember István professzor adta, aki a Pécsi Orvostudományi Egyetem intézetvezető igazgatója volt. A professzor úr eddig tisztázatlan okokból, azt állította, hogy a Dildra Kft. összesen, hat darab patkánnyal kísérletezett az egyetemen, eredménytelenül, itt voltak, jöttek mentek, és fizetés nélkül távoztak.
A Kékfény műsora tévedésben hagyta a nyilvánosságot, és nem korrigálta a téves információ közlését, amikor nem sokkal az adást követően a Dildra Kft. polgári pert nyert a professzor ellen. Bebizonyosodott, hogy a kísérletek több mint 3, és fél hónapig tartottak, 7×42 fős, azaz 168 db patkánnyal, és hogy a Dildra Kft. átutalt egymillió forint előleget a professzor úr BT- je számlájára. A kísérletek sikerét a professzor úr is elismerte írásban. A tesztelések első 3 csoportja valóban eredménytelen volt, de az utolsó négy csoportnál, ahol az állatok elegendő kezelést kaptak, fantasztikus eredmények születtek. A fokozatosan kikísérletezett eljárással sikerült a világ legerősebb rákját legyőzni. Az állatkísérletekre azért volt szükség, hogy bebizonyítsuk a placebo hatás, ami a hiszékenységre épül, hogy az a mi esetünkben teljesen kizárható. A háromszoros Nobel – díjas eredményeket a professzor úr nem tudta elhinni, és kért még kétmillió forintot, majd fölháborodott azon, hogy az eredményeket feltettük a honlapunkra. Szerinte az eredmények csak rész eredmények, és még évekig kellene tovább bizonyítgatni az első eredmények hitelességét, és így tovább.
Az említett professzort a vád nem idézte be tanúnak, a védelem idézte be őt kettő alkalommal, de egyszer sem jött el, míg végül 61 éves korában, rákbetegségben elhunyt.

Indítványozom, hogy Ember István helyettesét, egyben utódját, Kiss István professzort idézze be a tisztelt bíróság tanúnak! Kiss István professzor elejétől fogva részt vett a kísérletekben, és igazolni tudná a kísérletek eredményességét, melyek az ügyész úr állítása szerint eredménytelenek voltak.

5.
A Kékfényben egy valótlan történetet adtak el szenzációként, tényként közöltek valótlan dolgokat szép sorjában, ami még a személyemet ismerő embereket is meggyőzte arról, hogy én egy közönséges hazudozó, csaló lennék. Egy ilyen média manipulációból senki sem mossa ki magát. A Kékfény műsora megalázott emberi méltóságomban, sárba taposta az alkotmányos jogaimat, tönkre tett erkölcsileg, és anyagilag. Feltételezem, mindezt a nézettség (anyagi haszon) érdekében.
A kékfény jogtalan magatartása, alapjaiban befolyásolta, a későbbi időpontban történő tanú meghallgatásokat. A Kékfény adása alkalmas volt a megtévesztésre, a Dildra Kft – t ismerő, és a Dildra Kft- ben bízó személyek felbujtása, és lelki felzaklatására, befolyásolására.

Ennek ellenére, láss csodát, egy személytől eltekintve, senki sem jelentkezett a rendőrségen, a Kékfény felhívására.

Műsorvégezetül Garamvölgyi úr közölte, hogy: „A legtöbb telefon az álorvosokkal kapcsolatban érkezett, még ma is látták őket dolgozni.”
Valójában én már egy hete Törökországban nyaraltam, senki sem látott engem dolgozni, maximum napozni. Az útlevelemben lévő vízummal tudom bizonyítani, hogy adott időpontban, amikor a TV székházat felgyújtották, Törökországban voltam. Kolleganőmet láthatták előző nap (tehát, nem az nap) egy természetgyógyász konferencián Székesfehérváron. Ezek az úgy odatett mondatok, arra voltak jók, hogy az emberekben azt az érzést keltsék, hajtóvadászat van a körözött személyek ellen. Valójában álhajtóvadászat volt, álkörözött személyek ellen, a műsor hangulata kedvéért, a szórakoztatás kedvéért.

6.
A Dildra Kft- ben, alkalmazottként dolgoztam, korlátolt felelőséggel, havi 60 ezer forint nettóért. Nekem személy szerint senki nem adott pénzt a kezembe. A bevételek a Kft. pénztárába mentek, ami könyvelve lett. Adót fizettünk, járulékokat, bérleti díjat, mint minden más Kft. Én nem húztam hasznot a Kft bevételéből. Tudtommal a Kft. 10 hónapos fennállása alatt végig veszteséges volt, de erről kolleganőm tud bővebb felvilágosítást adni. Ő finanszírozta meg a vállalkozást, én csak másfél milliót vesztettem rajta.
Senki sem kért vissza pénzt a Kft-től, egészen a bírósági tárgyalásig.
A határidőnaplónkban talált adatok alapján beidéztek 44 tanút, ezek közül öten kérték vissza a pénzüket. Hármuknak személyesen visszaadtam, a maradék két személynek nem kaptam meg az elérhetőségét.
A Kft. heti kettő alkalommal volt nyitva az érdeklődők számára. Kolleganőm közölte mindenkivel a telefonos bejelentkezések során, ami a honlapunkon is nagy betűkkel ki volt írva: Találmányaink még nem elérhetők! Jelen pillanatban csak a közérzetjavító készülékünk kipróbálására van lehetőség bemutatótermünkben.
A vádbeszédben elhangzott, hogy orvosi öltözékben dolgoztam. Ez nem igaz, mert csak egy fehér köpeny volt rajtam. És az sem mindig. Fehér köpenyben sokan dolgoznak higiéniás okokból.

7.
Az ügyész úr azt állítja, hogy én a Dildra 1-es készülékről azt híreszteltem, hogy előrehaladott rákbetegeket 90 – 95 % -os hatékonysággal gyógyítja. Ez tévedés. Én sehol, semmilyen fórumon ilyet nem állítottam. Nem tudom, ügyész úr honnan vesz ilyeneket.
Én a Dildra 1-es nevű találmányról azt állítottam, hogy egészséges emberek esetében 4-5 év védelmet nyújt egyetlen kezelés a rákbetegségek 90-95%-a esetében. Például nem ad védelmet bőrrákra, és leukémiára.
Itt szeretném megjegyezni, hogy azok a szerencsés, egészséges emberek, akik a Dildra Kft-t megtisztelték érdeklődésükkel, valamint bizalmukkal 2005 vége és 2006 közepe között, és kipróbálták a Dildra alapkészüléket, közülük az elmúlt 8 évben senki sem lett rákos. Tehát 200 % -osan működött a 4-5 év védelem, pedig csak a Dildra alapkészüléket próbálták ki egyetlen alkalommal.

A Dildra Kft. mindenkoron a rákmegelőzés lehetőségét hirdette, hogy feleslegessé váljon a sokat vitatott gyógyítás, hogy senki se kerüljön olyan kiszolgáltatott, reménytelen helyzetbe, ahol már csak a csoda segíthet.
Magyarországon évente 80 ezer ember betegszik meg rákban, és a fele még abban az évben meg is hal. Az elmúlt 30 évben egymillió magyar halt meg rákban, értelmetlenül, sokan közülük fiatalon.
Persze ehhez senkinek semmi köze, csak az ide vonatkozó iparágnak. De azért mégis csak jó lenne, ha senki sem betegedne meg! Lehetőség az lenne rá, talán igény is.

A Dildra 2-es rákkezelő találmányomról pedig, azt állítottam minden fórumon, hogy egyes rák típusok kezelésére egyáltalán nem alkalmas, például nem jó laphám karcinómára. Azt állítottam, hogy egyes daganat típusok esetében alkalmas a tumort zsugorítani, hogy könnyebb legyen operálni.

A Pesti úti telephelyünkön lefoglalt 16 darab készülékből 7 db volt üres doboz. A 7 üres doboz vagy dekorációként szolgált, vagy raktári limlomok voltak.
A Dildra feliratú készülékek boltban kapható műszerdobozok voltak, amelyeken a kapcsoló, és banándugó aljzaton kívül semmi más extra nem volt látható. Egyáltalán nem néztek ki „egyértelműen” orvostechnikai eszköznek, ahogy azt az ügyész úr állítja, bizonyítás nélkül, ráfogásos alapon. Az összehasonlításhoz járatosnak kellene lenni az orvostechnikai eszközök kinézetét illetően.

8.
Az elmeorvos szakértő vélemény nem azt mondta, hogy paranoiás személyiség struktúrám van, ahogy azt az ügyész úr állítja, hanem azt hogy teljesen egészséges vagyok, csak ha szóba kerül a boszorkányüldöztetésem, arra reagálok enyhén paranoiásan. Nyolc év meghurcolás után, szerintem ez egészséges reakciónak mondható. Mellesleg teljesen gyógyszer, kávé, alkohol, és dohánymentes életet élek.

9.
Az ügyész úr állítja, hogy a szakértői vélemény szerint a lefoglalt készülékek semmire sem voltak jók. Valójában a műszaki szakértő kijelentette, hogy ő nem hivatott eldönteni van-e a készülékeknek élettani hatása, és ha van, az milyen. Az orvos szakértő meg be se kapcsolta a készüléket, csak ránézésből mondott egy véleményt. És a véleménye sem a sajátja volt.
Az összesen 54 tanú közül 12- en voltak rákbetegek. A 12- ből 6 a mai napig is, tehát már 8 éve tünetmentes. A maradék 42 tanú közül senki sem lett beteg az elmúlt 8 évben. Mindenki egészséges.

Mellesleg nincsen semmi bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a vád tanúi azokat a készülékeket használták, amelyeket lefoglaltak. Az eljárás során a tanúkkal tisztázni kellett volna, melyik készüléket használták. Így elkerülhető lett volna, hogy volt, aki egy fél tenyérnyi készülékről, volt, aki hegesztő trafóról, és volt, aki számítógépről beszélt.

10.
A 2008. június 14- ei indítványomban leadtam 88 tanú elérhetőségének listáját, és kértem tanúkénti meghallgatásukat. Ezen személyek közül senki sem lett kihallgatva, így senki nem mondott közülük ellen, annak, amit én állítottam. Ők telefonon jelentkeztek a találmányok kipróbálási lehetőségre, de nem tudtuk fogadni őket, mert a találmányokat még nem lehetett kipróbálni. A közérzetjavító készülékünk kipróbálásához pedig kontraindikáltak voltak a leleteik alapján. A magukat egészségesnek valló érdeklődőktől természetesen nem kértünk leletet, de minden nálunk járt személlyel, akik kipróbálták a Dildra alapkészüléket, aláírattunk egy nyilatkozatot. A nyilatkozatban kéri az érdeklődő, hogy kipróbálhassa a közérzetjavító és stressz-oldó készüléket, és kijelenti, hogy teljes körű tájékoztatást kapott a készülékről. Tudomásul veszi, hogy a készülék használatának eredményessége egyénenként eltérő, és az eredményességért a Dildra Kft. garanciát nem tud vállalni.

11.
Négy kihallgatott tanú (Hüse Zsolt, Stockbauer Jánosné, Pónáczné Nardai Enikő, Pónácz György) azt vallotta, hogy gyógykezelés céljából jelentkeztek a Dildra Kft- nél, de mivel a Dildra Kft. dolgozói ismételten elmondták, ahogy már előzőleg telefonban is, hogy csak közérzetjavítással szolgálhatnak, nem jöttek többet.

Kovács Istvánné tanú elmondja, hogy nem fogadtunk el tőle pénzt.

Pakuts Tamás tanú igazolja, hogy a készülék egyszeri használatától javult a közérzete, hogy senki sem nevezett engem orvosnak, hogy nem ösztönöztük arra, hogy jöjjön máskor is. Az eljáró nem tudott a tanúból semmi olyat kihúzni, ami terhelő lett volna rám nézve, holott több olyan kérdés is elhangzott, amelyek a feleletre útmutatást tartalmaztak.

Tóth Ferencné tanúvallomásában azt állítja, hogy nála a készülék használata hatásos volt, azóta sem jött elő derékfájása. Öt alaklommal jött és csak kettő alkalommal fizetett, önkéntes alapon. Annak ellenére, hogy derékfájáson kívül más panasza nem volt, feltettek neki olyan kérdést, hogy milyen betegséggel kezelte önt Lucza Béla, és tanítványa Losonci Erzsébet az általuk hirdetett rákgyógyító készülékkel. A kérdésben már benne volt az elvárt válasz. Na most, erre mit lehet válaszolni? Az illető a közérzetjavító készülék kipróbálására jött hozzánk, hogy jó e neki a derekára.

12.
Az ügyész úr azt állítja, hogy én azt mondtam: meg voltak nekem a találmányaim csak eldugtam őket, meg hogy eldobtam őket. Ezt az ügyész úr mondja, én mást mondtam.
Pontosan én azt mondtam, hogy a találmányaim csak papíron léteztek, hogy ne lehessen ellopni. Mint már korábban mondottam: A Dildra 2-es készüléket kizárólagosan az állatkísérletek alkalmával szereltem össze, különben szétszerelt állapotban volt, amire úgy vigyáztam, hogy eldugtam. Majd később, lejáratásom után, amikor már nem volt rá szükség, eldobtam.

13.
Az ügyész úr állítja, hogy konkrét árak voltak megszabva. Ez sem igaz. A tervezett árainkat lehetett olvasni honlapunkon, egy hónapon keresztül, és nem tovább, arra az esetre, ha majd a találmányok közhasználatba kerülnek. A tervezett árak részét képezték a piackutatásnak, kíváncsiak voltunk az emberek véleményére. A tervezett árlistához odaírtuk, hogy ezek az árak tervezettek, és hogy jelen pillanatban ezek a szolgáltatások még nem elérhetőek.

14.
Az ügyész úr azt állítja, hogy kolleganőmmel egységesen orvosnak adtuk ki magunkat, hogy kolleganőm több esetben doktor úrnak szólított, meg hogy orvosként mutatkoztam be, és hogy e tekintetben a tanúk vallomásai egységesek.
Egyetlen egy tanú sem állított ilyet, ezt az ügyész úr találta ki, nem tudom miért. A vádnak nem szubjektív feltételezéseken és kitalációkon kell alapulnia, hanem objektív tényeken.

15.
Az ügyész úr azt állítja, hogy tisztában voltam azzal, hogy a készülék alkalmatlan betegségek gyógyítására. Igen, tisztában voltam azzal, hogy egy közérzetjavító készülék, nem gyógyít, de beindíthat gyógyulási folyamatokat, ahogyan a védelem tanúi, és sokan mások a vád tanúi közül ezt vissza is igazolták.
A közérzetjavító készülékeknek nem szükségszerű feladata a gyógyítás, hanem a közérzet javítása, amely pozitív kihatással van az egészségi állapotra, és így indirekt a gyógyulásra is.
A fizikai közérzetjavító szolgáltatás a fogyasztói tapasztalatokra hagyatkozik. A fogyasztó a térítésmentes próbák tapasztalásai alapján, szabadon dönt a szolgáltatás további igénybevételéről.
Bemutatótermünkben lehetőség nyílt készülékünk kipróbálására, s aki nem volt elégedett, az nem vette többé igénybe a szolgáltatást, és nem érte kár.
A fogyasztói bizalmat mutatta, hogy a nálunk járt érdeklődők saját kedvező tapasztalataik alapján ajánlottak minket tovább ismerőseiknek.

16.
Az ügyész úr által sokat emlegetett gyógyászati magazin, valójában egy kis nézettségű, politikával foglalkozó Internetes portál volt, amelynek a szerkesztője társadalompolitikai potenciált látott találmányaimban. Hasonlóan, mint a Kékfény szenzációhajhász ferdítései esetében, itt sem tudtam beleszólni mindenbe. Mellesleg, az Interneten megjelent írások nagy része igaz. Csakhogy, a magyar nyelv adta adottságokkal könnyű félreinterpretálni a leírtakat, és könnyű belemagyarázni a leírt szöveg tartalmának akár az ellenkezőjét is.
Az iratanyaghoz kimásolt Internetes fórúm beírásokból kimaradtak a félreértéseket tisztázó magyarázataim.

17.
Az iratismertetésből kiderül, hogy a nyomozati cselekmény kettő és fél évében, ami közel ezer nap, a nyomozónő körülbelül 15 napot dolgozott az ügyön. Tizenegy napot töltött el tanúkihallgatásokkal, egy napot töltött el más kapitányságok megkeresésével, és három napot egyéb teendőkkel. Közel ezer nap alatt nem hajtott végre egy szembesítést sem, valamint az általunk megjelölt, ártatlanságunkat igazoló tanúk közül egyet sem hallgatott ki. Még többszöri kérésre sem. Holott mindezek végrehajtása, külön kérés nélkül is a kötelezően végrehajtandó feladatai közé tartozott volna a nyomozóhatóságnak.
Ezen esetben sok mindennek felmerül a gyanúja, de egy biztos, indokolatlanul, szándékosan húzták az időt.

18.
A védelem tanúit meg sem említi az ügyész úr. Hatan jöttek el mellettem tanúskodni hálából. Kettő személynek pedig írásos tanúvallomása van, ami szintén mellettem szól. Az a tanú, akinek elmúlt a szemfájása, az Szöllősi Szabolcs volt. Ha hagyták volna végig beszélni, el tudta volna mondani, hogy sklerozis multiplex- et diagnosztizáltak nála, ami a szemfájással kezdődött 9 évvel ezelőtt. Jelen pillanatban nem tudják nála ezt a betegséget kimutatni, teljesen tünetmentes. Köztudott, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan. Elmondta volna, ha nem zavarják el a tárgyalóteremből, hogy ő nem az egyetlen ilyen beteg, hanem többen vannak, és a többi sklerozisos is hasonlóan tünetmentes, és hajlandók a bíróságon tanúvallomást tenni.
Volt egy agydaganatos, aki biztos nem attól tünetmentes immáron 8 éve, mert meggyőzte magát, hogy meggyógyult operáció nélkül, ahogy azt az ügyész úr állítja. Teljes életet él, dolgozik, aktívan sportol. Elmondta, hogy sógornőjének négy évvel ezelőtt szóródott tüdőrákot diagnosztizáltak, ami a készülékemtől eltűnt, mivel a következő CT felvételen már semmi sem volt látható, azóta is tünetmentes.
Volt még egy idős mérnök úr, aki elmondta, hogy 9 évvel ezelőtt tüdőrákot diagnosztizáltak nála több helyen is, amihez társult neki még pluszban non hodgkin limfoma. Az orvosok lemondtak róla, mert nem volt hajlandó a kemoterápiát vállalni, ugyanis nem volt egyértelmű, melyik fajta kemóval kezdjék, azzal, amelyik a tüdőre hat, vagy azzal, amelyik a limfomára. Tünetmentes, teljes életet él, nyugdíjasan is dolgozik.
A védelem tanúi között volt dr. Havasi Zoltán rendőr dandártábornok, aki elmondta, hogy több embert ismer, akinek a készülék használt, és amikor neki lett problémája egy motorbalesetből kifolyólag, ő is kipróbálta nagy megelégedésére. Megjegyezte, hogy mindent rendben talált a Kft. működésében, és megfelelő felvilágosítást kapott a közérzetjavító készülék működéséről, és használatáról.
Pamuk Katalin elmondta, hogy évek óta fejfájós volt, és bárhova ment vele, semmi sem használt neki. Azóta, hogy nálunk járt panaszmentes, és nagyon hálás. Családjában másoknak is használt a készülékhasználat.
Szél Péter elmondta, hogy tízéves aranyerétől szabadult meg, és ismer másokat is, akiknek a készülék sokat használt.
Mizser István írásos tanúvallomásában elmondja, hogy egy hölgyismerőse volt nálam édesanyjával, aki méhtest rák műtét előtt állt, és a műtét során már nem találtak nála semmit. Azóta is jól van. Ezután Mizser István elhozta hozzám Csőke János ismerősét, akinek veserákja volt, ami már áttétet képzett a gerincére is. Jánosnak erős fájdalmai voltak, az ágyban felülni is alig bírt. Amióta nálam voltak, több alkalommal, János egészséges, és dolgozik.
Csőke János írásos tanúvallomásában elmondja, hogy orvosa közölte vele, valószínűleg elveszik a rokkant nyugdíját, mert semmi rendelleneset nem látni már nála.

19.
Végezetül Veszeli Ildikó tanúvallomása.

Nem mi voltunk neki az utolsó reménysugár, ahogy azt az ügyész úr állítja. Minket azért hagyott ott, mert kezelőorvosa rábeszélte egy akkoriban, Magyarországon még ismeretlen, infúziós, antitest terápiára, az Erbitux- ra. Ez neki zsebből egy millió forintjába került. Az Erbitiux mellett, csinálta még a hagyományos kemoterápiát is a Gemzárt.
Fél évvel később felhívta kolleganőmet és teljesen kikelt magából, hogy meg fog halni. Cserébe börtönbe juttat minket, még hamis tanúkat is fog hozni hozzá. Valószínű, azért mondott ilyeneket, mert a fájdalmai csillapíthatatlanul erősödtek, amiből arra lehet következtetni, hogy romlik az állapota. Haragudott mindenkire, hogy senki nem tudja az életét megmenteni. Valahol igaza is volt, én is haragudnék mindenkire. Elmondta, hogy járt nála a rendőrség, és egy üres dobozt tettek elé, majd azt mondták neki, hogy ő azért fog meghalni, mert ezzel kezeltük félre. Az üres dobozzal. És, hogy ne védje ezeket a bűnözőket.

Mivel a tanúvallomásában csupa képtelen dolgokat állított, mint pl.: 60 ezret fizetett egy kezelésért, az Interneten találta elérhetőségünket (valójában, bizonyíthatóan egy közös ismerősünk protezsálta be hozzánk), a 9 hónapos csecsemő sztori, a 4 éves gyerek, aki üvöltözött, a nagypapa, aki szintén üvöltözött, hogy kénytelenek voltunk a Kígyó utcából elmenekülni, egy tágas üzlethelységbe,… ezért én három alkalommal is indítványoztam – 2008. április 8-án, 2008. június 14-én, 2008 június 29-én a tanú beszámíthatóságát illetően az orvos szakértői vizsgálatot. A tanúvallomás idején a tanú nem lett megkérdezve, hogy milyen gyógyszeres kezelés alatt áll. Mert sem a tanú, sem a rendőrség, sem az ügyészség nem kompetens, annak megállapítására, hogy egy erős kábítószer tartalmú szerrel kezelt, onkológiai beteg, képes e a valóságnak megfelelő tanúvallomást tenni.

Indítványozom, negyedszer is, hogy a kórházi kezelési dokumentációk alapján, az orvos szakértő vizsgálatot szíveskedjenek utólag elvégezni!

Egy tanúvallomás csak akkor vehető figyelembe, ha az illető teljesen beszámítható állapotban van.
Adott időpontban, a tanú túl volt egy féléves kemoterápián, és fájdalmaira egy 72 órás „Durogesic” nevű tapaszt hordott, ami nyolcvanszor erősebb a heroinnál. Immáron tudományosan igazolt, hogy a kemoterápiás vegyszerek, az agysejteket 200- szor jobban pusztítják, mint a daganatos sejteket, ami automatikusan okoz memóriaromlást, hallásromlást, látásromlást, elbutulást, és epilepsziás rohamokat. Az egészséges idegsejtek különböző típusai a kemoterápia befejezése után is, legkevesebb még hathétig tovább pusztulnak.

Tisztelettel Lucza Béla

Szombathely, 2014. február 04.

Hunhír.info