- HUNHÍR.info - http://hunhir.info -

Házasság: A zsidók először kiálltak közösen, majd hátraléptek

Nemrég megjelent közös nyilatkozatukban a házasságra és a családra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát hangsúlyozták a magyar katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint a zsidó hitközségek. Nem meglepő módon, a zsidók egy része máris meghátrált, az egy-egy kérdésben való nyugvópontra jutás nem erősségük.

Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!« (1Móz 1,27–29).

A biblikus álláspontot Ferenc pápa budapesti látogatása során is hangsúlyozta megerősítve, hogy a házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg. A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja. Mi, az alulírott katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői, a karácsonyra készülve, illetve a hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát.

Budapest, 2021. december 9.

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Magyarországi Református Egyház

Magyarországi Evangélikus Egyház

Magyarországi Baptista Egyház

Magyar Pünkösdi Egyház

Magyarországi Metodista Egyház

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Orthodox Exarchátus

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarkátus)

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség

A nyilatkozat szövegét a Mazsihiszen belül többen kirekesztőnek találták. Köves Slomó rabbi szerint a kifogásolt mondat arról szól, hogy „a házasság révén nyer méltóságot a szexualitás” nem pedig arról, hogy „kinek jár az emberi méltóság. Az ugyanis minden embernek jár függetlenül tetteitől, nézeteitől vagy életvitelétől, szó sincs bárkinek kirekesztéséről.”

Az egyházak közös nyilatkozatára válaszul, saját nyilatkozatot adott ki „Nem a mi nevünkben” címmel és aláírásgyűjtésbe kezdett a Haver Informális Zsidó Oktatási Alapítvány. Facebook-bejegyzésükben [1] az írták:

„Kötelességünknek érezzük felszólalni a MAZSIHISZ és az EMIH által is aláírt nyilatkozattal szemben, s hangsúlyozni, hogy álláspontjuk nem képviseli kizárólagosan a magyar zsidó közösséghez tartozó emberek és civil szervezetek véleményét. Szükségesnek tartjuk kifejezni szolidaritásunkat azokkal az LMBTQ-személyekkel és szivárványcsaládokkal, akiket ez a kirekesztő nyilatkozat megkülönböztet és diszkriminál. #acsaladazcsalad”

– írták.

A Mazsihisz december 12-ei közgyűlésén szintén szóba került a nyilatkozat, amelyről a mazsihisz.hu-n megjelent beszámoló [2], „Vállalhatatlan mondat” résznél olvashatunk.

A beszámolóból kiderül, hogy a közgyűlés végén dr. Frölich Róbert országos neológ főrabbi kifogásolta, hogy a több egyház által a házasság szentségéről és a férfi-nő kapcsolatról közelmúltban aláírt, és a Mazsihisz által is jegyzett közleménybe belekerült egy olyan vállalhatatlan mondat, amely a neki és a Radnóti Zoltán neológ főrabbinak előzetesen véleményezésre megküldött tervezetben nem szerepelt.  Az országos neológ főrabbi által kifogásolt mondat: „A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja”. Ez a mondat az országos neológ főrabbi szerint sértő, kirekesztő azokra nézve, akik nem élnek házasságban, továbbá ellentétes a zsidóság értékrendjével, hagyományaival, tanításával.

Válaszában Heisler András azt mondta, hogy a kritikát, mivel ő írta alá a nyilatkozatot, vállalja és elismeri, a saját hibájának tudja be, hogy

e mondat fölött a sok egyeztetés és módosítás után már elsiklott a figyelme.

Heisler hozzátette: egyetért az országos főrabbi kritikájával, de megjegyezte, hogy a közlemény végső formáját nem a Mazsihisz, hanem a katolikus egyház adta ki.

Heisler hangsúlyozta: a Mazsihisz korábban éppen azzal a céllal adott ki közleményt [3], hogy minden megkülönböztetett, démonizált közösséggel szolidaritást vállaljon a humánum és az emberség jegyében. Mint felidézte:

„a Mazsihisz vallja, hogy emberek csoportját nem helyes tisztátalannak minősíteni, nem szabad megkülönböztetni és különösen kriminalizálni csupán orientációja, identitása, boldogságkeresése okán, és hiszi, hogy az ilyen minősítések rombolják a társadalmi kohéziót, a közös térhez való tartozás érzését”.

Délutánra a Mazsihisz vezetése elhatárolódott a vezetőjük által is aláírt dokumentumtól és elnézést kérnek azoktól, akiket „figyelmetlenségükkel megbántottak”.

Egy újabb közleményben azt írták:

„A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) neve is szerepel egy olyan nyilatkozat aláírójaként, amely az elidegeníthetetlen emberi méltóságot összeköti a férfiak és nők közötti házasság intézményével.

A Mazsihisz hosszú évek óta, minden megnyilatkozásában egyértelművé tette, hogy hitünk szerint az emberi lény méltósága feltétel nélküli. A szándékunk ellenére,

figyelmetlenül megbántott felebarátainkat megkövetjük, elnézésüket kérjük.”

Az új közlemény szerint:

„A Mazsihisz elnöke társadalmi párbeszédet kezdeményez mindazokkal, akik a különböző platformokon kifejtették ezzel kapcsolatos véleményüket.”

Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija a HírTV-nek adott nyilatkozatában azt mondta:

„A zsidó hagyomány szerint, az emberi lét, mint Isten teremtésének koronája, önmaga jogán kötelez az emberi méltóság tiszteletére az élet minden területén.
Ahogy a munka, az emberi alkotás méltóságát a hetedik pihenőnap, az elmúlás méltóságát a végső búcsú és temetés, úgy a szexualitás méltóságát a házasság intézménye és a házassággal járó elköteleződés adja meg.”

A Neokohn megkeresésére Köves rabbi elmondta, a mondat lehet félreérthető, de ő szerinte az arról szól, hogy

„a házasság révén nyer méltóságot a szexualitás” nem pedig arról, hogy „kinek jár az emberi méltóság. Az ugyanis minden embernek jár függetlenül tetteitől, nézeteitől vagy életvitelétől. Ez ugyanúgy része a biblikus álláspontnak, mint a házasság intézményének szentsége”

– tette hozzá a rabbi.

Hunhír.info – Neokohn